Skip to main content

Taggar

SLU 658 lantbruksuniversitet 458 biologisk mångfald 369 naturvård 323 jordbruk 296 arter 274 skog 265 klimatpåverkan 258 miljöanalys 253 veterinärmedicin 180 livsmedel 81 trädgård 70 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fiske 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 forskning 18 häst 17 hälsa 13 miljö 13 miljöövervakning 12 utbildning 12 gris 11 rovdjur 11 klimat 11 älg 11 jakt 11 foder 11 övergödning 10 insekter 10 hav 10 fiskodling 9 varg 9 odling 9 växtskydd 9 landskap 9 genetik 9 djur 9 mjölk 9 mjölkkor 8 kor 8 djurvälfärd 8 fåglar 8 vilt 8 rehabilitering 8 växtförädling 8 bioenergi 8 vatten 8 nationalnyckeln 8 avel 7 vattenbruk 7 ekonomi 7 förvaltning 7 lantbruk 7 UDS 7 ekosystemtjänster 7 mat 7 ekosystem 7 mark 7 kulturarv 7 katt 7 Svenska artprojektet 7 östersjön 7 veterinär 7 torsk 7 universitetsdjursjukhuset 6 böcker 6 metan 6 växthusgaser 6 landsbygdsdepartementet 6 husdjursvetenskap 6 samverkan 6 djursjukhus 6 riksskogstaxeringen 6 blåbär 6 agrarhistoria 6 potatis 6 markanvändning 6 ArtDatabanken 6 giftfri miljö 6 natur 6 växter 6 ekologi 6 företagande 6 nötkött 6 hållbar utveckling 6 djurhållning 5 landskapsanalys 5 landskapsplanering 5 skogshistoria 5 medicin 5 konst 5 klimatförändring 5 EU 5 kadmium 5 tillväxt 5 växthusgas 5 ål 5 vete 5 djurskydd 5 husdjur 5 bär 5 arbetsmiljö 5 miljöpsykologi 5 biologi 5 park 4 sjukvård 4 miljömål 4 biogas 4 sorkfeber 4 turism 4 jord 4 henrik ericsson 4 medborgarforskning 4 energi 4 metylkvicksilver 4 slakt 4 biologisk bekämpning 4 livsmedelsförsörjning 4 artportalen 4 malaria 4 mångfald 4 växtskyddsmedel 4 beteende 4 röding 4 lingon 4 klimatförändringar 4 ko 4 landsbygdsutveckling 4 ultuna 4 bekämpningsmedel 4 odlad mångfald 4 CBM 4 historia 4 forskningscentrum 4 lövsta 4 gran 4 trädgårdsbruk 4 granbarkborre 4 djurhälsa 4 skogsskador 4 jämställdhet 4 frukt 4 arkitektur 4 abborre 4 avverkning 4 djursjukvård 4 fosfor 4 fattigdomsbekämpning 4 lax 4 vhc 4 uppsala 4 mikroorganismer 4 trädgårdsprodukter 3 företagsledning 3 lustgas 3 planering 3 bakterier 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 infrastruktur 3 miljödepartementet 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 miljötrender 3 fettsyror 3 bok 3 kulturhistoria 3 zoonos 3 hänsyn 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 eskil erlandsson 3 trädförädling 3 baljväxter 3 politik 3 Almedalen 3 nötköttsproducenter 3 stadsplanering 3 kemisk ekologi 3 fjärilar 3 jägare 3 trädgårdsodling 3 våtmarker 3 kungsörn 3 rödlista 3 fjärranalys 3 kvävenedfall 3 hälsa friskvård stress 3 mjölkproduktion 3 lo 3 inavel 3 nötkreatur 3 kväve 3 doft 3 hållbarhet 3 sjukdom 3 ekologisk produktion 3 virus 3 djuromsorg 3 genus 3 skogsskada 3 marin miljö 3 restvärme 3 hästar 3 förtjänstmedalj 3 genbank 3 grönsaker 3 antibiotika 3 landskapsutveckling 3 tall 3 jordbrukslandskap 3 plantering 3 matsvinn 3 mjölkko 3 laserskanning 3 vattenkvalitet 3 rovfisk 3 balsgård 3 stadsodling 3 får 3 amerikansk hummer 3 vildsvin 3 kastrering 3 växtfysiologi 3 innovation 3 skara 3 älgjakt 3 invasiva arter 3 perenner 3 grisar 3 inventering 3 biodiversitet 3 försurning 3 kantzoner 3 kemi 3 köttproduktion 3 lamm 3 landskapsarkitekt 3 växtbioteknik 3 fiskevård 3 sportfiske 3 diabetes 3 naturresurser 3 björn 3 fruktsamhet 3 djurpark 2 naturens kalender 2 fastighet 2 cancer 2 övergödning av vattendrag 2 åsa rising 2 