Skip to main content

Nya möjligheter i en global värld

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2015 16:49 CEST

Kompetensutveckling kring innovation är idag vanligt i många storföretag. Nu ska också den offentliga sektorn och kluster av mindre företag få chansen genom ett nytt utvecklingsprojekt som drivs av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

- I vår region finns ett blomstrande näringsliv med många små entreprenörer i olika branscher. Ett av de bästa stöd vi kan ge dem är kunskap och praktiska verktyg inom innovation och innovationsledning som är direkt utvecklade för att möta de specifika behov som finns i en gles region som vår, säger Erik Noaksson, innovationsstrateg på Region Jämtland Härjedalen.

Sedan tidigare finns en unik kompetens kring innovationsledning i regionen, bland annat kopplat till Mittuniversitets före detta utbildning i produktutveckling och innovation - SKARP Åre. Nyckelpersoner från denna har nu gått samman för att erbjuda paketerade tjänster och en liknande utbildning via en webbaserad plattform. Konceptet utvidgas både med ny kunskap och material på svenska, exempelvis i form av beskrivande filmer, verktyg och arbetsmetoder som stödjer innovationsprocesser, idéhantering och styrkebaserad utveckling av enskilda individer och hela organisationer. Målet är att medarbetare, chefer och innovationsledare ska bli skickligare på att driva förnyelse- och innovationsprocesser och därmed stärka det hållbara värdeskapandet i sina verksamheter.

- Små företag och offentlig sektor har begränsat med tid och behöver därför effektiva system som gör det möjligt att mötas och samarbeta på distans. Genom att skapa utvecklingslösningar och idéer via öppna plattformar där alla kan bidra, höjs kunskapsnivån och samtidigt skapas nya möjligheter i en global värld, säger Helena Karlberg, programansvarig Design & Destination, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Region Jämtland Härjedalen har redan idag ett nära samarbete med lärare och forskare i Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet kring dessa frågor. På den norska sidan i Tröndelag finns också ett intresse att utveckla samarbetet på området under de närmsta åren.

- Framtiden ser ljus ut. Projektet innebär en unik möjlighet att utveckla spetskompetens kring innovationsledning i ett globalt perspektiv med fokus på de små företagens behov i glesa strukturer vilket gynnar hela regionen, avslutar Erik Noaksson.

Projektet 'SKARP - en webbaserad innovationsplattform för glesa miljöer’ koordineras av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och konsultföretagen Amplify och Styrkebaserad samt WIDE från Idea2Innovation. Projektet, som finansieras av Vinnova, Region Jämtland Härjedalen och respektive projektpart, kommer att pågå under 2015 och 2016.

Mer information och kontaktuppgifter till alla projektparter finns på: http://www.skarpinnovation.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera