Media no image
Wxtsiz6urmdjvyok0avw

Four new Master’s programmes at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 13:03 CEST

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, is moving its education forward with the strategic development of four new two year Master’s programmes: Horticultural science, Plant biology for Sustainable Production, Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation and Sustainable Food Systems.

With a programme start during the autumn semester 2018, these four are the first Master’s programmes created according to the university’s intention of prioritizing education development within the subject areas of:

 • Production, plant biology, horticulture, aquaculture
 • Management of natural resources from the perspective of both social and natural sciences
 • Food Systems

– The new Master’s programmes focus on several of the major challenges the world is facing, says deputy vice chancellor Karin Holmgren. My vision is that graduates from these programs should be able to contribute to the objectives of Agenda 2030, where we need to produce food and other goods to a growing population while at the same time develop a fossil-free society and create a healthy world for both humans and animals.

Horticultural Science is aimed at giving a holistic view on how it is possible to manage and renew the knowledge about sustainable horticultural cultivation systems. Apart from the Master’s degree in horticultural science, students with the appropriate prerequisites will be able to receive a professional qualification within the subject as well. Programme homepage: https://www.slu.se/horticultural-science.

Landscape Architecture for Sustainable Development addresses, among other things, how the ongoing urbanisation poses major challenges for the development of urban and rural areas, and landscape architecture as a mean to manage those issues. The programme rewards students with a Master’s degree in landscape architecture. Programme homepage: https://www.slu.se/landscape-architecture-for-sustainable-urbanisation.

Plant biology for Sustainable Production utilises the strong research and teaching competence on three SLU campuses in Alnarp, Ultuna and Umeå. The programme is designed to educate the next generation of plant biologists adept at developing biological solutions to problems in agriculture and forestry. This new venture also builds on existing cooperation with Uppsala, Stockholm and Umeå universities, combining a unique array of expertise from some of the strongest plant biology environments in Sweden. The graduates obtain a Master’s degree with a major in biology. Programme homepage: https://www.slu.se/plant-biology.

Sustainable Food Systems is a multi-disciplinary Master´s programme. It focuses on sustainable development applied to the life cycle of food, including primary production, processing, distribution and consumption. Programme homepage: https://www.slu.se/sustainable-food-systems.

Information about the new programmes is and will be available as details and course schedules for the programmes is established during the weeks to come.

Contact:

For prospective new students:

Study and career guidance
Email: studyadviser@slu.se
Phone: +46 (0)18 67 28 00, Monday 10-12, Tuesday 10-12, Thursday 13-15https://www.slu.se/study-adviser

For press:

Sustainable Food Systems
Pernilla Tidåker, e-mail: pernilla.tidaker@slu.se
Ceciliia Mark-Herbert, e-mail: cecilia.mark-herbert@slu.se

Horticultural Science
Sara Spendrup, e-mail: sara.spendrup@slu.se

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
Tomas Eriksson, e-mail: tomas.eriksson@slu.se

Plant Biology for Sustainable Production,
Totte Niittylä, e-mail: totte.niittyla@slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, is moving its education forward with the strategic development of four new two year Master’s programmes: Horticultural science, Plant biology for Sustainable Production, Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation and Sustainable Food Systems.

Läs vidare »
Media no image
Wxtsiz6urmdjvyok0avw

Sparris och tomat i framtidens grönsaksdisk

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 10:26 CEST

Tomater är vinnare. Sparris kommer starkt. Isbergssallad backar. Det är några av trenderna i grönsaksdisken, där både förpackningar och innehåll för­ändras, enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vi äter allt mer grönsaker och rotfrukter. Konsumtionen har ökat med ungefär 50 procent sedan 1990 och ökningen håller i sig genom att affärerna anpassar utbudet till konsumenternas nya krav.

– Grunden för ökningen är insikten om att grönsaker är nyttiga. Det är den starkaste drivkraften för konsumtionen. För möta konsumenternas krav är bekvämlighet den viktigaste trenden. Grönsakerna ska vara lagom stora, gärna strimlade och klara för grytan.

– Vi har alla köpt stora vitkålshuvuden där en bråkdel används direkt, resten blir liggande i kylskåpet. Och erbjudan­det att köpa tre paprikor i en påse är inte så bra om den ena paprikan blir liggande tills den måste slängas. Morgondagens konsumenter köper för att konsumera, inte för att spara.

Det konstaterar Fredrik Fernqvist som forskar och undervisar vid Institutionen för arbets- vetenskap, ekonomi och miljöpsy­kologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Tillsammans med Caroline Göransson, LRF Konsult, har han kartlagt framtidens grönsaksdisk. De har gjort djupinter­vjuer med nyckelpersoner inom organisationer för producen­ter, grossister och dagligvaruhandeln och grönsaksansvariga i större butiker.

Forskningsprojektet, som genomförts med stöd av Partner­skap Alnarp och Sydgrönt, täcker in hela dagligvaruhandeln.

– Det har varit ett väldigt stort gensvar. Alla tillfrågade har ställt upp och bjudit på sina insikter. Någon liknande under­sökning har aldrig gjorts tidigare, konstaterar Fredrik Fern­qvist.

Tankarna skiljer sig förstås något mellan intervjupersonerna, men totalt sett är det en väldigt samlad bild av framtiden som framträder.

En av de starkaste trenderna är ökad bekvämlighet med allt från tvättade grönsaker till färdigskurna blandningar och förkokta rödbetor. Produkterna i sig anpassas genom sallads- och kålhuvuden i lagom storlek. Morötter är ett bra exempel där förpackningar med minimorötter, morotsstavar, strimlade morötter och färdig rotsaksmix driver på försäljningen.

Ett annat bra exempel är potatis där man lyckats vända den nedåtgående trenden genom bättre förpackningar, fler sorter och tvättad potatis.

För gurka däremot har det inte hänt så mycket i form av nya produkter. Tomater fortsätter att lyfta genom många nya sorter och tilltalande förpackningar.

Ekologiskt är en annan stark trend.

En slutats i rapporten är att fältet är öppet för svenska odlare att ta initiativ och vara innovativa. I stället för att vänta på öns­kemål från de stora grossisterna är det fritt fram att ta fram egna produkter och för­packningar, kanske med ett eget varumärke som ger ett merpris. Det ger också en chans för lokalodlat.

– Vårt intryck är att både handeln och gros­sisterna välkomnar sådana initiativ, säger Fredrik Fernqvist.

För mer information:

fredrik.fernqvist@slu.se, tel 040-41 53 88

Caroline Göransson, LRF Konsult, tel 070-664 16 84

Parterskap Alnarp:

lisa.germundsson@slu.se, tel 040-41 52 53,

Läs hela rapporten:

https://www.slu.se/ew-nyheter/2017/10/framtidens-gronsaksdisk/

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Tomater är vinnare. Sparris kommer starkt. Isbergssallad backar. Det är några av trenderna i grönsaksdisken, där både förpackningar och innehåll för­ändras, enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi äter allt mer grönsaker och rotfrukter. Konsumtionen har ökat med ca 50 procent sedan 1990 och ökningen håller i sig genom att handeln anpassar utbudet till nya krav.

Läs vidare »
U2uleolbxc7i0uexu9uw

Livsmedelsutmaningar sökes för industridoktorander

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:57 CEST

SLU startar nu ett program för upp till tio industridoktorander inom livsmedelsområdet, med start under 2018. Branschen uppmanas medverka med sina förslag till forskningsfrågor. Programmet är ett regeringsuppdrag inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin som ett led i att öka samverkan mellan forskningen och livsmedelsindustrin.

P2bofaue3kit47benkpy
Ljkbaxql1spqwqa4eof0

Succé för tonfiskmärkningsprojekt - 14 blåfenade tonfiskar märkta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 06:02 CEST

Det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten är nu avslutat med ett mycket lyckat resultat. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak - 14 av dem i Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 130-250 kilo, bär nu på satellitsändare som under 12 månader kommer att samla in unik information om fiskarnas vandringar i Atlanten.

Wzfblx46r3iq9pupgeci
Dflgomgyyjsnqanmroay

Nytt om arvsanlag som påverkar hästars gångarter och prestationer

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 14:28 CEST

Upptäckten av den muterade ”passgenen”, som visade sig påverka såväl rörelsemönster som prestation hos hästar, väckte stor uppmärksamhet 2012. Nu kommer en avhandling från SLU med nya studier om hur denna gen, men också andra, påverkar gångarter och prestation hos olika hästraser.

Dprpt2kwt1cjfo47ufql
Vdw936wxcos2jfpw0yup

Stora utmaningar för fortsatt traditionell markanvändning i fjällområdet

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 13:00 CEST

I dag är förutsättningarna för fortsatt traditionell markanvändning i fjälltrakterna förändrade. Och när markanvändningen förändras, så förändras också landskapet. Biologisk mångfald och traditionell ekologisk kunskap som är kopplad till denna markanvändning riskerar därmed att försvinna, visar en ny doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Aws3kteflgyyf3qsemww

Matminnen varar livet ut

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 11:49 CEST

Harmoniska måltider med ångande köttgrytor eller snabbmakaroner och ketchup vid ett stökigt köksbord? Minnen av barndomens mat och måltider sitter kvar och påverkar livet som vuxen. Forskarna Elisabeth von Essen och Fredrika Mårtensson, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, har studerat unga vuxnas matminnen, studien visar att viktiga matminnen till och med kan påverka din kärleksrelation.

Media no image

Pressinbjudan: Skogsdatalabbet invigs i Umeå

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 08:00 CEST

Den 19 oktober går startskottet för en ny verksamhet, Skogsdatalabbet som då inviger nya lokaler och utrustning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. I samband med invigningen lanseras även Skogsdatabloggen https://blogg.slu.se/skogsdatabloggen/ med texter om skogliga data, analysverktyg och beslutsunderlag.

Skogsdatalabbet erbjuder data, verktyg och expertis för att påskynda datadriven innovation bland företag och myndigheter inom skogssektorn i vid mening. Det kan handla om att utforska möjligheter att sambearbeta ny information med befintliga data eller att få stöd att anpassa befintliga verktyg och produkter för nya ändamål. Labbet genomför olika evenemang och mindre demonstrationsprojekt för att inspirera till ökad användning av skoglig information. Verksamheten riktas särskilt till nya användare så att data kommer till nytta i form av nya tjänster och produkter eller bättre beslut kring skogens hållbara brukande.

Invigningsdagen inleds med presentation av Skogsdatalabbets verksamhet, utrustning och resurser. Det går att följa förmiddagspasset via webben eller se det senare. Under lunchen blir det mingel i utställningen, där alla deltagare är välkomna att bidra. På eftermiddagen är det öppet labb med ett antal bemannade stationer, där det bland annat finns möjlighet att besöka skogen i VR, modellera utvecklingen i en naturskog med Heurekasystemet eller utforska statistik från Riksskogstaxeringen. Den som inte har möjlighet att delta på plats under dagen kan skriva in önskemål i anmälningsformuläret så återkommer vi vid ett senare tillfälle.

Här är detaljerat program och länk till anmälan till invigningen:

www.slu.se/skogsdatalabb/invigning. Anmälan bör vara oss tillhanda senast 13 oktober.

Läs mer om Skogsdatalabbet:http://www.slu.se/skogsdatalabb/

Kontaktpersoner:

Anna-Lena Axelsson, projektledare för Skogsdatalabbet; anna-lena.axelsson@slu.se tel 090-786 85 91

Håkan Olsson, professor i fjärranalys; ordförande i styrgruppen för Skogsdatalabbet; hakan.olsson@slu.se tel 090-786 83 76

Johan Fransson, prefekt; Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU; johan.fransson@slu.se tel 090-786 85 31

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Den 19 oktober går startskottet för en ny verksamhet, Skogsdatalabbet som då inviger nya lokaler och utrustning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. I samband med invigningen lanseras även Skogsdatabloggen https://blogg.slu.se/skogsdatabloggen/ med texter om skogliga data, analysverktyg och beslutsunderlag.

Läs vidare »
Njsdlfstoxirwhztg5ae
Dflgomgyyjsnqanmroay

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 09:17 CEST

Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och en miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung i SLU:s forskning under 40 år.

H19u8psooc6xr1dpynr4
Dflgomgyyjsnqanmroay

Framgångsfaktorer för god skörd söks med hjälp av ny metod

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 13:30 CEST

Forskare från SLU har med en metod som är vanlig inom samhällsvetenskap undersökt hur man lyckas med odling av korn. Bland en mängd jämförda faktorer ringade de in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse. Både konventionella och ekologiska gårdar ingick i studien, men om forskarna bara hade tittat på skillnaden mellan dessa typer av jordbruk hade de missat de enskilda åtgärdernas betydelse.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forskningsinformation
 • David.Stephansson@slu.se
 • 018-67 14 92
 • 072-511 69 90

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • Mikael.Jansson@slu.se
 • 018-67 14 56
 • 073-3707111

 • Presskontakt
 • kommunikatör, presskontakt
 • vanja.sandgren@slu.se
 • 0702-641155
 • 0511-64155

 • Presskontakt
 • presskontakt
 • olosofih.bhdqswpdkvnmierengvwdall@sldfnbakupxvoeu.uwrqse
 • 090-7868211
 • 072-2362915

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • SLU Alnarp
 • anwketvzte.ncvdylhelyedeyrshehzmhzdezsstfhssam@slu.se
 • 040-415004
 • 0708-470737

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

SLU är Life Science

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

SLU är på många sätt ett annorlunda lärosäte. Universitetet finns över hela landet och en stor del av vår forskning och utbildning är vi ensamma om i landet.
Livet i detalj, livet i stort – SLU är Life Science! Jord, djur, trädgård och skog, livsmedel, veterinär¬medicin, naturresurser och ekosystem, hållbar stadsplanering, framtidens energi- och klimatlösningar – allt finns vid SLU. Helhetssyn, tvärvetenskap och praktiska lösningar är kännetecken.

Fyra huvudorter, Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, bildar noder med starka regionala kopplingar och partnerskap. Kontakter och samarbeten med den gröna sektorn och med näringsliv och samhälle är väl utvecklade. Nationellt, såväl som internationellt, har SLU en mängd fruktbara utbyten med andra ledande lärosäten.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Adress

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Box 7070
 • 750 07 Uppsala
 • Vår hemsida