Skip to main content

Taggar

ackreditering

ackreditering 27 certifiering 8 Swedac 8 kvalitet 5 miljö 4 energi 3 marknadskontroll 3 export 3 kvalitetsinfrastruktur 2 tillsyn 2 vågar 2 internationell handel 2 import 2 rapport 2 produktsäkerhet 2 handel 2 koldioxidutsläpp 2 Vård 2 kvalitetskontroll 2 marknad 1 jobb 1 kosmetika 1 kvalitetssäkring 1 äldreomsorg 1 omsorg 1 varor 1 ikea 1 fartyg 1 sjöfart 1 almedalen 1 utredning 1 kartläggning 1 växthusgaser 1 internationellt samarbete 1 påsk 1 tanka 1 Norrland 1 utbildning 1 fordon 1 strålning 1 industri 1 lagstiftning 1 kontroll 1 samhällsnytta 1 elektronik 1 utsläppsrätter 1 hamn 1 godis 1 konkurrenskraft 1 äldrevård 1 vattenanalys 1 strålsäkerhetsmyndigheten 1 Strålskyddsmyndigheten 1 sida 1 bensinmack 1 europeiska unionen 1 handlingsplan 1 utsläppsrätt 1 dricksvatten 1 vattenverk 1 lagförslag 1 standardisering 1 radon 1 byggprodukter 1 laboratoriemedicin 1 ce-märkning 1 bensinstation 1 kvalitetssystem 1 kemikalie 1 regeringsuppdrag 1 växtskydd 1 tull 1 utsläppshandel 1 våg 1 certifieringsorgan 1 läkemedel 1 biocider 1 Rättsmedicin 1 forensic 1 internationella projekt 1 eu ets 1 patologi 1 värmeleverantör 1 handelsutbyte 1 iaf 1 mordutredning 1 klinisk kemi 1 transfusionsmedicin 1 obduktion 1 landstinget blekinge 1 e-cigarett 1 forensisk 1 cytologi 1 almedalen 2014 1 radioaktiva ämnen 1 agadir 1 ilac 1 merih malmqvist nilsson 1 verifierare 1 kontrollörer 1 läkemedel för djur 1 värmeenergi 1 värmebolag 1 sweden academy 1 brexit 1 teknisk kontroll 1 Mäta och väga 1 butikskontroll 1 RMV 1 rättsmedicinsk obduktion 1 butiksvåg 1 tobakslag 1 radon* 1 euratom 1 bränslepump 1 bränslemätare 1 hälsa 1 världshandelsorganisationen 1 undersökning 1 trafik 1 livskvalitet 1 mataffär 1 livsmedel 1 klimat 1 analys 1 butik 1 bensin 1 koldioxid 1 EU 1 bil 1 vatten 1 skola 1 företagande 1 Norrbotten 1 Västerbotten 1 transport 1 Visa alla taggar
Ny rapport om hur svensk export kan främjas

Ny rapport om hur svensk export kan främjas

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 11:30 CEST

Idag överlämnar myndigheten Swedac en rapport till regeringen om hur svensk export kan främjas. Rapporten visar på risk för ökade kostnader för företagen på grund av nya lagförslag inom EU.

Ny nationell handlingsplan för radon ska leda  till bättre folkhälsa

Ny nationell handlingsplan för radon ska leda till bättre folkhälsa

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 13:15 CEST

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att minska människors exponering för radon krävs åtgärder. Därför har Swedac tillsammans med sex andra myndigheter tagit fram en nationell handlingsplan.

Säkrare julhandel med nya lagförslag

Säkrare julhandel med nya lagförslag

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 16:04 CET

EU-kommissionen presenterade i dag en reviderad förordning om ömsesidigt erkännande och en om marknadskontroll, det nya så kallade varupaketet. – Konsumenter ska kunna känna trygghet i att produkter de köper är säkra och företag ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Swedacs utredning: Stora förändringar vid brexit

Swedacs utredning: Stora förändringar vid brexit

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 16:15 CET

I dag överlämnar Swedac en rapport till EU och handelsminister Ann Linde om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

Myndigheten Swedac tar ledning för kvalitetslandet Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 11:50 CET

Myndigheten Swedac har dragit igång en satsning för att lyfta kvalitetsfrågor i Sverige. Målet är att få till stånd en nationell strategi för kvalitet med tydliga kopplingar till internationellt kvalitetsarbete.

Bra resultat för bensinpumpar i norr

Bra resultat för bensinpumpar i norr

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 09:55 CET

Bensinmackarna i Norrbotten får bra betyg. Av alla pumpar som kontrollerats var det bara två som hade kvarstående anmärkning – och det var inte för att mätarna visade fel. Det står klart efter Swedacs tillsyn av bränslemätare i 11 av länets 14 kommuner

Skärpta regler kring radioaktivitet i dricksvatten

Skärpta regler kring radioaktivitet i dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 10:54 CEST

Skärpta regler kring hur man ska mäta radioaktiva ämnen i dricksvatten sätter press på svenska vattenverk. Då det ännu inte finns några ackrediterade företag i Sverige som kan utföra mätningarna måste vattenverken vända sig utomlands, vilket leder till längre transporter. Swedac efterlyser fler aktörer på den svenska marknaden.

