Skip to main content

Svensk Scenkonst i Almedalen 2013: Kulturpolitik, konst och kultur under lupp

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 08:00 CEST


Branschorganisationen Svensk Scenkonst arrangerar sex seminarier under Almedalsveckan.

  • Tillsammans med Myndigheten för kulturanalys presenteras samlad statistik om kultursamverkansmodellen. 
  • Riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner får redovisa vilken kulturpolitik de tänker driva inför valet 2014.
  • Digitaliseringsfrågan lyfts ur ett europeiskt perspektiv. 
  • Ideologier ställs mot varandra – vilken roll har kulturen i samhället?
  • Kulturens roll för utvecklingen av kreativa näringar diskuteras.
  • I samarbete med Statens kulturråd ges ett samtal om kulturens betydelse för ett samhälle.

Programmet i korthet:
Mån 1/7 kl. 15.15-16.45
Kultursamverkansmodellen – en framgångssaga?
Myndigheten för kulturanalys och Svensk Scenkonst presenterar resultaten från två aktuella studier och diskuterar modellens möjliga konsekvenser. Medverkande bland annat Clas-Uno Frykholm, direktör Myndigheten för kulturanalys, Kerstin Brunnberg, ordförande Statens kulturråd och Roger Blomgren, forskare Centrum för kulturpolitisk forskning. 

Tis 2/7 kl. 9.15-10.45
Partierna lovar – en kulturpolitisk utfrågning av talespersoner i kulturfrågor
Inför avtalsrörelsen 2014 tar Svensk Scenkonst tempen på kulturpolitiken. Medverkande politiker Gunilla C Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP), Cecilia Magnusson (M), Per Lodenius (C), Tina Ehn (MP), Lars-Axel Nordell (KD), Margareta Larsson (SD) och Lars Ohly (V). 

Tis 2/7 kl. 13.15-14.45
Vad kan digitalisering göra för kulturen?
Utifrån ett digitaliseringsperspektiv tar vi pulsen på de idéer och strategier som politiker, utredare, kulturchefer, konstnärer, tänkare och publik har för utveckla det framtida välfärdssamhället. Kennet Johansson, generaldirektör Statens kulturråd, Stina Oscarson, chef och konstnärlig ledare Radioteatern, Sveriges Radio, Karin Linder, ordförande DIK och Loth Hammar, kanslichef och huvudsekreterare i Digitaliseringskommissionen med flera medverkar.

Ons 3/7 kl. 15.15-16.45
Välfärdens kärna – en ideologisk debatt om kulturens roll i samhället
Om ideologiska kulturfält och om konstens, statens och individens roll. Målet är att lyfta fram kulturen och kulturpolitiken inför 2014. Gunilla C Carlsson (S), ordförande i kulturutskottet, Cecilia Magnusson (M), riksdagsledamot och Moderaternas gruppledare i kulturutskottet, Lars Anders Johansson, kulturansvarig Timbro och Boa Ruthström, chef för Arena Idé medverkar. Ett samarbete med Folkets Hus och Parker.

Tors 4/7 kl. 09.00-10.15
Kulturella och kreativa näringar – stora förändringar, stora möjligheter?
Vi problematiserar kulturella och kreativa näringar och tar upp goda exempel. Vilka förväntningar lägger politiker i begreppet kulturella och kreativa sektorer? Med Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktör på Centrum för Kultur och Upplevelseekonomi i Roskilde, Robert Nilsson, kansliråd Kulturdepartementet och ordförande i styrgruppen för KREANORD. Klas Rabe, programansvarig Tillväxtverket och Bo-Erik Gyberg, ordförande i Kulturbryggans kommitté och rektor för Stockholms Dramatiska högskola. Ett samarbete med Center för Kultur- och Upplevelseekonomi och Kulturbryggan. 

Tis 4/7 kl. 11.00-12.00
Kultur – livets essens
Ett samtal mellan Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karin Helander, professor i teatervetenskap och Gunnar Ardelius, författare, översättare och ordförande i Sveriges Författarförbund samtalar om konstens och kulturens betydelse i samhället och för individens utveckling. Ett samarbete med Statens kulturråd.

Samtliga seminarier livesänds. Länk till kanal.

Mer detaljer om Svensk Scenkonsts program i Almedalen. Alla seminarier ges på Kultur i Almedalen 2013, Länsteatern, Bredgatan 10, utom Kultur, livets essens som ges på Gotlands museum, bildstenssalen.

Svensk Scenkonst är initiativtagare till Kultur i Almedalen 2013 som för femte året i rad erbjuder diskussioner, samtal och debatter om konst, kultur och kulturens betydelse inom olika samhällsområden. 1-4 juli. Till hela programmet för Kultur i Almedalen 2013: 12 seminarier av 20 organisationer.

Svensk Scenkonst är branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Svensk Scenkonst - För professionella företag i scenkonstbranschen


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy