Skip to main content

’’Stöd Afrikas barn och ungdom’’ har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 16:55 CET

 Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Stöd Afrikas barn och ungdom – en insamlingsstiftelse med Södertälje Rotaryklubb. Föreningen hjälper unga i Afrika få en yrkesutbildning och därmed möjlighet till försörjning. 

Det svenska folkets vilja att skänka till välgörenhet ökar stadigt. Det innebär att vikten av 90-konto växer. Den som vill vara säker på att en insamlingsorganisation verkligen är seriös bör därför kontrollera med oss om den har 90-konto, säger Agneta Landqvist på Svensk Insamlingskontroll, som beviljar 90-konton. 

2011 skänkte svenska folket 5,2 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. 

För att få 90-konto måste organisationen uppfylla en rad högt ställda krav. Man måste ha ett tydligt syfte med insamlingen. Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration. Ledamöter i styrelsen får inte ha betalningsanmärkningar. Årsredovisningen måste skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt. 

För frågor kontakta:
Agneta Landqvist, 08-783 80 62
al@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen).

 Våra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. År 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde få ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.

Sedan år 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna - TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre - angående abonnemang av "premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 - 72 999". Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas  endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.

De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.

Bifogade filer

PDF-dokument