Fossilfri tillverkning i Svevias asfaltverk

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:28 CET

Sedan sommaren driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Anna-Karin Wärn belönas för sitt ledarskap

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 11:31 CET

​Gothia Akademins ledarskapsstipendium går i år till Anna-Karin Wärn, arbetschef på Svevia som belönas för sin energi, sitt engagemang och sin sympatiska ledarstil. – Det som gör mig mest stolt med utmärkelsen är att mitt ledarskap uppskattas. Det ger energi att fortsätta att utvecklas och stärker engagemanget, säger Anna-Karin Wärn.

Svevia förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 10:17 CEST

Svevias rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 147 miljoner kronor (53) där division Anläggning stod för förbättringen. Omsättningen ökade med drygt 12 procent, jämfört med samma period föregående år och landade på 2 207 miljoner kronor (1 962). Svevias orderstock var på samma nivå som föregående år.

Svevia tryggar broarna i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 09:21 CEST

Broars livslängd påverkas bland annat av ålder, klimat och trafik men också av salt och andra föroreningar. I Jämtland och Västernorrland finns det totalt 1690 stycken vägbroar på det statliga vägnätet. Under de närmaste åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket utföra löpande brounderhåll och reparationer av broarna.

Minskad risk för halka med modern teknik

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:56 CEST

Under vintern kommer Svevia att utöka sitt innovationsprojekt för skräddarsydda åtgärder för vinterväghållning till att även omfatta driftområdena Enköping, Söderköping och Umeå. Frågor som; när, hur och var halkan slår till kan förutses med avancerad digital informationsinsamling. Vinsterna är flera; trafiksäkerhet, effektivitet, minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.

Svevia bygger om trafikplats Hedentorp

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:54 CEST

Pendlare och transportföretag som dagligen kör till och från Jönköping på väg 40 mot Göteborg känner väl till problemet med bilköer under de mest trafikintensiva tidpunkterna under dagen. Nu ska Svevia bygga om trafikplatsen Att lösa det stora beroendet som finns av väg 40 och tillfälligt leda om trafiken kommer enligt Johan Andersson, Svevia, att vara den stora utmaningen i projektet.

Svevias satsning på social arbetsmiljö har gett resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 15:36 CEST

Under tre dagar fokuserar Svevia på arbetsmiljöarbete. I år riktas strålkastaren på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Satsningar som gjorts på området ser ut att ge resultat. När Svevia nyligen genomförde en medarbetarenkät så visar den att medarbetarna är engagerade, de trivs och upplever att det finns ett öppet arbetsklimat.

​​Markjobb i Stockholm innerstad

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 13:36 CEST

Svevia ska på uppdrag av Stockholm stad sköta löpande markarbeten i innerstan. Avtalet börjar gälla från och med april 2019. Uppdraget omfattar ombyggnader av gator, gångbanor och dagvattenledningar, men även underhåll och reparationer. Med anledning av avtalet har Svevia behov av att rekrytera nya medarbetare. Anbudet är värt cirka 30 miljoner kronor per år.

Äntligen ska Slagnäs bangård saneras

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 07:58 CEST

Föroreningarna består av metaller men även arsenik. Entreprenör är Svevia som ska göra en schaktsanering och skapa en barriär för att hindra vatten från att strömma in och ut genom området. I uppdraget ingår även att riva två stickspår, återfyllnad, löpande provtagning samt återställningsarbete. Projektet utförs på uppdrag av SGU och är värt cirka 13 miljoner kronor.

Vägunderhåll en miljonaffär för Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 07:30 CEST

Den 1 september startar många kontrakt för vägunderhållet av vägar och gator. Svevia är ny entreprenör i Eksjö, Tierp och Söderköping. Kontrakt där Svevia fortsätter som entreprenör är Arjeplog, Krokom, Örnsköldsvik, Enköping, Hallsberg, Järna. Några av kommuner där Svevia utför drift och underhåll är Härnösand, stora delar av Stockholms stad samt många av Stockholm kranskommuner.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • chxwarlylorzttsle.ywsauqndrsstkdropim@wosvqmevyliarc.spbesi
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.