Försäljningen av e-cigaretter blir lagreglerad

Försäljningen av e-cigaretter blir lagreglerad

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 13:09 CEST

Den 1 juli blir försäljningen av e-cigaretter reglerad i lag. Folkhälsomyndigheten blir den tillsynsmyndighet som ska se till att produkterna följer lagstadgade krav. Swedac, som samordnar den svenska marknadskontrollen, får därmed en ny medlem i Marknadskontrollrådet.

Koldioxidutsläpp inom sjöfarten granskas

Koldioxidutsläpp inom sjöfarten granskas

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:05 CEST

Arbetet för att reglera koldioxidutsläpp inom sjöfarten tog ett kliv framåt i veckan. Det första företaget i Sverige har ackrediterats för att kunna kontrollera och intyga att fartygens utsläppsrapporter stämmer.

Otillåtna bagagevågar på tre av fem flygplatser

Otillåtna bagagevågar på tre av fem flygplatser

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 13:59 CEST

Tre av fem flygplatser i Stockholmsregionen och Mellansverige har bagagevågar som inte uppfyller de krav på kontroller som ställs. Det visar en undersökning som myndigheten Swedac genomfört under våren.

Sverige tar täten för internationellt kvalitets- och handelssamarbete

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:57 CEST

Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck utnämns idag till ordförande för EA, den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Därmed har Sverige intagit toppen i världens tre viktigaste ackrediteringsorganisationer.

Redovisningscentraler minskar fusket i taxibranschen

Redovisningscentraler minskar fusket i taxibranschen

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 13:15 CEST

Från 1 maj måste samtliga taxibilar i Sverige vara kopplade till en redovisningscentral. Syftet är att få bort fusket från taxibranschen, vilket säkerställs genom att redovisningscentralerna använder utrustning som har certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan.

​Små affärer slarvar oftare med butiksvågar

​Små affärer slarvar oftare med butiksvågar

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 11:19 CEST

Små affärer är sämre än stora på att leva upp till de krav som ställs på butiksvågar. I de minsta affärerna uppfyller bara 28 procent de krav som myndigheten Swedac ställer på vågarna.

Ackreditering för en trygg spelmarknad

Ackreditering för en trygg spelmarknad

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 16:06 CEST

Ackreditering kan bidra till att öka tilliten, stärka säkerheten och konsumentskyddet inom spelmarknaden, enligt spelutredningen som lämnade sitt förslag idag. Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck välkomnar förslaget.

Stärkt konsumentskydd vid köp av färdigförpackade varor

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 12:23 CET

Myndigheten Swedac har tagit fram nya föreskrifter för färdigförpackade varor. Syftet är att konsumenterna ska få den mängd vara som de betalar för.

Sverige tar plats i internationellt handelssamarbete

Sverige tar plats i internationellt handelssamarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 17:39 CET

Som förste svensk har Peter Kronvall valts in i IAF, den internationella samarbetsorganisationen för ackreditering av certifieringsorgan och blir en av styrelsens sex ledamöter. Med denna utnämning intar Sverige toppen i världens tre viktigaste samarbetsorganisationer för ackreditering.

​Naturvärdesinventeringar kan kvalitetssäkras

​Naturvärdesinventeringar kan kvalitetssäkras

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 07:30 CET

​Trots att naturvärdesinventeringar ligger till grund för domar i Mark- och miljödomstolen har det hittills inte funnits någon standardiserad kvalitetskontroll för hur de utförs. Från och med i år kommer naturvärdesinventeringar kunna kvalitetssäkras genom ackreditering.

Ökad tillit till varor och tjänster med ny europeisk strategi

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 11:56 CET

Idag beslutades det om en ny långsiktig strategi som ska bidra till ökad tillit till varor och tjänster i Europa. – I en orolig omvärld är det allt viktigare att utveckla kvalitetsfrågor och skapa förutsättningar för ökad rörlighet av produkter och tjänster, säger myndigheten Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck, som har varit drivande i arbetet med att ta fram strategin.

Pressinbjudan: Europeiskt toppmöte i Borås

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 14:23 CET

Myndigheten Swedac är värd när den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, EA, har ett två dagar långt toppmöte i Borås. Journalister är välkomna att delta under förmiddagen den 23/11, då Oscar Stenström, statssekreterare åt EU- och handelsminister Ann Linde, öppnar mötet tillsammans med Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Svensk kvinna utnämnd till internationell topp-post

Svensk kvinna utnämnd till internationell topp-post

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2016 12:13 CET

Merih Malmqvist Nilsson, avdelningschef och stf generaldirektör för Swedac har utnämnts till ny ordförande för ILAC, som är den internationella samarbetsorganisationen för ackreditering.