Skip to main content

Scenkonstchefer fördjupar sig i jämställdhets- och genusfrågor

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:30 CET

Idag avslutas utbildningen ”Utveckling av konstnärlig process, organisation och ledarskap ur jämställdhets- och genusperspektiv”, som tagits fram gemensamt av Teaterförbundet, SYMF och Svensk Scenkonst. Vid fem tillfällen under ett års tid har 12 chefer på olika scenkonstinstitutioner, såväl inom musik, teater och musikdramatik, arbetat med frågeställningar kring genus- och jämställdhetsperspektiv och chefens roll i detta arbete. Fokus i utbildningen har varit den konstnärliga gestaltningen. Målet är en större medvetenhet och mer fokus på frågorna i repertoarplanering och praktiskt arbete som också märks ut mot publiken. Utbildningen är finansierad av Kulturrådet.

– Jämställdhet handlar inte bara om antalet män eller kvinnor på en arbetsplats. Våra teatrar och orkestrar påverkar publikens värderingar genom vad som presenteras på scenerna och i marknadsföringen. Vi tror att långsiktigt jämställdhetsarbete även motverkar diskriminering och trakasserier. Den här utbildningen ger praktiska verktyg och skapar en medvetenhet som kan göra skillnad, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör på Svensk Scenkonst.

– Utbildning i genus och jämställdhetsfrågor är A och O, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson. Detta för att öka kunskapen och insikten om hur snedvridet scenkonstlivet fortfarande kan vara. Att den högsta ledningen besitter kompetensen betyder mycket för våra medlemmar och det dagliga arbetet på och runt scenen.

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet samarbetar sedan flera år tillbaka i olika frågor kring jämställdhet. Bland annat genomfördes en chefsutbildning för kvinnor för några år sedan, som bidragit till att jämställdheten bland chefer inom teaterområdet ökat markant.

För mer information kontakta
Sture Carlsson, förbundsdirektör Svensk Scenkonst, tel 070-5778621
Anna Carlson, Ordförande, Teaterförbundet, tel 070-585 22 83

Vill du komma i kontakt med ett par av deltagarna i utbildningen:
Karin Veres, Teaterchef Borås Stadsteater 0768-887655
Kjell Englund, VD/Konstnärlig ledare, NorrlandsOperan 070-343 80 35

Pressmeddelandet är gemensamt från Svensk Scenkonst och Teaterförbundet. 

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefatar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy