Skip to main content

Krav på certifiering ger en säkrare skönhetsbransch

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 08:00 CEST

Krav på certifiering bör införas för verksamheter som utför kroppsbehandlingar. Det anser den statliga myndigheten Swedac, som i sitt remissvar till Skönhetsutredningen hävdar att förslagen på åtgärder för ett stärkt konsumentskydd inte är tillräckligt långtgående.

Den statliga Skönhetsutredningen har lämnat förslag på åtgärder för ett stärkt konsumentskydd gällande kroppsbehandlingar. Swedac är en av remissinstanserna som har fått lämna synpunkter på utredningens förslag.

Myndigheten menar att utredningens förslag om reglering av kroppsbehandlingar är ett steg i rätt riktning, men inte tillräcklig.

– För att skapa ökad säkerhet och trygghet behövs skarpare åtgärder. Vi menar därför att det bör införas certifiering under ackreditering, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på Swedac.

Certifiering under ackreditering är ett sätt att säkerställa kvalitet genom att kontrollera verksamheter. Krav på att verksamheter ska vara certifierade finns redan inom ett flertal andra områden.

Swedac anser att förutsättningarna för säkra kroppsbehandlingar ökar betydligt genom krav på certifiering. Genom certifiering under ackreditering höjs kompetensen inom branschen och oseriösa aktörer försvinner. Samtidigt leder certifieringen till minskade kostnader för kommunerna, och minskad statlig och kommunal tillsyn. Certifieringskravet innebär också att det blir en konkurrensneutral behandling av företag inom skönhetsbranschen.

– Jag delar den oro som uttryckts av flera andra remissinstanser om att utredningens förslag inte ger tillräckligt starkt skydd för den enskilde. Det behövs genomgripande åtgärder för att skapa förutsättningar för säkra kroppsbehandlingar och en väl fungerande marknad. När vi ska få ny lagstiftning är det viktigt att ta chansen att göra rätt från början, säger Peter Strömbäck.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Kultje, kommunikationschef Swedac asa.kultje@swedac.se 0708 - 57 77 10 

Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.
Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy