Skip to main content

GDPR-säkra skolfotografering

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 06:00 CEST

Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden där man föreslår att grundskoleförvaltningen ska utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö. Syftet är att skolorna även fortsättningen ska kunna anordna skolfotografering.

Nämndinitiativet lämnas in efter att uppgifter framkommit om att branschorganisationen Sveriges Elevfotografers Riksförbund varit i kontakt med grundskoleförvaltningen och erbjudit en GDPR-säker process för skolfotografering. Denna information har nämnden inte fått ta del av.

Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i Malmö stads grundskolenämnd, kommenterar:

Det har framkommit en del uppgifter som visar att en GDPR-säker process omkring skolfotografering kan upprättas. Sverigedemokraterna vill veta hur mycket detta skulle kosta. Många föräldrar och elever vill fortsätta med skolfotografering och nämnden borde titta närmare på denna fråga och se om det finns en möjlighet för skolorna att kunna fortsätta anordna skolfotograferingar. Dessutom vill vi att ärendet om skolfotograferingars vara eller icke-vara ska behandlas av grundskolenämnden. Partierna i nämnden borde få ett tillfälle att diskutera och förhålla sig till denna fråga, då frågan berör många Malmöbor.

Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Bifogade filer

PDF-dokument