Äntligen ska Slagnäs bangård saneras

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 07:58 CEST

Föroreningarna består av metaller men även arsenik. Entreprenör är Svevia som ska göra en schaktsanering och skapa en barriär för att hindra vatten från att strömma in och ut genom området. I uppdraget ingår även att riva två stickspår, återfyllnad, löpande provtagning samt återställningsarbete. Projektet utförs på uppdrag av SGU och är värt cirka 13 miljoner kronor.

Vägunderhåll en miljonaffär för Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 07:30 CEST

Den 1 september startar många kontrakt för vägunderhållet av vägar och gator. Svevia är ny entreprenör i Eksjö, Tierp och Söderköping. Kontrakt där Svevia fortsätter som entreprenör är Arjeplog, Krokom, Örnsköldsvik, Enköping, Hallsberg, Järna. Några av kommuner där Svevia utför drift och underhåll är Härnösand, stora delar av Stockholms stad samt många av Stockholm kranskommuner.

Svevia tvättar Stockholms tunnlar

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 08:14 CEST

Uppdraget för att tvätta och underhålla tunnlar inom Stockholms stad kommer under de närmaste tre åren att utföras av Svevia. Avtalet omfattar tvättning, renhållning och löpande underhåll av tunnelmiljöerna. Kontraktet med Stockholms stad gäller från och med 2018, sträcker sig över 3 år med möjlighet till 2+2 års option och är värt cirka 14 miljoner kronor exklusive option.

Svevia bygger stadsgata genom Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:26 CEST

Gamla E4 genom Sundsvall ska bli en stadsgata.Genom ombyggnationen frigörs det utrymme för nya centrala exploateringsområden. Svevias etapp sträcker sig från trafikplats E4 Skönsberg och fram till Selångersån. Projektet startade innan sommaren och ska vara färdigställt under hösten 2019. Anbudet är värt cirka 100 miljoner kronor

Svevia får förtroendet för underhåll av Örebros gator

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 15:05 CEST

​Örebro kommun har valt att teckna ett ramavtal med Svevia för löpande beläggningsunderhåll av kommunens gator samt gång- och cykelvägar. Förutom återställningsarbeten kan även uppdrag för nyasfaltering och löpande förbättringsåtgärder ingå. Avtalet som är ett ramavtal gäller för 2018 med möjlighet till förlängning under 2019 och har en uppskattad ordervolym på cirka 24 miljoner kronor.

Svevia utför trafikavstängning till Midnattsloppet

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 13:33 CEST

Under en magisk natt i Stockholm samlas omkring 30 000 löpare och 200 000 besökare för att delta i Midnattsloppet. För tredje året i rad sköter Svevia uppdraget för den yttre avstängningen. Arbetet påbörjas redan veckan innan men från klockan 15.00 på lördag och fram till 03.00 på söndag morgon ska avspärrningarna vara kompletta. Ett trettiotal vägvakter finns på plats.

Stark orderingång förbättrade orderstocken

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 11:07 CEST

​Svevias orderingång under andra kvartalet ökade med närmare 60 procent, jämfört med föregående år. Orderstocken förbättrades och blev 9,3 miljarder kronor (8,4). Rörelseresultatet förbättrades också kraftigt och landade på 287 miljoner kronor (65).

DNA-märkning för minskade stölder

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 08:46 CEST

För att så långt som möjligt skydda sig från stölder har Svevia valt att DNA-märka all sin utrustning med en märkning som inte syns men som heller inte går att ta bort.Problemet med stölder av entreprenadmaskiner är ett utbrett problem i hela Europa. Mycket talar för att det är organiserad brottslighet som ligger bakom och att många stölder är beställningsjobb.

Svevia bygger bro för ökad trafiksäkerhet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 09:39 CEST

​För att skapa en smidigare och mer trafiksäker lösning längs Pildammsvägen har Svevia fått uppdrag av Malmö stad att bygga en planskild korsning i områdets östra del. Med separerade gång- och cykelstråk förbättras trafiksäkerheten och knyter ihop stadsdelen Vintrie med området Erlandsro gård.

Svevia får första uppdraget till Norrbotniabanan

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:54 CEST

Första upphandlingen på det efterlängtade projektet Norrbotninabanan har räknats hem av Svevia. Uppdraget är att bygga en ny väg som ska ersätta befintlig väg över Ersmarksberget så att tillgängligheten till området inte begränsas då järnvägsprojektet startar. Projektet startar i mitten på augusti och ska vara klart i slutet av november. Anbudet är värt cirka 5,5 miljoner kronor.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • chnbarpzlosgttnxe.uysavxndodstdprowwm@qhsvhoevtuiafx.suweau
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.