Skip to main content

SD Malmö föreslår krafttag mot nedskräpning

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 11:12 CEST

Håkan Ask (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö stads miljönämnd

Håkan Ask (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ till miljönämnden där han föreslår att miljönämnden ökar fokus på nedskräpning och avsätter 300 000 kr för att påverka Malmöbor att skräpa ner mindre.

Sverigedemokraterna anser att just nedskräpningen är så nära oss och direkt påverkbar i vår närmiljö att ett större fokus bör läggas här. Därför har Håkan Ask (SD) lämnat in ett förslag om att medel omfördelas inom miljöstrategiska avdelningen för att öka fokus på nedskräpning och dess konsekvenser. 

Sverigedemokraterna vill även att 300 000 kronor avsätts för riktade satsningar mot den taskiga nedskräpningsmentaliteten som råder i Malmö.

Håkan Ask (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i miljönämnden kommenterar:

Många Malmöbor har kontaktat miljönämndens ledamöter om att nedskräpningen är omfattande och att något behöver göras. Nu väljer vi sverigedemokrater att lyfta upp den här frågan. Malmöborna förväntar sig att kommunen ser till att staden är ren.

Sverigedemokraterna Malmö har idag 17 procent av rösterna i Malmö och 11 platser i kommunfullmäktige. Kommunalråd Magnus Olsson är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen. Vi bedriver en socialkonservativ och Sverigevänlig politik i Malmö stad.

Bifogade filer

PDF-dokument