Skip to main content

SD begär extra riksdagsdebatt om våldsbejakande islamistisk extremism

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2010 11:13 CET

Sverigedemokraterna begär en aktuell debatt i riksdagen angående våldsbejakande islamistisk extremism. Partiet föreslår att debatten, pga det stora allmänintresset, hålls snarast möjligt. Helst före jul.

Partiets begäran föranleds av flera händelser som inträffat under kort tid. För första gången har den svenska lagstiftningen mot terrorism prövats i domstol och för första gången har Sverige blivit utsatta för ett terrordåd från en islamistisk extremist. Frågan aktualiseras ytterligare av att Säpo under morgondagen utkommer med sin rapport angående den våldsbejakande islamistiska extremismen.

Jimmie Åkesson kommenterar partiets begäran:

- Det finns idag ett stort allmänintresse för en debatt kring dessa frågor. Människor vill veta hur vi politiker ser på den extremistiska islamismen och hur det preventiva arbetet ska se ut. Säpos rapport, självmordsattacken i Stockholm och att den första terrorrättegången genomförts är händelser som föranleder vår begäran. Det är min förhoppning att vi kan få till en debatt i riksdagen före jul.

 

Partiets begäran till talmannen:

Sverigedemokraterna

Riksdagsgruppen
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm


Begäran om aktuell debatt om våldsbejakande islamistisk extremism

Sverigedemokraterna begär en aktuell debatt i riksdagen angående våldsbejakande islamistisk extremism. Vi föreslår att debatten, på grund av det stora allmänintresset, hålls snarast möjligt. Helst före jul.

Sedan terrordåden mot USA den 11 september 2001 har världens länder tvingats inse, och på olika sätt hantera, hotet från islamistiska extremister. Vi har i Sverige anpassat vår lagstiftning till att möta denna nya form av brottslighet och frågorna har haft ett latent intresse i samhällsdebatten.

Den senaste tiden har flera händelser som är av stor vikt i det säkerhetspolitiska arbetet inträffat. För första gången har den svenska lagstiftningen mot terrorism prövats i domstol. Vi har för första gången blivit utsatta för ett terrordåd från en islamistisk extremist i Sverige. Säpo utkommer den 15 december med en rapport om våldsbejakande islamistisk extremism. Denna rapport har vi väntat på sedan februari och dess slutsatser kommer att kunna bli värdefulla för hur arbetet mot den våldsbejakande islamistiska extremismen ska bedrivas. Enligt regeringsbeslut ska rapporten innehålla beskrivning om hur situationen ser ut i Sverige, vilka radikaliseringsprocesser som kan urskiljas och de verktyg och strategier som kan användas mot radikaliseringen.

Med anledning av detta anser vi att det är av största vikt att riksdagen anordnar en aktuell debatt där partierna kan redogöra för sin syn på hotet från, och åtgärder mot, våldsbejakande islamistisk extremism.

 

 


___________________
Björn Söder (SD)
Gruppledare

För vidare information:

Linus Bylund
Pressekreterare hos Jimmie Åkesson

Tfn: 08-786 62 28
E-post: linus.bylund@riksdagen.se

 

 

Martin Kinnunen

Pressansvarig

Tfn: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressekretariatets jour:

Tfn: 08 – 500 00 055

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se