Skip to main content

Hållbara pensioner för scenkonsten inom räckhåll

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 15:20 CEST

Scenkonstbranschen har sedan många år ett statligt system för scenkonstpensioner som har missgynnat frilansare och lett till stora och oförutsägbara kostnader för institutionerna. I dag presenterar Svensk Scenkonst ett förslag på ett nytt system med tryggare villkor för frilansare och scenkonstinstitutioner, med fokus på aktivt stöd för omställning för konstnärliga grupper. Dessutom kommer villkoren för långtidssjukskrivna att kunna förbättras.

– Regeringen har fattat flera viktiga beslut som gör att vi nu har en historisk möjlighet att lösa denna svåra fråga. Alla pengar kommer att stanna inom scenkonsten, det har hela tiden varit vårt mål. Nu är det parternas ansvar att skapa ett system som är långsiktigt hållbart för både anställda och de konstnärliga verksamheterna, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

De ramar som gäller för det nya systemet är mindre än för dagens pensioner, vilket regeringen aviserade redan för ett år sedan.  Svensk Scenkonst har tidigare påtalat att det innebär en stor förhandlingsmässig utmaning för parterna och har därför efterlyst något vidare ramar för att lättare kunna gå i mål med förhandlingarna till årsskiftet, då avvecklingen av dagens system ska börja.

– Då regeringen så tydligt har klargjort att ramarna ligger fast bygger vårt bud på detta. Vi anser också att ramarna är tillräckliga för att skapa ett omställningsavtal som möter branschens behov. Det vore djupt oansvarigt att teckna avtal om anställningsförmåner som vi vet är ofinansierade eftersom det skulle leda till mindre scenkonst och färre anställda, säger Stefan Forsberg.

Om parterna inte når ett avtal före årsskiftet fortsätter det nuvarande pensionsavtalet som ger alla anställda 4,5 procent i pensionspremier att gälla. Under de närmaste fem åren skulle då omställningsbehovet täckas av övergångsreglerna i dagens system. Däremot kommer de anställda att gå miste om flera av de förmåner som finns i Svensk Scenkonsts nya förslag och det blir mindre tid för att bygga upp det nya omställningssystemet.

– Jag hoppas att vi tillsammans med våra motparter ska hitta goda former för att lösa denna fråga före årsskiftet. Varje dag utan ett nytt system är en förlust för scenkonsten i Sverige, säger Stefan Forsberg.

Svensk Scenkonst presenterar i dag förslaget i en debattartikel i Dagens Samhälle:

Läs mer på Svensk Scenkonst webbplats

För mer information kontakta:
Stefan Forsberg, ordförande tel 070-786 02 50
Ulrika Holmgaard, vd tel 070-108 57 57


Svensk Scenkonst är branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Svensk Scenkonst - För professionella företag i scenkonstbranschen


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.