Skip to main content

Inspirerande dagar om turism och design gav mersmak

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:00 CET

Att utveckla turistnäringen blir allt viktigare. Under två dagar i slutet av januari träffades representanter för designföretag, kommuner, länsstyrelser, högskola, designcentrum, arkitektkontor och turistnäringen i ett inspirations- och utbildningsmöte om design, turism och destinationsdesign som SVID höll i Kiruna.

Förutom att ta del av inspirerade föreläsningar fick deltagarna även tillfälle att utbyta erfarenheter.

- Vi planerar nu att gå vidare och vill skapa ett forum för personer inom olika offentliga verksamheter för inspiration, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, säger Anne Flyboo, regionchef på SVID. Vår erfarenhet är att designkompetens är en outnyttjad resurs inom många områden både inom näringslivet och offentliga verksamheter.

Lyckad satsning på turistanläggningar
Under mötet presenterade bland annat Gry Holmgren Hafskjold på Centek och SVIDs lokalkontor i norr projektet "Turistanläggningars form och funktion", ett mycket lyckat utvecklingsprogram för turistföretagare som avslutades i juni 2006. Eftersom resultatet var så positivt, startar i dagarna ett nytt projekt som ska stimulera turistnäringen i Norrbotten. Projektet behandlar hur ett medvetet val av anläggningens form och funktion stärker företagets varumärke och blir ett viktigt redskap i kommunikationen med kunderna.

Åre har utvecklats med hjälp av design
Ett annat inslag var att Tore Brännlund, som är ansvarig för Regionalt Designcentrum i Jämtland och Åres designsatsning, berättade om vad som hänt med Åre sedan det bestämdes att alpina VM 2007 skulle ha design som tema.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy