Skip to main content

Värmeleverantör som inte följer regelverket måste betala vite

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 11:53 CEST

En värmeleverantör som inte kontrollerar mätare som används vid mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi får betala 100 000 kronor i vite.

Värmeleverantörer är skyldiga att låta kontrollera de mätare som används vid mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi för att säkerställa att konsumenten får en korrekt debitering av förbrukad värme. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) bedriver kontinuerliga tillsyner över värmeleverantörernas mätarhantering. Granskningen är huvudsakligen inriktad på värmeleverantörernas dokumentation, märkning och återkommande kontroll av mätare.

2013 kunde Swedac konstatera brister hos flera av de tillsynade värmebolagen. Bristerna bestod framför allt av ofullständig dokumentation, överskridande utesittningstid av mätare samt bristfällig återkommande kontroll. Ett av bolagen har uppmanats att inkomma med en beskrivning över hur de planerar att åtgärda de konstaterade bristerna. Bolaget kom inte in med de begärda uppgifterna eller hörde av sig.

Förvaltningsrätten i Jönköping har nu meddelat att Swedacs ansökan om utdömande av vite ska bifallas. Bolaget får betala 100 000 kronor till statskassan.

Domen i förvaltningsrätten i Jönköping har målnummer 2577-14.

För mer information kontakta
Valentina Valestany, tfn 08-406 83 13


Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.
Swedac tar också fram regler för till exempel vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy