Shdpeubw778q6gxkntey

Sweden Green Building Awards utökas med fler priskategorier

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 11:00 CEST

Sweden Green Building Awards - den svenska bygg- och fastighetsbranschens stora prisutdelning för hållbart byggande - har utökats med fem priskategorier. Bland de nya priserna finns bland annat ett nyinstiftat pris för hållbarhetsarbete i innovativ samverkan, framtaget av Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Vinnarna kommer presenteras på Building Sustainability SGBC14 i november.

Ly4s1qphj5ox8lhc8otb

Över tvåhundra byggnader är nu certifierade enligt Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 08:30 CEST

Det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad fortsätter att växa och bli alltmer populärt och det har nu certifierats över 200 byggnader i systemet. Det är ICA Kvantum i Knivsta som blev den tvåhundrade byggnaden som certifierades och betyget blev Miljöbyggnad Silver.

Media-no-image

Sveriges främsta hållbara byggprojekt presenteras i Barcelona

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 14:22 CEST

På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar. Fem nya byggnader, två ombyggnader och tre stadsdelsprojekt från olika delar av landet kommer att presenteras på utställningen under tre dagar, där Sveriges världsledande roll i det hållbara byggandet kommer att lyftas fram.

- Det har varit en spännande och rolig utmaning att leda juryarbetet. Tillsammans har vi efter tuffa överväganden kunnat välja ett antal viktiga och inspirerande exempel på hållbara byggnader och stadsdelar. Jag är övertygad om att de kan väcka internationell uppmärksamhet och bli goda förebilder för städer bortom vårt eget land. Vi har valt exempel som gör avtryck, säger juryns ordförande Peter Örn.

De vinnande projekten visar alla på ett starkt hållbarhetstänkande, vilja att använda ny teknik för att skapa grönare miljöer och innovativa lösningar för att sätta både miljö och människor i fokus. Vinnarna är i kategorin nya byggnader Greenhouse Augustenborg i Malmö, Backsippans förskola i Ronneby, Väla Gård i Helsingborg, Herrestaskolan i Järfälla och Masthusen kv11 i Malmö och i kategorin ombyggnader Rådhus Skåne i Kristianstad och Swecohuset i Stockholm. De vinnande stadsdelsprojekten är Albano i Stockholm, Sköna Gröna Lagersberg i Eskilstuna och Brunnshög i Lund.

- Vi anser att det är viktigt att internationellt visa upp det starka svenska kunnandet när det gäller hållbart byggande. Ett kunnande som i mycket är resultatet av svenska FoU-satsningar och har stor betydelse för att uppfylla nationella och internationella miljömål, säger Conny Rolén, forskningssekreterare på Formas.

SB14 är den sista delen i denna upplaga av Sustainable Building Conference Series och är världens största konferens för hållbart byggande. Konferensen äger rum i Barcelona den 28-30 oktober, med deltagare från hela världen. Sweden Green Building Council, Formas och Boverket kommer tillsammans att presentera vinnarna i montern på konferensen samt på ett antal evenemang i samband med konferensen.

Mer information om vinnarna, samt juryns motiveringar, finns på sb14.sgbc.se

För frågor, kontakta Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se, Madeleine Hjortsberg, enhetschef på Boverket, madeleine.hjortsberg@boverket.se eller Peter Bylund, informationssekreterare Formas, peter.bylund@formas.se


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar.

Läs vidare »
Shdpeubw778q6gxkntey

Sweden Green Building Awards öppnar för nomineringar för år 2014

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 09:45 CEST

I samband med konferensen Building Sustainability SGBC14 - som arrangeras av Sweden Green Building Council och Stockholms stad och hålls på Stockholm Waterfront den 10-11 november - kommer det främsta svenska priset för hållbart byggande, Sweden Green Building Awards, delas ut för tredje gången. Nomineringar tas nu emot av Sweden Green Building Council genom konferensens hemsida, www.sgbc14.se

Zwdqosmc7ozeodkf60nr

Nu öppnar registreringen för Building Sustainability SGBC14 - årets största konferens om hållbart byggande och stadsplanering

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 10:00 CEST

Urbant och hållbart - går det ihop? Kan samhällsbyggandet möta planetens krav? Och får vi en ny politik för hållbart byggande? Det är några av frågorna som ställs på konferensen Building Sustainability SGBC14, som hålls i Stockholm den 10-11 november. Early bird-registreringen har öppnat och erbjuder suveräna priser för de som köper sin biljett senast den 19 juni.

Azgik5k9aguvjh3glamp

”Vi är en långsiktig ägare, därför väljer vi BREEAM”

Nyheter   •   2014-05-20 09:00 CEST

Diligentia, Fabege och NCC är tre aktörer som väljer BREEAM. Under en frukostföreläsning berättade de varför en versionsuppdatering av BREEAM-SE behövs.

Media-no-image

Gröna obligationer kan bidra till lägre hyror

Nyheter   •   2014-04-29 10:15 CEST

Intresset för gröna obligationer ökar bland investerare som vill bidra till en mer hållbar utveckling. Gröna obligationer ger företag möjlighet att låna upp pengar till projekt med miljöprofil och kanske även till bättre villkor, vilket kan ge lägre hyror. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med fördel finansieras med gröna obligationer.

Vasakronan blev i höstas först med att ge ut en grön företagsobligation. Obligationen ska finansiera en del av företagets kommande investeringar i fastigheter som miljöcertifieras.

‒ Eftersom vi är störst i Sverige på företagsobligationer är det viktigt för oss att diversifiera upplåningen och få fler och olika investerare, säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius. De gröna obligationerna har hittills gett oss 20 nya investerare ‒ huvudsakligen räntefonder, pensionsförvaltare och försäkringsbolag. Det är roligt att vi även i vår finansiering kan dra nytta av vårt ambitiösa miljöarbete.

Lägre energianvändning och klimatpåverkan

Den som investerar i Vasakronans gröna obligationer är garanterad att pengarna används till projekt som leder till lägre energianvändning än branschsnittet och därmed lägre klimatpåverkan.

 Konceptet med gröna obligationer har utvecklats av SEB tillsammans med Världsbanken. För Vasakronans del innebär det att investeringarna enbart görs i byggnader som uppnår lägst guldnivå enligt LEED.

Hittills är villkoren för Vasakronans gröna obligationer samma som för vanliga företagsobligationer. Men Fredrik Wirdenius utesluter inte att gröna obligationer på sikt kan bli mer lönsamma för företaget.

‒ Om investerare värderar gröna obligationer högre kan de vara beredda att betala mer, vilket kan ge lägre kostnader för oss, säger han.

Kan ge lägre hyror

Gunnar Nordfeldt, delägare i Byggvesta och styrelseledamot i Grön Bostad AB, ser också en framtid i gröna obligationer. Tillsammans med Realkredit Danmark, som är landets största långivare till bygg- och fastighetsbranschen, har Grön Bostad gett ut en grön obligation i Danmark.

Lånet ska finansiera bolagets nya bostadshus som uppnår silver enligt Miljöbyggnad, med bland annat genomsnittlig energianvändning om 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

­‒ Certifieringen fungerar som en extra kvalitetskontroll och säkerhet eftersom fastigheten värderas högre, bland annat tack vare lägre driftskostnader. Det innebär att långivaren därmed kan erbjuda lägre räntor, vilket gynnar både oss och våra hyresgäster, säger Gunnar Nordfeldt och fortsätter:

‒ Om fler fastighetsägare finansierade bygget av nya hyreslägenheter med gröna obligationer skulle hyrorna kunna sänkas med 50-75 kronor per kvadratmeter och år.


