Ufnqjb1gcycy6fhh87tk
Azmpffug5xxe32824vmzw

Pressinbjudan: Välkommen till ett unikt tillfälle att lyssna på forskare som berättar om hur vi kan odla mer hållbart i framtiden!

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 07:01 CEST

Klhd8br8wtdr0k2avquq

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Nationell arbetslivskonferens SLU Alnarp 13-15 juni.

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:08 CEST

Från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap - arbetsplatser finns överallt och ser ut på olika vis. FALF, Forum för arbetslivsforskning, arrangerar för tionde gången en nationell arbetslivskonferens, den här gången på SLU Alnarp i Skåne. Konferensen startar i Alnarps rehabträdgård, därefter följer föredrag och ett stort antal sessioner om aktuell arbetslivsforskning.

Yryalexwwuq65rywueyk
Dflgomgyyjsnqanmroay

Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 09:17 CEST

Björnens betydelse för renskötseln är omtvistad, bland annat för att det har gjorts så få vetenskapliga studier. Nu visar en avhandling från SLU omfattningen av de problem som björnen skapar på kalvningslandet, och att åtminstone en tredjedel av kalvarna kan bli björnföda i vissa områden i skogssamebyar. Vajor som kalvar i skogen verkar också ha begränsad möjlighet att undvika björnarna.

Media no image

Musslor kan ge ledtrådar om smörbultens etablering i Mälaren

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:32 CEST

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor. Sveriges lantbruksuniversitet ska nu studera hur den svartmunnade smörbultens etablering påverkar förekomsten av dessa blötdjur.

Svartmunnad smörbult är en invasiv art som ursprungligen kommer från Kaspiska havet och Svarta havet. Arten upptäcktes för första gången i Sverige 2008, i Karlskrona skärgård. Sedan dess har den snabbt spridit sig. Vid SLU Aquas provfisken vid Muskö utanför Nynäshamn fångades förra året fem gånger så många smörbultar som föregående år. Arten förekommer också strax utanför Mälarens mynning, vid Mörkö och i Bråviken.

– Det är bara en tidsfråga innan svartmunnad smörbult dyker upp i Mälaren, men eftersom den inte förekommer där ännu har vi nu en unik möjlighet att studera vad som händer med ekosystemet när en ny art etablerar sig, säger Patrik Bohman, forskningsassistent på institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua).

I ett nystartat projekt, ska SLU Aqua studera hur förekomsten av vandrarmusslor och stormusslor påverkas när den svartmunnade smörbulten etablerar sig i sjön. SLU Aqua kommer bland annat att genomföra så kallade koloniseringsförsök, där man undersöker hur frisimmande mussellarver sätter sig fast på (koloniserar) kakelplattor som fästs på snören i vattenmassan. Artsammansättning, täthet och storleksfördelning ska studeras med hjälp av video- och dykinventeringar.

– Idag finns inte något övervakningsprogram för musslor i Mälaren, så de här undersökningarna kommer att ge oss en bättre uppfattning av vilka arter av musslor och snäckor som förekommer och deras antal och storleksfördelning, säger Patrik Bohman. Med hjälp av video som sänks ner i vattnet ska vi även filma och få en uppfattning om musslor som befinner sig på större djup.

Under 2016 genomförde SLU Aqua dykningar på tolv olika platser i östra Mälaren, från Ekoln i norr till Mörbyfjärden i söder. Då upptäcktes att vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) kraftigt gått tillbaka i östra Mälaren.

– Ju närmre Mörbyfjärden, desto glesare var bestånden av vandrarmusslan. Detta innebär alltså att vissa delar av Mälaren har drabbats hårdare av en eventuell nedgång hos vandrarmusslan, men vi känner ännu inte till orsaken till de minskade tätheterna. Det hoppas vi också få svar på genom det här projektet, säger Patrik Bohman.

Inom projektet planerar SLU Aqua även samarbete med Norrköpings kommun och Sigtuna Naturskola.

Kontakt:

Patrik Bohman, forskningsassistent, Institutionen för akvatiska resurser, SLU patrik.bohman@slu.se, 010- 478 42 17

Projektets webbsida: http://www.slu.se/musslor-i-malaren/

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor. Sveriges lantbruksuniversitet ska nu studera hur den svartmunnade smörbultens etablering påverkar förekomsten av dessa blötdjur.

Läs vidare »
Xquxlhlpkuby19s4vu8p
Dflgomgyyjsnqanmroay

Senarelagd avverkning skapar viktiga naturvärden i produktionsskog

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:44 CEST

Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter, visar forskning utförd inom Future Forests. Detta skulle kunna vara ett bra verktyg för naturvård i skogslandskapet enligt forskarna.

Aktp5npwipcpq33qvu1i
Dflgomgyyjsnqanmroay

Larver av modellera visar att risken att bli uppäten förändras med breddgraden

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 22:44 CEST

En larv löper åtta gånger större risk att bli uppäten vid ekvatorn än norr om polcirkeln. Det visar ett internationellt forskarlag lett av Tomas Roslin från SLU i en ny artikel i tidskriften Science. Forskarna placerade ut konstgjorda larver av modellera längs en nära 12 000 kilometer lång gradient från Arktis i norr till Australien i söder. De viktigaste rovdjuren var myror och andra småkryp.

Mbbolmpsj7pvnk0phc92
Dflgomgyyjsnqanmroay

Giftfri odling kan försämra pollineringen av grödor

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 12:50 CEST

Att vissa kemiska bekämpningsmedel är skadliga för pollinatörer har fått stor uppmärksamhet. En ny studie visar att det även finns risker med att odla insektspollinerade grödor utan kemisk bekämpning. Pollinatörer undviker blommor med skadeinsekter som gynnas i frånvaro av bekämpningsmedel, vilket leder till sämre skörd. Utan kemisk bekämpning behövs stora satsningar på andra bekämpningsåtgärder.

Jgusuhj0ydmstcueha2v
Dflgomgyyjsnqanmroay

Mer träd och mindre markvegetation enligt ny officiell statistik om Sveriges skogar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 08:00 CEST

Sveriges skogar blir allt tätare och virkesrikare, och samtidigt minskar markväxtlighetens utbredning. Det visar 2017 års officiella statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU, som i år även utökats med nya uppgifter om skogsskador, bärproduktion och kolförråd.

Jiwayybyvpfqowfcwapn

Hjärta och hjärna reagerar på miljön i omgivningen

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:26 CEST

Förtätning av städer eller ökad naturhänsyn i skogsbruket – kan man i förväg ta reda på hur förändringar i miljön kommer att påverka människan? I ett unikt, tillfälligt labb på SLU Alnarp arbetar ett internationellt forskarteam med att samla in mänskliga reaktioner via elektroder och elektriska impulser.

Cgegwrwt4qs2qezxmhhy
Dflgomgyyjsnqanmroay

Jordens torrområden är inte så trädfattiga som vi har trott

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 08:53 CEST

Många av jordens torrmarker finns i fattiga, svårtillgängliga och dåligt karterade områden. När FAO använde Google Earth för att kartlägga trädförekomsten i torrområden hittades ”ny skog” motsvarande ytan av Amazonas. Bättre kunskaper om träd och skog kan ha stor betydelse för dessa områden, säger Lars Laestadius från SLU, som har medverkat i studien.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • katafgrnrijqna.ekezgojgrennrhkbp@sluyp.se
 • 0739-75 13 03
SLU, inst för sydsvensk skogsvetenskap

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forskningsinformation
 • David.Stephansson@slu.se
 • 018-67 14 92
 • 072-511 69 90

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • tubdwbcjMikacnelvf.Janudsseqraonqvzt@scgthlu.se
 • 018-67 14 56
 • 073-3707111

 • Presskontakt
 • kommunikatör, presskontakt
 • bxvanja.dgyekhsakbndjtgrtbjrenox@slunpcg.sustyheilphe
 • 0702-641155
 • 0511-64155

 • Presskontakt
 • presskontakt
 • olofaxxaawzmho.berizgxgvfjallyeol@inslu.se
 • 090-7868211
 • 072-2362915

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • SLU Alnarp
 • anbjrcetwilctenetu.nelpmhcdelobtstknam@slujdat.se
 • 040-415004
 • 0708-470737

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU är Life Science

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

SLU är på många sätt ett annorlunda lärosäte. Universitetet finns över hela landet och en stor del av vår forskning och utbildning är vi ensamma om i landet.
Livet i detalj, livet i stort – SLU är Life Science! Jord, djur, trädgård och skog, livsmedel, veterinär¬medicin, naturresurser och ekosystem, hållbar stadsplanering, framtidens energi- och klimatlösningar – allt finns vid SLU. Helhetssyn, tvärvetenskap och praktiska lösningar är kännetecken.

Fyra huvudorter, Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, bildar noder med starka regionala kopplingar och partnerskap. Kontakter och samarbeten med den gröna sektorn och med näringsliv och samhälle är väl utvecklade. Nationellt, såväl som internationellt, har SLU en mängd fruktbara utbyten med andra ledande lärosäten.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Adress

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Box 7070
 • 750 07 Uppsala
 • Vår hemsida