Skip to main content

Sanktionsavgift för bilprovningsföretag

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 09:29 CEST

Besikta Bilprovning i Sverige AB ska betala 10 000 kronor i sanktionsavgift då de oriktigt utgett sig för att vara ackrediterade för trafikkontroll.

För att systemet baserat på ackreditering ska fungera som bas för säkerhet och trygghet i samhället, som det gör idag, krävs åtgärder mot företag som inte följer reglerna.

Genom användning av Swedacs ackrediteringsmärke på rapporten från trafiksäkerhetsprotokoll har Besikta Bilprovning AB felaktigt utgett sig för att vara ackrediterat för att utföra trafiksäkerhetskontroller.

- Vi måste värna om de ackrediteringsorgan som kontinuerligt jobbar med att följa reglerna. På det sättet bygger vi fortsatt förtroende för hela systemet, säger Merih Malmqvist-Nilsson, ställföreträdande GD på Swedac.

Enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll får Swedac ta ut en sanktionsavgift på mellan 5 000 och 1 000 000 kr av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad av Swedac. Hur stor avgiften blir beror på hur allvarlig överträdelsen är, en bedömning som görs med utgångspunkt i överträdelsens art och omfattning. Andra omständigheter som har betydelse för avgiftens storlek är exempelvis om det handlar om en enstaka eller upprepad händelse, samt bolagets ekonomiska förhållanden.

De företag och organisationer som verkligen är ackrediterade av Swedac finns sökbara i vårt ackrediteringsregister som återfinns påwww.swedac.se.

För mer information, kontakta:
Åsa Wiklund Fredström, jurist, 08-4068306
Ylva Sjönell, kommunikationschef, 08-4068316

För mer information, kontakta:

Ylva Sjönell, kommunikationschef