Snöröjning på Lidingö ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:51 CEST

​Även i fortsättning kommer Svevia att ta hand om vintervägunderhållet på Lidingö. Ett nytt kontrakt är påskrivet som sträcker sig över tre år med möjlighet till ytterligare tre optionsår Gång och cykelstråken prioriteras före bussgator och villakvarteren.

​​Svevia värnar om broarbetare med ny metod

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:54 CEST

I ett innovationsprojekt med Strängbetong ska Svevia prova en ny metod för nybyggnad av bro över järnväg. Syftet är att öka säkerhet för medarbetarna och minska risken för påverkan på tågtrafiken. Svevias uppdrag omfattar även VA-arbeten, nybyggnation av väg samt förstärkningsarbete. Anbudet är värt cirka 38 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Svevia anlägger grönytor vid nya kliniken i Vadstena

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 15:11 CEST

​I Vadstena byggs den rättspsykiatriska kliniken om. Svevia har fått uppdraget att anlägga klinikens innergårdar och yttre miljö. Svevia ska anlägga gräsytor och gångytor på innergårdarna samt utanför kliniken bygga infartsvägar, parkeringsytor, utföra förberedande grävningsarbete för belysning och anlägga de gång- och cykelvägar som binder ihop klinikens område.

Svevia tar över vägunderhållet i Söderköping

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 10:06 CEST

Driftområdet består av totalt 1073 kilometer väg varav 176 kilometer grusväg. Kontraktet startar den 1 september. Svevias uppdrag är att året om och dygnet runt sköta om de statliga vägarna i området och se till att de hålls säkra och framkomliga. För att kunna göra det har Svevia en jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet runt vardag som helgdag.

​PFOS-sanering vid Barkabystaden utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 10:20 CEST

I samband med provtagningar i marken visade det sig att det fanns stora mängder av PFOS och PFOA föroreningar vid det nedlagda flygfältet i Järfälla. Nu har Svevia fått uppdraget att sanera platsen. Totalt är det 20 000 ton massor som ska grävas ur. Saneringen utförs på uppdrag av Järfälla kommun och är värt cirka 17 miljoner kronor.

Svevia fortsätter ta hand om vägarna i Järna

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 08:18 CEST

Driftområde Järna består totalt av 347 kilometer väg. Trafikrytmen i området präglas framförallt av godstrafik och pendlare som är på väg till och från Stockholm. Största tätorten i området är Södertälje.Kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 19 miljoner kronor per år.

Brittiska specialister intresserade av digitaliserat vägunderhåll

Nyheter   •   Maj 15, 2018 16:03 CEST

På en stor konferens i Storbritannien kommer Svevias Andreas Bäckström, Division Drift, att föreläsa om digitalisering av vintervägunderhåll. Konferensen, Cold Comfort, är ett årligt återkommande event som samlar gräddan av Storbritanniens infrastrukturspecialister och pågår mellan den 16 och 17 maj.

Svevia sköter vägunderhållet i Tierp

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:26 CEST

Uppdraget handlar i huvudsak om att göra vägarna säkra och framkomliga. För att kunna göra det har Svevia en jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet runt vardag som helgdag. Totalt omfattar kontraktet vägunderhåll av 1100 kilometer väg, det sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 28 miljoner kronor per år.

Svevia utför världsunikt brounderhåll på Tjörnbron

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 16:54 CEST

De 64 kablarna på Tjörnbron behöver ersättas med nya. De första 14 kablarna ska bytas ut under våren och hösten 2019. Ett tekniskt komplicerat uppdrag och något som aldrig tidigare gjorts. Samtidigt ska trafiken på länsväg 160 rulla på som vanligt när Svevia och Trafikverket samarbetar i ett världsunikt brounderhållsuppdrag

Svevia sköter om gatorna i Vallentuna

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 08:59 CEST

​Under de närmaste två åren väljer Vallentuna kommun att fortsätta samarbete med Svevia som ansvarig entreprenör för underhållet kommunens gatumiljö. Uppdraget som drift- och underhållsentreprenör omfattar sommar tid allt från sopning, grönyteskötsel och löpande beläggningsåtgärder. Vintertid handlar det framförallt om snöröjning, bortforsling av snö samt halkbekämpning.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • vxchhvucecjrsjyharlohaszzfyrqdttrvhgunvfe.dapiflwybmuvsayvpptjndstspycrom@flsysvevsxia.shme
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.