Klgyawyqdzgmgqwyuqeg

Filmer ska få oss att prata om skogens roll

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:52 CEST

Klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, energi, förnybara material och en levande landsbygd - allt har med skogen att göra. Det är utgångspunkten för forskningsprogrammet Future Forests som nu sammanfattar sina rön i fem kortfilmer.

Tumzrua9vdpxjlecxslj

1 juli fyller SLU 40 år men firar i höst

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 10:06 CEST

​1977 bildades det som idag är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Då slogs tre högskolor samman och bildade ett gemensamt universitet. Ett 40-årsjubileum som kommer att firas i höst.

Grtgujhxo3e1gmvv0nsg

SLU startar kurs i strategisk företagsledning för aktiva företagare.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 15:32 CEST

Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig. För att möta den ökande konkurrensen, hantera framtida utmaningar och för att skapa hållbara företag som är smart organiserade krävs större kunskap inom företagsledning. Kursen, en avancerad uppdragsutbildning, riktar sig till yrkesverksamma företagare inom lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag.

Media no image

​​Catarina Kjellerstedt ny chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 08:00 CEST

Catarina Kjellerstedt har anställts som chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU. Catarina har en rad olika chefsbefattningar bakom sig och kommer närmast från Evidensia och befattningen CMD (Country Medical Director) dvs. veterinärmedicinsk chef i Sverige, där hon även satt i Sverige-ledningen för smådjursområdet. Catarina börjar på UDS i september.

 • Jag är mycket glad att Catarina börjar arbeta hos oss på UDS. Catarina har en gedigen erfarenhet av smådjurssjukvård, och har arbetat i ledande positioner inom flera smådjurskliniker och smådjurssjukhus. Hon tillför viktig kompetens till UDS och SLU och jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Catarina, säger Henrik Ericsson universitetsdjursjukhusdirektör.

Catarina tog sin veterinärexamen 1985 och har även specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Hennes specialområden är bland annat reproduktion och ögonsjukdomar.

 • Vad glad jag är över att ha fått uppdraget som chef för smådjurskliniken på UDS. Tänk att få vara med i det dagliga arbetet på djursjukhuset där även våra veterinär- och djursjukskötarstudenter får klinisk utbildning på smådjur och samtidigt så finns närheten och samarbetet till vetenskapen och forskningen! Det är det bästa av tre världar, kommenterar Catarina Kjellerstedt.

Kontakt och mer information:

Henrik Ericsson
Universitetsdjursjukhusdirektör
Tel: 018-67 13 32, 0702-03 38 51
Epost: henrik.ericsson@uds.slu.se

Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLU:s resurs för klinisk forskning och utbildning, och det är Sveriges enda universitetsdjursjukhus. Inom UDS bedrivs utbildning för veterinärstudenter och djursjukskötare, liksom forskning. UDS har ungefär 175 anställda som utför kvalificerad djursjukvård dygnet runt året om för katter, hundar, mindre sällskapsdjur och hästar. UDS har även en ambulatorisk utbildningsklinik med veterinärer som åker ut till stall och gårdar. Smådjurskliniken på UDS har ca 80 årsarbetskrafter och tar emot såväl primärfall som remissfall.


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

​Catarina Kjellerstedt har anställts som chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU. Catarina har gedigen erfarenhet av smådjurssjukvård, och har arbetat i ledande positioner på flera smådjurskliniker och djurssjukhus. Hon kommer att tillföra viktig kompetens till UDS och SLU.

Läs vidare »
Media no image
Dflgomgyyjsnqanmroay

Möt SLU i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 10:15 CEST

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:s GMO-lagstiftning ett hinder för Sveriges livsmedelsstrategi? Hur får vi unga entreprenörer att söka sig till den biobaserade ekonomin? Hur kan landsbygden dra nytta av globaliseringen? Det är några av de frågor som lyfts av SLU under Almedalsveckan i år.

För åttonde året i rad medverkar SLU med seminarier under politikerveckan i Almedalen, som startar söndagen den 2 juli 2017. SLU:s egna seminarier arrangeras 4, 5 och 6 juli på Campus Gotland, alldeles intill Almedalen.

Flera SLU-forskare medverkar också i evenemang på andra platser och tider, arrangerade av andra organisationer.

Huvudprogrammet på Campus Gotland

Seminarierna i SLU:s huvudprogram hålls i Sal E35 på Uppsala universitet – Campus Gotland. Adressen är Cramérgatan 3, Visby. Använd länkarna för mer information om ämnet, samt om medarrangörer och medverkande.

Tisdag 4 juli

10:00 - 11:50
Ett nytt samhällskontrakt för skogen? Hur hittar vi en ny väg framåt?

12:00 - 12:50
Unga i klyftan mellan stad och land: utmaningar i Sverige och Afrika

15:15 - 17:15
Teknikneutralitet i praktiken – hur ska moderna växtförädlingstekniker få en chans i Sverige och EU?

Onsdag 5 juli

08:15 - 09:30
Djur- och humansjukvård måste samarbeta mer mot antibiotikaresistens – det gäller en och samma hälsa

10:00 - 11:50
Det ska produceras mer mat i Sverige enligt regeringens livsmedelsstrategi, men hur ska det gå till?

12:00 - 12:50
Future Cities, Urbanscapes! Ett landskapsperspektiv för att möta 2000-talets urbana utmaningar

Torsdag 6 juli

08:00 - 09:45
Många regioner tar fram egna livsmedelsstrategier, men hur går man från ord till handling?

10:00 - 11:45
Nytänkande kring ekonomi och lokal organisering: globalisering i lokalsamhällets tjänst

Fler evenemang där SLU-forskare medverkar

Kloka beslut bygger på forskning

SLU har arrangerat och medverkat i seminarier under Almedalsveckan sedan 2010. Här möter våra forskare politikerna som kommer för att diskutera några av våra viktigaste framtidsfrågor: miljön, maten, djurhälsan.

SLU vill i första hand att den forskning som genomförs här ska synas och ha betydelse i de beslut som tas i politiken idag. Men det är också viktigt vad vi tar med oss tillbaka från diskussioner och seminarier med allmänheten, politiker, intresseorganisationer och företag.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:s GMO-lagstiftning ett hinder för Sveriges livsmedelsstrategi? Hur får vi unga entreprenörer att söka sig till den biobaserade ekonomin? Det är några av de frågor SLU lyfter under Almedalsveckan i år.

Läs vidare »
Odtfjf4gtfwbis8byil1

Lantbrukare lägger oväntat mycket tid på kontroller

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 07:24 CEST

Hur mycket tid lägger egentligen lantbruksföretagarna på journalföring, kontroller och myndighetsrelaterad administration? Vilken administration är det som tar mest tid? Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet har nu sammanställt nya resultat i projektet ”Byråkratin belastar och kostar”. De nya resultaten presenteras på Borgeby fältdagar 28-29 juni.

Yzzk409okwvosq5wbgrk

Kinesisk investerare satsar på SLU-forskares klimatris

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 15:00 CEST

På onsdagen tecknades avtal mellan Sveriges lantbruksuniversitet och en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla de forskningsresultat som SLU-forskare tagit fram kring ett nytt, klimatvänligare ris. Vid odling av ris avges i dag stora mängder metan till atmosfären. Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den globala uppvärmningen.

Media no image

Märkning ska avslöja tonfiskens vandringsmönster

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:55 CEST

För första gången ska nu blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark märkas. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ska fånga och märka omkring 20 tonfiskar med elektroniska sändare, för att bland annat få kunskap om varför tonfisken återvänt till nordöstra Atlanten - och till den svenska kusten.

Under sensommaren och hösten 2016 observerades stora stim av blåfenad tonfisk vid flera tillfällen i nordöstra Atlanten: i Skagerak, Kattegatt och längs Bohuskusten.

– Den blåfenade tonfisken har inte synts till här på flera årtionden, men förra året fick vi plötsligt in rapporter om stora stim på hundratals vuxna individer som jagade makrill och sill. Nu när medelhavsbeståndet är på tillväxt kommer de tillbaka till tidigare utbredningsområden, men om de individer som siktats i Sverige verkligen kommer därifrån vet vi inte, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

I ett projekt finansierat av ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ska cirka 20 stycken, 100-300 kilo tunga, blåfenade tonfiskar fångas i vattnen runt Sverige och Danmark under sensommaren och hösten, och märkas med elektroniska sändare. Informationen från sändarna kommer att komplettera den information om blåfenad tonfisk som redan idag finns i den så kallade GBYP-databasen (Grand Bluefin Tuna Year Programme), som är ett resultat av ett forskningsprogram om tonfisk som omfattar hela Atlanten. Där saknas dock idag data från de nordliga områdena.

