Skip to main content

Handlingarna inför Sverigedemokraternas Landsdagar 25-27 november i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 17:17 CET

På en presskonferens presenterade idag Sverigedemokraterna handlingarna inför partiets Landsdagar i Göteborg den 25-27 november.

Handlingarna

Slutgiltigt förslag till nytt principprogram

Förslag till reviderade stadgar

Valberedningens förslag till ny partistyrelse

Förslag till nytt inriktningsprogram för kriminalpolitiken

Förslag till nytt inriktningsprogram för skolpolitiken

Förslag till nytt inriktningsprogram för energipoltiiken

Förslag till nytt inriktningsprogram för arbetsmarknadspolitiken

Motioner till landsdagarna

 

Preliminärt schema och dagordning för Landsdagarna (observera att dessa uppgifter är att betrakta som preliminära)

Programtider

Fredagen 25 november

10.00-12.00 Registrering av ombud och deltagare

12.00 Lunch

13.00 Landsdagarnas öppnande

Välkomsthälsning från Mikael Jansson, distriktsordförande i Göteborg

Mötesförhandlingar

15.00 Kaffe med hembakt kaka

15.30 Mötesförhandlingarna återupptas

18.00 Ajournering och middag

19.30- Gruppdiskussioner (endast för ombud och ombudssuppleanter)

Lördagen 26 november

07.30-07.50 Incheckning

08.00 Mötesförhandlingarna återupptas

09.30 Kaffe med fralla

10.00 Tal av partiordföranden

10.30 Mötesförhandlingarna återupptas

12.00 Lunch

13.00 Hälsning från Dansk Folkeparti (tal av Sören Espersen)

13.15 Mötesförhandlingarna återupptas

14.30 Kaffe med hembakt kaka

15.00 Hälsning från SD-Kvinnor (tal av Carina Herrstedt)

15.15 Mötesförhandlingarna återupptas

18.00 Ajournering

19.30- Landsdagarsmiddag med underhållning

Söndagen 27 november

08.30-08.50 Incheckning

09.00 Mötesförhandlingarna återupptas

10.00 Kaffe med fralla

10.30 Tal av partisekreteraren

11.00 Mötesförhandlingarna återupptas

12.30 Lunch

13.30 Hälsning från SDU (tal av Gustav Kasselstrand)

13.45 Mötesförhandlingarna återupptas

15.00 Kaffe med hembakt kaka

15.30 Mötesförhandlingarna återupptas

17.00 Landsdagarnas avslutande

Reservation för eventuella ändringar i programtider. För ärendebehandlingspunkter vg se

dagordning, denna utan tidsangivelser.

 

Dagordning

 

1. Landsdagarna öppnas

Formalia

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justeringsmän och fyra rösträknare

5. Närvarokontroll och fastställande av röstlängd

6. Godkännande av dagordningen

7. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande

Datum förkunnades i SD-Bulletinen februari 2011.

Första kallelsen skickades ut per post 2011-09-13.

Andra kallelsen skickades ut per post 2011-11-09.

8. Godkännande av förslag till arbetsordning

Föredragande: Partisekreteraren

9. Partistyrelsens verksamhetsberättelse

Föredragande: Partisekreteraren

10. Revisionsberättelsen

Föredragande: Partirevisorn

11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

12. Redogörelse från riksdagsgruppen

Föredragande: Gruppledaren i riksdagen

13. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Föredragande: Valberedningens ordförande

14. Fastställande av antal suppleanter i styrelsen

Föredragande: Valberedningens ordförande

Val att förrätta

15. Val av partiordförande

Föredragande: Valberedningens ordförande

16. Val av vice partiordförande

Föredragande: Valberedningens ordförande

17. Val av andre vice partiordförande

Föredragande: Valberedningens ordförande

18. Val av övriga ledamöter

Föredragande: Valberedningens ordförande

19. Val av suppleanter

Föredragande: Valberedningens ordförande

20. Val av revisorer

Föredragande: Valberedningens ordförande

21. Val av revisorsuppleanter

Föredragande: Valberedningens ordförande

22. Val av valberedning, en till sju ledamöter

Föredragande: Partisekreteraren

Framställningar och förslag från styrelsen

23. Förslag till nytt principprogram

Föredragande: Mattias Karlsson

24. Inriktningsprogram för kriminalpolitik

Föredragande: Kent Ekeroth

25. Inriktningsprogram för utbildningspolitik

Föredragande: Richard Jomshof

26. Inriktningsprogram för energipolitik

Föredragande: Lars Isovaara

27. Inriktningsprogram för arbetsmarknadspolitik

Föredragande: Mattias Karlsson

28. Förslag till reviderade stadgar

Föredragande: Partisekreteraren

29. Fastställande av medlemsavgift för 2012-2013

Föredragande: Partisekreteraren

Motioner

30. Arbetsmarknadspolitik

Fördragande: Sven-Olof Sällström (Motion 11001-11002)

31. Socialförsäkringspolitik

Föredragande: Partistyrelsen (Motion 11021-11024)

32. Finans- och skattepolitik

Föredragande: Johnny Skalin mfl (Motion 11004-11005, 11020)

33. Utbildningspolitik

Föredragande: Richard Jomshof (Motion 11029-11030)

34. Miljö- och jordbrukspolitik

Föredragande: Partistyrelsen (Motion 11011-11017)

35. Kulturpolitik

Föredragande: Mattias Karlsson (Motion 11010)

36. Socialpolitik

Föredragande: Partistyrelsen (Motion 11025-11027)

37. Näringspolitik

Föredragande: Lars Isovaara (Motion 11018-11019)

38. Transportpolitik

Föredragande: Tony Wiklander (Motion 11028)

39. Kriminalpolitik

Föredragande: Partistyrelsen (Motion 11006-11007)

40. Europa- och utrikespolitik

Föredragande: Partistyrelsen (Motion 11031)

41. Stadgar

Föredragande: Partisekreteraren (Motion 11032-11043, 11045, 11044, 11049-11050,

11052-11054, 11056-11058, 11060-11061)

42. Övriga

Föredragande: Partikassören mfl (Motion 11051, 11055, 11059, 11047-11048, 11008-

11009)

Formalia

43. Landsdagarna avslutas

Övrigt

Övriga ärenden för diskussion

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se