This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Helena Karlberg, ordförande Intressentföreningen för SVID

Bild -

Helena Karlberg, ordförande Intressentföreningen för SVID

Helena Karlberg, ordförande för Intressentföreningen för SVID och vd för Piteå Science Park.
  • Licens: Användning i media
  • Av: Piteå Science Park
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 2363 x 1772, 2,05 MB
Ladda ner

Ämnen


SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designprocessen och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se

Presskontakt