Utmanande ledningsarbeten på Mälarbanan

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 09:14 CET

​I den pågående utbyggnaden av Mälarbanan ska Svevia utföra ledningsomläggningar på sträckan mellan Huvudsta – Spånga. Uppdraget drivs i en utförandeentreprenad med hög samverkan. Trafikverket är uppdragsgivare och kontraktet uppskattas till ett värde av cirka 600-700 miljoner kronor. Projektet startar i mars.

Niclas Midlöv får nyckelroll i Svevias expansion i Sydsverige

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 15:49 CET

Niclas Midlöv har anställts som ansvarig för att koordinera Svevias affärer inom beläggningsområdet i södra Sverige och Skåne. Rekryteringen är en del av företagets övergripande strategi att stärka Svevias leveransförmåga i regionen inom allt från ballast och asfalttillverkning till utläggning.

Svevia växer i Skåne - köper AB Bröderna Hall

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 10:27 CET

Svevia expanderar sin ballastverksamhet i Skåne och förvärvar AB Bröderna Hall. Köpet omfattar täkter i Skåne liksom en transportverksamhet. Övertagandet skedde den 27 december, 2018.

Svevia tryggar broarna i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 10:52 CET

Totalt handlar det om 1084 stycken broar i hela länet som Svevia på uppdrag av Trafikverket ska sköta underhållet på, såväl löpande som större planerade åtgärder.

Snöröjer Stockholm stads trafikleder

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 16:30 CET

​Svevia ska sköta vägunderhållet av Stockholm stads största trafikleder. Uppdraget är att året om och dygnet runt se till att Stockholms stora trafikleder är säkra och framkomliga. Vintertid betyder det att ploga, snöröja och halkbekämpa. Startkriteriet är lågt och åtgärdstiderna tuffa. Redan vid 20 millimeter snö rullar maskineriet av snöröjningsfordon igång.

Fossilfri tillverkning i Svevias asfaltverk

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:28 CET

Sedan sommaren driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Anna-Karin Wärn belönas för sitt ledarskap

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 11:31 CET

​Gothia Akademins ledarskapsstipendium går i år till Anna-Karin Wärn, arbetschef på Svevia som belönas för sin energi, sitt engagemang och sin sympatiska ledarstil. – Det som gör mig mest stolt med utmärkelsen är att mitt ledarskap uppskattas. Det ger energi att fortsätta att utvecklas och stärker engagemanget, säger Anna-Karin Wärn.

Svevia förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 10:17 CEST

Svevias rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 147 miljoner kronor (53) där division Anläggning stod för förbättringen. Omsättningen ökade med drygt 12 procent, jämfört med samma period föregående år och landade på 2 207 miljoner kronor (1 962). Svevias orderstock var på samma nivå som föregående år.

Svevia tryggar broarna i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 09:21 CEST

Broars livslängd påverkas bland annat av ålder, klimat och trafik men också av salt och andra föroreningar. I Jämtland och Västernorrland finns det totalt 1690 stycken vägbroar på det statliga vägnätet. Under de närmaste åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket utföra löpande brounderhåll och reparationer av broarna.

Minskad risk för halka med modern teknik

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:56 CEST

Under vintern kommer Svevia att utöka sitt innovationsprojekt för skräddarsydda åtgärder för vinterväghållning till att även omfatta driftområdena Enköping, Söderköping och Umeå. Frågor som; när, hur och var halkan slår till kan förutses med avancerad digital informationsinsamling. Vinsterna är flera; trafiksäkerhet, effektivitet, minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • chomarerlomattqge.lksakendoestfhrocrm@wbsvzyevceianh.sggejr
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.