Skip to main content

Taggar

SLU 659 lantbruksuniversitet 460 biologisk mångfald 369 naturvård 323 jordbruk 296 arter 274 skog 265 klimatpåverkan 259 miljöanalys 253 veterinärmedicin 180 livsmedel 81 trädgård 70 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fiske 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 forskning 18 häst 17 hälsa 13 miljö 13 miljöövervakning 12 utbildning 12 klimat 11 gris 11 älg 11 foder 11 rovdjur 11 jakt 11 hav 10 övergödning 10 insekter 10 genetik 9 odling 9 växtskydd 9 djur 9 fiskodling 9 landskap 9 mjölk 9 varg 9 kor 8 mjölkkor 8 djurvälfärd 8 vilt 8 fåglar 8 nationalnyckeln 8 växtförädling 8 rehabilitering 8 bioenergi 8 vatten 8 avel 7 ekosystem 7 mark 7 Svenska artprojektet 7 UDS 7 katt 7 ekosystemtjänster 7 lantbruk 7 ekonomi 7 förvaltning 7 östersjön 7 mat 7 vattenbruk 7 kulturarv 7 veterinär 7 torsk 7 natur 6 markanvändning 6 böcker 6 landsbygdsdepartementet 6 potatis 6 växthusgaser 6 ArtDatabanken 6 blåbär 6 agrarhistoria 6 riksskogstaxeringen 6 hållbar utveckling 6 giftfri miljö 6 ekologi 6 växter 6 samverkan 6 djursjukhus 6 företagande 6 nötkött 6 metan 6 universitetsdjursjukhuset 6 husdjursvetenskap 6 husdjur 5 djurhållning 5 bär 5 landskapsanalys 5 arbetsmiljö 5 landskapsplanering 5 biologi 5 växthusgas 5 klimatförändring 5 skogshistoria 5 konst 5 tillväxt 5 EU 5 kadmium 5 medicin 5 ål 5 miljöpsykologi 5 vete 5 djurskydd 5 henrik ericsson 4 biologisk bekämpning 4 granbarkborre 4 park 4 sjukvård 4 slakt 4 sorkfeber 4 medborgarforskning 4 turism 4 metylkvicksilver 4 energi 4 djurhälsa 4 malaria 4 CBM 4 odlad mångfald 4 mångfald 4 växtskyddsmedel 4 klimatförändringar 4 beteende 4 historia 4 röding 4 ko 4 landsbygdsutveckling 4 ultuna 4 bekämpningsmedel 4 lingon 4 vhc 4 artportalen 4 forskningscentrum 4 lövsta 4 gran 4 frukt 4 djursjukvård 4 livsmedelsförsörjning 4 jämställdhet 4 trädgårdsbruk 4 abborre 4 avverkning 4 arkitektur 4 fattigdomsbekämpning 4 jord 4 fosfor 4 biogas 4 mikroorganismer 4 uppsala 4 miljömål 4 skogsskador 4 lax 4 trädgårdsprodukter 3 planering 3 bakterier 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 infrastruktur 3 miljödepartementet 3 lustgas 3 företagsledning 3 miljötrender 3 fettsyror 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 kulturhistoria 3 zoonos 3 perenner 3 hänsyn 3 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 fjärilar 3 Almedalen 3 politik 3 nötköttsproducenter 3 stadsplanering 3 kemisk ekologi 3 kvävenedfall 3 våtmarker 3 trädgårdsodling 3 kungsörn 3 doft 3 nötkreatur 3 hälsa friskvård stress 3 jordbrukslandskap 3 lo 3 inavel 3 kväve 3 genus 3 fjärranalys 3 rödlista 3 sjukdom 3 hållbarhet 3 ekologisk produktion 3 djuromsorg 3 virus 3 skogsskada 3 restvärme 3 fruktsamhet 3 hästar 3 förtjänstmedalj 3 marin miljö 3 tall 3 grönsaker 3 antibiotika 3 landskapsutveckling 3 mjölkproduktion 3 genbank 3 matsvinn 3 balsgård 3 rovfisk 3 laserskanning 3 mjölkko 3 vattenkvalitet 3 kastrering 3 får 3 trädförädling 3 vildsvin 3 amerikansk hummer 3 stadsodling 3 växtfysiologi 3 innovation 3 skara 3 älgjakt 3 baljväxter 3 invasiva arter 3 biodiversitet 3 bok 3 grisar 3 inventering 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 kantzoner 3 försurning 3 kemi 3 köttproduktion 3 lamm 3 fiskevård 3 jägare 3 växtbioteknik 3 sportfiske 3 diabetes 3 naturresurser 3 björn 3 plantering 3 plast 2 djurpark 2 övergödning av vattendrag 2 cancer 2 trav 2 fastighet 2 gmo 2 trädgårdshistoria 2 ägg 2 arbetsliv 2 cap 2 lika villkor 2 åsa rising 2 kålväxter 2 globala målen 2 jens häggström 2 mossor 2 ipm 2 biologisk kontroll 2 contortatall 2 sesamin 2 naturhänsyn 2 sötvatten 2 citizen science 2 lustgassänka 2 dikor 2 bladlöss 2 naturens kalender 2 forskningsinfrastruktur 2 mehg 2 bröd 2 unghästprojektet 2 Partnerskap Alnarp 2 matförgiftning 2 rävens dvärgbandmask 2 landsbygdsutcveckling 2 marin 2 käringtand 2 grovfoder 2 skogsmästare 2 matförsörjning 2 värphöns 2 skadegörare 2 stadsträd 2 predation 2 skåne 2 policy 2 åkermark 2 asätare 2 smådjur 2 växtforskning 2 hortikultur 2 Biodiverse 2 grisproduktion 2 bakterie 2 forskningsfartyg 2 stad 2 avloppsslam 2 future forests 2 grön infrastruktur 2 spindeltråd 2 bärprognos 2 professorsföreläsningar 2 salix 2 blåbärsprognos 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 fiskeförvaltning 2 landsbygdsprogram 2 hästsjukvård 2 interreg 2 ekologisk odling 2 sjukdomar 2 kulturväxter 2 blomning 2 höstvete 2 stärkelse 2 musik 2 järv 2 naturresurstillgångar 2 kraftledningsgator 2 kvävefixering 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 utsläpp 2 entreprenörskap 2 mink 2 arkeologi 2 sorkar 2 skogsskötsel 2 stubbar 2 läkemedel 2 burkina faso 2 hälsa. rehabilitering 2 dödlighet 2 bin 2 arbete 2 pristagare 2 förädling 2 restprodukter 2 ledarskap 2 lantbrukets djur 2 naturliga fiender 2 ehec 2 nöt 2 professorsinstallation 2 svedjebränning 2 utfodring 2 naturupplevelser 2 vårtecken 2 rennäring 2 samer 2 etologi 2 etiopien 2 markberedning 2 grundskola 2 biodling 2 pollinering 2 travhäst 2 feromoner 2 landsbygd 2 vetenskapsrådet 2 taxonomi 2 lavar 2 forest 2 fånggröda 2 pris 2 miljögifter 2 friluftsliv 2 olycksfall 2 fältkrassing 2 honung 2 global 2 renskötsel 2 allergi 2 fjäderfä 2 folkhälsa 2 svamp 2 skötsel 2 gödsel 2 dricksvatten 2 arktis 2 protein engineering 2 nötköttsproduktion 2 mikrobiologi 2 habitat 2 hormonstörande ämnen 2 Alnarp 2 barn 2 savann 2 parasiter 2 utemiljö 2 app 2 vetenskap 2 stress 2 forskningsprojekt 2 kardiologi 2 havsmiljö 2 myggor 2 miljöstöd 2 vindkraft 2 butikssvinn 2 bilddiagnostik 2 naturvägledning 2 snöleopard 2 kraftfoder 2 slakteri 2 strömstad 2 blommor 2 räv 2 lammkött 2 trädgårdsnäring 2 frukt och grönt 2 miljökommunikation 2 biobränsle 2 attityder 2 vattenförsörjning 2 svartrost 2 rekreation 2 tvärvetenskap 2 biodiesel 2 skattningsmetod 2 växtbiologi 2 SLU Alnarp 2 vattendrag 2 universitet 2 hedersdoktor 2 studenter 2 alzheimer disease 2 välfärd 2 design 2 immunförsvar 2 fiskfett 2 naturunderstödd rehabilitering 2 kvicksilver 2 ensilage 2 stadsutveckling 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bioteknik 2 kompetens 2 havre 2 lekplatser 2 låginkomstländer 2 gotland 1 julgran 1 vitaminer 1 flyktingar 1 bevarande 1 fjärrvärme 1 kampanj 1 vinodling 1 gräsmatta 1 blåtunga 1 konstverk 1 australien 1 kol 1 råg 1 restaurering 1 byggteknik 1 beslutsunderlag 1 mjöl 1 konstnär 1 arbetskraft 1 musselmjöl 1 integration 1 naturturism 1 öresundsregionen 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 avgaser 1 livsmedelsindustrin 1 växtlistor 1 livsmedelsindustri 1 ek 1 medicin och hälsa 1 zygomyceter 1 utlysning 1 biogasanläggning 1 grönsöö 1 fastighetsutveckling 1 björk 1 Grönland 1 fiskeripolitik 1 öppet hus 1 mälardalen 1 företagsekonomi 1 kristianstad 1 sustainable innovations 1 hampa 1 byggeri 1 klimatarbete 1 tiger 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 17:15 CET

Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om allt från vilka arter som är lämpliga att föda upp till etiska aspekter på uppfödningen. Det skriver forskare från SLU i en debattartikel i den vetenskapliga tidskriften Trends in Ecology and Evolution.

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 12:02 CET

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet och Science For Life Laboratory.

Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändras?
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 09:59 CET

Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta skogsbestånd kunna stå för betydande mängder biomassa till vissa av de svenska fjärrvärmeverken. Den bedömningen gör Lars Sängstuvall i en avhandling från SLU.

Kan svårfångade gäddor övervakas med DNA-metoder?

Kan svårfångade gäddor övervakas med DNA-metoder?

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 07:28 CET

Gäddan är en viktig rovfisk i sjöar och kustvatten och har stor betydelse för ekosystemens funktion. Trots det är gäddan eftersatt i miljöövervakningen, delvis på grund av att den är svårfångad med traditionella övervakningsmetoder. Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU ska utvärdera hur och om eDNA kan användas för skonsam övervakning av gäddbestånd.

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 14:58 CET

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att utföra en rad olika uppgifter som gagnar miljö eller hälsa. De produceras med hjälp av mikroorganismer, och egenskaperna kan skräddarsys genom DNA-redigering. Benjamin Schmuck från SLU har hittat lösningar på några av hindren mot storskalig produktion, och har startat ett företag med hjälp av SLU Holding.

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 08:34 CET

Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så. Orsaken är troligen att kvävebrist begränsar skogens tillväxt.

Fiske kan ge samma effekter på kustfisk som övergödning

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 07:43 CET

En ny studie av Sveriges lantbruksuniversitet visar att fiske kan påverka kustens fiskbestånd på liknande sätt som övergödning; genom att rovfiskar som abborre missgynnas medan till exempel mört gynnas. Åtgärder som stärker rovfiskbestånden kan motverka övergödningseffekter, och studien visar att det är viktigt att fisk- och havsmiljöförvaltningen samverkar för att uppnå miljömålen.

Maria Knutson Wedel föreslås bli ny SLU-rektor

Maria Knutson Wedel föreslås bli ny SLU-rektor

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 14:23 CET

Maria Knutson Wedel föreslås av styrelsen för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, bli ny rektor. Hon efterträder professor Peter Högberg, som avgår till årsskiftet.

Seglande drönare kartlägger Kattegatts fiskbestånd

Seglande drönare kartlägger Kattegatts fiskbestånd

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 07:31 CET

Kan havsgående drönare revolutionera hur vi får kunskap om havets miljötillstånd? Detta undersöks just nu i Kattegatt där en ny, obemannad segelfarkost under december har mätt mängden fisk, salthalt och vattentemperatur. Datainsamlingen har pågått helt störningsfritt 24 timmar om dygnet och kan därmed ge forskarna nya insikter om livet under ytan.

Växtproteinfabrik på SLU Alnarp

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 13:55 CET

Projektet Växtproteinfabriken, SLU Alnarp syftar till att bygga, utveckla och sätta på plats en pilotanläggning för att extrahera och ta till vara olika proteiner och proteinfraktioner från växter. Proteinerna kommer att användas i en uppsjö av produkter både inom livsmedelsindustrin men också för kosmetika och i medicinska applikationer. Möjligheter att använda dem i foderprodukter finns också.

Matolja av björk, med hjälp av jäst?

Matolja av björk, med hjälp av jäst?

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 09:43 CET

Kan halm och sågspån omvandlas till värdefulla livsmedel? Det tror de forskare från SLU som nyligen fick 7,5 miljoner kr för att testa idéerna på allvar. Att cellulosa, lignin och liknande ämnen kan omvandlas till olja som kan användas i fiskfoder har de redan visat, men nu är siktet inställt på livsmedel. Omvandlingen görs med hjälp av jäst som kan lagra in stora mängder olja i cellerna.

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:22 CET

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, KTH och LRF.

Jäst gör fiskfoderolja av halm

Jäst gör fiskfoderolja av halm

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 08:39 CET

Den olja, t.ex. palm- eller sojaolja, som används i foder till röding kan bytas ut mot “fet jäst” som odlats i ett halmbaserat substrat. Jästoljan har en liknande sammansättning och görs på en råvara som människan inte kan äta själv – och fisken växer lika bra. Det visar en ny studie från SLU.

Satsning på film och ljud i SLU:s kunskapskalender 2018

Satsning på film och ljud i SLU:s kunskapskalender 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 11:01 CET

I dag är det premiär för årets julkalender från SLU. Kalendern fokuserar på miljöfrågor och varje vardag fram till jul, samt på julafton, ges exempel på vad som har gjorts vid SLU under året som gått. I luckorna beskrivs ny kunskap och hur den har tagits fram, men också framtidsvisioner och samverkan med samhället. I år satsas det extra mycket på film och ljud, för att även nå nya målgrupper.

Elin Olofsson blir Årets SLU-alumn 2018 för upprop mot sexism och sexuella trakasserier i skogsbranschen

Elin Olofsson blir Årets SLU-alumn 2018 för upprop mot sexism och sexuella trakasserier i skogsbranschen

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:38 CET

Elin Olofsson är skapare av hashtaggen #slutavverkat på Instagram, skogsbranschens upprop mot sexism och sexuella trakasserier i den globala #Metoo-rörelsen. Elin Olofsson får priset Årets SLU-alumn då hon har bidragit till ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och inom SLU.

Tillståndet för kustfisken i Östersjön kartlagd

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 10:48 CET

En ny HELCOM-rapport om tillståndet för kustfisk i Östersjön visar att bara hälften av områdena som utvärderats når god status. Ett förändrat klimat, övergödning, fiske och exploatering av nyckelhabitat är några av de faktorer som påverkar hur fisken mår.

Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 12:37 CET

Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den mängd munnar som tuggar på växterna. Nu visar en ny studie att den pågående klimatförändringen kan störa den nuvarande balansen mellan rov- och bytesdjur.

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:14 CET

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla Ström Hallenberg från SLU i en avhandling där fältarbetet har gjorts hos grisuppfödare i eller i utkanten av Phnom Penh i Kambodja.

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Det goda brödet – historiens roll i framtidens bröd

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 10:58 CET

Kan svenska kultursorter av spannmål bidra till en mer hållbar produktion i jordbruket? Nyligen beviljade forskningsrådet Formas ett stöd på 11 miljoner kronor till ett fyraårigt forskningsprojekt som ska undersöka gamla spannmålssorters brödegenskaper, och möjligheter i fråga om miljö, klimat och människors hälsa och välmående.