Skip to main content

För tidigt fördela frigjorda medel

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 14:25 CEST

Svensk Scenkonst noterar att kulturministern idag i detalj beskriver hur 60 miljoner kronor redan 2015 ska omfördelas från dagens anslag till scenkonstinstitutionerna med hänvisning till besparingar i det nya pensionssystemet. Enligt Svensk Scenkonst är det orimligt att förfoga över frigjorda medel förrän ett nytt pensions- och omställningssystem är framförhandlat och konsekvenserna av det nya avtalet har analyserats för varje enskild institution.

- Vi har ambitionen att skapa ett mer modernt och rättvist pensionssystem enligt regeringens uppdrag, och vi är fortsatt positiva till att de medel som kan frigöras genom ett mer kostnadseffektivt system ska stanna kvar inom scenkonstbranschen, men innan dessa medel fördelas förväntar vi oss en mer noggrann analys och dialog där vi som branschorganisation och våra medlemmar runtom i landet får en chans att delta, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

Regeringen slog redan i våras fast att det nya pensionssystemet på sikt ska kosta 120 mkr mindre än dagens system, och att medel därmed skulle frigöras genom en omfördelning från pensionskostnader till ”kvalitetsstärkande åtgärder inom scenkonstbranschen”. Detta frigjorda utrymme ska enligt regeringen vara 60 mkr under år 2015.

Svensk Scenkonst konstaterade också redan i juni att det är omöjligt att avgöra exakt vilket utrymme som frigörs genom systemskiftet innan det nya pensionssystemet är färdigförhandlat. Frågan om eventuella frigjorda anslag behöver analyseras inom varje enskild institution när det är klart vad kostnaderna blir för de nya kollektivavtalen.

- Förutsättningarna varierar stort inom branschen beroende på vilken verksamhet som bedrivs (opera, teater, dans eller musik), varifrån anslagen kommer och vilka tidigare beslut som tagits kring finansiering av olika satsningar. Därför bör denna dialog ske mellan institutionerna i hela landet och deras respektive ägare, säger Stefan Forsberg.

Svensk Scenkonst kommer att bevaka frågan aktivt under hösten i samband med budgetförhandlingarna.

För mer information kontakta:
Stefan Forsberg, ordförande tel 070-786 02 50
Helena Faxgård kommunikationschef, tel 070-946 39 70


Svensk Scenkonst är branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Svensk Scenkonst - För professionella företag i scenkonstbranschen


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy