Skip to main content

Sverigedemokratisk Ungdom lanserar kampanj mot svenskfientligheten

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:46 CEST

Efter den senaste grova misshandeln i Södertälje, där ett över 20 man stort invandrargäng brutalt misshandlade en ung svensk tjej, väljer Sverigedemokratisk Ungdom nu att, i just Södertälje, lansera vår nya kampanj mot svenskfientligheten.

Att även denna senaste misshandel var ett uttryck för svenskfientlighet framkommer bl a genom att invandrargänget skrikit "svennehora" till den svenska tjejen innan de påbörjade sin grova misshandel.

Tyvärr är knappast denna senaste händelse i Södertälje unik. När det kommer till grova våldsbrott, personrån och våldtäkter är invandrare och barn till invandrare kraftigt överrepresenterade som förövare och svenskar som brottsoffer.

Svenskfientligheten tar sig också andra uttryck, t ex genom den nuvarande lagstiftningen som enligt prejudicerande fall värderar ett brott där en svensk blir misshandlad eller våldtagen pga sitt ursprung, som mindre allvarligt än när detsamma sker någon med annan etnisk bakgrund.

Svenskfientligheten märks också i skolan t ex genom att sverigevänliga åsikter och svenska symboler bestraffas, medan utländsk symbolik och antisvenska åsikter ses som fullt legitima och ibland t o m uppmuntras.

I arbetslivet tar sig svenskfientligheten uttryck genom politiska beslut som uppmuntrar till "positiv särbehandling" - dvs diskriminering av svenskar.

Etablissemanget har under allt för lång tid blundat för den utbredda och växande svenskfientligheten i vårt samhälle. Det har t o m föreslagits förbud av kritik mot svenskfientligheten - något som samlat stor uppslutning från höger till vänster inom det politiska landskapet och etablissemanget. T ex genom det senaste förbudsförslaget från Svenska FN-förbundet som en rad politiska ungdomsförbund och organisationer ställt sig bakom.

Sverigedemokratisk Ungdom kräver att åtgärder och krafttag vidtas, och startar nu därför en kampanj i syfte att föra upp problematiken med svenskfientligheten på den politiska dagordningen. Som start på kampanjen kommer vi hålla ett torgmöte på Politikertorget i Södertälje nu på fredag.

Kampanjmaterial kommer tas fram inom en snar framtid och en kampanjgrupp på facebook har startats här.

Tid: Kl 12-13 den 19 september

Plats: Politikertorget, Södertälje

Talare: Erik Almqvist, ordförande SDU och William Petzäll, kampanjansvarig

För vidare information:

William Petzäll

Kampanjansvarig

0761- 62 64 53

william.petzall@ungsvenskarna.se