This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

SVID bidrar till att skapa attraktiva destinationer

Pressmeddelande -

SVID bidrar till att skapa attraktiva destinationer

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har startat upp det nya programområdet Destination, som ska inspirera till olika sätt att utveckla platser med design. Conny Olander som under många år har arbetat med tillväxtfrågor på kommunal, regional och nationell nivå, blir programansvarig.

Conny Olander har bland annat arbetat med näringslivsfrågor, näringslivsutveckling och regional utveckling på dåvarande Nutek (nu Tillväxtverket) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De senaste åren har han arbetat som konsult med inriktning på näringslivsutveckling med fokus på fysiska platser.

- Conny förstärker vår verksamhet med sitt gedigna kunnande och sitt brinnande intresse för destinationsfrågor, säger Robin Edman, vd på SVID. Vi ser design som en motor för att forma attraktiva platser där människor vill bo, jobba och besöka och Conny kommer att vara en sammanhållande länk i utvecklingen av Sveriges destinationer.

- Jag har arbetat med områden som arbetskraft- och kompetensförsörjning, fysisk planering för attraktiva miljöer, design, kultur och hur alla kommunens förvaltningar kan arbeta tillväxtorienterat, säger Conny Olander. Dessa erfarenheter har gett mig en uppfattning om hur man åstadkommer resultat i kommunal och regional verksamhet. Det är viktigt att koppla samman olika verksamheter och politikområden för att skapa synergieffekter, vilket bidrar till tillväxt.

Om programområdet Destination
Vi vill inspirera till olika sätt att utveckla platser med design. Vad är det som gör att människor trivs på en plats? Varför vill man besöka just den staden eller den regionen? Design som utvecklingskraft för destinationer tar sikte på hur design kan bidra till att utveckla attraktiva regioner, platser och miljöer att leva, bygga, bo, besöka och arbeta i.

För information, kontakta:
Karin Stener, kommunikationschef på SVID, tel 08-406 84 46, e-post karin.stener@svid.se. 
Conny Olander, programansvarig Destination, tel 08-406 84 47, e-post conny.olander@svid.se.

Ämnen

Taggar


SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designprocessen och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se. 

Presskontakt

Relaterat material