– Data från märkningen kommer att ge oss en bättre förståelse för den blåfenade tonfiskens migrationsmönster och beteende, och därmed också ge stöd för en god förvaltning. För att tonfisken på allvar ska komma tillbaka till Nordsjön krävs till exempel en långsiktigt hållbar förvaltning av bestånden av sill och makrill, som är tonfiskens huvudföda, säger Max Cardinale, forskare vid SLU Aqua.

Märkningen gör det också möjligt att samla in genetisk information, och kan därmed ge värdefull data om populationsstrukturer.

Tack var det nuvarande låga fisketrycket på tonfisk räknar forskarna med att få in bra spårningsdata. Under 1930-1950 bedrevs kommersiellt fiske efter blåfenad tonfisk både i Sverige och Danmark. Flera hundra ton tonfisk landades varje år, med en topp på 2000 ton i Sverige år 1942. Sportfiske efter tonfisk förekom i Kattegatt och Öresund ända fram tills på 60-talet, men därefter blev fångster av tonfisk allt ovanligare. Idag är inget svenskt riktat fiske efter blåfenad tonfisk tillåtet.

Projektet genomför i samarbete med DTU-AQUA and WWF i Nederländerna. Märkningen i svenska vatten görs i samarbete med Sportfiskarna, som kommer att fånga tonfiskarna med spö.

Kontakt:

Massmiliano Cardinale, forskare, Institutionens för akvatiska resurser, max.cardinale@slu.se, 010-478 40 14
Andreas Sundelöf, forskare, Institutionen för akvatiska resurser, andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69
Michele Casini, professor, Institutionen för akvatiska resurser, michele.casini@slu.se, 010-478 40 16

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

För första gången ska nu blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark märkas. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ska fånga och märka omkring 20 tonfiskar med elektroniska sändare, för att bland annat få kunskap om varför tonfisken återvänt till nordöstra Atlanten - och till den svenska kusten.

Läs vidare »
Hn4g5keobawkh1zowwgx
Dflgomgyyjsnqanmroay

Mest hotade i europeiskt fiske: storvuxna arter och Medelhavsfisk

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 11:05 CEST

En ny studie om livskraften i bestånden av över 1000 fiskarter i Europas havsområden lyfter fram två oroande problem. Det ena är att många stora fiskarter – främst olika hajar, rockor och störar – hotas av utrotning. Det andra är ett utbrett överfiske av bestånden i Medelhavet. Bakom studien står ett internationellt forskarlag där Sverige representeras av SLU.

Vjtcegruqcflhbhjhzsa

Obemannad ytfarkost ska leta fisk utanför Gotland

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 08:18 CEST

Varför ökar populationen av sillgrisslor i Östersjön och hur är det kopplat till de marina ekosystemen? För första gången testas nu en självgående, fem meter lång, obemannad ytfarkost för att undersöka förekomsten av fisk. Tekniken kan ha stor potential för framtida undersökningar av de marina ekosystemen.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • katarina.ekegren@slu.se
 • 0739-75 13 03
SLU, inst för sydsvensk skogsvetenskap

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forskningsinformation
 • David.Stephansson@slu.se
 • 018-67 14 92
 • 072-511 69 90

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • vjefMiiikaiweloybrqg.Jmaancppajaxzsson@suelu.se
 • 018-67 14 56
 • 073-3707111

 • Presskontakt
 • kommunikatör, presskontakt
 • vanja.sandgren@slu.se
 • 0702-641155
 • 0511-64155

 • Presskontakt
 • presskontakt
 • olof.bergvall@slu.se
 • 090-7868211
 • 072-2362915

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • SLU Alnarp
 • anette.neldestam@slu.se
 • 040-415004
 • 0708-470737

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU är Life Science

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

SLU är på många sätt ett annorlunda lärosäte. Universitetet finns över hela landet och en stor del av vår forskning och utbildning är vi ensamma om i landet.
Livet i detalj, livet i stort – SLU är Life Science! Jord, djur, trädgård och skog, livsmedel, veterinär¬medicin, naturresurser och ekosystem, hållbar stadsplanering, framtidens energi- och klimatlösningar – allt finns vid SLU. Helhetssyn, tvärvetenskap och praktiska lösningar är kännetecken.

Fyra huvudorter, Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, bildar noder med starka regionala kopplingar och partnerskap. Kontakter och samarbeten med den gröna sektorn och med näringsliv och samhälle är väl utvecklade. Nationellt, såväl som internationellt, har SLU en mängd fruktbara utbyten med andra ledande lärosäten.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Adress

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Box 7070
 • 750 07 Uppsala
 • Vår hemsida