Skip to main content

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 08:00 CET

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Amazon Watch Sverige och Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad.

Amazon Watch Sveriges ändamål är följande: -Att skydda och återställa biologisk mångfald och integritet i Amazonas, samt att hjälpa andra organisationer och individer som deltar i liknande ansträngningar inom världens ekosystem.-Att försvara de mänskliga rättigheterna och främja kollektiva rättigheter för ursprungsbefolkningar och skogssamhällen i Amazonas. - -Att genomföra, korrekt och lämpligt, aktiviteter för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan, och att vidta alla former av åtgärder för att kunna uppnå ovan beskrivna mål som inte är förbjudna för ideella föreningar i Sverige eller av dessa stadgar.

Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad har till ändamål att främja goda kontakter mellan Sverige och Litauen.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

 • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
 • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
 • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar
 • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.
 •                                                                                                                                       

   

  2015 skänkte svenska folket 7,1 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för 2015 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se

  För frågor kontakta:

  Lena Hörnblad, 08-783 80 61         lh@insamlingskontroll.se

  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

  Bifogade filer

  PDF-dokument