Skip to main content

Taggar

SLU 638 lantbruksuniversitet 440 biologisk mångfald 362 naturvård 316 jordbruk 291 arter 271 skog 260 klimatpåverkan 254 miljöanalys 250 veterinärmedicin 177 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fiske 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 hund 19 häst 17 forskning 17 miljöövervakning 12 hälsa 12 miljö 12 utbildning 11 jakt 11 gris 11 foder 11 rovdjur 11 älg 11 insekter 10 övergödning 10 hav 10 klimat 9 odling 9 genetik 9 landskap 9 mjölk 9 fiskodling 9 djur 9 varg 9 mjölkkor 8 växtskydd 8 vilt 8 växtförädling 8 bioenergi 8 djurvälfärd 8 fåglar 8 nationalnyckeln 8 kor 8 ekonomi 7 UDS 7 östersjön 7 Svenska artprojektet 7 veterinär 7 avel 7 lantbruk 7 förvaltning 7 kulturarv 7 torsk 7 ekosystemtjänster 7 mark 7 vatten 7 mat 7 vattenbruk 7 ekosystem 7 katt 7 natur 6 universitetsdjursjukhuset 6 djursjukhus 6 agrarhistoria 6 ArtDatabanken 6 blåbär 6 växthusgaser 6 riksskogstaxeringen 6 markanvändning 6 husdjursvetenskap 6 växter 6 landsbygdsdepartementet 6 potatis 6 rehabilitering 6 hållbar utveckling 6 metan 6 ekologi 6 företagande 6 böcker 6 samverkan 5 bär 5 EU 5 giftfri miljö 5 vete 5 medicin 5 miljöpsykologi 5 nötkött 5 arbetsmiljö 5 skogshistoria 5 tillväxt 5 kadmium 5 ål 5 klimatförändring 5 växthusgas 5 konst 5 djurskydd 5 landskapsplanering 5 biologi 5 landskapsanalys 5 husdjur 5 henrik ericsson 4 sorkfeber 4 park 4 sjukvård 4 biologisk bekämpning 4 djurhållning 4 slakt 4 turism 4 granbarkborre 4 miljömål 4 abborre 4 metylkvicksilver 4 frukt 4 trädgårdsbruk 4 vhc 4 malaria 4 CBM 4 växtskyddsmedel 4 klimatförändringar 4 röding 4 ko 4 landsbygdsutveckling 4 ultuna 4 lingon 4 bekämpningsmedel 4 historia 4 odlad mångfald 4 beteende 4 artportalen 4 gran 4 forskningscentrum 4 lövsta 4 livsmedelsförsörjning 4 jämställdhet 4 skogsskador 4 arkitektur 4 avverkning 4 medborgarforskning 4 djursjukvård 4 energi 4 jord 4 fattigdomsbekämpning 4 fosfor 4 lax 4 mikroorganismer 4 biogas 4 uppsala 4 djurhälsa 4 mångfald 4 trädgårdsprodukter 3 planering 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 lustgas 3 afrika 3 bakterier 3 livsmedelssäkerhet 3 diabetes 3 infrastruktur 3 jägare 3 miljödepartementet 3 miljötrender 3 kemisk ekologi 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 hänsyn 3 eskil erlandsson 3 biodiversitet 3 landskapsarkitekt 3 innovation 3 fjärilar 3 växtfysiologi 3 balsgård 3 stadsplanering 3 restvärme 3 tall 3 kungsörn 3 genbank 3 nötkreatur 3 kväve 3 lo 3 inavel 3 genus 3 ekologisk produktion 3 doft 3 sjukdom 3 rödlista 3 mjölkproduktion 3 virus 3 marin miljö 3 trädgårdsodling 3 skogsskada 3 fruktsamhet 3 hästar 3 fjärranalys 3 grönsaker 3 förtjänstmedalj 3 antibiotika 3 plantering 3 matsvinn 3 hälsa friskvård stress 3 älgjakt 3 laserskanning 3 vildsvin 3 Almedalen 3 politik 3 vattenkvalitet 3 rovfisk 3 mjölkko 3 nötköttsproducenter 3 kvävenedfall 3 stadsodling 3 trädförädling 3 får 3 baljväxter 3 kastrering 3 amerikansk hummer 3 landskapsutveckling 3 björn 3 skara 3 invasiva arter 3 perenner 3 bok 3 grisar 3 kantzoner 3 försurning 3 lamm 3 inventering 3 kemi 3 zoonos 3 kulturhistoria 3 fiskevård 3 sportfiske 3 naturresurser 3 köttproduktion 3 fettsyror 3 våtmarker 3 djurpark 2 cancer 2 plast 2 cap 2 trädgårdshistoria 2 ägg 2 arbetsliv 2 gmo 2 lika villkor 2 åsa rising 2 jens häggström 2 kålväxter 2 fastighet 2 biologisk kontroll 2 mossor 2 övergödning av vattendrag 2 sötvatten 2 