Skip to main content

Svensk Scenkonst uppvaktade Kulturutskottet i pensionsfrågan

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 18:00 CET

Svensk Scenkonst, branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater, uppvaktade idag Kulturutskottet angående det ohållbara pensionssystem som branschen sedan länge dras med.

En av regeringen utsedd särskild utredare presenterade 2009 ett förslag på ett nytt pensionssystem för anställda i scenkonstbranschen, lösningar som branschen ställer sig bakom och som inte medför några ytterligare kostnader för staten. Regeringen har av oklar anledning valt att skjuta beslutet om en förändring på framtiden, något som kan äventyra hela genomförandet. Svensk Scenkonst har uppfattat att det råder bred politisk enighet kring att ett systemskifte är nödvändigt och att man bör anta utredarens förslag.

– Syftet med uppvakningen var att ha en bred dialog med samtliga riksdagspartier om vikten för branschen av ett nytt pensionssystem. Jag är nöjd med att utskottet så skyndsamt kunde ta emot oss. Vi hade en bra dialog. Nu återstår att se om detta inverkar på beslutsprocessen, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör på Svensk Scenkonst.

För mer information kontakta:
Sture Carlsson, förbundsdirektör, tel 070-577 86 21
Helena Faxgård, kommunikationschef, tel 070-946 39 70

 

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefatar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.