Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Förbättrat resultat och orderstock på ny rekordnivå

Förbättrat resultat och orderstock på ny rekordnivå

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2020 11:31 CEST

​Svevias rörelseresultat förbättrades i andra kvartalet och uppgick till 87 miljoner kronor (-52). Orderstocken nådde 11,2 miljarder kronor (9,7) vilket är en ny högsta nivå. Det operativa kassaflödet förbättrades också i kvartalet och uppgick till -127 miljoner kronor (-150).

​4 av 10 svenskar: ”Andra trafikanter kör för fort vid vägarbeten”

​4 av 10 svenskar: ”Andra trafikanter kör för fort vid vägarbeten”

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2020 07:22 CEST

Många kör för fort när de passerar ett vägarbete. Endast 57 procent anser att andra sänker hastigheten vid ett vägarbete, visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Svevia. Samtidigt visar undersökningen att så många som 92 procent av de tillfrågade kommer att ta bilen till semestermålet. Detta oroar Svevia som har över 1 000 medarbetare med vägen som arbetsplats.

​Svevia målar väglinjer i Dalarna och Gävleborg

​Svevia målar väglinjer i Dalarna och Gävleborg

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 15:10 CEST

Varje år målar Svevia väglinjer på en sträcka som motsvarar ett varv runt jorden. På uppdrag av Trafikverket ska Svevia under de närmaste tre åren utföra målning av vägmarkeringar på de statliga vägarna i länen Dalarna och Gävleborg. Svevia har även vägmarkeringskontrakt för länen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Jönköping, Halland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 07:30 CEST

Inlandsvägen mellan Skarvsjöby och Storuman är rejält nedsliten. Under sommaren kommer Svevia att rusta upp den 14 km långa sträckan. Vägbanan ska förstärkas, vägtrummor ersättas och ny asfaltbeläggning läggas ut. Vägarbetet beräknas pågå under sommarmånaderna.

​Svevia bygger för ökad trafiksäkerhet mellan Boasjön och Annerstad

​Svevia bygger för ökad trafiksäkerhet mellan Boasjön och Annerstad

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 07:00 CEST

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket bygga om riksväg 25 mellan Boasjön och Annerstad för att öka trafiksäkerheten. Hela sträckan får mittvajer. I uppdraget ingår även viltstängsel, parallellvägar samt asfaltering. Framkomligheten kommer att påverkas under projektet. Hela projektet ska vara klart i november 2021. Kontraktet är värt 105 miljoner kronor.

​Svevia bygger fri väg för bäckens djur och organismer

​Svevia bygger fri väg för bäckens djur och organismer

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 12:00 CEST

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket ersätta vägtrumman som leder bäcken Gaaransjohke under väg 1088 i Vilhelmina kommun så att vattenlevande djur och organismer obehindrat ska kunna ta sig igenom vägkonstruktionen. Åtgärden får inte utföras vid höga vattenflöden, så den sena våren gör därför att byggstarten kan dröja. Projektet ska vara klart i november i år.

​Svevia förbättrar vägen mellan Sattajärvi och Pajala

​Svevia förbättrar vägen mellan Sattajärvi och Pajala

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 07:00 CEST

Under två somrar ska Svevia på uppdrag av Trafikverket utföra vägarbete i form av förbättringsåtgärder på väg 392 mellan Sattajärvi och Pajala. Vägsträckan är 20 kilometer lång och har inte åtgärdats på flera år. Den är hårt sliten av trafik och tjälskador. Projektet kommer att starta under juni och planeras vara helt klart och besiktat i september nästa år.

​Svevia fortsätter växa i Norge

​Svevia fortsätter växa i Norge

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 13:05 CEST

Svevia Norge AS stärker sin position och utökar sina marknadsandelar som vägentreprenör i Norge. På uppdrag av Trøndelag fylkeskommune går Svevia in som ny vägentreprenör i Stjørdal och får samtidigt fortsätta ansvara för kontraktet inom Røros driftområde.Kontrakten är tillsammans värda 109 miljoner norska kronor per år.

Mats O. Paulsson ny styrelseordförande i Svevia

Mats O. Paulsson ny styrelseordförande i Svevia

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 15:18 CEST

​Vid Svevias årsstämma den 28 april valdes Mats O. Paulsson till ny styrelseordförande och Göran Landgren till ny ledamot i Svevias styrelse.

Förbättrat resultat och historiskt stark orderstock i kvartalet

Förbättrat resultat och historiskt stark orderstock i kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 12:30 CEST

Svevias rörelseresultat förbättrades i första kvartalet till -11 miljoner kronor (-49) och orderstocken uppgick till 9,9 miljarder kronor (9,3) vilket är den högsta nivån någonsin. Det operativa kassaflödet förbättrades också och uppgick till 195 miljoner kronor (176).

​Svevia bygger bro över Åbäcken i Njurunda

​Svevia bygger bro över Åbäcken i Njurunda

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 10:51 CEST

Bron över Åbäcken i centrala Njurunda är gammal och behöver bytas ut. På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att riva den och bygga en helt ny bro som är bredare och med gång- och cykelbana på båda sidor. I anslutning till bron kompletteras delar av Njurundavägen och Mjölsundsvägen med gång- och cykelbana.

​Väg 45 vid Nedre Soppero åtgärdas

​Väg 45 vid Nedre Soppero åtgärdas

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 08:12 CEST

Väg 45 mellan Nedre Soppero och Idivuoma rustas upp. Samtidigt åtgärdas även väg 897 mellan Nedre Soppero och Lannavaara. – Det här är den enda vägen som finns om de behöver ta sig till Kiruna eller Gällivare med till exempel en sjuktransport. Det blir snabbt väldigt sårbart när det bara finns en väg, säger Robert Nyhlén, Svevia. Projektet utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket.

​Svevia förbereder bostadsområde Erstorp i Lidköping

​Svevia förbereder bostadsområde Erstorp i Lidköping

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 15:54 CEST

På uppdrag av Lidköping kommun utför Svevia förberedande arbete för ett nytt bostadsområde. Uppdraget omfattar schaktningsarbete och att förbereda för allt som finns under marken på ett bostadsområde som VA-ledningar och kablar, samt att anlägga grönytor och gator. Projektet har precis inletts och planeras vara klart under hösten 2020.

Svevias års- och hållbarhetsredovisning 2019 tillgänglig på svevia.se

Svevias års- och hållbarhetsredovisning 2019 tillgänglig på svevia.se

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 10:30 CEST

​Svevias Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Svevias webbplats under adress https://www.svevia.se/gemensamma-sidor/om-svevia/finansiell-information/finansiella-rapporter.html , där finns också en kort webb-version.

​Svevia renoverar Västra bron i Karlstad

​Svevia renoverar Västra bron i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 08:53 CET

Svevia utför broreparation på Västra bron i Karlstad. Uppdraget omfattar utbyte av brons kantbalkar, ny beläggning, belysning och nya räcken. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer fordonstrafiken att separeras från gång- och cykelbanan. Det kommer också att bli ett nytt övergångsställe på den norra sidan. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetets gång.

​Svevia renar Gunnita från arsenik

​Svevia renar Gunnita från arsenik

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 10:35 CET

Nu ska arseniken i Gunnita, Värmland, bort. Svevia ska schakta ur och transportera bort 6000 ton förorenade massor på deponi och sedan återställa området så att naturmark kan etableras. Under arbetet sker löpande provtagning. Under 1930- och 40-talet utfördes impregnering av järnvägsslipers i Gunnita. En verksamhet som kraftigt förorenat marken med främst arsenik.

​Svevia tryggar vägarna för Västerbottens uttrar

​Svevia tryggar vägarna för Västerbottens uttrar

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2020 10:35 CET

Under sommaren ska Svevia utföra åtgärder för uttrar vid femton olika vattendrag i Västerbotten som korsar en väg. Syftet är att erbjuda uttern trygga alternativ för vägpassager. Syftet är att minska risken för trafikdödade uttrar men också att öka trafiksäkerheten.

​Svevia bygger för vindkraftpark i Burträsk

​Svevia bygger för vindkraftpark i Burträsk

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 07:30 CET

Svevia ska utföra mark, betong och elarbeten inför resandet av de 26 nya vindkraftverken i Burträsk, Västerbotten. Uppdraget omfattar också breddning och förstärkning av 15 kilometer befintlig väg samt att bygga 9 kilometer ny väg. Kund är Blåbergsliden Vind, ett dotterbolag till Holmen AB.

​Svevia säkrar trolltallen i Enhörna

​Svevia säkrar trolltallen i Enhörna

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2020 07:20 CET

Trolltallens krona behöver säkras. På måndag den 2 mars kommer därför framkomligheten på väg 522i Enhörna att påverkas medan arbetet pågår. På uppdrag av Trafikverket sköter Svevia om driftområde Järna. Trolltallen är en del av uppdraget. – Vägen kommer att vara delvis öppen under dagen, men under några timmar ha begränsad framkomlighet med sänkt hastighet, säger Anders Pettersson, Svevia.

Svevia startar initiativ för en inkluderande vägbransch

Svevia startar initiativ för en inkluderande vägbransch

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 11:10 CET

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa en framtid i vägbranschen. I början av februari påbörjade 15 utvalda deltagare det skräddarsydda programmet Trygga Vägar. Programmet består i fem veckors utbildning och fyra veckors praktik inom Svevias driftverksamhet i och omkring Stockholm.