Skip to main content

Taggar

SLU 644 lantbruksuniversitet 446 biologisk mångfald 363 naturvård 318 jordbruk 292 arter 271 skog 261 klimatpåverkan 256 miljöanalys 251 veterinärmedicin 177 livsmedel 81 trädgård 68 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fiske 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 forskning 17 häst 17 hälsa 13 miljö 12 utbildning 12 miljöövervakning 12 gris 11 foder 11 jakt 11 älg 11 rovdjur 11 övergödning 10 insekter 10 hav 10 djur 9 odling 9 klimat 9 varg 9 fiskodling 9 landskap 9 växtskydd 9 genetik 9 mjölk 9 vilt 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 bioenergi 8 fåglar 8 kor 8 mjölkkor 8 växtförädling 8 rehabilitering 8 förvaltning 7 UDS 7 ekosystem 7 katt 7 kulturarv 7 avel 7 lantbruk 7 mark 7 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 ekosystemtjänster 7 mat 7 ekonomi 7 östersjön 7 vatten 7 torsk 7 veterinär 7 universitetsdjursjukhuset 6 företagande 6 husdjursvetenskap 6 ekologi 6 växthusgaser 6 markanvändning 6 agrarhistoria 6 landsbygdsdepartementet 6 ArtDatabanken 6 riksskogstaxeringen 6 blåbär 6 samverkan 6 djursjukhus 6 böcker 6 potatis 6 växter 6 hållbar utveckling 6 metan 6 natur 6 landskapsplanering 5 miljöpsykologi 5 skogshistoria 5 konst 5 kadmium 5 klimatförändring 5 nötkött 5 tillväxt 5 vete 5 ål 5 växthusgas 5 landskapsanalys 5 bär 5 giftfri miljö 5 djurskydd 5 husdjur 5 biologi 5 arbetsmiljö 5 medicin 5 EU 5 medborgarforskning 4 biologisk bekämpning 4 slakt 4 djurhållning 4 miljömål 4 avverkning 4 park 4 sorkfeber 4 jord 4 turism 4 henrik ericsson 4 mikroorganismer 4 djursjukvård 4 granbarkborre 4 ultuna 4 skogsskador 4 jämställdhet 4 trädgårdsbruk 4 CBM 4 odlad mångfald 4 röding 4 lingon 4 landsbygdsutveckling 4 malaria 4 växtskyddsmedel 4 ko 4 bekämpningsmedel 4 klimatförändringar 4 beteende 4 artportalen 4 historia 4 djurhälsa 4 mångfald 4 forskningscentrum 4 gran 4 metylkvicksilver 4 livsmedelsförsörjning 4 frukt 4 vhc 4 abborre 4 arkitektur 4 fosfor 4 fattigdomsbekämpning 4 lax 4 uppsala 4 energi 4 sjukvård 4 lövsta 4 biogas 4 trädgårdsprodukter 3 lustgas 3 planering 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 infrastruktur 3 bakterier 3 miljödepartementet 3 miljötrender 3 fettsyror 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 kulturhistoria 3 zoonos 3 hänsyn 3 biodiversitet 3 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 växtfysiologi 3 fjärilar 3 Almedalen 3 politik 3 vattenkvalitet 3 nötköttsproducenter 3 matsvinn 3 kvävenedfall 3 skogsskada 3 tall 3 hållbarhet 3 genbank 3 fjärranalys 3 hälsa friskvård stress 3 doft 3 lo 3 inavel 3 kväve 3 genus 3 sjukdom 3 ekologisk produktion 3 rödlista 3 virus 3 trädgårdsodling 3 restvärme 3 marin miljö 3 fruktsamhet 3 hästar 3 plantering 3 kungsörn 3 grönsaker 3 våtmarker 3 antibiotika 3 mjölkproduktion 3 jägare 3 förtjänstmedalj 3 nötkreatur 3 stadsplanering 3 balsgård 3 laserskanning 3 rovfisk 3 mjölkko 3 älgjakt 3 kastrering 3 amerikansk hummer 3 trädförädling 3 får 3 stadsodling 3 kemisk ekologi 3 innovation 3 skara 3 vildsvin 3 baljväxter 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 invasiva arter 3 bok 3 grisar 3 inventering 3 perenner 3 kantzoner 3 försurning 3 kemi 3 köttproduktion 3 lamm 3 växtbioteknik 3 fiskevård 3 sportfiske 3 landskapsutveckling 3 diabetes 3 naturresurser 3 björn 3 djurpark 2 övergödning av vattendrag 2 cancer 2 fastighet 2 globala målen 2 åsa rising 2 ägg 2 trädgårdshistoria 2 arbetsliv 2 cap 2 gmo 2 lika villkor 2 jens häggström 2 kålväxter 2 mossor 2 ipm 2 biologisk kontroll 2 plast 2 naturhänsyn 2 contortatall 2 sötvatten 2 sesamin 2 företagsledning 2 citizen science 2 dikor 2 bladlöss 2 naturens kalender 2 mehg 2 matförgiftning 2 Partnerskap Alnarp 2 ensilage 2 forskningsinfrastruktur 2 grovfoder 2 landsbygdsutcveckling 2 välfärd 2 käringtand 2 marin 2 rävens dvärgbandmask 2 naturunderstödd rehabilitering 2 hortikultur 2 skogsmästare 2 skattningsmetod 2 växtbiologi 2 skadegörare 2 matförsörjning 2 stadsträd 2 skåne 2 policy 2 asätare 2 predation 2 smådjur 2 växtforskning 2 Biodiverse 2 kraftfoder 2 bakterie 2 future forests 2 stad 2 avloppsslam 2 snöleopard 2 bärprognos 2 havsmiljö 2 blåbärsprognos 2 stress 2 salix 2 butikssvinn 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 hästsjukvård 2 barn 2 kulturväxter 2 hormonstörande ämnen 2 landsbygdsprogram 2 kraftledningsgator 2 blomning 2 nötköttsproduktion 2 höstvete 2 stärkelse 2 järv 2 naturresurstillgångar 2 kvävefixering 2 lustgassänka 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 mink 2 honung 2 entreprenörskap 2 burkina faso 2 arkeologi 2 sorkar 2 läkemedel 2 lavar 2 skogsskötsel 2 stubbar 2 svedjebränning 2 hälsa. rehabilitering 2 dödlighet 2 förädling 2 arbete 2 pristagare 2 lantbrukets djur 2 ledarskap 2 nöt 2 jordbrukslandskap 2 naturliga fiender 2 ehec 2 bin 2 professorsinstallation 2 vårtecken 2 rennäring 2 utfodring 2 samer 2 markberedning 2 etiopien 2 restprodukter 2 biodling 2 grundskola 2 pollinering 2 djuromsorg 2 etologi 2 naturupplevelser 2 travhäst 2 feromoner 2 taxonomi 2 landsbygd 2 vetenskapsrådet 2 renskötsel 2 pris 2 forest 2 global 2 friluftsliv 2 fältkrassing 2 olycksfall 2 miljögifter 2 fånggröda 2 utsläpp 2 låginkomstländer 2 allergi 2 svamp 2 folkhälsa 2 fjäderfä 2 dricksvatten 2 skötsel 2 arktis 2 gödsel 2 mikrobiologi 2 protein engineering 2 Alnarp 2 ekologisk odling 2 sjukdomar 2 parasiter 2 interreg 2 savann 2 utemiljö 2 fiskeförvaltning 2 vetenskap 2 app 2 myggor 2 kardiologi 2 professorsföreläsningar 2 forskningsprojekt 2 spindeltråd 2 miljöstöd 2 grön infrastruktur 2 vindkraft 2 bilddiagnostik 2 naturvägledning 2 forskningsfartyg 2 strömstad 2 grisproduktion 2 slakteri 2 åkermark 2 blommor 2 räv 2 habitat 2 lekplatser 2 trädgårdsnäring 2 frukt och grönt 2 miljökommunikation 2 biobränsle 2 attityder 2 vattenförsörjning 2 svartrost 2 rekreation 2 tvärvetenskap 2 värphöns 2 SLU Alnarp 2 biodiesel 2 vattendrag 2 universitet 2 hedersdoktor 2 studenter 2 alzheimer disease 2 design 2 immunförsvar 2 trav 2 fiskfett 2 unghästprojektet 2 bröd 2 kvicksilver 2 stadsutveckling 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bioteknik 2 kompetens 2 havre 2 musik 2 gotland 1 julgran 1 vitaminer 1 flyktingar 1 bevarande 1 fjärrvärme 1 Västra götalandsregionen 1 kampanj 1 hälsa friskvård 1 vinodling 1 blåtunga 1 konstverk 1 australien 1 kol 1 råg 1 restaurering 1 fastighetsutveckling 1 mjöl 1 konstnär 1 arbetskraft 1 zygomyceter 1 integration 1 musselmjöl 1 öresundsregionen 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 naturturism 1 avgaser 1 växtlistor 1 livsmedelsindustrin 1 livsmedelsindustri 1 ek 1 medicin och hälsa 1 utlysning 1 grönsöö 1 beslutsunderlag 1 biogasanläggning 1 byggteknik 1 björk 1 fiskeripolitik 1 Grönland 1 öppet hus 1 kristianstad 1 gräsmatta 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hampa 1 byggeri 1 klimatarbete 1 tiger 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Tuffa åtgärder krävs för att stoppa puckellaxen

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 07:30 CEST

Under 2017 observerades puckellax i flera åar längs den svenska västkusten och risken är stor att fisken också etablerar och förökar sig här. Arten är listad som främmande i Sverige och kan utgöra ett hot mot våra inhemska laxfiskar. Om puckellaxens spridning ska kunna stoppas krävs omfattande åtgärder. Allra effektivast – men också dyrast – vore att bygga fällor och fånga uppvandrande fiskar.

Pressinbjudan: Matproduktion i städer och prisutdelning i Sveriges största innovationstävling

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 13:29 CEST

Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen.

Ig Nobel-pris till SLU-ledd forskning om bananflugor

Ig Nobel-pris till SLU-ledd forskning om bananflugor

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 14:01 CEST

Vid en ceremoni på Harvard University igår fick forskare från SLU ta emot 2018 års Ig Nobel-pris i biologi. Priset delas ut för en studie som visar att en tränad vinkännare kan urskilja doften av en enda bananflugehona som hamnat i ett glas vin, som därigenom kan betraktas som förstört.

IPPS 2018 - naturbaserade insatser för hälsa och välbefinnande

IPPS 2018 - naturbaserade insatser för hälsa och välbefinnande

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:09 CEST

Naturen som hälsofrämjande resurs – välkomna till IPPS 2018, ett internationellt symposium om hur naturen kan påverka människans hälsa och välbefinnande. Den 11-13 oktober samlas forskare, utövare, pedagoger, vårdgivare och politiker i ett tvärvetenskapligt möte på Malmö Live i centrala Malmö. Det är det 14:e International People Plant Symposium som nu för första gången äger rum i Norden.

Svagt gösbestånd kräver åtgärder

Svagt gösbestånd kräver åtgärder

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 07:30 CEST

Gösbeståndet i Galtfjärden i norra Roslagen minskar kraftigt. Det visar resultat från de nätprovfisken i fjärden som genomförts sedan 1995. Stora gösar har helt försvunnit från provfiskefångsterna, och nu minskar även fångsterna av mindre och yngre gösar. Nedgången i bestånden är så stora att forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet förslår att gösen fredas.

Renarna föredrar områden där vindkraften inte syns

Renarna föredrar områden där vindkraften inte syns

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:58 CEST

En stor del av den svenska vindkraftsutbyggnaden sker idag inom renskötselområdet. Nu kommer en studie som visar att renar undviker att beta i områden med vindkraftverk inom synhåll, och att nya vindkraftsparker även verkar förändra valet av kalvningsplatser. Resultaten kan bidra till att nya parker planeras med större hänsyn till renskötseln.

Rektor Mårten Carlssons pris tilldelas skåning i år

​​Ett mer biobränsledrivet flyg förutsätter politiska styrmedel

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 12:57 CEST

Frivilliga insatser från svenska organisationer i form av en högre betalningsvilja är inte tillräckligt för att skapa en stabil efterfrågan på bioflygbränsle. Politiska styrmedel är därför avgörande för att skapa förutsägbarhet och möjliggöra för långsiktiga incitament för dels aktörer att investera i produktion och dels för flygbolag att tanka det grönare drivmedlet, visar forskning från SLU.

Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas

Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 11:30 CEST

Vildsvinskött har blivit en allt viktigare naturresurs, men både vid slakt och vid senare hantering av kött bör man vara mycket noggrann med hygienen. Matförgiftningsbakterier är nämligen vanliga i den svenska vildsvinsstammen. Det visar Axel Sannö från SLU i en avhandling där han har utnyttjat en nyutvecklad, snabb diagnosmetod för sådana bakterier.

Jordarnas funktioner störs av svår torka

Jordarnas funktioner störs av svår torka

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 11:00 CEST

Många befarar att den långa vintern och den varma, torra sommaren är tidiga exempel på det extremväder klimatförändringarna förutspås föra med sig. I en ny studie varnar forskare från bland annat SLU om att värmen och torkan får långvariga effekter på markens mikrobsamhällen. Och dessa är livsviktiga för markens egenskaper, inte minst förmågan att ge oss mat.

Historiska kartor avslöjar vad som gått förlorat i landskapet

Historiska kartor avslöjar vad som gått förlorat i landskapet

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 15:45 CEST

De senaste 50–70 åren har de artrika gräsmarkerna minskat kraftigt i landskapet. Det är i sig ingen nyhet, men nu har forskare från SLU och Stockholms universitet använt tusentals historiska kartor för att visa hur markanvändningen förändrats och vad det har lett till. Arterna i dagens gräsmarker speglar t.ex. delvis hur det omgivande landskapet såg ut tidigare, vilket både oroar och inger hopp.

SLU:s förtjänstmedaljer 2018 till Ekbom, Gärdenfors och Wallenbeck

SLU:s förtjänstmedaljer 2018 till Ekbom, Gärdenfors och Wallenbeck

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:37 CEST

I samband med årets promotionshögtid den 6 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emerita Barbara Ekbom. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Ulf Gärdenfors (ArtDatabanken), medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Anna Wallenbeck (Husdjurens miljö och hälsa).

Ny operationsmetod möjliggör mindre öppning i bröstkorgen

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 12:58 CEST

Ett pågående forskningssamarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Nihon University, Japan, har visat mycket gynnsamma resultat för en ny metod för thoraxoperationer på hund. Resultaten ska närmast presenteras på Kirurgveckan i Helsingborg 20-24 augusti, Sveriges största konferens för kirurger.

Natur i jordbrukslandskapet  ett tveeggat vapen mot skadegörare

Natur i jordbrukslandskapet ett tveeggat vapen mot skadegörare

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 10:48 CEST

Att bevara naturliga livsmiljöer för fiender till organismer som skadar våra grödor kan vara en ren vinstaffär för lantbrukaren. Men ibland leder det tvärtom till större angrepp eftersom också skadegörarna gynnas. Det visar en stor internationell studie som 154 forskare från bland andra Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet har bidragit till.

Dags för ”Matologi” – SLU:s kunskapsfestival för hälsa och hållbarhet

Dags för ”Matologi” – SLU:s kunskapsfestival för hälsa och hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 16:25 CEST

Hur väljer man mat som är bäst för klimatet, hälsan, djuren, naturen, ekonomin, eller på andra sätt? Kunskapsfestivalen Matologi är tillbaka den 25 augusti 2018 på Norra Latin i Stockholm. I år får festivalen temat ”Mitt hållbara matval”. Matologi är öppet för alla och har fri entré.

Öppet studiebesök i Alnarps rehabträdgård 7 september  kl 10-12

Öppet studiebesök i Alnarps rehabträdgård 7 september kl 10-12

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 15:08 CEST

Välkommen på ett öppet studiebesök i Alnarps rehabträdgården 7 september kl 10-12! Under ditt besök hos oss får du en guidad rundvandring. Vi visar och berättar om trädgårdens olika rum och planteringar och hur teamet använder trädgården i aktiviteter. Du får möjlighet att ställa frågor om Alnarps rehabiliteringsträdgårds historia och om de studier som bedrivits i vårt Living Lab.

Naturen som lösning för invandrarintegration i Norden

Naturen som lösning för invandrarintegration i Norden

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 14:12 CEST

Invandringen till Norden har ökat snabbt under de senaste årtiondena, och en stor del av de nyanlända är asylsökande. Utvecklingen gör att det behövs en översyn av metoder för framgångsrik integration av invandrare, liksom nya tillvägagångssätt. Idag publicerar en nordisk forskargrupp en rapport där de skriver att naturbaserad integration kan erbjuda ett nytt perspektiv på dessa utmaningar.

i-Tree Sverige – en kartläggning av träds samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 08:00 CEST

Vad bidrar träden i våra städer med när det kommer till ren nytta? Kan samhället tjäna pengar på träd? i-Tree Sverige är ett projekt från SLU som ska hjälpa svenska kommuner och företag att besvara dessa frågor. Hur många kubikmeter vatten kan träden ta hand om när det regnar och på så sätt minska belastningen på våra VA-system? Hur stor mängd luftföroreningar kan minskas med hjälp av träden?