ägg 2 cap 2 arbetsliv 2 trädgårdshistoria 2 gmo 2 kålväxter 2 globala målen 2 jens häggström 2 lika villkor 2 mossor 2 sötvatten 2 ipm 2 plast 2 naturhänsyn 2 contortatall 2 biologisk kontroll 2 sesamin 2 bladlöss 2 dikor 2 lustgassänka 2 citizen science 2 forskningsinfrastruktur 2 mehg 2 bröd 2 unghästprojektet 2 Partnerskap Alnarp 2 matförgiftning 2 rävens dvärgbandmask 2 landsbygdsutcveckling 2 växtforskning 2 marin 2 käringtand 2 grovfoder 2 SLU Alnarp 2 värphöns 2 skogsmästare 2 smådjur 2 skadegörare 2 skåne 2 predation 2 policy 2 kvävefixering 2 asätare 2 stadsträd 2 hortikultur 2 slakteri 2 grisproduktion 2 Biodiverse 2 forskningsfartyg 2 butikssvinn 2 future forests 2 bakterie 2 grön infrastruktur 2 spindeltråd 2 bärprognos 2 stress 2 professorsföreläsningar 2 salix 2 blåbärsprognos 2 fiskeförvaltning 2 landsbygdsprogram 2 hästsjukvård 2 interreg 2 ekologisk odling 2 naturresurstillgångar 2 kulturväxter 2 nötköttsproduktion 2 blomning 2 stärkelse 2 musik 2 järv 2 höstvete 2 kraftledningsgator 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 honung 2 entreprenörskap 2 mink 2 arkeologi 2 sorkar 2 lavar 2 stubbar 2 skogsskötsel 2 läkemedel 2 burkina faso 2 hälsa. rehabilitering 2 bin 2 pristagare 2 förädling 2 dödlighet 2 restprodukter 2 ledarskap 2 lantbrukets djur 2 naturliga fiender 2 ehec 2 nöt 2 svedjebränning 2 utfodring 2 naturupplevelser 2 vårtecken 2 rennäring 2 samer 2 etologi 2 etiopien 2 markberedning 2 arbete 2 grundskola 2 biodling 2 pollinering 2 feromoner 2 landsbygd 2 vetenskapsrådet 2 taxonomi 2 professorsinstallation 2 forest 2 fånggröda 2 pris 2 miljögifter 2 friluftsliv 2 olycksfall 2 fältkrassing 2 global 2 renskötsel 2 utsläpp 2 travhäst 2 allergi 2 fjäderfä 2 folkhälsa 2 svamp 2 skötsel 2 gödsel 2 dricksvatten 2 arktis 2 protein engineering 2 mikrobiologi 2 habitat 2 Alnarp 2 sjukdomar 2 hormonstörande ämnen 2 savann 2 parasiter 2 barn 2 utemiljö 2 app 2 vetenskap 2 forskningsprojekt 2 kardiologi 2 myggor 2 havsmiljö 2 vindkraft 2 bilddiagnostik 2 miljöstöd 2 stad 2 strömstad 2 avloppsslam 2 naturvägledning 2 snöleopard 2 kraftfoder 2 blommor 2 åkermark 2 räv 2 lammkött 2 trädgårdsnäring 2 frukt och grönt 2 miljökommunikation 2 biobränsle 2 attityder 2 vattenförsörjning 2 svartrost 2 rekreation 2 tvärvetenskap 2 biodiesel 2 matförsörjning 2 skattningsmetod 2 växtbiologi 2 vattendrag 2 universitet 2 hedersdoktor 2 studenter 2 alzheimer disease 2 design 2 välfärd 2 immunförsvar 2 trav 2 fiskfett 2 naturunderstödd rehabilitering 2 kvicksilver 2 ensilage 2 stadsutveckling 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bioteknik 2 kompetens 2 havre 2 lekplatser 2 låginkomstländer 2 gotland 1 julgran 1 vitaminer 1 flyktingar 1 bevarande 1 fjärrvärme 1 hälsa friskvård 1 kampanj 1 vinodling 1 gräsmatta 1 blåtunga 1 konstverk 1 australien 1 kol 1 råg 1 restaurering 1 fastighetsutveckling 1 mjöl 1 konstnär 1 arbetskraft 1 zygomyceter 1 integration 1 musselmjöl 1 öresundsregionen 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 naturturism 1 avgaser 1 växtlistor 1 livsmedelsindustrin 1 livsmedelsindustri 1 ek 1 utlysning 1 medicin och hälsa 1 beslutsunderlag 1 grönsöö 1 byggteknik 1 biogasanläggning 1 björk 1 fiskeripolitik 1 Grönland 1 företagsekonomi 1 öppet hus 1 kristianstad 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hampa 1 byggeri 1 klimatarbete 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 10:58 CET

Kan svenska kultursorter av spannmål bidra till en mer hållbar produktion i jordbruket? Nyligen beviljade forskningsrådet Formas ett stöd på 11 miljoner kronor till ett fyraårigt forskningsprojekt som ska undersöka gamla spannmålssorters brödegenskaper, och möjligheter i fråga om miljö, klimat och människors hälsa och välmående.

Tuffa utmaningar och vägar till framtidens mjölkproduktion!
Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2018

Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 10:40 CET

Nya skadegörare och ogräs, ökande viltskador, ett förändrat klimat och resistensproblematik. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras vid SLU:s och Jordbruksverkets nationella växtskyddskonferens i Uppsala 14–15 november. Syftet är att samla olika intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

Angrepp av bladlöss minskade när två kornsorter odlades tillsammans

Angrepp av bladlöss minskade när två kornsorter odlades tillsammans

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 10:26 CET

Kan sortblandningar minska angreppen av skadeinsekter? En ny studie från SLU visar lovande resultat. Två sorters korn som odlades tillsammans hade betydligt lägre bladlusangrepp än monokulturer av respektive sort. Effekten tros bero på det kemiska samspelet mellan plantorna. Ett mål med forskningen är att minska behovet av bekämpningsmedel.

Abborrens arvsmassa kartlagd

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 07:41 CET

Ett team av svenska, finska och estniska forskare har genomfört världens första fullständiga sekvensering av abborrens arvsmassa – genomet. Kartläggningen kan visa hur det naturliga urvalet påverkar den genetiska utvecklingen hos en av Eurasiens tuffaste och mest framgångsrika fiskarter.

Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor

Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 14:45 CET

Två kandidater till att bli rektor för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet är nu framtagna av rekryteringsgruppen och ska kallas till hearing med SLU:s hörandeförsamling. De två är nuvarande prorektor Karin Holmgren och Maria Knutson Wedel, i dag vicerektor vid Chalmers i Göteborg. SLU:s styrelse kommer i december att besluta vilken av dem som ska föreslås och därefter fattar regeringen beslut.

Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder

Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 12:42 CET

Ger inplantering av bäver en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker? Svaret på den frågan har inte varit givet, men nu kommer en studie som visar att det nog är så. En svensk-skotsk studie visar att bäverns dammbyggen skapar mer variationsrika miljöer med en rikare flora av våtmarksväxter och bidrar till ymnig förekomst av vattenskalbaggar.

Överraskande upptäckt kan ge mer motståndskraftiga plantor

Överraskande upptäckt kan ge mer motståndskraftiga plantor

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 13:11 CEST

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk kan nu visa att granplantor som förökats med kloningsmetoden somatisk embryogenes är bättre på att stå emot angrepp från snytbaggar än plantor som odlats fram på traditionellt sätt. Det är troligen själva processen vid förökningen som triggar igång försvarsförmågan, vilket gör att upptäckten är av brett intresse för växtskyddsfrågor.

Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 11:19 CEST

I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen. Det visar en stor internationell studie publicerad i Nature Ecology & Evolution. Detta kan påverka skogens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och eventuellt också minska tillgången på näring för de växtätande varelser som lever där.

Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 11:33 CEST

54 förlorade svenska skattemiljoner och en rad negativa konsekvenser för lokalbefolkningen. Det är resultatet av ett misslyckat biståndsprojekt som granskas i en ny avhandling från SLU.

Halm som hästfoder lösning i torkans spår

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 09:26 CEST

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 340 000 kronor till en studie om halm som foder till hästar som en lösning i torkans spår, ledd av professor Anna Jansson, SLU. I år har den mycket svåra torkan orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa. Alternativa lösningar behövs i stället för hö och ensilage. Risken finns annars att hästar avlivas i år pga foderbristen.

Fler stora däggdjur – för ett bättre klimat

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 10:07 CEST

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur gör inte bara att övrig flora och fauna gynnas. De kan dessutom bidra till att motverka klimatförändringen, till exempel genom att öka inlagringen av kol i ekosystemen. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU, i en genomgång av den befintliga forskningslitteraturen.

Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:58 CEST

Tjugo års forskning om nyckelbiotoper har gett en hel del svar om deras funktion och nytta. Men fortfarande är många frågor obesvarade, inte minst om nyckelbiotopers skötsel och om regionala skillnader. Det visar en sammanställning av den forskning som har gjorts om nyckelbiotoper i Norden och Baltikum.

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:17 CEST

Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona Forsman i en avhandling från SLU.

Mångmiljondonation till SLU-forskning om hältor hos häst
SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning.

SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning.

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 15:22 CEST

Framtidens företag i den gröna sektorn kräver en utvecklad ledarroll. Genom nya kunskaper i strategisk företagsledning utvecklar företagaren sitt strategiska tänkande och omvandlar det i konkreta planer i taktiskt och operativt ledarskap. SLU:s nya uppdragsutbildning inom företagsledning hjälper företagarna att snabbt nå en högre nivå i sina verksamheter. Kursen startar januari 2019.

​Nu möjligt WFFS-testa häst i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 15:15 CEST

Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU i Uppsala har nu fått klartecken att köra testet för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Tidigare har man varit förhindrad att köra testet på grund av ett internationellt patent, som visat sig inte gälla i Sverige.

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 15:34 CEST

I både Nordamerikas och Nordens barrskogsområden görs merparten av avverkningarna i form av kalhyggen, men det finns ett växande intresse för en mer hållbarhetsinriktad skogsskötsel. En ny studie av svartgranens föryngringsbiologi ger lösningar för svartgransdominerad kanadensisk skog – t.ex. att avverka 5 meter breda gator i skogen och lämna lika breda remsor orörda.

Mulmholkar ger nya svar på  frågor om biologisk mångfald

Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 13:00 CEST

Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon roll för nedbrytningen vilka arter som hittar dit? Ja det gör det, enligt forskare vid SLU och Linköpings universitet. De har med hjälp av s k mulmholkar utforskat en av ekologins knäckfrågor: hur hänger biologisk mångfald (vedskalbaggar) ihop med funktioner i ekosystemet (nedbrytning av ved).

Emåns museum fick naturvägledarpris

Emåns museum fick naturvägledarpris

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:08 CEST

Vinnare av tävlingen Sveriges mest inspirerande naturvägledning 2018, arrangerad av Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet blev Jenny Carlsson, Emåns ekomuseum. Hon belönas för projektet Anpassad natur för alla.