Skip to main content

Försäljningen av e-cigaretter blir lagreglerad

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2017 13:09 CEST

De fria tiderna för e-cigaretter är slut. Från månadsskiftet regleras de i lag och Folkhälsomyndigheten blir ny marknadskontrollmyndighet.

Den 1 juli blir försäljningen av e-cigaretter reglerad i lag. Folkhälsomyndigheten blir den tillsynsmyndighet som ska se till att produkterna följer lagstadgade krav. Swedac, som samordnar den svenska marknadskontrollen, får därmed en ny medlem i Marknadskontrollrådet.

E-cigaretter är farliga på annat sätt än traditionell tobak. Nikotinvätskan är ett starkt gift som kan skada barn och vätskebehållarna kan explodera eller läcka.

Men e-cigaretterna har vållat huvudbry. De är svåra att klassificera och har därför inte kunnat inordnas i tobakslagstiftningen. De används som cigaretter utan att vara cigaretter, de sprider ånga i stället för rök och de kan inte sägas innehålla tobak eftersom vätskan som används inte alltid innehåller nikotin.

Fram till i dag har e-cigaretter därför kunnat säljas fritt och utan särskild kontroll men från och med i morgon 1 juli omfattas de av en ny lag: Lagen (2017:425) om E-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att tillverkare och importörer nu måste följa svenska krav på hälsovarning, informationsblad och innehållsdeklaration. Allt som ska säljas på den svenska marknaden ska också anmälas till Folkhälsomyndigheten, som därmed får ett nytt ansvarsområde.

Som ny marknadskontrollmyndighet kommer Folkhälsomyndigheten att ingå i Marknadskontrollrådet, som är samordningsorganet för alla frågor om marknadskontroll i landet. Folkhälsomyndigheten blir rådets 17:e medlem.

Den svenska marknadskontrollen samordnas av Swedac och generaldirektör Peter Strömbäck som är ordförande för Marknadskontrollrådet gläds åt att få en ny samarbetspartner:

–Marknadskontrollrådet har en viktig uppgift att säkerställa att varor och tjänster som används i Sverige är säkra. Vi välkomnar Folkhälsomyndigheten i detta arbete, säger han.

Även Josefin P Jonsson, chef på Folkhälsomyndighetens enheten för tobaksprevention, ser fram emot samarbetet:

– E-cigaretter är en ny produkt på marknaden och vi vet lite om konsekvenserna. Nu kan vi samarbeta med andra myndigheter och få ett bättre grepp om e-cigaretternas påverkan på konsumenterna.

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera