Skip to main content

Ökad tillit till varor och tjänster med ny europeisk strategi

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 11:56 CET

Idag beslutades det om en ny långsiktig strategi som ska bidra till ökad tillit till varor och tjänster i Europa.

– I en orolig omvärld är det allt viktigare att utveckla kvalitetsfrågor och skapa förutsättningar för ökad rörlighet av produkter och tjänster, säger myndigheten Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck, som har varit drivande i arbetet med att ta fram strategin.

Den europeiska samverkansorganisationen för ackreditering, EA, European Accreditation, har ett två dagar långt toppmöte i Borås 23–24 november. Totalt deltar ett hundratal människor från 36 länder i mötet. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är Sveriges representant i EA och står som värd för mötet.

Swedac, liksom EA:s andra medlemmar, arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Det görs bland annat genom ackreditering, det vill säga att granska och godkänna de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet.

Under mötets andra dag antogs en ny europeisk strategi för ackreditering, som sträcker sig fram till och med 2025. Tillsammans vill EA:s 36 medlemsländer verka för en mer likvärdig ackreditering över hela Europa och en tätare, mer transparent dialog med intressenter. Strategin ska också vara en hjälp för att etablera effektiva rutiner och processer.

– Målet är att många olika aktörer ska ha tillit till ackreditering, säger Peter Strömbäck.

Han menar att ackreditering får en viktigare roll när omvärlden är orolig.

– Ackreditering är redan idag till nytta för industrin och för samhället, men jag tror att man kan hitta nya områden för ackreditering, säger Peter Strömbäck.

På mötet diskuteras en mängd olika sakfrågor, alltifrån bilbesiktning till ackreditering av bröstcancertjänster. Att mötet hålls i Borås är ingen slump.

– Borås är en av de orter i världen där dagens moderna ackrediteringsarbete har tagit form. Vi hade kunnat ha mötet i Stockholm istället, där har Swedac också verksamhet, men Borås är vår födelseort, säger Peter Strömbäck.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac
tfn 08–406 83 01, e-post peter.stromback@swedac.se.

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.