Media-no-image

Tolv svenska stadsdelar börjar använda certifieringsguiden Citylab Action

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 09:10 CET

Idag inleds pilotomgången av Citylab Action med en kickoff i Uppsala. Byggherrar, forskare, politiker, utvecklare m.fl. från olika stadsutvecklingsprojekt runtom i landet träffas under två dagar för att utbyta erfarenheter, lära känna varandra och prata hållbar stadsutveckling.

Citylab Action är en guide för hållbar stadsutveckling som är utvecklad enligt svenska krav och behov och lanserades hösten 2015 av Sweden Green Building Council. I en första omgång kommer guiden användas av tolv stadsutvecklingsprojekt i Sverige. De erfarenheter som projekten får kommer inkluderas i guidens fortsatta utveckling och blir till nytta för framtidens hållbara städer.

Över 70 personer är med på kickoffen, som är inledningen på ett samarbete där deltagarna kommer använda Citylab Actions guide för hållbar stadsutveckling och upprätta hållbarhetsprogram för sina projekt.

- Det är en häftig känsla att vi nu startar pilotomgången, säger Ann-Kristin Belkert, Chef Citylab på Sweden Green Building Council. Det blev en intressant och bra blandning av olika typer av stadsutvecklingsprojekt och de är alla väldigt engagerade.

I Uppsala träffas representanter från Barkarbystaden TRE, Campus Albano, DrottningH, Falsterbokanalen, Lommarstranden, Masthuggskajen, Norrtälje Hamn, Rosendal, Skeppsbron, Solna Business Park, Stadsläkning Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda och Täby Park.

Då takten ökar i Citylab så har Sweden Green Building Council också anlitat Tomas Gustafsson som programledare. Tomas har tidigare arbetat som miljö- och hållbarhetsstrateg på Stockholms stad och inom olika UNDP- och UNEP-projekt. I sin nya roll på Sweden Green Building Council kommer han arbeta med att leda pilotomgångens arbete och möten.

- Det kommer att bli en spännande resa tillsammans med tolv framsynta stadsutvecklingsprojekt som vill utvecklas hållbart, säger Tomas Gustafsson. På detta sätt säkerställer projekten att man hör framtiden till.

Frågor om Citylab Action? Kontakta Tomas Gustafsson på tomas.gustafsson@sgbc.se eller Jonas Lind på jonas.lind@sgbc.se

Övriga frågor kan skickas till Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör på Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se 

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

​Idag inleds pilotomgången av Citylab Action med en kickoff i Uppsala. Byggherrar, forskare, politiker, utvecklare m.fl. från olika stadsutvecklingsprojekt runtom i landet träffas under två dagar för att utbyta erfarenheter, lära känna varandra och prata hållbar stadsutveckling.

Läs vidare »
Inq3ld4hzrlug1mzx1nn

Gränby Köpstad 6 får Sveriges första BREEAM SE slutcertifiering

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 11:00 CET

Atrium Ljungberg blir den första fastighetsägaren i Sverige som får en slutcertifiering i BREEAM SE. Det är fastigheten Gränby Köpstad 6 i Uppsala som uppnår betyget Very Good.

Tciagkomubbugvt75ryf

Nytt system för att energieffektivisera bostäder

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 13:20 CET

Nu lanserar Sweden Green Building Council ett nytt system för att energieffektivisera bostäder. Det är systemet GreenBuilding som från den 1 december kan användas för att certifiera bostäder. Förhoppningen är att systemet används av fler fastighetsägare och framförallt i den befintliga bebyggelsen, där de riktigt stora klimatbesparingarna går att göra.

Dggwg4fozk4lbcemd1ya

Tio projekt utvecklar hållbara stadsdelar enligt svensk guide

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 08:30 CET

Citylab Action, den svenska guiden för hållbarhetscertifiering av stadsdelar, har valts som verktyg för tio hållbara stadsdelsprojekt i olika delar av Sverige. Projekten kommer dela kunskaper och erfarenheter och tillsammans lösa de hållbarhetsutmaningar som framtidens städer står inför.

