Skip to main content

Taggar

SLU 601 lantbruksuniversitet 412 biologisk mångfald 341 naturvård 299 jordbruk 283 skog 252 arter 251 klimatpåverkan 244 miljöanalys 239 veterinärmedicin 168 livsmedel 79 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 fiske 23 landskapsarkitektur 23 fisk 23 hund 17 forskning 16 häst 16 miljöövervakning 12 älg 11 hälsa 11 jakt 11 gris 11 rovdjur 11 utbildning 11 foder 11 miljö 11 insekter 10 övergödning 10 varg 9 landskap 9 klimat 9 fiskodling 9 mjölk 9 hav 9 odling 9 genetik 9 kor 8 vilt 8 växtförädling 8 fåglar 8 mjölkkor 8 djur 8 bioenergi 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 ekonomi 7 avel 7 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 mark 7 förvaltning 7 växtskydd 7 vatten 7 torsk 7 ekosystem 7 kulturarv 7 östersjön 7 ekosystemtjänster 6 agrarhistoria 6 ekologi 6 blåbär 6 hållbar utveckling 6 mat 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 böcker 6 metan 6 riksskogstaxeringen 6 markanvändning 6 rehabilitering 6 ArtDatabanken 6 växthusgaser 6 UDS 6 växter 6 landsbygdsdepartementet 6 potatis 6 lantbruk 6 ål 5 djurskydd 5 klimatförändring 5 EU 5 katt 5 landskapsanalys 5 skogshistoria 5 växthusgas 5 medicin 5 arbetsmiljö 5 landskapsplanering 5 husdjur 5 djursjukhus 5 giftfri miljö 5 universitetsdjursjukhuset 5 kadmium 5 bär 5 vete 5 nötkött 5 företagande 5 veterinär 5 tillväxt 5 odlad mångfald 4 ko 4 samverkan 4 park 4 lingon 4 beteende 4 mikroorganismer 4 gran 4 malaria 4 ultuna 4 skogsskador 4 forskningscentrum 4 röding 4 djurhållning 4 sjukvård 4 jord 4 fattigdomsbekämpning 4 vhc 4 bekämpningsmedel 4 turism 4 biologi 4 abborre 4 artportalen 4 konst 4 miljöpsykologi 4 fosfor 4 lövsta 4 granbarkborre 4 biogas 4 CBM 4 lax 4 frukt 4 avverkning 4 biologisk bekämpning 4 metylkvicksilver 4 djurhälsa 4 henrik ericsson 4 arkitektur 4 energi 4 uppsala 4 trädgårdsbruk 4 jämställdhet 4 sorkfeber 4 mångfald 4 slakt 4 matsvinn 3 inventering 3 baljväxter 3 kemisk ekologi 3 vattenkvalitet 3 kulturhistoria 3 stadsplanering 3 mjölkko 3 politik 3 vildsvin 3 genbank 3 trädgårdsodling 3 afrika 3 biodiversitet 3 fiskevård 3 virus 3 försurning 3 jägare 3 trädgårdsprodukter 3 får 3 våtmarker 3 naturresurser 3 sportfiske 3 grisar 3 kvävenedfall 3 kväve 3 växtskyddsmedel 3 genus 3 miljötrender 3 miljömål 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 hästar 3 miljödepartementet 3 rovfisk 3 grönsaker 3 hälsa friskvård stress 3 djursjukvård 3 fruktsamhet 3 klimatförändringar 3 infrastruktur 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 antibiotika 3 medborgarforskning 3 kantzoner 3 fjärranalys 3 stadsodling 3 perenner 3 fettsyror 3 inavel 3 skara 3 förtjänstmedalj 3 doft 3 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 landskapsutveckling 3 livsmedelsförsörjning 3 balsgård 3 sjukdom 3 fjärilar 3 laserskanning 3 historia 3 växtfysiologi 3 nötköttsproducenter 3 zoonos 3 hänsyn 3 marin miljö 3 trädförädling 3 bok 3 landsbygdsutveckling 3 nötkreatur 3 älgjakt 3 bakterier 3 tall 3 lamm 3 skogsskada 3 kungsörn 3 livsmedelssäkerhet 3 kemi 3 lo 3 rödlista 3 kastrering 3 plantering 3 invasiva arter 3 innovation 3 planering 3 restvärme 3 köttproduktion 3 amerikansk hummer 3 björn 3 mjölkproduktion 3 lustgas 3 övergödning av vattendrag 2 olycksfall 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 arktis 2 salix 2 fjäderfä 2 Alnarp 2 utemiljö 2 naturhänsyn 2 svartrost 2 växtbioteknik 2 marin 2 taxonomi 2 bioteknik 2 future forests 2 ipm 2 vindkraft 2 cancer 2 arbetsliv 