Gå direkt till innehåll
EcoDesign Circle, ett projekt med syfte att öka kunskapen om ekodesign.
EcoDesign Circle, ett projekt med syfte att öka kunskapen om ekodesign.

Pressmeddelande -

Nio av tio företagare vill lära sig mer om ekodesign

Nio av tio medarbetare på små och medelstora företag (91 %) säger att intresset är stort eller mycket stort för att lära sig mer om ekodesign. Det visar en undersökning SVID genomfört under våren.

Intresset för att lära sig mer om ekodesign är stort där frågor om cirkulär ekonomi ligger i topp. I undersökningen framkommer det att fler än hälften av deltagarna (52 %) känner osäkerhet kring ekonomisk lönsamhet när ekodesign ska anammas hos företag.

För närmare sju av tio (67 %) av deltagarna är minskad miljöpåverkan av produkter och tjänster huvudmålet med ekodesign i arbetet. Därefter ser man som mål att göra produkter mer hållbara och funktionsdugliga samt att öka användningen av förnybara och återvinningsbara material.

– Vi har gjort undersökningen för att fastställa vilket stöd företagare behöver i sitt arbete för att gå mot en cirkulär verksamhet och hur de vill tillgodogöra sig kunskapen. Det är glädjande att se att intresset och viljan till en omställning är hög och vi ser fram emot att ta fram verktyg för att bidra till detta, säger Anna Velander Gisslén, projektledare och kommunikationsansvarig EcoDesign Circle på SVID.

Nya Hållbarhetsguiden ska hjälpa företag till cirkulär omställning

EcoDesign Circle är ett treårigt projekt finansierat av Interreg Baltic Sea Region Programme. Målet är att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykeldesign i Östersjöregionen.

Affärsmodeller, metoder och riktlinjer för cirkulär ekonomi är det som främst efterfrågas (51 %) enligt undersökningen. Dessutom önskas information om hållbara material och hjälp med principer och strategier för ekodesign. För att möta företagarnas önskemål kommer SVID i projektet EcoDesign Circle att nylansera webbplatsen Hållbarhetsguiden våren 2018, som ska vara en plats där företagare kan hitta goda exempel, utbildning och kompetens om ekodesign och cirkulär ekonomi.

– En viktig del för nya Hållbarhetsguiden är att vara utbildande och inspirerande. Vi kommer under hösten att producera korta filmer tillsammans med företag som fungerar som goda exempel inom de efterfrågade områdena metoder och verktyg, cirkulär ekonomi och material, säger Anna Velander Gisslén.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd under våren som en del i projektet EcoDesign Circle med syftet att identifiera och tillmötesgå behovet av utbildning och information om ekodesign hos svenska små och medelstora företag. En majoritet av svaren representeras av yrkesverksamma inom området design, men också marknadsföring, teknik, produktutveckling, forskning och utbildning är representerade områden i undersökningen.

För mer information, kontakta Anna Velander Gisslén, projektledare och kommunikationsansvarig EcoDesign Circle på SVID, anna.velander-gisslen@svid.se eller 0708-95 65 20.  

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

Presskontakt

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén

Projektledare och kommunikationsansvarig EcoDesign Circle 0708-95 65 20

Relaterat material