Skip to main content

Taggar

svenskt vatten utveckling 216 avlopp 157 Svenskt Vatten 146 dricksvatten 133 vattenmiljöfrågor 122 vattentjänstföretag 110 miljö 103 kranvatten 82 vatten 78 reningsverk 66 rörnät 46 klimat 38 anammox 29 dagvatten 20 forskning 19 avloppsslam 18 management 18 lena söderberg 18 biogas 16 avloppsvatten 15 avlopp & miljö 15 biogasproduktion 13 slam 13 kranvattentävling 12 Revaq 11 fosfor 11 avloppshantering 11 energieffektivisering 11 östersjön 11 Avloppsreningsverk 10 avloppsvattenrening 10 läkemedel 10 VA-kluster Mälardalen 9 dagvattensystem 9 biofilter 9 VA-taxa 9 ledningsnät 9 biologisk avloppsvattenrening 9 hälsa 8 stockholms skärgård 8 kadmium 8 hygienisering 8 nyckeltal 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 miljöföroreningar 8 regn 8 utveckling 8 råvatten 8 modellering 7 ledningssystem 7 VA-system 7 vattenavledning 7 vattenskydd 7 översvämningstyper 7 projektprogram 6 kväve 6 ovidkommande vatten 6 tillskottsvatten 6 klimatförändringar 6 benchmarking 6 klimatanpassning 6 rötning 6 kväverening 6 vattenkvalitet 6 industridoktorander 5 samverkan 5 va-teknik södra 5 Vattenstämman 5 klosettvatten 5 årsrapport 5 riskanalys 5 kretslopp 5 mitt vatten 5 rejektvatten 5 tungmetaller 5 mikroorganismer 5 processmodellering och reglering 5 biltvätt 4 energianvändning 4 organisation 4 gödsling 4 ytvatten 4 utsläpp 4 badvatten 4 silver 4 cryptosporidium 4 livscykelanalys 4 processmodellering och reglerteknik 4 norovirus 4 lustgas 4 förnyelse 4 läkemedelsrester 4 Världstoalettdagen 4 kranvattentävlingen 2015 4 vattenfilmtävling 4 vattenledning 4 avloppssystem 4 gödsel 4 patogener 4 korrosion 4 grön infrastruktur 4 metan 4 matavfall 4 näringsämnen 4 vattenverk 4 avloppsledning 4 juridik 4 dagvattenhantering 4 ansvar 4 magsjuka 3 dricks 3 översvämning 3 PFAS 3 Dagvattenrening 3 Mattias Klum 3 avvattning 3 infrastruktur 3 sveriges godaste kranvatten 3 polyetenrör 3 fordonsgas 3 täthet 3 hållbarhet 3 QMRA 3 rörnät & klimat 3 VASS 3 spårelement 3 elanvändning 3 beredning 3 klimatförändring 3 arbetsmiljö 3 recipient 3 sediment 3 hydraulisk modellering 3 systemanalys 3 dräneringsvatten 3 ekonomi 3 växthusgaser 3 slamspridning 3 hållbarhetsindex 3 virus 3 nitritation 3 dricksvattenkvalitet 3 forskningsprogram 3 deammonifikation 3 distribution 3 bsap 2 kommuner 2 regnintensitet 2 avlopp och miljö 2 förbränning 2 god redovisningssed 2 konstskolor 2 Biogasuppgradering 2 substrat 2 riskhantering 2 spårämnen 2 grundvatten 2 kalmar 2 vismut 2 stora biltvättarhelgen 2 lösta metaller 2 avloppsledningsnät 2 västerås 2 plast 2 investeringsnivå 2 östersund 2 skiktning 2 mälaren 2 klosettvattenkvalitet 2 anläggningsavgift 2 enskilda avlopp 2 fou 2 upphandling 2 bräddstatistik 2 malmö 2 jönköping 2 miljöpåverkan 2 vattentjänster 2 hydrodynamik 2 karlstad 2 flänsförband 2 himmerfjärden 2 bräddning 2 uppehållstid 2 ekotoxicitet 2 luleå 2 källaröversvämning 2 beräkningar 2 aktivt kol 2 va-ledningar 2 energiförbrukning 2 finansiering 2 Kretslopp och vatten 2 kvicksilver 2 termofil rötning 2 svavelväte 2 ledning 2 flödesproportionell provtagning 2 kluster 2 olyckor 2 VA-avgift 2 vattenskyddsområde 2 vattendirektivet 2 fulspola 2 emissionsmätning 2 åkermark 2 endotoxin 2 Norrköping 2 polyeten 2 arbetsskador 2 strömmar 2 bakterier 2 vattnets värde 2 göteborg 2 ozon 2 miljöbedömning 2 kolifager 2 rotinträngningar 2 växthusgas 2 standardisering 2 aminskrubber 2 VA-lagstiftning 2 säkerhet 2 urea 2 uppströmsarbete 2 tv-inspektion 2 giardia 2 molekylärbiologisk analys 2 källsortering 2 prioriterade ämnen 2 överläckage 2 turbiditet 2 dagvattendammar 2 emissioner 2 ammoniakbehandling 2 experiment 2 vatten och avlopp 2 arbetsmiljöarbete 2 SVU-rapport 2 blandning 2 organisation och juridik 2 LCA 2 EU-kommissionen 2 nederbörd 2 vattentjänstlagen 2 biometan 2 efterrötning 2 förnyelseplanering 2 skog 2 spillvatten 2 riskbedömning 2 desinfektion 2 samhällsplanering 2 innovation 2 plaströr 2 fällningsdammar 2 klordioxid 2 inventering 2 kommunikation 2 klimatpåverkan 2 riskvärdering 2 taxestatistik 2 vattenskrubber 2 dagvattenkvalitet 2 föroreningar 2 kemisk fällning 2 pfos 2 parasiter 2 biologisk behandling 2 vattenförsörjning 2 Göteborgs stad 2 vattenresan 2 övergödning 2 vattenanalys 2 eutrofiering 2 pastörisering 2 hydraulisk beräkning 2 ammonium 2 konstskola 2 flödesmätning 2 kvalitet 2 indikatorbakterier 2 kväveavskiljning 2 taxor 2 svartvatten 2 Fosforutnyttjande 1 hållbar stadsutveckling 1 kemi 1 datainsamling 1 slamlagring 1 vattenpolitik 1 svu 1 klimatsäkert samhälle 1 mikrobiologisk barriär 1 jonbyte 1 hållbarhetscertifiering av stadsdelar 1 ABVA 1 avfallskvarn 1 aska 1 förorenat vatten 1 provning 1 avgasning 1 miljörapportering 1 membranuppgradering 1 lista projekt 1 zink 1 sadelgrenar 1 klor 1 vägledande domar 1 dagvattenfilter 1 kraftig nederbörd 1 belastning 1 flöde 1 skada 1 kvalitetskontroll 1 sveriges godaste kranvtten 1 åtgärdsplanering 1 metallkoncentration 1 hushållsdagvatten 1 chemsec 1 Egen förvaltning 1 mikrobiologisk risk 1 spårämnesanalyser 1 e.coli 1 membranteknik 1 antibiotikaresistens 1 tillit 1 diklofenak 1 flytande våtmarker 1 pipescanner 1 kodlista 1 barriär 1 mra-modellen 1 integritet 1 regional vattenförsörjningsplan 1 19 november 1 infektionsrisk 1 samhällsekonomisk analys 1 csr 1 förstörande 1 livslängdsbedömning 1 textilier 1 total miljöpåverkan 1 biologisk rening med rörliga bärare 1 β-glukan 1 mikrobiologi 1 vattentaxa 1 omvärldsanalys 1 spillvattenförande system 1 prissättning 1 jordbruk 1 provningsmetod 1 rost 1 mikrobiell riskbedömning 1 tätningsringar 1 brandövning 1 oundvikliga vattenförluster 1 onlinemätning 1 fällning 1 dricksvattenförsörjning 1 slamhantering 1 läcksökning 1 litteratursammanställning 1 SPCR 178 1 slampåverkan 1 remote field technology 1 satsvisa reaktorer 1 molekylärbiologi 1 spillvattennät 1 statistik 1 utspädningseffekt 1 Schweiz 1 Aerobt granulärt slam 1 rejektvattenbehandling 1 absorbans 1 systemgräns 1 tryckvattenledning 1 mistrapharma 1 bakterieenzym 1 förnyelsetakt 1 åtgärdsstrategi 1 urbana översvämningar 1 digitalröntgen 1 vattensäkerhetsplan 1 processmodellering 1 bde-209 1 silverupptag 1 förfrågningsunderlag 1 antiodör 1 godaste vattnet 1 omvänd osmos 1 långsiktig strategisk planering 1 humusämnen 1 managment 1 hållbarhetsanalys 1 calici 1 forskningskluster 1 uthålligt samhällsbyggande 1 föreskrifter 1 kommunala reningsverk 1 skolsidor 1 aktivt slam 1 organisationsformer 1 drift och underhåll 1 metanutvinning 1 enskilda avloppsanläggningar 1 flyktiga fettsyror 1 gröna tak 1 gastroenterit 1 sorption 1 marenzelleria 1 mineralgödsel 1 vattenmyndighet 1 mikroföroreningar 1 resursförbrukning 1 Källsorterat toalettavfall 1 e. coli 1 optimering 1 syrereglering 1 indikatorbakterie 1 markanalyser 1 va-avgifter 1 vann 1 beständighet 1 utbildning 1 bottenfauna 1 dagvattennät 1 lagring 1 bsm 1 uppslutningsmetoder 1 restaluminium 1 växtnäring 1 servisledning 1 energi 1 avvattnat rötslam 1 prioritering 1 klorparaffiner 1 snus 1 ytledes 1 markbädd 1 sedimentationsdammar 1 biofilm 1 organisaton 1 mälarens värde 1 avrinningsområde 1 slamvolymindex 1 skarvar 1 reningsanläggningar 1 skydd 1 multivariat data analys 1 teknikprogrammet 1 Toe-in 1 verktyg 1 organiska ämnen 1 siloxaner 1 gdp-verktyget 1 infiltrationsanläggningar 1 klustre 1 radiografi 1 politisk styrning 1 Världsvattendagen 1 vattenmätare 1 Kretsloppstävlingen 2016 1 kemikalieanvändning 1 va-område 1 ct-värde 1 sårbarhet 1 bacteroidales 1 luktavskiljning 1 betande kor 1 sammanklämning 1 hydrologisk modellering 1 fekalier 1 va-strategi 1 utmaningar 1 enzymer 1 kommunal va-plan 1 COD-analys 1 källsorterat matavfall 1 lakvatten 1 måltidsdryck 1 anna linusson 1 Beredskapsplanering 1 enterococcus 1 vattenskyddsområden 1 anaerob behandling 1 hållbarhetskriterier 1 internbelastning av fosfor 1 utläckage 1 va-karta 1 dagvattenledningar 1 röntgen 1 trädrötter 1 havsnivåer 1 analysmetod 1 kranvattentävlingen 1 ledningsförnyelse 1 påbyggnad 1 avloppspåverkan 1 slutrapport 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

VD Anna Linusson lämnar Svenskt Vatten

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 14:43 CET

Styrelsen för Svenskt Vatten har 14 mars gjort en överenskommelse med Anna Linusson som innebär att hon slutar som VD med omedelbar verkan.

Ny SVU-rapport: Resultatrapport för VASS Reningsverk 2016 (Organisation & ekonomi)

Ny SVU-rapport: Resultatrapport för VASS Reningsverk 2016 (Organisation & ekonomi)

Nyheter   •   Mar 12, 2018 16:45 CET

Rapporten sammanfattar resultaten från Svenskt Vattens undersökning VASS Reningsverk för år 2016. Den redovisar nyckeltal för 471 svenska reningsverk när det gäller områden som tillrinning, utsläpp, slamkvalitet, energi, kemikalier, personal och driftkostnader.

Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet

Svenskt Vatten välkomnar förslag från regeringen om vattenskyddet

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 14:02 CET

Regeringen har beslutat om en remiss lagrådet med nya regler för vattenkraft och andra verksamheter. Det som hittills presenterats har rört vattenkraft. Svenskt Vatten förväntar att regeringen och delar av Alliansen också har löst det allvarligaste hindret för bättre rening av avloppsvatten och en död hand över bostadsbyggandet.

SVU-rapport om Fosforutvinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017 (Avlopp & miljö)

SVU-rapport om Fosforutvinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017 (Avlopp & miljö)

Nyheter   •   Feb 14, 2018 09:39 CET

Rapporten ger en översikt av presentationerna under ett tredagarsmöte i Basel i oktober 2017. Mötet handlade huvudsakligen om lagstiftning som håller på att utvecklas i Tyskland och Schweiz för avloppsslam och fosfor, samt om teknik för fosforutvinning. Tyngdpunkten låg på extraktion ur slamaska eftersom mycket av slammet förbränns i Tyskland och Schweiz.

SVU-rapport om aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk ...  (avlopp och  miljö)

SVU-rapport om aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk ... (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jan 29, 2018 08:30 CET

Rapporten beskriver kunskapsläget för den nya tekniken aerobt granulärt slam (AGS) för biologisk behandling av kommunalt avloppsvatten. En jämförelse med andra tekniker visar att reningsprocesser med aeroba granuler kan vara kompakta och energieffektiva.

SVU-rapport med uppföljning av 25 svenska dagvattendammar (dagvattenrening)

SVU-rapport med uppföljning av 25 svenska dagvattendammar (dagvattenrening)

Nyheter   •   Jan 26, 2018 16:00 CET

Rapporten presenterar en studie av 25 kommunala dagvattendammar i fem svenska kommuner. Den ger rekommendationer för design, drift och underhåll. Dammarnas långsiktiga funktion är beroende av att designen är lämplig och att dammarna enkelt kan inspekteras så att problem kan upptäckas och rättas till på ett tidigt stadium.

SVU-rapport om regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering  (organisation och juridik)

SVU-rapport om regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering (organisation och juridik)

Nyheter   •   Jan 26, 2018 11:46 CET

Förslag ges på en metod att konstruera en enkel och rättvis VA-taxa med dagvattenavgift, samt hur den kan utvecklas för att stödja hållbar dagvatten-hantering. VA-taxorna i 180 kommuner har studerats. Relevanta delar av vattentjänstlagen kommenteras och förklaras.

Sverige riskerar skyhöga böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv

Sverige riskerar skyhöga böter för brott mot EU:s avloppsdirektiv

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 10:00 CET

Tolv avloppsreningsverk i elva svenska kommuner lever inte upp till kraven i direktivet enligt EU-kommissionen. Svenskt Vattens uppfattning är att ansvaret för den uppkomna situationen delas mellan de aktuella reningsverken, svenska staten och tillsynsmyndigheterna. Miljöminister Karolina Skog har kallat kommunstyrelseordförandena, Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och SKL till möte den 23 januari.

SVU-rapport om omfattning av bräddning i svenska kommuner  (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

SVU-rapport om omfattning av bräddning i svenska kommuner (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

Nyheter   •   Nov 24, 2017 13:09 CET

Vatten som bräddar från avloppsledningsnätet kan innebära risk för smittspridning i badvatten och dricksvattentäkter. Rapporten sammanställer statistik för bräddningar i några svenska kommuner och beskriver en metodik för att bedöma bräddningarnas påverkan på recipienten. Syftet är att ge underlag för åtgärdsstrategier som bygger på riskbedömning.

