Gå direkt till innehåll
Bra att Vattenmyndigheterna avskaffas

Pressmeddelande -

Bra att Vattenmyndigheterna avskaffas

Idag den 18/12 har Karolina Ardensjö Lundén, särskild utredare, lämnat in sitt slutbetänkande för Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07) till Miljödepartementet och regeringen.

Svenskt Vatten anser att utredningen är välgjord. Den föreslår förändringar som är nödvändiga för en långsiktigt god vattenförvaltning. Vi står bakom förslagen att avskaffa vattenmyndigheterna och organisera statens arbete på samma sätt som andra frågor organiseras på, med statliga verk på nationell nivå, länsstyrelser på regional nivå och kommunerna med ansvar för bl.a. vatten- och avlopp och planering av mark och vatten.

- Den föreslagna organisationen ökar förutsättningarna för våra medlemmar att medverka och påverka vad som bör göras och för nationell och lokal demokratisk förankring av vattenförvaltningen säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten menar också att utredningens förslag gör det möjligt att samordna vattenförvaltningen med kommunernas planering av mark och vatten på ett bättre sätt och med den regionala planeringen för anpassningen till vårt förändrade klimat. Detta är viktigt för att hantera risker för översvämningar och vattenbrist.

Ämnen


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Peter Sörngård

Peter Sörngård

Senior Adviser 072-530 74 01