Skip to main content

Kultursamverkansmodellen granskad: Scenkonstinstitutionen en viktig regional dynamisk kraft

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2013 14:10 CEST

Scenkonstinstitutionerna är en viktig aktör för regional samverkan. En ny rapport från Svensk Scenkonst visar att de aktivt samverkar med näringsliv, civilsamhället och andra lokala och regionala aktörer. Därför är en fortsatt satsning på scenkonstinstitutionerna en investering i regional utveckling.

Svensk Scenkonst har genomfört en undersökning bland de medlemsorganisationer som ingår i  kultursamverkansmodellen. Resultatet presenteras idag i en rapport. Det är den första som visar på modellens konsekvenser för de samhällsägda scenkonstinstitutionerna och hur de i sin tur påverkar den regionala kulturpolitiken.

I de regionala kulturplanerna lyfts vikten av samverkan och synnergieffekter fram. Rapporten visar att scenkonstinstitutionerna samverkar i hög utsträckning, oavsett krav i planer eller från ägare.

– Det framgår tydligt att samverkan med olika delar av samhället, såväl näringsliv och civilsamhälle som lokala amatörgrupper, är en självklar del i scenkonstinstitutionernas verksamhet. Och man är bra på det, säger Ulrika Holmgaard, VD på Svensk Scenkonst.

Rapporten visar dessutom bland annat att:

  • Scenkonstinstitutionerna är involverade i utformningen av regionala kulturplanerna
  • Scenkonstinstitutionerna har idag större kontakt med sina huvudmän än tidigare.
  • Kontakten med de statliga myndigheterna har minskat.
  • Förutom grunduppdragen måste institutionerna förhålla sig till övergripande mål i kulturplanerna. Detta innebär vidgade uppdrag utanför kärnverksamheten.
  • Finansieringen är i stort sett oförändrad för de samhällsägda scenkonstinstitutionerna. 
  • Dansen är ett prioriterat område inom kultursamverkansmodellen och lyfts upp i kulturplanerna. I många fall får scenkonstinstitutionerna uppdrag att utveckla dansområdet.

– De samhällsägda musik- dans- och teaterorganisationerna är professionella arbetsgivare med kollektivavtal, det ger trygghet, stabilitet och kontinuitet. De är en dynamisk regional kraft som man bör ta tillvara. Då är det viktigt att de får de medel som krävs för att upprätthålla den höga nivå de har idag, fortsätter Holmgaard.

Förutom enkäten bygger rapporten också på en genomgång av samtliga 20 kulturplaner i de regioner och landsting som ingår i kultursamverkansmodellen.

För mer information kontakta:
Ulrika Holmgaard, VD tel 070-108 57 57
Helena Faxgård, kommunikationschef tel 070-946 39 70


Svensk Scenkonst är branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Svensk Scenkonst - För professionella företag i scenkonstbranschen


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.