Skip to main content

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2017 08:00 CEST

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Elia och From One To Another.

Elias ändamål är att bistå med hjälp för de barn som lever med begränsade resurser och ekonomiska och sociala svårigheter, med inriktning på barnhem i Östeuropa. Insamling av huvudsakligen kläder görs för en hållbar utveckling där resurser fördelas mellan människor.

From One To Another har till syfte att ge ekonomiskt stöd och support till utbildning för flickor i Kenya i samarbete med mottagande organisation på plats där flickorna går i skola.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

 • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
 • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
 • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar
 • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.
 •                                                                                                                                                           Svensk Insamlingskontroll kommer i mitten av augusti att lämna preliminär statistik över 90-kontoinnehavarnas insamling under 2016.


  För frågor kontakta:

  Lena Hörnblad, 08-783 80 61                          lh@insamlingskontroll.se

  Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 60 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

  Bifogade filer

  PDF-dokument