ipm 2 naturens kalender 2 sesamin 2 naturhänsyn 2 företagsledning 2 bladlöss 2 contortatall 2 grovfoder 2 matförgiftning 2 hortikultur 2 Partnerskap Alnarp 2 bröd 2 forskningsinfrastruktur 2 unghästprojektet 2 landsbygdsutcveckling 2 ensilage 2 rävens dvärgbandmask 2 välfärd 2 käringtand 2 växtbioteknik 2 lustgassänka 2 skogsmästare 2 marin 2 växtbiologi 2 SLU Alnarp 2 stadsträd 2 skåne 2 skadegörare 2 policy 2 predation 2 växtforskning 2 dikor 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 Biodiverse 2 kvävefixering 2 grisproduktion 2 forskningsfartyg 2 stad 2 future forests 2 butikssvinn 2 bärprognos 2 avloppsslam 2 spindeltråd 2 professorsföreläsningar 2 salix 2 naturvägledning 2 stress 2 hästsjukvård 2 kraftledningsgator 2 landsbygdsprogram 2 sjukdomar 2 kulturväxter 2 fiskeförvaltning 2 naturresurstillgångar 2 höstvete 2 hormonstörande ämnen 2 nötköttsproduktion 2 blomning 2 asätare 2 citizen science 2 svedjebränning 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 entreprenörskap 2 utsläpp 2 honung 2 låginkomstländer 2 läkemedel 2 arkeologi 2 sorkar 2 skogsskötsel 2 lavar 2 musik 2 dödlighet 2 pristagare 2 professorsinstallation 2 hälsa. rehabilitering 2 arbete 2 förädling 2 stubbar 2 nöt 2 ledarskap 2 bin 2 ehec 2 naturliga fiender 2 jordbrukslandskap 2 järv 2 vårtecken 2 utfodring 2 travhäst 2 rennäring 2 markberedning 2 samer 2 grundskola 2 etiopien 2 pollinering 2 restprodukter 2 pris 2 lantbrukets djur 2 biodling 2 etologi 2 naturupplevelser 2 djuromsorg 2 taxonomi 2 renskötsel 2 vetenskapsrådet 2 landsbygd 2 feromoner 2 global 2 hållbarhet 2 fånggröda 2 friluftsliv 2 fältkrassing 2 forest 2 svamp 2 olycksfall 2 allergi 2 folkhälsa 2 skötsel 2 arktis 2 dricksvatten 2 mink 2 burkina faso 2 fjäderfä 2 protein engineering 2 parasiter 2 savann 2 Alnarp 2 mikrobiologi 2 gödsel 2 ekologisk odling 2 lekplatser 2 interreg 2 utemiljö 2 vetenskap 2 barn 2 myggor 2 app 2 bilddiagnostik 2 strömstad 2 kardiologi 2 havsmiljö 2 vindkraft 2 miljöstöd 2 grön infrastruktur 2 blåbärsprognos 2 räv 2 blommor 2 forskningsprojekt 2 snöleopard 2 kraftfoder 2 slakteri 2 åkermark 2 bakterie 2 habitat 2 frukt och grönt 2 biobränsle 2 trädgårdsnäring 2 miljökommunikation 2 vattenförsörjning 2 rekreation 2 attityder 2 smådjur 2 tvärvetenskap 2 hedersdoktor 2 skattningsmetod 2 värphöns 2 biodiesel 2 vattendrag 2 svartrost 2 universitet 2 studenter 2 immunförsvar 2 design 2 kvicksilver 2 trav 2 alzheimer disease 2 fiskfett 2 naturunderstödd rehabilitering 2 vattenmiljö 2 röntgen 2 bioteknik 2 kompetens 2 havre 2 mehg 2 miljögifter 2 stärkelse 2 omega-3 1 gotland 1 julgran 1 bevarande 1 vitaminer 1 flyktingar 1 kampanj 1 natursten 1 hälsa friskvård 1 fjärrvärme 1 konstverk 1 australien 1 blåtunga 1 gräsmatta 1 restaurering 1 kol 1 råg 1 konstnär 1 byggteknik 1 beslutsunderlag 1 mjöl 1 arbetskraft 1 musselmjöl 1 integration 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 naturturism 1 öresundsregionen 1 avgaser 1 livsmedelsindustrin 1 växtlistor 1 livsmedelsindustri 1 zygomyceter 1 utlysning 1 ek 1 medicin och hälsa 1 fastighetsutveckling 1 biogasanläggning 1 grönsöö 1 sustainable innovations 1 björk 1 Grönland 1 fiskeripolitik 1 öppet hus 1 mälardalen 1 vinodling 1 kristianstad 1 tiger 1 Västra götalandsregionen 1 sill 1 salmonella 1 hampa 1 byggeri 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Mobil teknologi avslöjar kräftpesten snabbt och redan i fält

Mobil teknologi avslöjar kräftpesten snabbt och redan i fält

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 12:30 CEST

Snabbtester med ny mobil teknologi gör det möjligt att direkt i fält påvisa om ett vatten är smittat med kräftpest. Det nya fältverktyget ger svar efter bara en dryg timme, och kan hjälpa till att stoppa spridning av kräftpest till andra flodkräftvatten. SLU har använt den nya tekniken för att följa smittspridningen i älven Billan, där kräftpesten nu närmar sig norska gränsen.

Pressinbjudan: Internationell vinkonferens i Alnarp och Köpenhamn

Pressinbjudan: Internationell vinkonferens i Alnarp och Köpenhamn

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 08:00 CEST

Konferensen är ett samarbete mellan Sverige och Danmark, två länder som nu aspirerar att synas på vinkartan.

Stödutfodring av vildfångad torsk kan ge lönsammare kustnära yrkesfiske

Stödutfodring av vildfångad torsk kan ge lönsammare kustnära yrkesfiske

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:30 CEST

Garnfisket efter torsk i kustområdet söder om Blekinge har i stort sett försvunnit, delvis på grund av växande sälpopulationer som skadar näten. Idag fångas en del av torsken istället med sälsäkra burar. En del av den burfångade torsken är dock för mager för att kunna säljas. Tillsammans med yrkesfiskare testar nu forskare vid SLU att stödutfodra torsken i odlingskassar innan försäljning.

Ny europeisk specialist i kardiologi på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik

Ny europeisk specialist i kardiologi på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:30 CEST

Universitetetsdjursjukhuset och veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga (VH) fakulteten vid SLU har fått en ny europeisk specialist i kardiologi - docent och universitetslektor Ingrid Ljungvall. Det innebär att UDS har två av de totalt fyra europeiska diplomates i kardiologi som finns i Norden. Ingrid Ljungvall är den första som erhållit titeln på 20 år i Norden.

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 10:53 CEST

Den snabba automatiseringen av mjölkproduktionen möjliggör allt större besättningar. Samtidigt som skötseltiden per ko blir kortare ställs dock stora krav på tillsyn och hälsa. Lösningen på den ekvationen kan mycket väl bli ett sofistikerat system där enskilda djurs beteenden och samspel med andra följs av övervakningskameror i ladugården. En pionjär på området är Oleksiy Guzhva från SLU.

Ny marin snäckart i svenska vatten

Ny marin snäckart i svenska vatten

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 16:39 CEST

​Den framgälade marina snäckan Simnia hiscocki, som ännu inte hunnit få något svenskt namn, har rapporterats för första gången från svenska vatten. Det var Tanumshedebon Michael Lundin, till vardags bilmekaniker, som för andra gången i år hittat en för Sverige ny art i havet, rapporterar ArtDatabanken vid SLU via ​nyhetstjänsten Dagens natur.

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:20 CEST

Förädlingen av den vilda växten fältkrassing till en odlingsvärd oljegröda har pågått i 20 år. Nu har ett forskarlag vid SLU gjort upptäckter som kan snabba på arbetet rejält. Forskarna har hittat varianter av 30 gener som påverkar viktiga egenskaper hos växten, och därmed kan de välja ut enskilda föräldraplantor som de vet kommer att påverka avkommans egenskaper i önskvärd riktning.

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Odling av flodkräfta ger extrainkomster och bevarar samtidigt en hotad art

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:33 CEST

Flodkräftan har stort kulturellt och ekonomiskt värde i Sverige men den är också en akut hotad art. De senaste hundra åren räknar man med att så mycket som 97 % av bestånden slagits ut, numera främst på grund av spridningen av pestbärande signalkräftor. Genom ett nytt utbildningspaket – Kräftodlingens ABC – vill svenska kräftexperter nu få igång en ökad odling av flodkräfta.

SLU höjer sin röst i Almedalen

SLU höjer sin röst i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 12:57 CEST

Vem kan man lita på när det gäller information om mat? Vilka megatrender behöver stadsutvecklare ta hänsyn till? Hur kan djur- och naturupplevelser stärka människors välbefinnande? Vad räcker skogen till och vem ansvarar för att den faktiskt räcker? Hur kan svensk forskning bidra till Agenda 2030 globalt?

Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018

Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 10:51 CEST

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar, matsvinn och landsbygdsutveckling.

Ny bok: Kulturarvsväxter för framtidens mångfald

Ny bok: Kulturarvsväxter för framtidens mångfald

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 08:00 CEST

I juni 2018, mer än tio år efter att Sparrisuppropet inleddes, presenteras äntligen de nyttiga arveväxter som samlades in i en bok skriven av uppropets projektledare Else-Marie Strese och Erik de Vahl, trädgårdsmästare i Nationella genbanken.

SLU landets bästa unga universitet

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 11:35 CEST

Med en 36:e plats på världslistan rankas SLU som Sveriges bästa ”unga universitet” i Times Higher Educations rankning. Listan omfattar 250 lärosäten i 55 länder, alla under 50 år gamla.

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 10:28 CEST

Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den snabbt ha kunnat anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till dagslängdsrytmen och klimatet på platsen. Skälet är att det bara behövdes små förändringar i ett litet område i arvsmassan, och inte i ett flertal samverkande gener. Bakom upptäckten står forskare från SLU samt Umeå och Uppsala universitet.

Avsutten träning kan ge bättre ryttare

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:26 CEST

För att bli en skicklig ryttare som gör hästen rättvisa krävs även avsutten träning. Istället för att enbart träna till häst bör varje ryttare träna sin motorik och balans på annat sätt som ger bättre kroppskontroll. Det konstaterar Maria Terese Engell i en doktorsavhandling inom ridkonst vid SLU.

Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår"

Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår"

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:50 CEST

Merparten av den bottenlevande fisk och skaldjur som fångas av yrkesfisket fiskas med bottentrål, en effektiv men omdiskuterad metod. Trålningen påverkar havsbottnarna och bottenlevande djur. Forskare i projektet BENTHIS har utvecklat metoder som kan beräkna trålfiskets påverkan på bottenmiljön och bidra till ett långsiktigt hållbart fiske efter arter som räka, havskräfta, plattfisk och torsk

Ny rapport om livsmedelsberedskap vid kris och krig

Ny rapport om livsmedelsberedskap vid kris och krig

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 15:31 CEST

28 maj–3 juni pågår Krisberedskapsveckan i hela Sverige för att öka invånarnas och landets beredskap inför samhällskriser. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har publicerat en ny rapport som visar på sårbarhet och lösningar för livsmedelsproduktionen i händelse av kris eller krig.

Pressinbjudan: Vernissage för utställningen Livets träd – trädets liv

Pressinbjudan: Vernissage för utställningen Livets träd – trädets liv

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 14:18 CEST

Vad händer när man sammanför entomologens kunskap, illustratörens blick, och textilkonstnärens kreativitet? Den 27 maj öppnar en kunskaps- och inspirationsutställning i gränstrakten mellan kunskap och konst, med träden i centrum.

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Kan stöd till produktion inom EU minska jordbrukets klimatpåverkan globalt?

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:31 CEST

Utsläpp av växthusgaser från idisslare skiljer sig runt om i världen, och utsläppen är generellt lägre i EU per kilo produkt jämfört med andra länder. Därför argumenteras det ibland för att stöd till produktion i EU kan vara bra för klimatet. En ny studie visar dock att stöd till idisslare inom EU:s jordbrukspolitik påverkar klimatet negativt.

Loss of Biodiversity Affects Eco Systems Differently

Loss of Biodiversity Affects Eco Systems Differently

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:19 CEST

There is increasing recognition that biodiversity loss in ecosystems can compromise the ability of ecosystems to function. In a study published today in the journal Nature, researchers from SLU provided evidence from an experiment that has been running for 20 years, that there is considerable variation among ecosystems in how plant biodiversity loss impacts on total plant biomass.

Minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika

Minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:16 CEST

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera. I en ny studie lägger forskare från SLU i Umeå fram bevis – från ett experiment som har pågått i 20 år – på att de effekter minskad biologisk mångfald har på den totala biomassan kan variera stort, och att denna inverkan också kan variera över tid.