Skip to main content

SD föreslår införandet av kulturcheck

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 14:11 CEST

Magnus Olsson (SD), kommunalråd

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnade in en motion idag där man föreslår att kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö.

Syftet är att korta kön till den kommunala kulturskolan genom att familjer även kan välja privata kulturskolor för sina barn. Kommunen auktoriserar de utförare som vill anordna kulturverksamhet i kommunen och utföraren får sedan pengar efter antal elever.

Eftersom det finns fler kulturskolor får fler elever möjlighet att delta och färre elever behöver stå i kö. Fler kulturskolor leder också till fler uttrycksformer. Det uppstår även en sund konkurrens mellan kulturskolor som höjer kvalitén på undervisningen. Att det uppstår privata kulturskolor kan även leda till att kulturarbetare öppnar kulturskolor i olika delar av staden, vilket leder till större geografisk tillgänglighet.

Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Det här är ett sätt att ge privata aktörer mer utrymme inom kultursektorn samtidigt som fler barn får plats i kulturskolor. Förslaget skapar också en möjlighet för vårdnadshavarna att välja bort den kommunala kulturskolan ifall de inte är nöjda med utbudet.

Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Bifogade filer

PDF-dokument