Skip to main content

Design som metod i fokus för internationell workshop i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 08:00 CEST

Under tre dagar, den 3-5 september, besöker deltagare från det internationella designprojektet Design EntrepreneurSHIP Malmö. Aktiviteten kallas Creative Mix Event och deltagarna ska bland annat arbeta med design som metod för att utveckla destinationer.

Projektet Design EntrepreneurSHIP ska integrera och stimulera användandet av design som drivkraft och metod för projekt- och affärsutveckling. Det sker genom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna som är ekonomer, ingenjörer och designer. Projektpartnerna är organisationer från Tyskland, Polen och Sverige, där projektet drivs av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Projektet är uppbyggt runt en workshopserie med en cykel på ett år (30 deltagare per år). Varje session är uppbyggd runt uppdrag från företag eller organisationer där experter från respektive land föreläser och coachar deltagarna. När projektet är avslutat kommer 90 deltagare ha genomgått utbildningsserien som är förlagd till tre träffar per cykel (en träff i respektive deltagarland). Varje cykel avslutas med en träff i Sverige, Creative Mix Event. Förutom en nätverksbyggande funktion länder emellan syftar projektet även till att överföra kunskap mellan olika discipliner.

Fokus för aktiviteten i Malmö kommer att vara destinationsutveckling och de cirka 40 deltagarna kommer att arbeta med design som metod för att skapa attraktiva platser. På programmet står workshoparbete kring utveckling blandat annat med föreläsningar om ljuddesign och Turning Torso.
Design och Destination SVID driver sedan våren 2013 programområde Destination för att inspirera till olika sätt att utveckla platser med design. Vad är det som gör att människor trivs på en plats? Varför vill man besöka just den staden eller den regionen? Design som utvecklingskraft för destinationer tar sikte på hur design kan bidra till att utveckla attraktiva regioner, platser och miljöer att leva, bygga, bo, besöka och arbeta i.

För information, kontakta:
Julia Lindkvist Martinsson, projektledare för Design EntrepreneurSHIP på SVID, tel 0736-28 65 55, e-post julia.l.martinsson@svid.se.
Karin Stener, kommunikationschef på SVID, tel 08-406 84 46, e-post karin.stener@svid.se.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera