Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:58 CEST

Tjugo års forskning om nyckelbiotoper har gett en hel del svar om deras funktion och nytta. Men fortfarande är många frågor obesvarade, inte minst om nyckelbiotopers skötsel och om regionala skillnader. Det visar en sammanställning av den forskning som har gjorts om nyckelbiotoper i Norden och Baltikum.

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:17 CEST

Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona Forsman i en avhandling från SLU.

Mångmiljondonation till SLU-forskning om hältor hos häst

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 15:49 CEST

SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning.

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 15:22 CEST

Framtidens företag i den gröna sektorn kräver en utvecklad ledarroll. Genom nya kunskaper i strategisk företagsledning utvecklar företagaren sitt strategiska tänkande och omvandlar det i konkreta planer i taktiskt och operativt ledarskap. SLU:s nya uppdragsutbildning inom företagsledning hjälper företagarna att snabbt nå en högre nivå i sina verksamheter. Kursen startar januari 2019.

​Nu möjligt WFFS-testa häst i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 15:15 CEST

Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala har nu fått klartecken att köra testet för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Tidigare har man varit förhindrad att köra testet på grund av ett internationellt patent, som visat sig inte gälla i Sverige.

För hästar som ännu inte härstamningskontrollerats kan WFFS-testet köras samtidigt som härstamningskontrollen. För övriga hästar som redan är härstamningskontrollerade behöver man som hästägare skicka in ett nytt prov och be om att det görs en identitetskontroll mot hästens befintliga DNA-profil, samtidigt som WFFS-testet körs. Man får då ett intyg på att det aktuella provresultatet verkligen gäller ens häst. Det går bra att göra detta även för importerade hästar som är härstamningskontrollerade i ett annat land, eftersom laboratorierna kan utbyta information med varandra.

En undersökning av anlagsbärarfrekvensen avseende WFFS i SWB-populationen pågår just nu vid SLU. För att kunna få resultat snabbare än tidigare planerat görs undersökningen på fölårgången 2017. Detta kommer inte att göra någon signifikant skillnad för utfallet jämfört med om årets fölårgång hade använts. Studien kommer inte att generera några individuella resultat för fölen, utan enbart ge besked om anlagsbärarfrekvensen i SWB-populationen.

Husdjursgenetiska laboratoriet och SWB har gjort en överenskommelse som gäller fr o m fölårgång 2019. Detta innebär att man som fölägare kommer att kunna få ett extra förmånligt paketpris på WFFS-testet och härstamningskontrollen när provet skickas via SWB, i samband med registreringen av föl som föds 2019. Provsvaren på WFFS-testet för dessa föl kommer att skickas från SLU till SWB.

Läs mer om hur det går till samt ladda ner remiss för beställning av prov mm. https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hast1/

Kontakt: Susanne Gustafsson, SLU

Tel 018-672012, e-post Susanne.Gustafsson@slu.se

Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU i Uppsala har nu fått klartecken att köra testet för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Tidigare har man varit förhindrad att köra testet på grund av ett internationellt patent, som visat sig inte gälla i Sverige.

Läs vidare »

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 15:34 CEST

I både Nordamerikas och Nordens barrskogsområden görs merparten av avverkningarna i form av kalhyggen, men det finns ett växande intresse för en mer hållbarhetsinriktad skogsskötsel. En ny studie av svartgranens föryngringsbiologi ger lösningar för svartgransdominerad kanadensisk skog – t.ex. att avverka 5 meter breda gator i skogen och lämna lika breda remsor orörda.

Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 13:00 CEST

Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon roll för nedbrytningen vilka arter som hittar dit? Ja det gör det, enligt forskare vid SLU och Linköpings universitet. De har med hjälp av s k mulmholkar utforskat en av ekologins knäckfrågor: hur hänger biologisk mångfald (vedskalbaggar) ihop med funktioner i ekosystemet (nedbrytning av ved).

Emåns museum fick naturvägledarpris

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:08 CEST

Vinnare av tävlingen Sveriges mest inspirerande naturvägledning 2018, arrangerad av Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet blev Jenny Carlsson, Emåns ekomuseum. Hon belönas för projektet Anpassad natur för alla.

Sverige och SLU värd för skoglig världskongress

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 08:30 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sverige vann värdskapet för den skogliga världskongressen IUFRO 2024, meddelar den svenska delegationen från Oregon i USA. Framtidsanalyser och skogliga innovationer är temat för IUFRO:s världskongress 2024. Kongressen kommer att hållas på Stockholmsmässan med exkursioner i Sverige, övriga Norden och Baltikum.

Mångmiljondonation till SLU för forskning på mjölkkor

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 14:56 CEST

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • UDS
 • krsuiscatiwnn.iwjojghasdnssdsokan@acslodu.bdsemn

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forskningsinformation
 • Damkviwbd.fpStxtepekhashnsgrsojun@jzslmou.dmsele
 • 018-67 14 92
 • 072-511 69 90

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • mapkrirfanozneov.ppoeraxssoaonwh@saqlugf.scgeol
 • +46 730 61 65 04
Kommunikatör på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi samt för Kompetenscentrum företagsledning på SLU Alnarp

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Mediakontakter
 • Milekayfeliy.Jtvanrnsshjonsf@sgtluiv.sqrenb
 • 018-67 14 56
 • 073-3707111

 • Presskontakt
 • kommunikatör, presskontakt
 • vawanjbia.brsafgndcfgrkaenjg@soslusp.sqzefm
 • 0702-641155
 • 0511-64155

 • Presskontakt
 • presskontakt
 • oldwofud.beserkfgvsgalrdl@eeslkwu.gnsepx
 • 090-7868211
 • 072-2362915

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • SLU Alnarp
 • anwjethctebg.njfelrldehlstyeamcg@strlums.swkeym
 • 040-415004
 • 0708-470737

Om Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.

Adress

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Box 7070
 • 750 07 Uppsala
 • Vår hemsida