Skip to main content

Bakläxa för två av tio butiksvågar

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 11:34 CET

83 procent av mataffärernas vågar får godkänt efter höstens stickprovskontroller i fyra stora matvarukedjor i Stockholm, Norrköping, Nyköping och Borås. Resten av vågarna användes i butikerna trots att de inte var kontrollerade enligt reglerna.

Livsmedelsbutikerna som undersöktes var Coop, Ica, Axfood och Bergendahls och slutsatsen blev att bara var femte butik var helt utan anmärkning.

– Det är viktigt med fortlöpande kontroller. Konsumenterna ska kunna lita på att de faktiskt får varor till den vikt de sedan betalar för i kassan, säger Mattias Bårström på den statliga myndigheten Swedac, som ansvarar för kontrollen.

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, granskar och ackrediterar de företag och laboratorier som i sin tur kontrollerar, provar och bedömer varor och tjänster – allt från hissar och bilprovning till medicinska prover eller miljöfarliga utsläpp. Swedac tar också fram regler för vågar, elmätare och bensinpumpar så att man kan lita på att instrumenten mäter rätt.

Syftet med Swedacs verksamhet är att bidra till ett tryggt samhälle och att stärka konkurrenskraft och handel.

Myndighetstillsynen gjordes under hösten 2015, då sammanlagt 32 mataffärer kontrollerades vid flera olika tillfällen i Stockholm, Norrköping, Nyköping och Borås.

Tillsammans hade de 397 vågar som omfattas av Swedacs föreskrifter. Av dem var det 67 vågar (17%) som inte uppfyllde kraven för att få användas. Ofta handlar det om att vågar används trots att plomberingen är bruten, säger Mattias Bårström:

– Det här är relativt utbrett, men inte okej. Alla butiksägare verkar inte vara medvetna om vad som gäller här.

Butiksvågar ska kontrolleras med två års intervall, men skulle plomberingen vara bruten är butiksägaren skyldig att låta kontrollera vågen omedelbart.

Slutsatser från studien kommer att användas som underlag till kommande tillsyns- och informationsinsatser, så att butikerna blir bättre på att följa gällande bestämmelser.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Bårström, utredare Swedac mattias.barstrom@swedac.se Tel: 08-406 83 24 

Åsa Kultje, kommunikationschef Swedac asa.kultje@swedac.se Tel: 033 17 77 36

För vidare läsning finns rapporten under fliken Dokument, Tillsynsrapport 2015.

Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.
Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy