Skip to main content

Ny rapport om design av tjänster inom hälsa, vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 11:00 CEST

Hur ser kunskapsläget ut inom design av tjänster för hälsa, vård och omsorg? Vilka effekter kan sådan tjänstedesign förväntas ge? Det ger studien Design av tjänster inom hälsa, vård och omsorg - en kunskapsöversikt svar på.

Studien har gjorts av Capire/HCM på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med studien har varit att sammanställa kunskapsläget inom design av tjänster med fokus på hälsa, vård och omsorg. Studien har även syftat till att bedöma vilka olika effekter sådan tjänstedesign kan förväntas ge. Den publiceras som en del i dokumentationen av webbinarieserien Design för bättre hälsa – Tänk användare, tänk behov, tänk design! som genomförts gemensamt av VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, Innovationsrådet och SVID.

Designprocessen erbjuder en möjlighet att öka effektiviteten i hälso- och sjukvården för att möta medborgarnas krav på kvalitet, valfrihet och självbestämmande. SVID driver sedan 2012 programmet Hälsa som har till syfte att lyfta in design som en naturlig del i allt förbättrings- och innovationsarbete på hälsoområdet.

Kunskapsöversikten kan laddas ner på www.svid.se/kunskapsoversikt2013.

Läs mer om webbinarieserien på www.svid.se/designohalsa/webbinarier.

För information, kontakta:
Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, tel 08-406 84 44, e-post jonas.gumbel@svid.se.

Karin Stener, kommunikationschef på SVID, tel 08-406 84 46, e-post karin.stener@svid.se.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy