Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Stark orderingång förbättrade orderstocken

Stark orderingång förbättrade orderstocken

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 11:07 CEST

​Svevias orderingång under andra kvartalet ökade med närmare 60 procent, jämfört med föregående år. Orderstocken förbättrades och blev 9,3 miljarder kronor (8,4). Rörelseresultatet förbättrades också kraftigt och landade på 287 miljoner kronor (65).

DNA-märkning för minskade stölder

DNA-märkning för minskade stölder

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 08:46 CEST

För att så långt som möjligt skydda sig från stölder har Svevia valt att DNA-märka all sin utrustning med en märkning som inte syns men som heller inte går att ta bort.Problemet med stölder av entreprenadmaskiner är ett utbrett problem i hela Europa. Mycket talar för att det är organiserad brottslighet som ligger bakom och att många stölder är beställningsjobb.

Svevia bygger bro för ökad trafiksäkerhet i Malmö

Svevia bygger bro för ökad trafiksäkerhet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 09:39 CEST

​För att skapa en smidigare och mer trafiksäker lösning längs Pildammsvägen har Svevia fått uppdrag av Malmö stad att bygga en planskild korsning i områdets östra del. Med separerade gång- och cykelstråk förbättras trafiksäkerheten och knyter ihop stadsdelen Vintrie med området Erlandsro gård.

Svevia får första uppdraget till Norrbotniabanan

Svevia får första uppdraget till Norrbotniabanan

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 08:54 CEST

Första upphandlingen på det efterlängtade projektet Norrbotninabanan har räknats hem av Svevia. Uppdraget är att bygga en ny väg som ska ersätta befintlig väg över Ersmarksberget så att tillgängligheten till området inte begränsas då järnvägsprojektet startar. Projektet startar i mitten på augusti och ska vara klart i slutet av november. Anbudet är värt cirka 5,5 miljoner kronor.

Svevia anlägger vägar till vindkraftverk i Härnösand

Svevia anlägger vägar till vindkraftverk i Härnösand

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 11:11 CEST

På Spjutåsberget i Härnösand kommer Svevia på uppdrag av Härnösand Energi och Miljö AB att bygga vägar och gjuta fundamenten till två nya vindkraftverk som ska resas. Projektet startar i augusti. Svevias del av projektet ska vara slutfört i mars år 2019. Anbudet är värt cirka 10 miljoner kronor.

Svevia får 20-årigt driftkontrakt på Norges största vägprojekt

Svevia får 20-årigt driftkontrakt på Norges största vägprojekt

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 08:03 CEST

När den nya vägsträckningen mellan Løten och Elverum är färdigbyggd ska Svevia sköta drift- och underhållsarbetet under 20 år på uppdrag av Skanska som ska utföra nybyggnationen. Uppdraget stärker Svevias ställning som vägentreprenörer och specialist på vägunderhåll i Norge och innebär också att Svevia utökar sin etablering i Norge.

Snöröjning på Lidingö ska skötas av Svevia

Snöröjning på Lidingö ska skötas av Svevia

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:51 CEST

​Även i fortsättning kommer Svevia att ta hand om vintervägunderhållet på Lidingö. Ett nytt kontrakt är påskrivet som sträcker sig över tre år med möjlighet till ytterligare tre optionsår Gång och cykelstråken prioriteras före bussgator och villakvarteren.

​​Svevia värnar om broarbetare med ny metod

​​Svevia värnar om broarbetare med ny metod

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:54 CEST

I ett innovationsprojekt med Strängbetong ska Svevia prova en ny metod för nybyggnad av bro över järnväg. Syftet är att öka säkerhet för medarbetarna och minska risken för påverkan på tågtrafiken. Svevias uppdrag omfattar även VA-arbeten, nybyggnation av väg samt förstärkningsarbete. Anbudet är värt cirka 38 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Svevia anlägger grönytor vid nya kliniken i Vadstena

Svevia anlägger grönytor vid nya kliniken i Vadstena

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 15:11 CEST

​I Vadstena byggs den rättspsykiatriska kliniken om. Svevia har fått uppdraget att anlägga klinikens innergårdar och yttre miljö. Svevia ska anlägga gräsytor och gångytor på innergårdarna samt utanför kliniken bygga infartsvägar, parkeringsytor, utföra förberedande grävningsarbete för belysning och anlägga de gång- och cykelvägar som binder ihop klinikens område.

Svevia tar över vägunderhållet i Söderköping

Svevia tar över vägunderhållet i Söderköping

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 10:06 CEST

Driftområdet består av totalt 1073 kilometer väg varav 176 kilometer grusväg. Kontraktet startar den 1 september. Svevias uppdrag är att året om och dygnet runt sköta om de statliga vägarna i området och se till att de hålls säkra och framkomliga. För att kunna göra det har Svevia en jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet runt vardag som helgdag.

​PFOS-sanering vid Barkabystaden utförs av Svevia

​PFOS-sanering vid Barkabystaden utförs av Svevia

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 10:20 CEST

I samband med provtagningar i marken visade det sig att det fanns stora mängder av PFOS och PFOA föroreningar vid det nedlagda flygfältet i Järfälla. Nu har Svevia fått uppdraget att sanera platsen. Totalt är det 20 000 ton massor som ska grävas ur. Saneringen utförs på uppdrag av Järfälla kommun och är värt cirka 17 miljoner kronor.

Svevia fortsätter ta hand om vägarna i Järna

Svevia fortsätter ta hand om vägarna i Järna

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 08:18 CEST

Driftområde Järna består totalt av 347 kilometer väg. Trafikrytmen i området präglas framförallt av godstrafik och pendlare som är på väg till och från Stockholm. Största tätorten i området är Södertälje.Kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 19 miljoner kronor per år.

Brittiska specialister intresserade av digitaliserat vägunderhåll

Brittiska specialister intresserade av digitaliserat vägunderhåll

Nyheter   •   Maj 15, 2018 16:03 CEST

På en stor konferens i Storbritannien kommer Svevias Andreas Bäckström, Division Drift, att föreläsa om digitalisering av vintervägunderhåll. Konferensen, Cold Comfort, är ett årligt återkommande event som samlar gräddan av Storbritanniens infrastrukturspecialister och pågår mellan den 16 och 17 maj.

Svevia sköter vägunderhållet i Tierp

Svevia sköter vägunderhållet i Tierp

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:26 CEST

Uppdraget handlar i huvudsak om att göra vägarna säkra och framkomliga. För att kunna göra det har Svevia en jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet runt vardag som helgdag. Totalt omfattar kontraktet vägunderhåll av 1100 kilometer väg, det sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 28 miljoner kronor per år.

Svevia utför världsunikt brounderhåll på Tjörnbron

Svevia utför världsunikt brounderhåll på Tjörnbron

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 16:54 CEST

De 64 kablarna på Tjörnbron behöver ersättas med nya. De första 14 kablarna ska bytas ut under våren och hösten 2019. Ett tekniskt komplicerat uppdrag och något som aldrig tidigare gjorts. Samtidigt ska trafiken på länsväg 160 rulla på som vanligt när Svevia och Trafikverket samarbetar i ett världsunikt brounderhållsuppdrag

Svevia sköter om gatorna i Vallentuna

Svevia sköter om gatorna i Vallentuna

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 08:59 CEST

​Under de närmaste två åren väljer Vallentuna kommun att fortsätta samarbete med Svevia som ansvarig entreprenör för underhållet kommunens gatumiljö. Uppdraget som drift- och underhållsentreprenör omfattar sommar tid allt från sopning, grönyteskötsel och löpande beläggningsåtgärder. Vintertid handlar det framförallt om snöröjning, bortforsling av snö samt halkbekämpning.

Svevia förbättrade sitt resultat i första kvartalet

Svevia förbättrade sitt resultat i första kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 08:06 CEST

Svevias rörelseresultat förbättrades med 11 miljoner kronor till 5 miljoner kronor (-6) i det första kvartalet. Omsättningen ökade med 14 procent bland annat till följd av årets kalla och snörika vinter som bidragit till högre produktion i driftverksamheten.

Carina Olson och Lars Erik Fredriksson till Svevias styrelse

Carina Olson och Lars Erik Fredriksson till Svevias styrelse

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 14:53 CEST

Carina Olson och Lars Erik Fredriksson valdes vid årsstämman den 25 april in som ledamöter i Svevias styrelse. Carina Olson, vice vd och CFO, Praktikertjänst Group, har 17 års erfarenhet som affärsinriktad finansdirektör med bred kompetens inom det finansiella området. Lars Erik Fredriksson är bolagsförvaltare på enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet.

Svevia gör vägarna bättre i Västerbotten

Svevia gör vägarna bättre i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 07:41 CEST

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia under årets sommarsäsong åtgärda åtta nya vägsträckor på totalt cirka 120 kilometer väg som ska förstärkas och få en ny beläggning. Totalt rör det sig om en affär på 116 miljoner kronor. Projekt som startade redan förra sommaren och som fortsätter under årets säsong är väg 95 Boliden – Bd-länsgräns, 54 km, Väg 620 Botsmark – Buberget,16 km.

Svevia sköter om VA-nätet på Lidingö

Svevia sköter om VA-nätet på Lidingö

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 10:27 CEST

Svevia, får fortsatt förtroende att sköta om drift och underhåll av VA-anläggningar på Lidingö. I entreprenaden ingår tillsyn, skötsel och underhåll av Lidingö stads VA-verksamhet, ledningsnät, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer samt vattentorn. Kontraktet startar den 2 maj och sträcker sig över 4 år med option på ytterligare 4 år. Uppdraget är värt cirka 12 miljoner kronor per år.