This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill är nominerad till Naturvårdspriset 2020
Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill är nominerad till Naturvårdspriset 2020

Pressmeddelande -

Svenskt Sigills hållbarhetschef nominerad till höjdarpris för biologisk mångfald

Helena Allard, hållbarhetschef på Svenskt Sigill, är en av två nominerade till SLU Artdatabankens Naturvårdspris. Naturvårdspriset delas ut den 22 maj till någon som har gjort enastående insatser för den biologiska mångfalden. Helena är nominerad för sitt arbete med att föra in biologisk mångfald i reglerna för Svenskt Sigill.

SLU Artdatabankens Naturvårdspris har funnits sedan 1997 och delas varje år ut på konferensen Flora- och faunavård där Sveriges främsta inom miljövård träffas. I år blir det ingen konferens men priset kommer att delas ut på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

Helena Allards arbete har lett till att åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genomförs på ett tusental Svenskt Sigill gårdar runtom i Sverige. Odlarna kan välja från en lista - för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats.

Till exempel kan odlaren:

  • ØSå blommande remsor utmed åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter
  • ØPlantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • ØAnlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter.

Odlaren behöver samla ett visst antal poäng för att uppnå kraven som ställs i reglerna för Svenskt Sigill märkningen.

– Jag är väldigt glad för att vara nominerad men jag tycker att våra odlare som gör jobbet på gården ska få vara med och dela på nomineringen med mig, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem.

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in och lagrar data om biologisk mångfald, stödjer myndigheters arbete, utför regeringsuppdrag och forskning. SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.

För mer information, kontakta:

Helena Allard, hållbarhetschef Sigill Kvalitetssystem, helena.allard@sigill.se

Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig Sigill Kvalitetssystem

josefin.kihlberg@sigill.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Presskontakt

Relaterat material