Skip to main content

SVID får verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för 2017-2019

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 13:57 CET

SVID har i konkurrens med andra verksamheter beviljats 15 miljoner kronor av Tillväxtverket för att stärka företagens arbete med design, fördelat över 2,5 år med start i juli 2017.

- Vi är oerhört glada över att få förtroende från Tillväxtverket, säger Robin Edman, vd på SVID. Vårt mål är att öka små och medelstora företags kunskap om, och användning av, designmetodik för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara företagsstrategier, affärsmodeller, varor och tjänster i syfte att öka innovationskraft och tillväxt.

Nu förbereder vi verksamheten för att mera direkt nå små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential. Vi har etablerat samarbeten med näringslivsfrämjande organisationer som har verksamhet över hela landet, men välkomnar även nya parter för att nå högre grad av innovation. I vårt erbjudande ingår både utbildning och rådgivning.

Innovation genom design

I beslutet står bland annat:

"Vi bedömer att sökande har förutsättningarna och kapaciteten att driva, utveckla och förnya verksamheten på ett bra sätt och att verksamheten är öppen för en bred grupp av relevanta små och medelstora företag med internationell tillväxtpotential och för andra relevanta aktörer inom området. Tillväxtverket ser som centralt att det sker en fortsatt utveckling av samarbetet med andra nationella aktörer inom design samt relevanta nationella och regionala företagsfrämjande aktörer. Därigenom nås målgruppen små och medelstora företag och stärks kunskapsuppbyggnaden och kunskapsspridningen om företagens arbete med design. Kontinuerlig förnyelse, affärsutveckling och innovation genom design är av stor vikt för svenska små och medelstora företags framgång och förmåga att möta den globala konkurrensen."

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.