Skip to main content

Tre nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 08:00 CET

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård, Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation och STÖDKRIS.

Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för barnögonvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning över barns syn- och ögonhälsa.

Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundations ändamål är att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning och kliniska studier om Juvenile Batten Disease i Sverige och utlandet och att ekonomiskt stödja organisationer/föreningar samt familjer som har behov av anpassningar eller andra aktiviteter på grund av Juvenil Batten Disease.

STÖDKRIS ändamål är att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

 • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
 • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
 • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar
 • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2015 skänkte svenska folket 7,1 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för 2015 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se
 •                                                                                                                                                       För frågor kontakta:

  Lena Hörnblad, 08-783 80 61

  lh@insamlingskontroll.se

  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

  Bifogade filer

  PDF-dokument