Skip to main content

Svenskarna skänker mer till välgörenhet

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:55 CET

Under 2008 gav den svenska allmänheten 4,9 miljarder kronor till insamlings-organisationer med 90-konto. Det är 300 miljoner mer än året före. Ingenting tyder heller på att givarviljan minskat i Sverige, trots krisen. Sju av tio svenskar säger i en ny undersökning att de har gett eller tänker ge pengar till insamlingsorganisationer i år.

I snitt skänkte varje svensk 550 kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto 2008. Och viljan att ge pengar har trendmässigt ökat det senaste decenniet, från ca 3 miljarder kronor 1999 till 4,9 miljarder 2008.

– Det är glädjande att svenska folkets vilja att skänka till välgörenhet har ökat. Det innebär också att vikten av 90-konton växer. De är en garanti för att den organisation man ger till är seriös och använder pengarna på rätt sätt, säger Eva Birath, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll, SFI, som beviljar 90-konton.

Fyra av tio svenskar vet dock inte vad 90-konto är, visar en ny undersökning från Sifo, som gjorts på uppdrag av Svensk Insamlingskontroll. Kunskapen är lägst bland yngre – sju av tio under 30 år känner inte till 90-konton.
Undersökningen visar också att bara 20 procent av svenskarna kontrollerar om den organisation man ger till har 90-konto. Tre av tio tar för givet att insamlingsorganisationer är seriösa eller tror inte att man kan kontrollera det.

– Vi har sett allt fler aktörer på den svenska insamlingsmarknaden de senaste åren, både seriösa och oseriösa. Den som vill vara säker på att en insamlings-organisation som man inte känner närmare till verkligen är seriös bör därför kontrollera med oss om den har 90-konto, säger Eva Birath.

För frågor kontakta:
Eva Birath, 08-783 80 61
eb@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll, SFI, är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som sysslar med offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. SFI har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv, samt revisorernas branschorganisationen FAR SRS.