Dggwg4fozk4lbcemd1ya

Nu lanseras Citylab Action 1.0

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 11:20 CET

Citylab Action, en guide för hållbar stadsutveckling i Sverige, har nu släppts. Den nya guiden kan användas för att redan från planeringsstadiet ge stadsutvecklingsprojekt vägledning om vad man bör göra för att skapa hållbara och levande stadsdelar med människan och miljön i centrum.

Media-no-image

Castellum är 2015 års vinnare av det europeiska hållbarhetspriset Leadership in Sustainability

Pressmeddelanden   •   2015-10-16 09:00 CEST

Sweden Green Building Councils medlem Castellum, som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag, har mottagit World Green Building Councils europeiska ledarskapspris Business Leadership in Sustainability i samband med GreenBuild Euromed i Verona. Priset har tagits fram av WorldGBC:s europeiska nätverk för att premiera ledarskap inom hållbara byggnadsprojekt, företagsengagemang och offentlig verksamhet.

- När vi driver på arbetet för en bättre framtid är hållbart byggande en viktig faktor i utvecklingen och Castellum visar att hållbarhetsarbetet leder till både goda affärer och en bättre byggd miljö, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council. Jag är oerhört glad över att Castellum, som är en av våra medlemmar, har vunnit 2015 års pris.

Castellum får priset för sitt framstående arbete med att ta hand om både hyresgäster och anställda; för sitt miljöarbete, där 20% av beståndet är certifierat enligt Miljöbyggnad, GreenBuilding eller BREEAM; och för sitt sociala hållbarhetsarbete, då man uppvisat ett kontinuerligt engagemang i att vidareutveckla områden man äger fastigheter i, en vilja att samarbeta med högskolor och universitet och en förmåga att lyfta fram unga talanger.

- Det känns fantastiskt att i hård konkurrens få ta emot detta prestigefyllda pris, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. Castellum väljer inte mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt – tvärtom är hållbarhetsarbetet en förutsättning för att skapa långsiktig tillväxt. Utmärkelsen sporrar hela koncernen att fortsätta med utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.

World Green Building Council, som delar ut priset, är ett internationellt nätverk med över 100 nationella councils under sitt paraply. Tillsammans arbetar man för att stärka och utvidga det hållbara byggandet över hela världen. Sweden Green Building Council, som representerar Sverige i världsorganisationen, har varit medlemmar sedan 2011 och föreningens VD Bengt Wånggren sitter i styrelsen sedan 2015.

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Castellum, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och medlem i Sweden Green Building Council, har mottagit det europeiska ledarskapspriset Leadership in Sustainability, som delas ut av World Green Building Council. Priset premierar ledarskap inom hållbara byggnadsprojekt, företagsengagemang och offentlig verksamhet.

Läs vidare »
Stkvhmgufkwvnkunvl4z

Goda samarbeten, forskningsanläggning i framkant och eldsjälar prisade på årets Sweden Green Building Awards

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 09:45 CEST

​Sweden Green Building Awards, utmärkelsen som premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige, delades igår ut på Stockholms stadshus. Personer som driver hållbarhetsarbetet framåt, projekt som gör volymcertifieringar av befintlig bebyggelse, anläggningsprojekt som har närmiljön i åtanke och hållbara forskningsanläggningar som kräver yttersta precision prisades vid galamiddagen.

Media-no-image

Sweden Green Building Council lanserar branschplattform för hållbar infrastruktur

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 08:30 CEST

”Hållbar infrastruktur – ett samarbete för hållbar utveckling i anläggningsbranschen” är en ny branschgemensam part för erfarenhetsutbyte och vägledning kring hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt samt initiering av utvecklingsprojekt. Plattformen arbetar för ökad hållbarhetsprestanda i anläggningsprojekt och lyssnar till vad branschen efterfrågar vad gäller kunskapsspridning, certifieringssystem och andra verktyg. Inom branschsamarbetet finns både beställare, entreprenörer och konsulter representerade.

