Skip to main content

Politisk enighet att genomföra pensionsreform för scenkonsten

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 14:26 CEST

Scenkonsten behöver snarast ett nytt pensionssystem. Samtliga riksdagspartier är nu eniga om att regeringen bör anta den statliga pensionsutredningen förslag som presenterades 2009. Alla partier är också eniga om att införa skattefrihet för allmännyttiga stiftelser som vill ge bidrag till kultur. Det framkom under de kulturpolitiska utfrågningar Svensk Scenkonst arrangerade under Almedalsveckan.

Scenkonstorganisationer i hela landet har de senaste åren drabbats av oförutsedda pensionsavgifter i miljonklassen på grund av ett krångligt och okontrollerbart pensionssystem. Kostnaderna urholkar ekonomin och drabbar även ägare – kommuner och landsting – som snabbt tvingas skjuta till stora belopp för att täcka kostnaderna.

– Pensionsutredningen för scenkonstområdet är klar och kräver bara ett beslut, inga extra pengar ska tillföras. Vi förväntar oss därför att den kommande regeringen tar sitt ansvar och antar utredarens förslag. Det behöver ske snarast efter valet, annars faller hela utredningen, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör för Svensk Scenkonst.

Scenkonstorganisationernas långsiktiga finansiering är en annan viktig fråga för svenskt kulturliv. Diskussioner om alternativa finansieringsformer pågår ständigt. Men ett flertal lagar och regler försvårar för donatorer och sponsorer.

– Det är också hoppfullt att alla partier är eniga om att ändra reglerna för allmännyttiga stiftelser som vill bidra till kulturen. Flera partier talar om alternativa finansieringsformer. Då krävs en rad regeländringar, det räcker inte med vilja, avslutar Sture Carlsson.

För mer information kontakta
Sture Carlsson, förbundsdirektör tel 0705-778621
Helena Faxgård, kommunikationschef  tel 0709-463970

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefatar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy