Skip to main content

Taggar

SLU 635 lantbruksuniversitet 437 biologisk mångfald 361 naturvård 315 jordbruk 291 arter 269 skog 259 klimatpåverkan 252 miljöanalys 249 veterinärmedicin 175 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fisk 24 fiske 24 landskapsarkitektur 23 hund 18 forskning 17 häst 17 miljö 12 hälsa 12 miljöövervakning 12 älg 11 foder 11 rovdjur 11 gris 11 utbildning 11 jakt 11 hav 10 övergödning 10 insekter 10 fiskodling 9 genetik 9 klimat 9 mjölk 9 varg 9 landskap 9 djur 9 odling 9 fåglar 8 djurvälfärd 8 kor 8 mjölkkor 8 vilt 8 växtförädling 8 växtskydd 8 nationalnyckeln 8 bioenergi 8 östersjön 7 mark 7 lantbruk 7 förvaltning 7 katt 7 ekosystemtjänster 7 kulturarv 7 ekosystem 7 avel 7 vatten 7 Svenska artprojektet 7 torsk 7 ekonomi 7 vattenbruk 7 mat 7 hållbar utveckling 6 landsbygdsdepartementet 6 veterinär 6 rehabilitering 6 metan 6 UDS 6 husdjursvetenskap 6 ekologi 6 markanvändning 6 riksskogstaxeringen 6 blåbär 6 ArtDatabanken 6 växter 6 potatis 6 böcker 6 företagande 6 växthusgaser 6 agrarhistoria 6 natur 6 biologi 5 husdjur 5 universitetsdjursjukhuset 5 bär 5 arbetsmiljö 5 landskapsanalys 5 landskapsplanering 5 djurskydd 5 giftfri miljö 5 vete 5 ål 5 konst 5 klimatförändring 5 tillväxt 5 EU 5 kadmium 5 skogshistoria 5 nötkött 5 växthusgas 5 medicin 5 samverkan 5 djursjukhus 5 miljöpsykologi 5 sorkfeber 4 henrik ericsson 4 granbarkborre 4 djurhållning 4 sjukvård 4 park 4 medborgarforskning 4 biogas 4 biologisk bekämpning 4 gran 4 jämställdhet 4 turism 4 lövsta 4 avverkning 4 trädgårdsbruk 4 mångfald 4 klimatförändringar 4 artportalen 4 ko 4 landsbygdsutveckling 4 bekämpningsmedel 4 malaria 4 röding 4 lingon 4 ultuna 4 beteende 4 växtskyddsmedel 4 odlad mångfald 4 CBM 4 djurhälsa 4 forskningscentrum 4 historia 4 frukt 4 livsmedelsförsörjning 4 vhc 4 metylkvicksilver 4 abborre 4 miljömål 4 skogsskador 4 slakt 4 arkitektur 4 jord 4 fattigdomsbekämpning 4 fosfor 4 energi 4 lax 4 uppsala 4 mikroorganismer 4 planering 3 trädgårdsprodukter 3 lustgas 3 miljödepartementet 3 jägare 3 livsmedelssäkerhet 3 diabetes 3 bakterier 3 afrika 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 miljötrender 3 kemisk ekologi 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 hänsyn 3 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 fjärilar 3 växtfysiologi 3 politik 3 stadsplanering 3 tall 3 kungsörn 3 marin miljö 3 våtmarker 3 genbank 3 fjärranalys 3 genus 3 rödlista 3 mjölkproduktion 3 hälsa friskvård stress 3 lo 3 inavel 3 kväve 3 ekologisk produktion 3 doft 3 nötkreatur 3 sjukdom 3 virus 3 skogsskada 3 hästar 3 trädgårdsodling 3 restvärme 3 förtjänstmedalj 3 grönsaker 3 plantering 3 matsvinn 3 fruktsamhet 3 kvävenedfall 3 älgjakt 3 landskapsutveckling 3 vattenkvalitet 3 mjölkko 3 balsgård 3 laserskanning 3 rovfisk 3 trädförädling 3 stadsodling 3 amerikansk hummer 3 får 3 baljväxter 3 vildsvin 3 innovation 3 skara 3 antibiotika 3 kastrering 3 nötköttsproducenter 3 invasiva arter 3 biodiversitet 3 perenner 3 bok 3 inventering 3 försurning 3 grisar 3 kantzoner 3 djursjukvård 3 köttproduktion 3 lamm 3 kemi 3 zoonos 3 infrastruktur 3 kulturhistoria 3 fiskevård 3 sportfiske 3 björn 3 naturresurser 3 fettsyror 3 djurpark 2 cancer 2 naturens kalender 2 övergödning av vattendrag 2 cap 2 arbetsliv 2 trädgårdshistoria 2 ägg 2 lika villkor 2 åsa rising 2 gmo 2 fastighet 2 mossor 2 ipm 2 biologisk kontroll 2 jens häggström 2 plast 2 naturhänsyn 2 contortatall 2 sesamin 2 företagsledning 2 sötvatten 2 kålväxter 2 hortikultur 2 grovfoder 2 mehg 2 forskningsinfrastruktur 2 matförgiftning 2 lustgassänka 2 ensilage 2 naturunderstödd rehabilitering 2 växtbioteknik 2 fiskfett 2 rävens dvärgbandmask 2 landsbygdsutcveckling 2 Partnerskap Alnarp 2 dikor 2 skogsmästare 2 stadsträd 2 växtbiologi 2 värphöns 2 SLU Alnarp 2 växtforskning 2 skadegörare 2 smådjur 2 skåne 2 predation 2 käringtand 2 citizen science 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 åkermark 2 kvävefixering 2 slakteri 2 stad 2 kraftfoder 2 Biodiverse 2 naturvägledning 2 butikssvinn 2 forskningsfartyg 2 miljöstöd 2 havsmiljö 2 grön infrastruktur 2 future forests 2 stress 2 barn 2 fiskeförvaltning 2 landsbygdsprogram 2 hästsjukvård 2 professorsföreläsningar 2 hormonstörande ämnen 2 ekologisk odling 2 interreg 2 höstvete 2 nötköttsproduktion 2 naturresurstillgångar 2 kulturväxter 2 salix 2 asätare 2 bladlöss 2 låginkomstländer 2 burkina faso 2 musik 2 entreprenörskap 2 utsläpp 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 järv 2 honung 2 läkemedel 2 arkeologi 2 sorkar 2 stubbar 2 pristagare 2 dödlighet 2 arbete 2 lavar 2 bin 2 nöt 2 förädling 2 restprodukter 2 ehec 2 skogsskötsel 2 stärkelse 2 travhäst 2 utfodring 2 naturupplevelser 2 rennäring 2 grundskola 2 vårtecken 2 samer 2 etiopien 2 etologi 2 pris 2 ledarskap 2 lantbrukets djur 2 markberedning 2 naturliga fiender 2 renskötsel 2 taxonomi 2 hälsa. rehabilitering 2 djuromsorg 2 feromoner 2 vetenskapsrådet 2 biodling 2 professorsinstallation 2 landsbygd 2 hållbarhet 2 global 2 forest 2 friluftsliv 2 fånggröda 2 pollinering 2 jordbrukslandskap 2 olycksfall 2 folkhälsa 2 lekplatser 2 allergi 2 fjäderfä 2 mink 2 svedjebränning 2 arktis 2 svamp 2 gödsel 2 Almedalen 2 blomning 2 skötsel 2 mikrobiologi 2 protein engineering 2 savann 2 sjukdomar 2 dricksvatten 2 miljögifter 2 utemiljö 2 vetenskap 2 habitat 2 app 2 kraftledningsgator 2 myggor 2 Alnarp 2 spindeltråd 2 forskningsprojekt 2 bärprognos 2 blåbärsprognos 2 bilddiagnostik 2 avloppsslam 2 vindkraft 2 snöleopard 2 blommor 2 grisproduktion 2 räv 2 bakterie 2 strömstad 2 policy 2 parasiter 2 miljökommunikation 2 biobränsle 2 trädgårdsnäring 2 rekreation 2 vattenförsörjning 2 frukt och grönt 2 hedersdoktor 2 tvärvetenskap 2 skattningsmetod 2 svartrost 2 biodiesel 2 vattendrag 2 marin 2 attityder 2 universitet 2 studenter 2 välfärd 2 kvicksilver 2 immunförsvar 2 alzheimer disease 2 trav 2 design 2 unghästprojektet 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bioteknik 2 bröd 2 kompetens 2 havre 2 fältkrassing 2 omega-3 1 gotland 1 bevarande 1 julgran 1 vitaminer 1 kampanj 1 flyktingar 1 Västra götalandsregionen 1 fjärrvärme 1 konstverk 1 australien 1 hälsa friskvård 1 blåtunga 1 restaurering 1 gräsmatta 1 kol 1 konstnär 1 råg 1 fastighetsutveckling 1 mjöl 1 beslutsunderlag 1 zygomyceter 1 arbetskraft 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 musselmjöl 1 integration 1 naturturism 1 avgaser 1 öresundsregionen 1 livsmedelsindustrin 1 livsmedelsindustri 1 växtlistor 1 utlysning 1 ek 1 medicin och hälsa 1 sustainable innovations 1 byggteknik 1 biogasanläggning 1 björk 1 grönsöö 1 Grönland 1 öppet hus 1 fiskeripolitik 1 tiger 1 vinodling 1 sill 1 mälardalen 1 hampa 1 natursten 1 salmonella 1 mjölkbönder 1 byggeri 1 kristianstad 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Pressinbjudan: Vernissage för utställningen Livets träd – trädets liv

Pressinbjudan: Vernissage för utställningen Livets träd – trädets liv

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 14:18 CEST

Vad händer när man sammanför entomologens kunskap, illustratörens blick, och textilkonstnärens kreativitet? Den 27 maj öppnar en kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan kunskap och konst, med träden i centrum.

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:31 CEST

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan vara bra för klimatet. En ny studie visar dock att stöd till idisslare inom EU:s jordbrukspolitik påverkar klimatet negativt.

Loss of Biodiversity Affects Eco Systems Differently

Loss of Biodiversity Affects Eco Systems Differently

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:19 CEST

There is increasing recognition that biodiversity loss in ecosystems can compromise the ability of ecosystems to function. In a study published today in the journal Nature, researchers from SLU provided evidence from an experiment that has been running for 20 years, that there is considerable variation among ecosystems in how plant biodiversity loss impacts on total plant biomass.

Minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika

Minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:16 CEST

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera. I en ny studie lägger forskare från SLU i Umeå fram bevis – från ett experiment som har pågått i 20 år – på att de effekter minskad biologisk mångfald har på den totala biomassan kan variera stort, och att denna inverkan också kan variera över tid.

Guidad visning i Alnarps rehabträdgård

Guidad visning i Alnarps rehabträdgård

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 11:40 CEST

Den 1 juni kl 10-12 bjuder Alnarps rehabiliteringsträdgård in till ett öppet studiebesök. Alla intresserade är välkomna till en guidad visning för att lära sig mer om trädgården och hur den används i forskningen. Anmälan senast 30 maj, begränsat antal platser. Välkommen!

Hur står det till med Sveriges skogar?

Hur står det till med Sveriges skogar?

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 08:48 CEST

Virkesförrådet fortsätter att växa. Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU idag publicerar. Den beskriver både dagens tillstånd och förändringar i de svenska skogarna.

Media no image

Universiteten tar forskningen ut på stan

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:03 CEST

Mitt i centrala Umeå möter forskare från SLU och Umeå universitet umeborna. Den 26 maj kommer 12 forskare lära ut, lära av och prata om naturvetenskapens spännande värld. Soapbox Science startade 2011 i London för att lyfta kvinnliga forskare. Soapbox Science arrangeras idag på 24 platser runt om i världen. Umeå är den första stad i Sverige som arrangerar Soapbox Science.

Media no image

Grogrund – SLUs centrum för förädling av livsmedelsgrödor

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:30 CEST

Grogrund heter det växtförädlingscentrum vid SLU som genom att samla akademi och näringsliv ska utveckla kompetens för att i enlighet med målen i regeringens livsmedelsstrategi säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Fint och fult – film om skogens estetik får pris

Fint och fult – film om skogens estetik får pris

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 13:33 CEST

Ett filmprojekt om den svenska skogen har vunnit pris vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg den 16 maj. Filmen Finskog och fulskog handlar om skogens estetik och människans skogsupplevelser.

Rovdjur hindrar renar från att ”surfa på grön våg”

Rovdjur hindrar renar från att ”surfa på grön våg”

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 11:00 CEST

I ett svensk-norskt samarbetsprojekt med analyser av GPS-data visar resultaten att renar i områden med hög björntäthet inte kan ”surfa på den gröna vågen” av växtlighet i samma utsträckning som i områden med låg björntäthet.

Europeiskt projekt ska göra vallodling lönsammare

Europeiskt projekt ska göra vallodling lönsammare

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 11:04 CEST

Det tar för lång tid innan innovationer inom vallodlingen sprids mellan lantbrukare i Europa – både inom och mellan länder. Projektet Inno4Grass, där bl a SLU medverkar, ska förbättra samarbetet mellan forskare, lantbrukare, rådgivare och lärare. I Sverige har projektet identifierat 20 innovativa vallodlare vars metoder nu ska analyseras och sammanställas.

Media no image

Enklare att rapportera skador på skog

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:48 CEST

Nu kan alla som vistas i skogen rapportera in skador på skog och träd via smart mobil eller läsplatta direkt i fält i webbverktyget Skogsskada från SLU. Förhoppningsvis leder det till fler rapporter. I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar.

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 13:47 CEST

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera in det så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur.

Media no image

Den biologiska mångfaldens poetiska värde får inte glömmas bort

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 13:47 CEST

Om strategier för biologisk mångfald bara baseras på sällsynta eller ekonomiskt viktiga arter kan vi missa de arter vi älskar mest. Det visar forskare från SLU och universitetet i Newcastle som studerat brittiska jordbruksfåglar utifrån hur hotade de är, hur mycket ogräsfrön de äter och hur ofta de förekommer i poesi. Utgångspunkten är avgörande för vilka arter som framstår som mest värdefulla.

Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 13:03 CEST

Välfärdsaspekter har blivit allt viktigare i studier som handlar om djurhållning. Enkla, pålitliga och objektiva mått på djurs välbefinnande är dock en bristvara, men snart kan vi förhoppningsvis använda kors kroppsspråk som mått på deras känslotillstånd. Grunden är lagd av en studie från SLU som visar hur djuren vinklar sina öron, vad de gör med svansen och hur nacken är böjd i olika situationer.

Viktigt att skydda produktiv skog för att bevara biologisk mångfald

Viktigt att skydda produktiv skog för att bevara biologisk mångfald

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:39 CEST

Har vi mycket eller lite skyddad skog i Sverige? Svaret beror delvis på om lågproduktiv skog (impediment) ska räknas med. Nu bidrar forskare från SLU med nya fakta. De har studerat skalbaggar i tallved och visar att impediment inte är lika artrika som obrukad produktiv skog och att de helt saknar vissa rödlistade arter. Skydd av impediment tycks alltså inte kunna ersätta skydd av produktiv skog.

Första svenska avhandlingen om syrsor som livsmedel

Första svenska avhandlingen om syrsor som livsmedel

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 08:30 CEST

En doktorsavhandling från SLU innehåller de första publiceringarna som visar att syrsor kan födas upp i fångenskap på vissa ogräs och biprodukter från jordbruksprodukter och livsmedel och att enkelmagade djur som grisar (som användes som modell för människor) kan växa bra på en kost som inkluderar syrsor.

Media no image

First Swedish PhD Thesis on crickets as food and feed

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 08:25 CEST

Rearing of crickets for human consumption is becoming popular around the world but knowledge on what cricket species that can be farmed and how to keep them in a sustainable way is scarce.

​​Vägrenar och kraftledningsgator kan användas bättre för naturvård

​​Vägrenar och kraftledningsgator kan användas bättre för naturvård

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 07:45 CEST

Vid vägrenar, kraftledningsgator och längs med järnvägar finns stora arealer naturmark, som kan bli en viktig resurs för naturvården. Det visar forskare vid bl a Sveriges lantbruksuniversitet i en stor sammanställning av data från hela världen. Med hjälp av rätt skötsel av dessa områden skulle man kunna gynna biologisk mångfald till en relativt liten kostnad.

Två helt olika lavar visade sig vara samma art

Två helt olika lavar visade sig vara samma art

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:42 CEST

Det är inte alla ekologiforskare som upptäcker en helt ny art, och ännu mer sällsynt att nära 30 år senare avskaffa den. Men det är precis vad Göran Thor från SLU, har gjort. Med hjälp av genetiska metoder har han tillsammans med forskare från Belgien och Polen visat att blyertslav och gammelekslav är samma art. Trots att de ser helt olika ut, har olika levnadssätt och föredrar olika miljöer.