​Svevia bygger fri väg för bäckens djur och organismer

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 12:00 CEST

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket ersätta vägtrumman som leder bäcken Gaaransjohke under väg 1088 i Vilhelmina kommun så att vattenlevande djur och organismer obehindrat ska kunna ta sig igenom vägkonstruktionen. Åtgärden får inte utföras vid höga vattenflöden, så den sena våren gör därför att byggstarten kan dröja. Projektet ska vara klart i november i år.

​Svevia förbättrar vägen mellan Sattajärvi och Pajala

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 07:00 CEST

Under två somrar ska Svevia på uppdrag av Trafikverket utföra vägarbete i form av förbättringsåtgärder på väg 392 mellan Sattajärvi och Pajala. Vägsträckan är 20 kilometer lång och har inte åtgärdats på flera år. Den är hårt sliten av trafik och tjälskador. Projektet kommer att starta under juni och planeras vara helt klart och besiktat i september nästa år.

​Svevia fortsätter växa i Norge

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 13:05 CEST

Svevia Norge AS stärker sin position och utökar sina marknadsandelar som vägentreprenör i Norge. På uppdrag av Trøndelag fylkeskommune går Svevia in som ny vägentreprenör i Stjørdal och får samtidigt fortsätta ansvara för kontraktet inom Røros driftområde.Kontrakten är tillsammans värda 109 miljoner norska kronor per år.

Mats O. Paulsson ny styrelseordförande i Svevia

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 15:18 CEST

​Vid Svevias årsstämma den 28 april valdes Mats O. Paulsson till ny styrelseordförande och Göran Landgren till ny ledamot i Svevias styrelse.

Förbättrat resultat och historiskt stark orderstock i kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 12:30 CEST

Svevias rörelseresultat förbättrades i första kvartalet till -11 miljoner kronor (-49) och orderstocken uppgick till 9,9 miljarder kronor (9,3) vilket är den högsta nivån någonsin. Det operativa kassaflödet förbättrades också och uppgick till 195 miljoner kronor (176).

​Svevia bygger bro över Åbäcken i Njurunda

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 10:51 CEST

Bron över Åbäcken i centrala Njurunda är gammal och behöver bytas ut. På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att riva den och bygga en helt ny bro som är bredare och med gång- och cykelbana på båda sidor. I anslutning till bron kompletteras delar av Njurundavägen och Mjölsundsvägen med gång- och cykelbana.

​Väg 45 vid Nedre Soppero åtgärdas

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 08:12 CEST

Väg 45 mellan Nedre Soppero och Idivuoma rustas upp. Samtidigt åtgärdas även väg 897 mellan Nedre Soppero och Lannavaara. – Det här är den enda vägen som finns om de behöver ta sig till Kiruna eller Gällivare med till exempel en sjuktransport. Det blir snabbt väldigt sårbart när det bara finns en väg, säger Robert Nyhlén, Svevia. Projektet utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket.

​Svevia förbereder bostadsområde Erstorp i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 15:54 CEST

På uppdrag av Lidköping kommun utför Svevia förberedande arbete för ett nytt bostadsområde. Uppdraget omfattar schaktningsarbete och att förbereda för allt som finns under marken på ett bostadsområde som VA-ledningar och kablar, samt att anlägga grönytor och gator. Projektet har precis inletts och planeras vara klart under hösten 2020.

Svevias års- och hållbarhetsredovisning 2019 tillgänglig på svevia.se

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 10:30 CEST

​Svevias Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Svevias webbplats under adress https://www.svevia.se/gemensamma-sidor/om-svevia/finansiell-information/finansiella-rapporter.html , där finns också en kort webb-version.

​Svevia renoverar Västra bron i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 08:53 CET

Svevia utför broreparation på Västra bron i Karlstad. Uppdraget omfattar utbyte av brons kantbalkar, ny beläggning, belysning och nya räcken. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer fordonstrafiken att separeras från gång- och cykelbanan. Det kommer också att bli ett nytt övergångsställe på den norra sidan. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetets gång.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • chlmarfelolmttzpe.hasaonndiystbrrortm@yfsvbhevhliaai.scoetu
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,2 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.