Skip to main content

Taggar

pension och omställning

kulturpolitik

kultursamverkansmodellen

internationella frågor

Kulturpolitik på agendan när Svensk Scenkonst samlar branschen

Kulturpolitik på agendan när Svensk Scenkonst samlar branschen

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 07:55 CEST

De regionalpolitiska förutsättningarna löper som en röd tråd genom Svensk Scenkonsts branschdagar som äger rum 8–9 maj i Luleå. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind håller anförande och SVT:s Eva Beckman och Peter O Nilsson från SR samtalar om public services roll att bevaka scenkonst i hela landet. Samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner medverkar.

Ett år har gått – hur arbetar vi vidare mot sexuella trakasserier?

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 16:51 CET

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film och Sveriges Yrkesmusikerförbund fortsätter med kraft det gemensamma arbetet mot sexuella trakasserier. Frågan står högt på agendan och finns ständigt närvarande i arbetet med medlemmarna. Vi arbetar för att scenkonstens arbetsplatser ska genomsyras av respekt och allas lika värde.

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet utvecklar samarbetet mot sexuella trakasserier

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 12:00 CEST

I dag presenterade Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin slutrapport, ”Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring”. Kommissionens rapport visar att det finns en genuin vilja till förändring.

Pressinbjudan 17 april 2018:Rapportering från kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 11:00 CEST

Tisdagen den 17 april presenterar kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin rapport. Kommissionen tillsattes av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film i syfte att intensifiera arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier inom scenkonsten.

Uttalande med anledning av Benny Fredrikssons bortgång

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2018 12:09 CET

Svensk Scenkonst sörjer Benny Fredrikssons alltför tidiga bortgång. Benny var i decennier en betydelsefull kraft inom svenskt teaterliv. Han gjorde även stora insatser för scenkonsten i stort. Våra tankar går idag till Bennys familj och närmast anhöriga, säger Svensk Scenkonsts ordförande Stefan Forsberg och vd Mikael Brännvall i ett gemensamt uttalande.

Ny kommission mot trakasserier inom scenkonsten

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 10:00 CET

I dag presenterade Teaterförbundet och Svensk Scenkonst sin gemensamma gransknings- och åtgärdskommission för att komma tillrätta med de sexuella trakasserier och andra kränkningar som rapporterats inom scenkonsten. Ordförande blir Anna Wahl, professor och vicerektor på KTH, med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete och genusforskning.

Pressinbjudan 18/1: Teaterförbundet och Svensk Scenkonst presenterar kommission mot trakasserier

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 14:30 CET

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har tillsatt en gemensam gransknings- och åtgärdskommission för att komma till rätta med sexuella trakasserier och andra kränkningar inom vårt område.

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst tillsätter gransknings- och åtgärdskommission

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst tillsätter gransknings- och åtgärdskommission

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 15:35 CET

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har beslutat att tillsätta en gemensam gransknings- och åtgärdskommission för att komma till rätta med sexuella trakasserier och andra kränkningar inom vårt område. Dessutom planerar vi enkätundersökningar ur arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv.

Anslag till digitalisering viktig signal i årets kulturbudget

Anslag till digitalisering viktig signal i årets kulturbudget

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 18:31 CEST

​Årets budgetproposition innebär att regeringen höjer kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Svensk Scenkonst välkomnar alla medel som tillförs kulturen och noterar särskilt den tydliga skrivningen avseende vikten av ett rikt och mångfacetterat kulturliv.

Stor satsning på lärande inom scenkonsten

Stor satsning på lärande inom scenkonsten

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 11:14 CEST

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film tar nu gemensamt krafttag för att säkra och bredda kompetensförsörjningen inom scenkonsten. Nyligen beviljades organisationerna 3,5 miljoner kronor av Skolverket för att stärka lärandet inom branschen och för att introducera fler ungdomar till scenkonstens olika yrken genom handledarledd praktik.

Fokus på upphovsrätt och digitalisering när scenkonstbranschen samlas

Fokus på upphovsrätt och digitalisering när scenkonstbranschen samlas

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 12:25 CEST

Svensk Scenkonsts branschdagar och stämma - årets största sammankomst för ledare och beslutsfattare inom scenkonstbranschen äger rum 3-4 maj i Helsingborg. I fokus står upphovsrätt och digitalisering.

Svensk Scenkonst kritiska till Kulturskoleutredningens betänkande

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 16:00 CET

​Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst ställer sig kritiska till flera av Kulturskoleutredningens förslag. Organisationen anser framför allt att utredningen saknar ett perspektiv kring den roll som kulturskolorna spelar för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom scenkonsten.

En visionerande dag om danskonstens framtid

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 09:45 CET

​Över 120 aktörer inom den professionella danskonsten i Sverige kommer att samlas den 22 februari när Svensk Scenkonsts danschefsnätverk arrangerar Nationell Danskonferens och bjuder in till en visionerande dag om danskonsten och dess framtid.

​Mikael Brännvall ny VD för Svensk Scenkonst

​Mikael Brännvall ny VD för Svensk Scenkonst

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 12:00 CET

Styrelsen för Svensk Scenkonst har utsett Mikael Brännvall till ny VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Brännvall kommer närmast från en tjänst som vice VD på Kungliga Dramatiska teatern. Brännvall tillträder tjänsten 1 april 2017.

Musik i fokus i regeringens kulturbudget

Musik i fokus i regeringens kulturbudget

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 10:42 CEST

​Svensk scenkonst har länge påtalat att kultursamverkansmodellen är underfinansierad. Det är därför välkommet att staten skjuter till 30 miljoner kronor till den regionala kulturen i sin budgetproposition. Det behöver nu följas upp hur långt det räcker och hur medlen används. Svensk Scenkonst välkomnar också de 70 miljoner som särskilt anvisas till de regionala musikinstitutionerna.

Svensk Scenkonst sätter kulturen i fokus i Almedalen

Svensk Scenkonst sätter kulturen i fokus i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 07:00 CEST

Svensk Scenkonst ​arrangerar för åttonde året i rad "Kultur i Almedalen" för att ge kraft till det kulturpolitiska samtalet. Tillsammans med våra samarbetspartners lyfter vi frågor om kulturens betydelse i samhället. Svensk Scenkonst arrangerar två egna seminarier, ett om kulturens plats i de nya storregionerna och ett om arbetsgivarnas ansvar för att verksamheter ska spegla hela samhället.

Kulturen tar plats i Almedalen

Kulturen tar plats i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 12:02 CEST

För åttonde året i rad arrangerar Svensk Scenkonst "Kultur i Almedalen" under politikerveckan i Visby. Tillsammans med våra samarbetspartners lyfter vi frågor om kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv. Samtal och diskussion om jämställdhet, yttrandefrihet, regionalisering och tillgången till det offentliga rummet och andra kulturpolitiska frågor pågår runt om i Visby 4-8 juli.

Upprop för  Europeiska unionens ungdomsorkester

Upprop för Europeiska unionens ungdomsorkester

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 16:26 CEST

Svensk Scenkonst agerar i ett europeiskt upprop och vädjar till Sveriges EU-parlamentariker att verka för att ge den Europeiska ungdomsorkestern fortsatt finansiering. Under 40 år har ungdomar från unionens alla medlemsländer skapat en professionell och unik orkester av betydelse för gemenskapens utveckling. Uppropet sker i samband med det första Riksting för västerländsk konstmusik.

Gör kulturen och scenkonsten till en del av FN:s utvecklingsmål

Gör kulturen och scenkonsten till en del av FN:s utvecklingsmål

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 16:00 CEST

Den samlade scenkonstbranschen vid Svensk Scenkonsts stämma i Örebro uppmanar riksdag och regering att göra kulturen och scenkonsten till en del av FN:s utvecklingsmål.

Unikt nätverk öppnar för ny kompetens på svenska scener

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 09:00 CEST

​Riksteatern, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film, och Arbetsförmedlingen Etablering inleder ett samarbete för att ge plats på svenska scener för professionella kulturarbetare från bland annat Syrien, Irak, Iran och Uganda. Genom praktik, mentorskap och workshops ska satsningen öppna fler nätverk inom svensk scenkonst. Projektet presenteras 13 maj i Örebro.