Skip to main content

Arbetstagare och arbetsgivare i gemensam skrivelse till regeringen: Ingen av parterna gagnas av SPV:s agerande

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:51 CET

Teaterförbundet, SYMF, Musikerförbundet och Svensk Scenkonst ber i en gemensam skrivelse till regeringen att man ser över möjligheten att omtolka SPV:s nya regler, som lett till extremt höga retroaktiva pensionspremier för vissa scenkonstinstitutioner.

SPV meddelade nyligen scenkonstbranschen att man planerar att i december i år fakturera retroaktiva pensionsavgifter som inklusive särskild löneskatt skulle uppgå till kostnader om närmare 50 miljoner kronor. SPV grundar sitt agerande i ett beslut från 2006, som de inte informerat scenkonstbranschen om förrän i november i år. Efter stora påtryckningar har SPV valt att skjuta på faktureringen till nästa år och kommer även att bevilja uppskov för de institutioner som inte kan betala. De slutliga beloppen som ska faktureras är inte fastställda.

Branschens parter – arbetstagarorganisationerna Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet och arbetsgivarsidans Svensk Scenkonst – ser mycket allvarligt på beslutet om retroaktiva fakturor. De preliminära beloppen som SPV angivit innebär stora ekonomiska konsekvenser för scenkonstföretagen. Samtidigt är det positiva utfallet marginellt för en majoritet av de yrkesverksamma.

– Vi vill att regeringen använder sitt mandat att se över beslutet SPV fattat och att man väger in konsekvenserna för såväl arbetstagare som arbetsgivare. En minoritet av de anställda i branschen kommer att gagnas av beslutet men kostnaderna för institutionerna kommer att bli kännbara för alla anställda, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör på Svensk Scenkonst..

– På grund av arbetsförhållanden i branschen så kommer merparten av de retroaktiva premierna inte leda till någon pension för de anställda. Det hamnar i SPV svarta hål, så är reglerna. Därför är det också ett arbetstagarintresse att se över reglerna, säger Jaan Kolk, förbundsdirektör i Teaterförbundet.

För mer information kontakta:
Jaan Kolk Förbundsdirektör Teaterförbundet 070-6881323
Sture Carlsson Förbundsdirektör Svensk Scenkonst 070-5778621

Pressmeddelandet är gemensamt från Teaterförbundet och Svensk Scenkonst

 

Svensk Scenkonst representerar drygt 100 av Sveriges företag och organisationer inom scenkonstområdet. Dansteatrar, musikteatrar, scener med klassisk talteater, scener med experimentell repertoar, länsmusik och symfoniorkestrar finns bland våra medlemmar. Våra medlemsorganisationer innefattar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna företagen och organisationerna har cirka 6000 personer anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera