Skip to main content

Ny statistik: svenskarna skänker mindre pengar till välgörenhet

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 08:00 CEST

Trenden är bruten. Svenskarnas gåvor till organisationer med 90-konto minskar för första gången på flera år. Tendensen gäller både för privatpersoner och företag. Det visar den senaste sammanställningen från Svensk Insamlingskontroll.

Statistiken, som bygger på rapporter från 430 organisationer med 90-konto, visar inte bara att de senaste årens stadigt ökande givmildhet håller på att plana ut. Den minskar i år inom två kategorier – privatpersoner och företag. Privatpersonernas gåvor, som utgör den största andelen av de totala insamlingsintäkterna, hela 45 procent, gick ner med 0,8 procent förra året. Företagens givande, som står för 7 procent av gåvorna, minskade med hela 13 procent.

– Det är svårt att peka på vad det här trendbrottet beror på. Men efter flera år av ständiga rekord går det knappast att säga att det är en slump. Det kan vara en kombination av att hushållens ekonomi har planat ut och att humanitära katastrofer inte längre får samma mediala genomslag, säger Tommy Jonsson, controller på Svensk Insamlingskontroll.

– När det gäller företagen är det förvånande att se en sådan kraftig minskning. Det visar att de senaste decenniernas tal om hur viktigt det är med så kallad corporate social responsibility, CSR, inte verkar motsvaras av praktiskt handlande, säger Tommy Jonsson.

Svensk Insamlingskontroll är den instans som kontrollerar att organisationer med 90-konto efterlever kraven på transparens och ändamålsenlighet. De obligatoriska rapporterna från varje organisation ger också en bild av hur givmildheten i samhället utvecklar sig. Tack vare ett ökat givande från myndigheter, stiftelser och föreningar stiger fortfarande det sammanlagda värdet på gåvorna i landet något och uppgår nu till 21,7 miljarder kronor.

– Genom ny teknologi och sociala medier är det lättare än någonsin att skänka pengar. Vi ser också att antalet givare ökar. Men det verkar som att man väljer att skänka mindre pengar. Den 1 juli återinförs avdragsrätt för privatpersoners gåvor. Det skulle kunna vara något som får trenden att vända uppåt igen, säger Tommy Jonsson.


För mer utförlig statistik med flerårsöversikt, se www.insamlingskontroll.se


För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                              lh@insamlingskontroll.se

Tommy Jonsson 08-783 80 63                            tj@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument