Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Norge

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Norge

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 11:40 CEST

Med ännu ett drift- och underhållsuppdrag på 15 år stärker Svevia AS sin ställning i Nordnorge. Kontraktet är värt 20 miljoner norska kronor per år och utförs av Svevia på uppdrag av Skanska som ska bygga om E6:an på sträckan mellan Nord-Trøndelag till Korgfjellet. - Uppdraget har synergier med övriga kontrakt och ger arbetsro för att fortsätta växa i Norge, säger Lars Reitan, vd, Svevia AS

Nu ska Svevia sköta om vägarna i Nyköping

Nu ska Svevia sköta om vägarna i Nyköping

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 08:35 CEST

Under de närmaste fyra åren är Svevia ny entreprenör för vinter- och sommarunderhåll av vägarna i Trafikverkets driftområde Nyköping. De statliga vägarna i Nyköping omfattar total 1110 kilometer väg, varav endast 133 kilometer är grusväg. Trafikverkets uppdrag till Svevia är vägunderhåll året om av vägar inklusive sidoområden.

Risker med arbete vid fordon och trafik i fokus

Risker med arbete vid fordon och trafik i fokus

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 11:30 CEST

Enligt en rapport från Seko ökar antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser kraftigt. Idag inleds Svevias säkerhetsvecka, där fokus i år handlar om de risker som finns kopplade till fordon, maskiner och trafik.

Svevia entreprenör för vägarna i Västerås

Svevia entreprenör för vägarna i Västerås

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:24 CEST

Trafikverkets driftområde Västerås består av 978 kilometer väg varav, 41 kilometer är gång och cykelvägar. Svevias uppdrag är att göra vägarna säkra och framkomliga. Kontraktet startade 1 september och sträcker sig över fyra år.

Vägunderhållet i Jokkmokk ska skötas av Svevia

Vägunderhållet i Jokkmokk ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 08:35 CEST

Från den 1 september är det entreprenören Svevia som på Trafikverkets uppdrag ska sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Jokkmokk. Uppdraget omfattar vägunderhåll sommar och vinter. Vintertid har Svevia ständig beredskap för att bevaka väglaget under dygnets alla timmar, vardag som helgdag.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Umeå.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Umeå.

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 08:22 CEST

Driftområde Umeå består av 1740 kilometer väg varav, 330 kilometer är grusvägar. Tidigare fanns två driftområden, Umeå Norra och Umeå Södra. Dessa två blir från och med 1 september 2017 ett område som då blir Trafikverkets näst största driftområde i hela landet. Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll.

Vägunderhållet i södra Roslagen utförs av Svevia

Vägunderhållet i södra Roslagen utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 08:05 CEST

Uppdrag från Trafikverket omfattar vinter- och sommarunderhåll, vilket innebär att salta, sanda ploga och forsla bort snö på vintern. Sommartid utförs underhåll som sopning, slåtter, grönyteskötsel och underhållsbeläggning. Området omfattar totalt 787 kilometer väg. Kontraktet börjar gälla från 1 september 2017.

Svevia tar hand om Vimmerbys vägar

Svevia tar hand om Vimmerbys vägar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 08:20 CEST

Vägunderhållet på de statliga vägarna utförs på uppdrag av Trafikverket och omfattar vintertid i huvudsak snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete som sopning, hyvling och mindre förbättringsarbeten av vägar och trafikmiljön inom driftområdet.

Vägarna i Västervik ska skötas av Svevia

Vägarna i Västervik ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 17:10 CEST

Trafikverkets kontrakt för vägunderhållet på de statliga vägarna i Västervik sträcker sig över fyra år och omfattar 1168 kilometer väg och 27 kilometer gång- och cykelvägar. Svevia som redan idag sköter kontraktet får fortsätta sköta uppdraget. För att vintertid kunna sätta in rätt resurser vid rätt tidpunkt har Svevia jourverksamhet dygnet runt under vintersäsongen.

Per Höglund ny anläggningschef i Svevia

Per Höglund ny anläggningschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 15:11 CEST

Per Höglund har utsetts till ny chef för division Anläggning i Svevia. Han tillträder sin nya tjänst den 28 februari 2018. Per Höglund har lång erfarenhet från anläggningsbranschen med bland annat flera ledande befattningar inom NCC.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Pajala

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Pajala

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 08:57 CEST

Även under de närmaste fyra åren är det Svevias uppdrag att året om sköta de statliga vägarna i Pajala. Vintertid betyder det att röja snö och halkbekämpa. För att rätt åtgärder ska hinna sättas in i tid har Svevia jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet vardag som helgdag. Under sommarsäsongen omfattas uppdraget av löpande underhåll

Vägunderhållet i Kisa utförs av Svevia

Vägunderhållet i Kisa utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 16:50 CEST

Trafikverkets uppdrag för vägunderhåll i Kisa kommer även i fortsättningen att utföras av Svevia. Uppdraget omfattar vinter- och sommarunderhåll av vägarna, vilket innebär att salta, sanda ploga och forsla bort snö på vintern och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande underhåll av vägarna. Driftområdet omfattar totalt 1220 kilometer väg varav 219 kilometer grusväg.

Svevia sköter om vägarna på Österlen

Svevia sköter om vägarna på Österlen

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 08:43 CEST

Trafikverkets uppdrag för drift och underhåll av vägarna på Österlen kommer under de närmaste fyra åren att skötas av Svevia. Vintertid innebär det i huvudsak snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete. Driftområdet består av 1040 kilometer väg och 100 kilometer gång- och cykelbanor

Vägunderhållet i norra Bohuslän ska skötas av Svevia

Vägunderhållet i norra Bohuslän ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 08:43 CEST

Under de närmaste fyra åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverkets sköta om drift och underhåll av vägarna i Norra Bohuslän. Uppdraget är att vintertid i snöröja och halkbekämpning. Under sommaren utförs långsiktiga och löpande underhållsarbete. Driftområdet omfattar totalt 1330 kilometer väg, där den största pulsådern för pendeltrafik och transporter är E6:an som löper genom hela området.

Tomas Johansson ny beläggningschef i Svevia

Tomas Johansson ny beläggningschef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 16:01 CEST

Tomas Johansson har utsetts till ny chef för division Beläggning i Svevia, från och med den 14 november 2017. Tomas Johansson har lång erfarenhet från väg- och beläggningsbranschen med bland annat ledande befattningar inom Skanska.

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Edsbyn

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Edsbyn

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 08:21 CEST

Även under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska sköta om vägunderhållet inom driftområde Edsbyn. Uppdraget är snöröjning samt löpande underhåll av till exempel vägräcken, skyltar, kantstolpar och viltstängsel men även sopning, röjning av sidoområden, hyvling och andra former av förbättringsarbete av vägarna. Driftområdet omfattar totalt 809 kilometer väg.

Högre orderingång, lägre rörelseresultat

Högre orderingång, lägre rörelseresultat

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 09:00 CEST

Svevias rörelseresultat för årets andra kvartal blev 65 miljoner kronor (108). Det försämrade kvartalsresultatet är en följd av nedskrivningar i projekt inom anläggningsverksamheten. Orderingången ökar i hela verksamheten vilket lett till en ökad omsättning om nio procent andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Stålbro för gång- och cykeltrafiken i Husum

Stålbro för gång- och cykeltrafiken i Husum

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 08:12 CEST

Örnsköldsvik kommun har gett Svevia uppdraget att bygga den nya gång- och cykelbron mellan Varvet och Dombäcksön över Dombäcksviken i Husum strax utanför Örnsköldsvik. Den nya bron blir 276 meter lång stålbro med sju stycken bropelare i vattnet och två brofästen på land. I slutet av augusti startar arbetet med bron som ska vara klar i maj 2018

Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 09:28 CEST

I Västerbottens inland utför Svevia fem stora underhållsbeläggningar under sommaren. Säkerheten för trafikanter och vägarbetare prioriteras på de fem största sträckorna. Totalt rör det sig om cirka 72 kilometer väg som får förbättrad beläggning till ett kontraktsvärde på cirka 62 miljoner kronor.

Svevia får beläggningsavtal med Håbo kommun

Svevia får beläggningsavtal med Håbo kommun

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 08:32 CEST

Under de närmaste två åren kommer Svevia att på uppdrag av Håbo kommun sköta om kommunens asfalterade gator, vägar och övriga ytor. Avtalet är ett ramavtal och omfattar i första hand så kallade underhållsbeläggningar. Det börjar gälla i juni, sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.