Rxfkhzadl39dlypbhpqt

Nya sträckor på Kattgattleden byggs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:15 CET

Nu ska ytterligare två sträckor på den vackra cykelleden Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg byggas ut. Svevia ska bygga totalt sju kilometer ny gång- och cykelväg förbi samhällena Steninge och Stranninge. Leden genom Steninge går genom typisk västkustmiljö vilket betyder mycket sprängarbeten. Svevia påbörjade sitt arbete under mitten av november och ska vara klara i maj 2018.

Ecw0ctixncxoatjajm9u

Nu ska Svevia sköta om gatorna i Huddinge

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:15 CET

Under de närmaste två åren är det Svevia som ska göra Huddinge kommuns gator säkra och framkomliga. Uppdraget omfattar både snöröjning och halkbekämpning. I stadsdelarna Vårby, Sjödalen, Stuvsta och Gladö Kvarn används sand för halkbekämpning på gator samt gång och cykelvägar. I det som kallas Östra och Västra distriktet som omfattar bussgatorna i Huddinge används salt för halkbekämpning.

Nb7trt2dqrz08mt7spxs

Trygga och säkra broar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:02 CET

I Västerbotten finns det 1342 broar på det statliga vägnätet. För att säkerställa trafiksäkerheten och förlänga broarnas livslängd utförs ett långsiktigt och planerat underhållsarbete löpande på broarna. – Under de kommande fem åren kommer vi att utföra 23 stycken planerade brorenoveringar samt löpande underhåll som spolning, rengöring och broinspektioner, säger Per Fahlman, Svevia

Pz4vxrlpyevcej0ihdst

Industritomt på Johanneslust ska saneras

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 08:03 CET

På det gamla industriområdet i Malmö är marken förorenad av verksamheter som tillverkning av takpapp och bekämpningsmedel. Så småningom ska kunna byggas bostäder på platsen. Svevia har uppdraget att utföra en schaktsanering och kommer även att ha vattenrening för att säkerställa att de vattensamlingar som bildas i schakterna renas innan det tillåts rinna ut i dagvattnet.

Inxvgmkbj3qntwpusiy2

Gatujour för Stockholm stad i ytterligare fyra år

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 12:18 CET

Inte mindre än 10 000 ärenden per år kommer in till Svevia via Stockholm stad på olika skador eller hinder i Stockholmsmiljön som behöver åtgärdas. Trasiga vägräcken, påkörda vägmärken, eller en sopsäck som någon tappat från släpet på väg till återvinningen. Ärendena kan vara mycket skiftande i uppdraget som Svevia sköter för Stockholmstad.

Ue08ndtdsejbapyl2l6a

Svevia först i byggbranschen med vätgasbil

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:30 CET

Svevia kommer att använda två vätgasdrivna bränslecellsbilar som inspektionsbilar på vägarna i Umeå. Vätgasbilar släpper enbart ut vattenånga och ger alltså noll utsläpp. I samarbete med vätgasleverantören OAZER, hyr Svevia en demostation för vätgas som kommer att placeras på Svevias vägstation på Västerslätt i Umeå.

Thoineo4h7xp8g3ckrlm

Projektnedskrivningar tynger resultatet

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:41 CEST

Svevias rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 53 miljoner kronor (172). Det försämrade kvartalsresultatet är en följd av ytterligare projektnedskrivningar inom division Anläggning. Den totala orderstocken ökade med sex procent jämfört med samma period föregående år.

Jbogp6op7ctjijvjegwy

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Norge

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 11:40 CEST

Med ännu ett drift- och underhållsuppdrag på 15 år stärker Svevia AS sin ställning i Nordnorge. Kontraktet är värt 20 miljoner norska kronor per år och utförs av Svevia på uppdrag av Skanska som ska bygga om E6:an på sträckan mellan Nord-Trøndelag till Korgfjellet. - Uppdraget har synergier med övriga kontrakt och ger arbetsro för att fortsätta växa i Norge, säger Lars Reitan, vd, Svevia AS

Uczipqdmcllnc5sbxo2r

Nu ska Svevia sköta om vägarna i Nyköping

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 08:35 CEST

Under de närmaste fyra åren är Svevia ny entreprenör för vinter- och sommarunderhåll av vägarna i Trafikverkets driftområde Nyköping. De statliga vägarna i Nyköping omfattar total 1110 kilometer väg, varav endast 133 kilometer är grusväg. Trafikverkets uppdrag till Svevia är vägunderhåll året om av vägar inklusive sidoområden.

Jwvp5bd09nqnbgty9we0

Risker med arbete vid fordon och trafik i fokus

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 11:30 CEST

Enligt en rapport från Seko ökar antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser kraftigt. Idag inleds Svevias säkerhetsvecka, där fokus i år handlar om de risker som finns kopplade till fordon, maskiner och trafik.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • charlotte.sandstrom@svevia.se
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.