Skip to main content

Ny sanktionsavgift för företag som utger sig vara ackrediterat

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 09:34 CEST

Ett företag som utför energideklarationer av fastigheter fortsätter att använda Swedacs ackrediteringsmärke utan att vara ackrediterat. Företaget Lennjont HB, verksamt i Västsverige, åläggs nu en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

De energideklarationer som företaget utför är ogiltiga.

I februari i år ålades företaget att betala 50 000 kr i sanktionsavgift för att ha använt Swedacs ackrediteringsmärke utan att vara ackrediterat.

En nyligen upprättad energideklaration visar att företaget trots detta har fortsatt att använda Swedacs ackrediteringsmärke. Swedac har därför beslutat att ålägga företaget ytterligare en sanktionsavgift, nu på 100.000 kr.

– De som anlitat företaget har inte fått giltiga energideklarationer upprättade. Vi ser mycket allvarligt på detta, säger Swedacs generaldirektör Hans-Eric Holmqvist.

Enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll får Swedac ta ut en sanktionsavgift på mellan 5 000 och 1 000 000 kr av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad av Swedac. Detta är tredje gången Swedac beslutar om sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen.

Hur stor avgiften blir beror på hur allvarlig överträdelsen är. Den bedömningen görs med utgångspunkt i överträdelsens art och omfattning. Andra omständigheter som har betydelse för avgiftens storlek är exempelvis om det handlar om en enstaka eller upprepad händelse, samt bolagets ekonomiska förhållanden.

Lennjont HB har överklagat beslutet om sanktionsavgift på 50.000 kr.

De företag och organisationer som är ackrediterade av Swedac finns sökbara i Swedacs ackrediteringsregister

För mer information, kontakta:

Erika Palmheden, jurist, 08-406 83 33

Per Rahbek, kommunikationschef, 070-604 81 82