Skip to main content

BETE PÅ NATURBETESMARKER

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2017 09:00 CEST

Under sommaren går många av Sveriges nötkreatur ute och betar i hagar. Det finns också djur som betar på Sveriges naturbetesmarker och som gör ett väldigt viktigt arbete för den biologiska mångfalden.

Naturbetesmarkernas fantastiska artrikedom gör dem till ett av de viktigaste markslagen att bevara för att skydda den biologiska mångfalden i Sverige. De är också nödvändiga för pollinerande insekter och kan även bidra till att motverka övergödningen av Östersjön. Dessutom ger de ett välkommet bidrag till det svenska öppna kulturlandskapet.

I Sverige finns det idag omkring 510 000 hektar naturbetesmarker, det motsvarar ungefär 694 000 fotbollsplaner om man ska ha något att jämföra med. Naturbetesmarkerna är avgörande för den biologiska mångfalden. Regeringen har genom Agenda 2030 listat biologisk mångfald och ekosystem som en av 17 avgörande faktorer för jordens livsuppehållande system.
Vår nuvarande välfärd samt den framtida välfärden vilar på detta fundament.

I de svenska naturbetesmarkerna finns det en enorm potential, de omkring 500 000 hektar naturbetesmarker som finns i Sverige skulle kunna producera upp till 20 kilo nötkött per person och år. Det ligger inom Livsmedelsverkets rekommenderade mängd rött kött och charkuterier, det vill säga 500 gram, som man maximalt bör konsumera per vecka.

CERTIFIERAT NATURBETESKÖTT

Vid uppfödning och hållning av certifierat naturbeteskött säkras vården av Sveriges naturbetesmarker. Certifierat naturbeteskött kommer från ungko, kviga eller stut som under betessäsongen till största del betar i gamla ängs- och betesmarker. Under vintersäsongen är djuren inne i stall och utfodras med främst vallfoder så som gräs och klöver.

Tillvalscertifieringen för Naturbeteskött är utvecklad genom ett samarbete mellan Sigill Kvalitetssystem AB och Världsnaturfonden WWF, certifierat naturbeteskött får också betyget grön gubbe i WWF:s Köttguiden. Alla certifierade uppfödare av naturbeteskött finner ni här.

Svenskt Sigill är märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung på råvara från förstklassiga odlare och djuruppfödare. Märkningen Svenskt Sigill baseras på en oberoende standard som genom tredjepartscertifiering ger en hög kvalitetssäkring på producenters verksamhet. Säljare och köpare kan alltid känna sig trygga med den överenskomna kvaliteten.

IP Sigill: För att få använda kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill ska maten eller blommorna komma från odling eller djuruppfödning som är certifierad enligt IP Sigill. Denna nivå i standarden säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet. Certifieringen ger företagen kraftfulla argument vid försäljning av sina produkter och kunden ytterligare mervärden. 

Tillval – Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån, dels har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad. 

Tillval – Naturbeteskött: innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls att djuren har betat på svensk naturbetesmark. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: För verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill finns också möjlighet att välja en tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats, till exempel Jämtland eller Österlen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy