Skip to main content

Taggar

SLU 629 lantbruksuniversitet 434 biologisk mångfald 354 naturvård 310 jordbruk 289 arter 264 skog 257 klimatpåverkan 250 miljöanalys 246 veterinärmedicin 173 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 fisk 24 fiske 24 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 23 hund 17 forskning 17 häst 16 miljö 12 hälsa 12 miljöövervakning 12 rovdjur 11 utbildning 11 gris 11 jakt 11 älg 11 foder 11 övergödning 10 insekter 10 landskap 9 fiskodling 9 varg 9 genetik 9 odling 9 klimat 9 hav 9 mjölk 9 växtskydd 8 djurvälfärd 8 djur 8 bioenergi 8 vilt 8 kor 8 växtförädling 8 mjölkkor 8 nationalnyckeln 8 fåglar 8 förvaltning 7 lantbruk 7 avel 7 östersjön 7 torsk 7 ekonomi 7 vatten 7 mark 7 mat 7 Svenska artprojektet 7 kulturarv 7 vattenbruk 7 ekosystem 7 växthusgaser 6 ekologi 6 ekosystemtjänster 6 UDS 6 markanvändning 6 katt 6 agrarhistoria 6 metan 6 växter 6 rehabilitering 6 riksskogstaxeringen 6 böcker 6 hållbar utveckling 6 blåbär 6 ArtDatabanken 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 företagande 6 potatis 6 landsbygdsdepartementet 6 klimatförändring 5 nötkött 5 vete 5 EU 5 miljöpsykologi 5 landskapsplanering 5 kadmium 5 universitetsdjursjukhuset 5 giftfri miljö 5 medicin 5 samverkan 5 bär 5 djurskydd 5 skogshistoria 5 växthusgas 5 ål 5 djursjukhus 5 veterinär 5 husdjur 5 landskapsanalys 5 arbetsmiljö 5 tillväxt 5 ultuna 4 landsbygdsutveckling 4 avverkning 4 biologi 4 röding 4 artportalen 4 arkitektur 4 gran 4 jämställdhet 4 malaria 4 henrik ericsson 4 konst 4 slakt 4 biologisk bekämpning 4 livsmedelsförsörjning 4 beteende 4 biogas 4 trädgårdsbruk 4 uppsala 4 djurhälsa 4 bekämpningsmedel 4 skogsskador 4 mikroorganismer 4 frukt 4 park 4 historia 4 forskningscentrum 4 metylkvicksilver 4 fosfor 4 abborre 4 djurhållning 4 lingon 4 ko 4 granbarkborre 4 sjukvård 4 lax 4 turism 4 växtskyddsmedel 4 fattigdomsbekämpning 4 CBM 4 odlad mångfald 4 vhc 4 energi 4 jord 4 mångfald 4 klimatförändringar 4 sorkfeber 4 lövsta 4 eskil erlandsson 3 zoonos 3 baljväxter 3 fettsyror 3 björn 3 restvärme 3 bakterier 3 plantering 3 landskapsarkitekt 3 antibiotika 3 innovation 3 hälsa friskvård stress 3 älgjakt 3 nötköttsproducenter 3 marin miljö 3 mjölkko 3 trädförädling 3 genus 3 amerikansk hummer 3 fjärilar 3 stadsodling 3 doft 3 jägare 3 invasiva arter 3 vattenkvalitet 3 tall 3 grisar 3 lustgas 3 lamm 3 skara 3 landskapsutveckling 3 miljötrender 3 afrika 3 livsmedelssäkerhet 3 matsvinn 3 hästar 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 får 3 politik 3 rödlista 3 köttproduktion 3 förtjänstmedalj 3 kemisk ekologi 3 kväve 3 sportfiske 3 miljödepartementet 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 medborgarforskning 3 grönsaker 3 trädgårdsodling 3 fjärranalys 3 nötkreatur 3 biodiversitet 3 fiskevård 3 miljömål 3 perenner 3 naturresurser 3 trädgårdsprodukter 3 kantzoner 3 bok 3 infrastruktur 3 sjukdom 3 ekologisk produktion 3 lo 3 inventering 3 växtfysiologi 3 kastrering 3 kemi 3 mjölkproduktion 3 djursjukvård 3 inavel 3 hänsyn 3 rovfisk 3 diabetes 3 fruktsamhet 3 genbank 3 laserskanning 3 kungsörn 3 balsgård 3 skogsskada 3 planering 3 försurning 3 kulturhistoria 3 stadsplanering 3 våtmarker 3 virus 3 vildsvin 3 kvävenedfall 3 veterinär- och husdjurscentrum 2 Partnerskap Alnarp 2 vindkraft 2 interreg 2 svedjebränning 2 slakteri 2 sorkar 2 grisproduktion 2 arbetsliv 2 ekologisk odling 2 djuromsorg 2 Biodiverse 2 stad 2 ensilage 2 växtbiologi 2 käringtand 2 fånggröda 2 landsbygdsprogram 2 ledarskap 2 alzheimer disease 2 taxonomi 2 ipm 2 miljöstöd 2 parasiter 2 savann 2 immunförsvar 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 policy 2 strömstad 2 forskningsinfrastruktur 2 miljögifter 2 honung 2 mink 2 fastighet 2 sjukdomar 2 design 2 dödlighet 2 fiskfett 2 kompetens 2 burkina faso 2 dikor 2 naturliga fiender 2 naturens kalender 2 barn 2 unghästprojektet 2 bin 2 forskningsfartyg 2 sesamin 2 matförgiftning 2 salix 2 höstvete 2 predation 2 trädgårdshistoria 2 stadsträd 2 travhäst 2 växtforskning 2 studenter 2 vattenmiljö 2 skogsmästare 2 professorsinstallation 2 utsläpp 2 avloppsslam 2 hedersdoktor 2 asätare 2 naturvägledning 2 järv 2 svartrost 2 cancer 2 fiskeförvaltning 2 hormonstörande ämnen 2 naturresurstillgångar 2 trav 2 rekreation 2 frukt och grönt 2 renskötsel 2 biologisk kontroll 2 naturupplevelser 2 låginkomstländer 2 habitat 2 skattningsmetod 2 blomning 2 mehg 2 arbete 2 friluftsliv 2 bärprognos 2 skötsel 2 universitet 2 biobränsle 2 miljökommunikation 2 attityder 2 skadegörare 2 hållbarhet 2 nöt 2 hästsjukvård 2 jordbrukslandskap 2 stubbar 2 hortikultur 2 citizen science 2 biodling 2 butikssvinn 2 vetenskapsrådet 2 kvävefixering 2 blommor 2 folkhälsa 2 lustgassänka 2 kulturväxter 2 läkemedel 2 markberedning 2 fältkrassing 2 skåne 2 svamp 2 havsmiljö 2 havre 2 bioteknik 2 arkeologi 2 växtbioteknik 2 smådjur 2 fjäderfä 2 samer 2 utfodring 2 contortatall 2 värphöns 2 allergi 2 etologi 2 åsa rising 2 feromoner 2 kvicksilver 2 vattenförsörjning 2 hälsa. rehabilitering 2 landsbygd 2 pristagare 2 tvärvetenskap 2 pris 2 arktis 2 övergödning av vattendrag 2 företagsledning 2 bladlöss 2 grovfoder 2 Alnarp 2 åkermark 2 naturunderstödd rehabilitering 2 global 2 snöleopard 2 ehec 2 bakterie 2 myggor 2 skogsskötsel 2 forest 2 musik 2 mossor 2 entreprenörskap 2 pollinering 2 kraftledningsgator 2 blåbärsprognos 2 jens häggström 2 marin 2 etiopien 2 stärkelse 2 lekplatser 2 cap 2 djurpark 2 lantbrukets djur 2 förädling 2 bröd 2 future forests 2 restprodukter 2 plast 2 gmo 2 rennäring 2 vattendrag 2 vårtecken 2 biodiesel 2 spindeltråd 2 forskningsprojekt 2 rävens dvärgbandmask 2 gödsel 2 kålväxter 2 ägg 2 räv 2 stress 2 lavar 2 grundskola 2 grön infrastruktur 2 lika villkor 2 landsbygdsutcveckling 2 nötköttsproduktion 2 utemiljö 2 välfärd 2 trädgårdsnäring 2 Almedalen 2 protein engineering 2 kraftfoder 2 olycksfall 2 professorsföreläsningar 2 dricksvatten 2 sötvatten 2 app 2 naturhänsyn 2 kål 1 blåtunga 1 fekalier 1 sallad 1 akvatiska resurser 1 täkt 1 globala målen 1 officiell statistik 1 jägmästare 1 mejeri 1 östrogen 1 urbana miljöer 1 tävling 1 miljöbelastning 1 suggfixering 1 arbetsvetenskap 1 in 1 spannmål 1 organic production 1 japansk encefalit 1 ecosystems 1 satellitdata 1 lill-skansen 1 urskogar 1 compex landscapes 1 björk 1 skyddade rovdjur 1 formas 1 stormen gudrun 1 arktiskt 1 dt 1 pollenallergi 1 europa 1 metodutveckling 1 lantbrukspolitik 1 u-länder 1 tillman 1 galtvaccination 1 proteinteknik 1 konstgjord befruktning 1 miljövård 1 arbetskraft 1 populärvetenskaplig bok 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 humlor 1 cat friendly 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 frystorkning 1 oljeväxter 1 kohälsa 1 potatissjukdomar 1 naturlig föryngring 1 it 1 grisuppfödning 1 livsmedelstrygghet 1 gröna tak 1 vinbonde 1 fjällen 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 13:15 CET

Vid SLU installeras i år sex nya professorer. Fredag den 23 mars håller de sina webbsända installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om konstgjord spindeltråd, miljögifter i mat och dricksvatten, jordbruk i torra områden, artros hos hästar, agrarhistoria och hur vi kan hantera den enorma kunskapstillväxten inom t.ex. genetik.

Nyupptäckt arkiv över forntida insektsutbrott i sjösediment

Nyupptäckt arkiv över forntida insektsutbrott i sjösediment

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 12:47 CET

Sedimenten i våra sjöar speglar hur miljön har förändrats genom årtusendena. Sedan länge har analyser av pollen visat hur växtligheten har varierat i omgivningen, men nu visar det sig att det även går att spåra forntida insektsutbrott. Inte bara pollen, utan även fjärilsfjäll, har nämligen bevarats i sedimenten. En av forskarna bakom upptäckten är Miguel Montoro Girona, postdoktor vid SLU.

Media no image

Pressinbjudan: Internationella Naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 09:58 CET

Den Internationella Naturvårdsunionen IUCN firar 70 år i år och jubileet uppmärksammas på Ulriksdals slott, på biologiska mångfaldens dag den 22 maj. IUCN ansvarar för den globala listningen av utrotningshotade och rödlistade arter och har tagit initiativ till internationella konventioner och överenskommelser för biologisk mångfald och andra miljöfrågor världen över.

Trädknopparnas vintervila förklarad i detalj

Trädknopparnas vintervila förklarad i detalj

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:50 CET

För träd i norr är det viktigt att knopparna inte lockas att slå ut vid tillfälliga varmare perioder under vintern, utan först när det är vår på riktigt. Därför försätts knopparna i vintervila under hösten, och måste gå igenom en lång köldperiod för att långsamt blir mottagliga för vårens signaler. Hur detta går till visar en studie ledd av Rishi Bhalerao (SLU), publicerad i tidskriften Science.

Media no image

SLU fyra i världsrankning

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 13:03 CET

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU får en hedrande fjärdeplacering i universitetsrankningen QS World University Rankings i kategorin Agriculture and Forestry, alltså lantbruks- och skogsvetenskap.

Nedräkning mot IUFRO 2024

Nedräkning mot IUFRO 2024

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 10:55 CET

Datum för beslut om vilket land som ska arrangera världens största kongress för skoglig forskning kryper allt närmare. En delegation från IUFRO besökte i förra veckan Stockholm för att ta del av det nordisk-baltiska erbjudandet på plats.

Kan havets drönare revolutionera datainsamling om fisk?

Kan havets drönare revolutionera datainsamling om fisk?

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 08:16 CET

Att räkna ut hur mycket fisk det finns i våra hav är centralt för att vi ska kunna förvalta fiskbestånden långsiktigt hållbart. Framtidens förvaltning av våra marina resurser ställer större krav på ny information - helst i realtid. Kanske kan förarlösa ytfarkoster – havets drönare - samla in ny information billigare, snabbare och enklare och därmed utgöra ett komplement till dagens datainsamling?

Nya grepp i skötseln av travhästar gick överraskande bra

Nya grepp i skötseln av travhästar gick överraskande bra

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 10:34 CET

En diet helt baserad på energirikt grovfoder och en aktiv grupphästhållning är bra alternativ för tränande travhästar. Dessutom tycks transporter påverka hästarnas ämnesomsättning på ett sätt som bör kunna utnyttjas strategiskt i förberedelserna inför ett lopp. Det visar Malin Connysson från SLU i en avhandling om flera skötselfrågor som inte har studerats tidigare.

Rektor för SLU begär entledigande

Rektor för SLU begär entledigande

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 15:23 CET

Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s rektor Peter Högberg har i dag meddelat SLU:s styrelse att han av privata skäl begär entledigande från sitt uppdrag som rektor från den 1 januari 2019.

Media no image

Nya möjligheter i Markdata-appen

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:37 CET

Webbapplikationen Markdata.se är gratis att använda och fungerar för alla fält från Skåne upp till större delen av Hälsingland. Man kan använda Markdata.se för att se hur lerhalten varierar inom de egna fälten och ta fram tilldelningsfiler för platsspecifik kalkning och varierad utsädesmängd.

Media no image

SLU redovisar stark ekonomi

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 08:50 CET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar ett underskott på 72 milj kr för 2017 och ett utgående kapital på 554 milj kr. Underskottet är större än prognosticerat pga att nya anställningar har ökat mer än väntat. Universitetet har en stark ekonomi efter att verksamheten under några år har anpassats för att möta ökade lokalkostnader.

Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning

Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 08:00 CET

Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor under sex års tid till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet med fokus på travhästens rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS nu börjar bli möjligt att realisera.

Media no image

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 12:34 CET

En ny rapport från EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU, beskriver vilka växtskyddsmedel som används i ekologisk produktion och vilka risker de har för hälsa och miljö. Förebyggande åtgärder dominerar och användningen av växtskyddsmedel är begränsad. Främst biologiska medel används och ett fåtal kemiska växtskyddsmedel, de flesta med låg risk för hälsa och miljö.

Åtta miljoner till nya projekt för ett mer selektivt fiske

Åtta miljoner till nya projekt för ett mer selektivt fiske

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 08:05 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar i år åtta miljoner kronor på projekt för att utveckla ett mer selektivt fiske. Utvecklingsprojekten utförs inom ramen för SLU:s sekretariat för selektivt fiske, som samlar in idéer från fiskenäringen och utvärderar de redskap som tas fram. Sedan 2014 har 34 projekt genomförts. Nu efterlyser sekretariatet nya, innovativa projektförslag från yrkesfisket.

Media no image

Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 08:30 CET

Forskare vid SLU, KI och AHT i Storbritannien har under lång tid arbetat med att utveckla ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka. Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskarna identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin. Dessa proteiner har sedan producerats, testats och visat sig ge ett bra skydd mot kvarka.

Är fleråriga grödor bättre i ett torrare klimat?

Är fleråriga grödor bättre i ett torrare klimat?

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 09:39 CET

Fleråriga grödor målas ibland ut som vinnare i ett torrare klimat, men det saknas vetenskapligt underlag för den slutsatsen. Det skriver Giulia Vico från SLU och Nathaniel Brunsell från Kansas University i en artikel om hur fleråriga och ettåriga grödor använder vatten. Fleråriga grödor har visserligen djupare rötter än ettåriga, men de kräver också mer vatten och ger mindre skörd per vattenmängd.

​Nationalnyckeln åter i bokproduktion

​Nationalnyckeln åter i bokproduktion

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 08:40 CET

Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är åter i produktion efter att ArtDatabanken SLU har fått ökat statligt anslag till Svenska artprojektet. Det ökade anslaget och regeringens nya riktlinjer gör det möjligt för ArtDatabanken att inrikta sin verksamhet på både digital och tryckt kunskapsspridning.

Jordbearbetningens betydelse för klimatet är överskattad

Jordbearbetningens betydelse för klimatet är överskattad

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 11:35 CET

I klimatdebatten sägs ofta att direktsådd eller minskad jordbearbetning skulle öka kolinlagringen och därmed motverka klimatförändringen. Enligt en studie från SLU och SEI är potentialen dock inte så stor som en del enskilda studier antyder. För att få fram ett mer realistiskt mått bör forskare i framtiden göra noggrannare mätningar och även mäta på ett större djup än vad som oftast sker i dag.

Optimism i nordvästra Skånes gröna näringar

Optimism i nordvästra Skånes gröna näringar

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 15:26 CET

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien har gjorts av medarbetare på Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, och presenteras på Gröna Näringarnas Dag i Grevieparken i Grevie den 5 februari.

Fjällnära skärgård visar hur artförluster påverkar ekosystems funktioner

Fjällnära skärgård visar hur artförluster påverkar ekosystems funktioner

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 09:05 CET

I över 20 år har det pågått ett unikt experiment på 30 delvis ganska olika öar i två sjöar nära Arjeplog. På varje ö finns små rutor där en eller flera växtarter har avlägsnats, och nu har ett forskarlag undersökt hur artförlusterna har påverkat ekosystemen. Den generella bilden är att artförluster tycks minska den samlade förmågan att leverera produkter och tjänster i alla ekosystem.