2 gmo 2 vattenförsörjning 2 burkina faso 2 havre 2 stärkelse 2 naturresurstillgångar 2 musik 2 entreprenörskap 2 etiopien 2 värphöns 2 strömstad 2 Biodiverse 2 pris 2 parasiter 2 rekreation 2 forest 2 kraftfoder 2 biobränsle 2 naturvägledning 2 naturupplevelser 2 jens häggström 2 arbete 2 skattningsmetod 2 pollinering 2 företagsledning 2 hormonstörande ämnen 2 cap 2 Partnerskap Alnarp 2 universitet 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 spindeltråd 2 friluftsliv 2 mehg 2 interreg 2 stadsträd 2 dricksvatten 2 bärprognos 2 skötsel 2 lekplatser 2 kvävefixering 2 renskötsel 2 bröd 2 naturliga fiender 2 jordbrukslandskap 2 biologisk kontroll 2 skadegörare 2 protein engineering 2 Almedalen 2 åsa rising 2 allergi 2 etologi 2 förädling 2 immunförsvar 2 savann 2 skåne 2 honung 2 rennäring 2 hållbarhet 2 hästsjukvård 2 slakteri 2 grisproduktion 2 nöt 2 svedjebränning 2 stubbar 2 fastighet 2 hortikultur 2 sjukdomar 2 matförgiftning 2 vetenskapsrådet 2 vårtecken 2 kvicksilver 2 vattenmiljö 2 design 2 biodiesel 2 citizen science 2 hedersdoktor 2 pristagare 2 butikssvinn 2 biodling 2 restprodukter 2 contortatall 2 åkermark 2 naturunderstödd rehabilitering 2 blåbärsprognos 2 alzheimer disease 2 dikor 2 avloppsslam 2 hälsa. rehabilitering 2 skogsskötsel 2 fiskfett 2 professorsinstallation 2 utsläpp 2 trav 2 folkhälsa 2 habitat 2 stad 2 frukt och grönt 2 forskningsprojekt 2 trädgårdshistoria 2 diabetes 2 blomning 2 landsbygdsprogram 2 sötvatten 2 järv 2 feromoner 2 växtbiologi 2 dödlighet 2 ekologisk produktion 2 sorkar 2 lantbrukets djur 2 miljöstöd 2 rävens dvärgbandmask 2 ensilage 2 studenter 2 fältkrassing 2 räv 2 gödsel 2 samer 2 blommor 2 ehec 2 grovfoder 2 miljögifter 2 arkeologi 2 asätare 2 kulturväxter 2 naturens kalender 2 käringtand 2 miljökommunikation 2 snöleopard 2 lustgassänka 2 mink 2 global 2 höstvete 2 djurpark 2 ägg 2 svamp 2 markberedning 2 skogsmästare 2 barn 2 professorsföreläsningar 2 kålväxter 2 ekologisk odling 2 myggor 2 ledarskap 2 forskningsinfrastruktur 2 tvärvetenskap 2 låginkomstländer 2 app 2 bladlöss 2 attityder 2 policy 2 bakterie 2 travhäst 2 grundskola 2 fiskeförvaltning 2 växtforskning 2 kompetens 2 kraftledningsgator 2 plast 2 stress 2 läkemedel 2 utfodring 2 landsbygd 2 havsmiljö 2 mossor 2 smådjur 2 grön infrastruktur 2 vattendrag 2 sesamin 2 unghästprojektet 2 predation 2 välfärd 2 landsbygdsutcveckling 2 bin 2 lika villkor 2 nötköttsproduktion 2 fånggröda 2 forskningsfartyg 2 djuromsorg 2 trädgårdsnäring 2 husdjursagronom 1 säker mat 1 compex landscapes 1 planerare 1 hotad 1 röjning 1 doftämnen 1 sortval 1 hajar 1 potatisförädling 1 konstgjord befruktning 1 gamla sorter 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 björk 1 mellanskarv 1 odlingsresultat 1 klimateffekt 1 galtvaccination 1 hälsokost 1 arktiskt 1 dt 1 äppelforskning 1 hälsa friskvård 1 europa 1 nationalnyckel 1 radionuklider 1 galtlukt 1 bilddiagnostik 1 vattensork 1 export 1 syrsor 1 forskare 1 marit gorvy 1 srtormfällda träd 1 medicinsk forskning 1 grodor 1 zygomyceter 1 parasit 1 rödlistade arter 1 skogsdata 1 samråd 1 höstförsök 1 econwelfare 1 skogskadegörare 1 lipononsyra 1 offentlig marknad 1 kissa 1 drönare 1 mjlökproduktion 1 landskapsvård 1 fodermajs 1 metodutveckling 1 byggnadsmaterial 1 öppet campus 1 stadsutveckling 1 kolbalans 1 kalvar 1 kvävegödselmedel 1 frystorkning 1 handel 1 träd 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

SLU startar kurs i strategisk företagsledning för aktiva företagare.

SLU startar kurs i strategisk företagsledning för aktiva företagare.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 15:32 CEST

Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig. För att möta den ökande konkurrensen, hantera framtida utmaningar och för att skapa hållbara företag som är smart organiserade krävs större kunskap inom företagsledning. Kursen, en avancerad uppdragsutbildning, riktar sig till yrkesverksamma företagare inom lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag.

Media no image

​​Catarina Kjellerstedt ny chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 08:00 CEST

​Catarina Kjellerstedt har anställts som chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU. Catarina har gedigen erfarenhet av smådjurssjukvård, och har arbetat i ledande positioner på flera smådjurskliniker och djurssjukhus. Hon kommer att tillföra viktig kompetens till UDS och SLU.

Media no image

Möt SLU i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 10:15 CEST

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:s GMO-lagstiftning ett hinder för Sveriges livsmedelsstrategi? Hur får vi unga entreprenörer att söka sig till den biobaserade ekonomin? Det är några av de frågor SLU lyfter under Almedalsveckan i år.

Lantbrukare lägger oväntat mycket tid på kontroller

Lantbrukare lägger oväntat mycket tid på kontroller

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 07:24 CEST

Hur mycket tid lägger egentligen lantbruksföretagarna på journalföring, kontroller och myndighetsrelaterad administration? Vilken administration är det som tar mest tid? Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet har nu sammanställt nya resultat i projektet ”Byråkratin belastar och kostar”. De nya resultaten presenteras på Borgeby fältdagar 28-29 juni.

Kinesisk investerare satsar  på SLU-forskares klimatris

Kinesisk investerare satsar på SLU-forskares klimatris

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 15:00 CEST

På onsdagen tecknades avtal mellan Sveriges lantbruksuniversitet och en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla de forskningsresultat som SLU-forskare tagit fram kring ett nytt, klimatvänligare ris. Vid odling av ris avges i dag stora mängder metan till atmosfären. Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den globala uppvärmningen.

Media no image

Märkning ska avslöja tonfiskens vandringsmönster

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:55 CEST

För första gången ska nu blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark märkas. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ska fånga och märka omkring 20 tonfiskar med elektroniska sändare, för att bland annat få kunskap om varför tonfisken återvänt till nordöstra Atlanten - och till den svenska kusten.

Mest hotade i europeiskt fiske: storvuxna arter och Medelhavsfisk

Mest hotade i europeiskt fiske: storvuxna arter och Medelhavsfisk

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 11:05 CEST

En ny studie om livskraften i bestånden av över 1000 fiskarter i Europas havsområden lyfter fram två oroande problem. Det ena är att många stora fiskarter – främst olika hajar, rockor och störar – hotas av utrotning. Det andra är ett utbrett överfiske av bestånden i Medelhavet. Bakom studien står ett internationellt forskarlag där Sverige representeras av SLU.

Obemannad ytfarkost ska leta fisk utanför Gotland

Obemannad ytfarkost ska leta fisk utanför Gotland

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 08:18 CEST

Varför ökar populationen av sillgrisslor i Östersjön och hur är det kopplat till de marina ekosystemen? För första gången testas nu en självgående, fem meter lång, obemannad ytfarkost för att undersöka förekomsten av fisk. Tekniken kan ha stor potential för framtida undersökningar av de marina ekosystemen.

Media no image

SLU appoints six new honorary doctors

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 13:03 CEST

Six honorary doctors have been appointed at SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences). They will be awarded at an award ceremony on 7 October . The six are professors Lawrence Schaeffer, Canada, Erik Teske, the Netherlands, Jonathan Jones and Catharine Ward Thompson, Great Britain, and Edgar B. Cahoon, the United States, as well as estate manager Patrik Alströmer, Sweden.

Media no image

​​SLU utser sex nya hedersdoktorer

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 12:58 CEST

Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och kommer att promoveras vid högtiden den 7 oktober i år. De sex är professorerna Lawrence Schaeffer, Kanada, Erik Teske, Nederländerna, Jonathan Jones och Catharine Ward Thompson, Storbritannien och Edgar B. Cahoon, USA, samt förvaltare Patrik Alströmer, Alingsås.

Klimatnyttan med energi från flisad träbiomassa har beräknats

Klimatnyttan med energi från flisad träbiomassa har beräknats

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 11:01 CEST

Flis av energiskog och skörderester från skogsbruket kan ersätta fossila bränslen vid produktion av kraftvärme, vilket i det långa loppet är positivt för klimatet. Klimatnyttan med olika biobränslen varierar dock. Medan energiskog kan ha en kylande inverkan på klimatet direkt, gör skogsbränslen nytta mer på sikt. Det visar tidsdynamiska livscykelanalyser gjorda vid SLU.

Media no image

Rekordhög nivå av laxsjukdomen M74 i Dalälven

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 08:58 CEST

Prognosen vid SLU Aquas fiskeriförsöksstation i Älvkarleby visar att laxsjukdomen M74 i år förekommer på 58 % av laxkullarna i Dalälven. Detta är de högsta siffrorna sedan slutet av 1990-talet och betydligt högre än förra året då 39 % av laxen drabbades.

Media no image

Det kvittrar i markerna – SLU har kunskap om fåglar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 14:11 CEST

Är du journalist och söker någon som kan svara på frågor om fåglar? På SLU finns många forskare som bedriver forskning om fåglar och som också kan svara på allmänna frågor om fåglars ekologi, beteenden och bevarande av fåglar och deras livsmiljöer.

Sättet att utvinna växtprotein avgör bioproduktens egenskaper

Sättet att utvinna växtprotein avgör bioproduktens egenskaper

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 12:59 CEST

Proteiner utvunna ur växter används t.ex. i bioplaster eller livsmedel. Sättet att ta fram proteinerna har emellertid stor betydelse för slutresultatet. Det har forskare inom forskningsprogrammet Trees and Crops for the Future (TC4F) vid SLU nyligen kunnat visa i försök med oljekål, Crambe.

Media no image

Samarbete mellan fiskare och forskare minskar bifångster i trålfisket

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 08:17 CEST

En tvådelad trål som skiljer plattfisk från torsk. En kräfttrål som sorterar bort oönskad fisk och småväxta havskräftor. Ett flexibelt sorteringsgaller som gör sillfisket effektivare. Tillsammans med fiskenäringen har sekretariatet för selektivt fiske vid SLU utvecklat ett flertal smarta fiskeredskap. Sekretariatets erfarenheter ska presenteras vid FN:s havskonferens i New York den 5-9 juni.

Begränsat vetenskapligt stöd för åtgärder som ska skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Begränsat vetenskapligt stöd för åtgärder som ska skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 08:55 CEST

Det finns en rik vetenskaplig litteratur om rovdjursangrepp på tamdjur, men tydliga kunskapsluckor. Bara ett fåtal studier ger vägledning om vilka förebyggande åtgärder som fungerar i praktiken. En vanlig åtgärd som rovdjursavvisande stängsel saknar t.ex. vetenskapligt stöd. Det framgår i en ny studie av forskare från bl.a. SLU, som förordar ökat samarbete mellan rovdjursförvaltare och forskare.

Pressinbjudan: Välkommen till ett unikt tillfälle att lyssna på forskare som berättar om hur vi kan odla mer hållbart i framtiden!
Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Nationell arbetslivskonferens SLU Alnarp 13-15 juni.

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Nationell arbetslivskonferens SLU Alnarp 13-15 juni.

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:08 CEST

Från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap - arbetsplatser finns överallt och ser ut på olika vis. FALF, Forum för arbetslivsforskning, arrangerar för tionde gången en nationell arbetslivskonferens, den här gången på SLU Alnarp i Skåne. Konferensen startar i Alnarps rehabträdgård, därefter följer föredrag och ett stort antal sessioner om aktuell arbetslivsforskning.

Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet

Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 09:17 CEST

Björnens betydelse för renskötseln är omtvistad, bland annat för att det har gjorts så få vetenskapliga studier. Nu visar en avhandling från SLU omfattningen av de problem som björnen skapar på kalvningslandet, och att åtminstone en tredjedel av kalvarna kan bli björnföda i vissa områden i skogssamebyar. Vajor som kalvar i skogen verkar också ha begränsad möjlighet att undvika björnarna.

Media no image

Musslor kan ge ledtrådar om smörbultens etablering i Mälaren

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:32 CEST

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor. Sveriges lantbruksuniversitet ska nu studera hur den svartmunnade smörbultens etablering påverkar förekomsten av dessa blötdjur.