SVU-rapport om organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet ...  (organisation och juridik)

SVU-rapport om organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet ... (organisation och juridik)

Nyheter   •   Nov 22, 2017 14:28 CET

Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet. Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor och brister, och den presenterar kommunernas förbättringspotential på det här området.

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen  -	En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen - En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, då globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. Ett stort toalettrelaterat problem i Sverige är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i våra toaletter. En situation som ligger bakom många "fulspolningar" är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten.

Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 12:09 CEST

Avloppsreningsverk som certifierats enligt Revaq har stränga krav på sig att bidra till ett bättre kretslopp. Hälften av det svenska avloppsvattnet renas vid Revaq-certifierade reningsverk och de bedriver ett aktivt arbete som minskar förekomsten av miljöfarliga ämnen i samhället – och därmed i vattnet.

SVU-rapport om verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner med hållbarhetsindex som utgångspunkt (organisation och juridik)

SVU-rapport om verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner med hållbarhetsindex som utgångspunkt (organisation och juridik)

Nyheter   •   Okt 23, 2017 14:49 CEST

Projektet har tagit fram en uppföljningsmodell för regionala vattenförsörjningsplaner med utgångspunkt i Svenskt Vattens hållbarhetsindex. Med hjälp av modellen kan man ta reda på om åtgärder leder mot målen och en hållbar vattenförsörjning.

SVU-rapport om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (rörnät och klimat)

SVU-rapport om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (rörnät och klimat)

Nyheter   •   Okt 23, 2017 14:14 CEST

Längden av Sveriges privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har nu beräknats. Den del av VA-näten som ägs privat är betydande. Ansvaret för drift, underhåll och förnyelse av de privata serviserna ligger på respektive fastighetsägare. Även längden av de allmänna servisledningarna har beräknats.

SVU-rapport om att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang  (rörnät, klimat, avlopp, miljö)

SVU-rapport om att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang (rörnät, klimat, avlopp, miljö)

Nyheter   •   Okt 10, 2017 13:33 CEST

Utifrån lagstiftningens ramar har förslag till begränsning av VA-huvudmannens skyldighet att hantera enbart normaldagvatten tagits fram. Definition av normaldagvatten kvantitet föreslås utformas som en normal andel hårdgjord yta för olika bostadsbebyggelsetyper, medan normaldagvatten kvalitet utgår från det förväntade innehållet av de vanligaste föroreningarna.

Media no image

Medvind för svensk biogas – trots snålblåst

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 13:05 CEST

Pressmeddelande från Avfall Sverige, Energigas Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten. Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Allt mer av denna biogas uppgraderas också till fordonsgas, hela 64 procent. Konkurrensen från subventionerad biogas har blivit tuff för många svenska producenter.

Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:10 CEST

Ny statistisk från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 2017 är ökningen sammantaget lägre än på över tio år, om än med stora variationer mellan kommunerna.

Rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp är klar

Rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp är klar

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 11:54 CEST

Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100%, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren

Pressinbjudan: Efter Harvey’s framfart i Houston, vilka klimatanpassningsutmaningar har vi i Sverige?

Pressinbjudan: Efter Harvey’s framfart i Houston, vilka klimatanpassningsutmaningar har vi i Sverige?

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 14:22 CEST

Tisdag den 5 september 2017 på Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4 i Malmö. Start kl 9.00 (kaffe serveras från kl 8.30) Svenskt Vatten bjuder in till ett heldagsseminarium med fokus på klimatanpassningsutredningens innehåll. Under dagen kommer vi också diskutera de frågor som inte utredningen gav svar på . Media hälsas välkomna!

SVU-rapport om rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

SVU-rapport om rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Sep 04, 2017 12:03 CEST

Strängare reningskrav avseende kväve är att vänta vid flera reningsverk i Sverige. Med rejektvattnets höga kvävekoncentration kan separat rening av detta utgöra ett viktigt komplement för den totala kvävereduktion. Denna rapport utgör en kunskapssammanställning med genomgång av en rad olika rejektvattenbehandlingsmetoder.