- Hållbar utveckling har varit ett försummat begrepp både från beställarsidan och utförarsidan inom anläggningsbranschen. Inom branschsamarbetet Hi utvecklar vi nu en gemensam inriktning för att bidra till hållbar samhällsutveckling, säger Urban Jonsson, som är miljöchef investering, teknik och miljö på Trafikverket.

Branschens samverkan inleddes redan 2011 då det konstaterades att det behövdes ett ”hålbarhetssekretariat” för samarbete och efter en rad utvecklingsprojekt nådde slutsatsen att Sweden Green Building Council var de som bäst kunde driva plattformen vidare. Sedan mitten av 2015 finns hemsidan www.hallbarinfrastruktur.se där framtaget material, rapporter, publikationer med mera finns tillgängligt för de som arbetar med frågorna.

Som ett led i arbetet drivs också ett assessorsnätverk för CEEQUAL Assessorer i Sverige, där man kan utbyta erfarenheter, diskutera svårigheter och tolkningar samt ta del av nyheter. Nätverket har regelbundna träffar och alla assessorer i Sverige välkomnas som medlemmar. Hållbar Infrastruktur organiserar också ett flertal seminarium om hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt och under 2015 kommer man besöka Göteborg, Sundsvall, Malmö och Karlstad.

Hållbar Infrastruktur finns även representerade på den svenska branschens största evenemang för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Conference, och man delar även ut ett pris till det bästa projektet under det gångna året i samband med Sweden Green Building Awards. Representanter från Hi kommer finnas på plats för samtal och sessioner om den nya branschplattformen under SGBC15 den 30 september till 1 oktober.

- Hållbar infrastruktur handlar om att ge beställaren förutsättningar att ställa rätt krav vid de investeringar som görs. Vi måste i högre grad se till de samhällsekonomiska vinsterna i de prioriteringar vi gör. Det är just därför denna satsning är så viktig och högt prioriterad, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik och Designföretagen.

I och med lanseringen av Hållbar infrastruktur så har nu branschen den plattform som behövs för att ta nästa steg. Under 2016 är ambitionen att fokusera arbetet till beställarstöd till hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt och formerna för detta ska nu tas fram.

För mer information om projektet, vänligen besök www.hallbarinfrastruktur.se eller e-post hallbarinfrastruktur@sgbc.se. Du kan även kontakta Sofie Absér, Chef Hållbar Infrastruktur på Sweden Green Building Council, sofie.abser@sgbc.se eller 010 722 66 63

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och infrastruktur och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

​”Hållbar infrastruktur – ett samarbete för hållbar utveckling i anläggningsbranschen” är en ny branschgemensam part för erfarenhetsutbyte och vägledning kring hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt samt initiering av utvecklingsprojekt. Plattformen verkar för ökad hållbarhetsprestanda i anläggningsprojekt och lyssnar till vad som efterfrågas vad gäller kunskapsspridning, certifiering och mer.

Läs vidare »
Trvockandhl83j0kle8z

Idag lanseras Citylab

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 15:54 CEST

Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC), som lanseras idag. Citylab erbjuder bl.a. metoder och verktyg för att utveckla städer hållbart. Citylab vänder sig till individer och till olika typer av stadsutvecklingsprojekt – både små och stora projekt kan medverka.

Txrbl9fpthcia7otfz9w

Sverige i världsstyrelse för grönt byggande

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 09:30 CEST

Sverige har fått plats i styrelsen för World Green Building Council (WorldGBC), den största internationella organisationen som verkar för att utveckla hållbara och gröna byggnader, samhällen och städer runt om i världen. Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council, har valts in i styrelsen för den internationella organisationen.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation och marknadsföring
 • carl-fredrik.friden@sgbc.se
 • +46 73 073 98 99

 • Presskontakt
 • VD
 • vmbengldikjtt.wangxzjkgren@sfqragbhscfc.se
 • + 46 (0)708 634996

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida

Länkar