Fakta om Gröna obligationer

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till den som har gett ut obligationen. Obligationer ges oftast ut av stat och kreditinstitut. Företag kan ge ut så kallade företagsobligationer. Världsbanken har sedan 2008 gett ut så kallade gröna obligationer, som stöder investeringar som minskar miljöbelastning och uppmuntrar hållbar utveckling. I fjol gavs flera gröna obligationer ut i Sverige och Vasakronan gav ut sin första gröna företagsobligation. I år har även SCA och Skanska gett ut gröna företagsobligationer.

Text: Hans Hellberg

Intresset för gröna obligationer ökar bland investerare som vill bidra till en mer hållbar utveckling. Gröna obligationer ger företag möjlighet att låna upp pengar till projekt med miljöprofil och kanske även till bättre villkor, vilket kan ge lägre hyror. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med fördel finansieras med gröna obligationer.

Läs vidare »
3g1yzmr2ipi7owltszrnja

Ekobanken blir första bank med hållbarhetsrabatt på bolånet för alla boende i hus märkta med Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 10:00 CEST

Alla med bolån hos Ekobanken får från och med idag en låg rörlig ränta på 2,25 % om de bor i ett hus eller lägenhet som är märkt med certifieringen Miljöbyggnad silver eller guld. Ett rörligt bolån på 1 miljon SEK blir därmed 3 000 SEK billigare per år, skatteavdrag inräknat, jämfört med de tio största bankernas listpriser.

Media-no-image

Dags för en hållbar revolution inom byggmaterialindustrin

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 11:15 CET

Med projektet ”Nordic Guide to Sustainable Materials” så har Green Building Councils i Sverige, Norge, Finland och Island gått samman för att revolutionera byggmaterialindustrin i de nordiska länderna. Projektet ska ta sig an tre huvudutmaningar: att komma överens om gemensamma funktionella kriterier; att få in miljödeklarationer från tillräckligt många nordiska produkter och att förenkla beställarprocessen för hållbara material.

– Vi vill vidareutveckla redan existerande och väl fungerande verktyg för produktdokumentation, då ambitionen för detta projekt är att ska kunna utvecklas enligt samma uppsättning funktionella kriterier. Vårt mål är att miljökraven och kraven på dokumentation ska bli konsekventa i hela den nordiska regionen, från projekt till projekt, säger Katharina Bramslev på Norwegian Green Building Council, som leder projektet.

Projektet ”Nordic Guide to Sustainable Materials” kommer att skapa praktiska riktlinjer för fastighetsägare som kräver att man använder hållbara byggmaterial och kommer att kunna användas på alla sorters bygg- och renoveringsprojekt. Ett långsiktigare mål är att man ska få likvärdiga materialkrav i miljöcertifieringssystem som BREEAM och LEED. De kommer också vara tillgängliga för fastighetsägare som inte siktar på en specifik certifiering, men som ändå vill arbeta ifrån ett hållbart perspektiv när det gäller design och konstruktion.

En guide kommer att tas fram, vilken kommer innehålla riktlinjer för införskaffandet av hållbara material och ge råd till utvecklare och arkitekter om hur man tar in återvinning och materialeffektivitet redan i planeringsstadiet.

Projektet har fått finansiering genom Nordic Innovations Nordic Built-program och kommer att inledas i mars 2014, men slutförande i slutet av 2015.

– Det första steget i projektfasen är att ta fram arbetsgrupper i de olika nordiska länderna. De som vill dela med sig av sin kunskap och kompetens är välkomna att gå med i projektet, säger Bramslev. Arbetsgrupperna kommer att vara ansvariga för olika delar i projektet. Gruppledarna kommer att ingå i en nordisk arbetsgrupp som kommer att vara ansvarig för den övergripande utvecklingen av projektet.

För frågor om projektet, vänligen kontakta Bengt Wånggren, VD Sweden Green Building Council, bengt.wanggren@sgbc.se eller telefon 0708 63 49 96


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Med projektet ”Nordic Guide to Sustainable Materials” så har Green Building Councils i Sverige, Norge, Finland och Island gått samman för att revolutionera byggmaterialindustrin i de nordiska länderna.

Läs vidare »
Media-no-image

Sweden Green Building Council signs strategic business partnership with USGBC

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 15:00 CET

The Sweden Green Building Council (SGBC) has formed a strategic business partnership with the U.S. Green Building Council’s (USGBC) to strengthen and advance its position as the face and voice of LEED in Sweden. This partnership, the first in Europe, will increase SGBC’s role in providing LEED education, knowledge, support and resources for the Swedish market as part of ongoing efforts to make LEED more relevant and accessible to users worldwide.

“We are excited for the opportunity to be a bigger part of LEED’s success here in Sweden”, said Bengt Wånggren, CEO of Sweden Green Building Council. “Not only will this allow us to better support our member companies, but we can be a more active force to build LEED’s reputation for quality and professionalism here and with our European partners.”

SGBC has worked hard to make LEED function better in the Swedish market, from guidance documents on district energy systems, Alternative Compliance Paths, to upcoming training sessions on LEED Version 4. The partnership with USGBC formally recognizes SGBC’s leadership and positions the organization to be leaders from a technical standpoint while providing an even greater level of LEED support to their member companies.

“The partnership agreement is a very positive development for SGBC and work with LEED in Sweden", said Anna Denell, Sustainability Director at Vasakronan, Sweden’s largest property management firm. “At Vasakronan, our goal is to certify 100% of our properties and we use LEED to a large degree to accomplish that goal. That SGBC has the resources to develop regional alternative compliance paths is important and much needed. We're also thrilled to hear that education will be offered in Swedish, given that the market is in need of more LEED expertise.”

Several GBCs worldwide are negotiating similar partnership agreements with USGBC in connection with greater coordination within the main hubs of Europe, Asia and South America.

“LEED is a global language that knows no boundaries,” said Rick Fedrizzi, president, CEO and founding chair of USGBC. “SGBC is a true leader and we greatly welcome this partnership as we both advance LEED as a key solution to creating significant global and local change through resource-efficient, cost-effective green buildings.”

For questions concerning the new partnership, please contact Sue Clark, LEED Manager at Sweden Green Building Council, sue.clark@sgbc.se, +46 725 45 27 37


About Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council is a non-profit organization owned by its members, open to all companies and organizations within the Swedish construction and real estate sector who wish to develop and influence of environmental and sustainability work in the industry.

In Sweden Green Building Council, we have created a common set of values from which we operate for the accelerated development through joint certification, with a focus on Swedish needs and values. Read more about us at www.sgbc.se

About the U.S. Green Building Council

The U.S. Green Building Council (USGBC) is committed to a prosperous and sustainable future through cost-efficient and energy-saving green buildings. USGBC works toward its mission of market transformation through its LEED green building program, robust educational offerings, a nationwide network of chapters and affiliates, the annual Greenbuild International Conference & Expo, the Center for Green Schools and advocacy in support of public policy that encourages and enables green buildings and communities. For more information, visit usgbc.org, explore the Green Building Information Gateway (GBIG) and connect on TwitterFacebook and LinkedIn.

About LEED

The U.S. Green Building Council's Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) green building certification system is the foremost program for the design, construction, maintenance and operations of green buildings. With 975 million gross square meters of building space participating in the suite of rating systems and a presence in over 140 countries and territories, LEED is transforming the way built environments are designed, constructed, and operated. Learn more at usgbc.org/LEED

The Sweden Green Building Council (SGBC) has formed a strategic business partnership with the U.S. Green Building Council’s (USGBC) to strengthen and advance its position as the face and voice of LEED in Sweden. This partnership, the first in Europe, will increase SGBC’s role in providing LEED education, knowledge, support and resources for the Swedish market.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation och marknadsföring
 • carl-fredrik.friden@sgbc.se
 • +46 73 073 98 99

 • Presskontakt
 • VD
 • wqatxhbengt.wangebgrenqa@srpgbozc.se
 • + 46 (0)708 634996

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida

Länkar