Jbogp6op7ctjijvjegwy

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Norge

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 11:40 CEST

Med ännu ett drift- och underhållsuppdrag på 15 år stärker Svevia AS sin ställning i Nordnorge. Kontraktet är värt 20 miljoner norska kronor per år och utförs av Svevia på uppdrag av Skanska som ska bygga om E6:an på sträckan mellan Nord-Trøndelag till Korgfjellet. - Uppdraget har synergier med övriga kontrakt och ger arbetsro för att fortsätta växa i Norge, säger Lars Reitan, vd, Svevia AS

Uczipqdmcllnc5sbxo2r

Nu ska Svevia sköta om vägarna i Nyköping

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 08:35 CEST

Under de närmaste fyra åren är Svevia ny entreprenör för vinter- och sommarunderhåll av vägarna i Trafikverkets driftområde Nyköping. De statliga vägarna i Nyköping omfattar total 1110 kilometer väg, varav endast 133 kilometer är grusväg. Trafikverkets uppdrag till Svevia är vägunderhåll året om av vägar inklusive sidoområden.

Jwvp5bd09nqnbgty9we0

Risker med arbete vid fordon och trafik i fokus

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 11:30 CEST

Enligt en rapport från Seko ökar antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser kraftigt. Idag inleds Svevias säkerhetsvecka, där fokus i år handlar om de risker som finns kopplade till fordon, maskiner och trafik.

Mbfkznieu0hlgew9dneg

Svevia entreprenör för vägarna i Västerås

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:24 CEST

Trafikverkets driftområde Västerås består av 978 kilometer väg varav, 41 kilometer är gång och cykelvägar. Svevias uppdrag är att göra vägarna säkra och framkomliga. Kontraktet startade 1 september och sträcker sig över fyra år.

Nrcbf30nofvbygzlhkww

Vägunderhållet i Jokkmokk ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 08:35 CEST

Från den 1 september är det entreprenören Svevia som på Trafikverkets uppdrag ska sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Jokkmokk. Uppdraget omfattar vägunderhåll sommar och vinter. Vintertid har Svevia ständig beredskap för att bevaka väglaget under dygnets alla timmar, vardag som helgdag.

Tcf9risthq5huhfg7fob

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Umeå.

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 08:22 CEST

Driftområde Umeå består av 1740 kilometer väg varav, 330 kilometer är grusvägar. Tidigare fanns två driftområden, Umeå Norra och Umeå Södra. Dessa två blir från och med 1 september 2017 ett område som då blir Trafikverkets näst största driftområde i hela landet. Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll.

Nim59ftvsjezyv9iwueh

Vägunderhållet i södra Roslagen utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:05 CEST

Uppdrag från Trafikverket omfattar vinter- och sommarunderhåll, vilket innebär att salta, sanda ploga och forsla bort snö på vintern. Sommartid utförs underhåll som sopning, slåtter, grönyteskötsel och underhållsbeläggning. Området omfattar totalt 787 kilometer väg. Kontraktet börjar gälla från 1 september 2017.

D7hqocjf0ihlwldkv5vg

Svevia tar hand om Vimmerbys vägar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 08:20 CEST

Vägunderhållet på de statliga vägarna utförs på uppdrag av Trafikverket och omfattar vintertid i huvudsak snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete som sopning, hyvling och mindre förbättringsarbeten av vägar och trafikmiljön inom driftområdet.

Nrcbf30nofvbygzlhkww

Vägarna i Västervik ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 17:10 CEST

Trafikverkets kontrakt för vägunderhållet på de statliga vägarna i Västervik sträcker sig över fyra år och omfattar 1168 kilometer väg och 27 kilometer gång- och cykelvägar. Svevia som redan idag sköter kontraktet får fortsätta sköta uppdraget. För att vintertid kunna sätta in rätt resurser vid rätt tidpunkt har Svevia jourverksamhet dygnet runt under vintersäsongen.

Qqajxbq64rxrtlflzgyx

Per Höglund ny anläggningschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 15:11 CEST

Per Höglund har utsetts till ny chef för division Anläggning i Svevia. Han tillträder sin nya tjänst den 28 februari 2018. Per Höglund har lång erfarenhet från anläggningsbranschen med bland annat flera ledande befattningar inom NCC.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • charlotte.sandstrom@svevia.se
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.