Media-no-image

Sweden Green Building Council tar över hela ansökningsprocessen för svenska byggnader i EU GreenBuilding

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 10:00 CEST

Den europeiska miljöcertifieringen EU GreenBuilding utvecklades för att energieffektivisera byggnadsbeståndet och EU har sedan starten ansvarat för den slutliga hanteringen och certifieringen av byggnader. Från den 1 oktober slutar man dock med denna hantering, men certifieringen kommer i fortsättningen att skötas av internationella aktörer.

I Sverige kommer man fortfarande att kunna certifiera sin byggnad enligt systemets krav via Sweden Green Building Council. Sweden Green Building Council är en av de tre största aktörerna inom GreenBuilding och har den mest utbyggda hanteringen för systemet i Europa. Nu kan ansökningarna göras helt på svenska och återrapporteringen till EU utgår. Detta  förenklar hanteringen och snabbar upp processen.

EU GreenBuildings popularitet bland svenska fastighetsägare och systemets enkla upplägg har gjort att det varit ett bra incitament för den svenska bygg- och fastighetsbranschen att energieffektivisera. Sweden Green Building Council vill givetvis behålla detta i framtiden och ser fördelar i möjligheten att helt få hantera systemet och man räknar med att handläggningen nu blir snabbare och lättare.

För frågor, maila till greenbuilding@sgbc.se 


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council hanterar hela ansökningsprocessen för svenska byggnader i EU GreenBuilding från den 1 oktober. EU slutar hantera ansökningar från det datumet, men i Sverige kommer man fortfarande att kunna certifiera sin byggnad enligt systemets krav via Sweden Green Building Council. Detta förenklar hanteringen och snabbar upp processen.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt svenskt certifieringssystem för hållbara städer

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 10:00 CEST

Sweden Green Building Council vill utveckla ett nytt helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities.

Sverige är en internationell förebild inom hållbar stadsutveckling, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. Om vi ska behålla den positionen behöver vi i dialog med många olika aktörer utveckla ett certifieringssystem som fungerar bättre. Min förhoppning är att vi, med den kompetens som finns i Sverige, ska skapa ett system som gör det lättare att nå hållbarhetsmål. Samtidigt ska det förstås ställas höga krav om man vill göra anspråk på att planera och bygga hållbart, säger han.

Under ett års tid har 22 svenska stadsutvecklingsprojekt utvärderat det brittiska certifieringssystemet BREEAM Communities. Det har visat att det behövs en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart.  Det finns stora skillnader mellan England och Sverige avseende synsätt, rollfördelning, välfärdssystem m.m. I Sverige är det även av stor vikt att systemet fungerar för befintliga områden, vilket BREEAM Communities inte gör idag.

Svenska kommuner, företag och högskolor har stöttat och medverkat i arbetet att ta fram certifieringssystem för stadsdelar i Sverige. Sweden Green Building Council kommer nu kontakta samtliga 50 samarbetspartners för att diskutera förändringen och säkerställa att finansiering finns för att utveckla ett svenskt certifieringssystem.

Mer information kommer att finnas på www.sgbc.se och www.hallplatsen.nu. För frågor kring det svenska certifieringssystemet, kontakta Ann-Kristin Belkert, Chef Hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council, ann-kristin.belkert@sgbc.se

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och hållbarhetscertifiering av stadsdelar och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i hållbarhetsfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council vill utveckla ett helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities. Under ett års tid har 22 svenska stadsutvecklingsprojekt utvärderat certifieringssystemet. Det har visat att det behövs en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart.

Läs vidare »
Shdpeubw778q6gxkntey

Sweden Green Building Awards utökas med fler priskategorier

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 11:00 CEST

Sweden Green Building Awards - den svenska bygg- och fastighetsbranschens stora prisutdelning för hållbart byggande - har utökats med fem priskategorier. Bland de nya priserna finns bland annat ett nyinstiftat pris för hållbarhetsarbete i innovativ samverkan, framtaget av Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Vinnarna kommer presenteras på Building Sustainability SGBC14 i november.

Ly4s1qphj5ox8lhc8otb

Över tvåhundra byggnader är nu certifierade enligt Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 08:30 CEST

Det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad fortsätter att växa och bli alltmer populärt och det har nu certifierats över 200 byggnader i systemet. Det är ICA Kvantum i Knivsta som blev den tvåhundrade byggnaden som certifierades och betyget blev Miljöbyggnad Silver.

Media-no-image

Sveriges främsta hållbara byggprojekt presenteras i Barcelona

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 14:22 CEST

På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar. Fem nya byggnader, två ombyggnader och tre stadsdelsprojekt från olika delar av landet kommer att presenteras på utställningen under tre dagar, där Sveriges världsledande roll i det hållbara byggandet kommer att lyftas fram.

- Det har varit en spännande och rolig utmaning att leda juryarbetet. Tillsammans har vi efter tuffa överväganden kunnat välja ett antal viktiga och inspirerande exempel på hållbara byggnader och stadsdelar. Jag är övertygad om att de kan väcka internationell uppmärksamhet och bli goda förebilder för städer bortom vårt eget land. Vi har valt exempel som gör avtryck, säger juryns ordförande Peter Örn.

De vinnande projekten visar alla på ett starkt hållbarhetstänkande, vilja att använda ny teknik för att skapa grönare miljöer och innovativa lösningar för att sätta både miljö och människor i fokus. Vinnarna är i kategorin nya byggnader Greenhouse Augustenborg i Malmö, Backsippans förskola i Ronneby, Väla Gård i Helsingborg, Herrestaskolan i Järfälla och Masthusen kv11 i Malmö och i kategorin ombyggnader Rådhus Skåne i Kristianstad och Swecohuset i Stockholm. De vinnande stadsdelsprojekten är Albano i Stockholm, Sköna Gröna Lagersberg i Eskilstuna och Brunnshög i Lund.

- Vi anser att det är viktigt att internationellt visa upp det starka svenska kunnandet när det gäller hållbart byggande. Ett kunnande som i mycket är resultatet av svenska FoU-satsningar och har stor betydelse för att uppfylla nationella och internationella miljömål, säger Conny Rolén, forskningssekreterare på Formas.

SB14 är den sista delen i denna upplaga av Sustainable Building Conference Series och är världens största konferens för hållbart byggande. Konferensen äger rum i Barcelona den 28-30 oktober, med deltagare från hela världen. Sweden Green Building Council, Formas och Boverket kommer tillsammans att presentera vinnarna i montern på konferensen samt på ett antal evenemang i samband med konferensen.

Mer information om vinnarna, samt juryns motiveringar, finns på sb14.sgbc.se

För frågor, kontakta Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se, Madeleine Hjortsberg, enhetschef på Boverket, madeleine.hjortsberg@boverket.se eller Peter Bylund, informationssekreterare Formas, peter.bylund@formas.se


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar.

Läs vidare »
Shdpeubw778q6gxkntey

Sweden Green Building Awards öppnar för nomineringar för år 2014

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 09:45 CEST

I samband med konferensen Building Sustainability SGBC14 - som arrangeras av Sweden Green Building Council och Stockholms stad och hålls på Stockholm Waterfront den 10-11 november - kommer det främsta svenska priset för hållbart byggande, Sweden Green Building Awards, delas ut för tredje gången. Nomineringar tas nu emot av Sweden Green Building Council genom konferensens hemsida, www.sgbc14.se

Zwdqosmc7ozeodkf60nr

Nu öppnar registreringen för Building Sustainability SGBC14 - årets största konferens om hållbart byggande och stadsplanering

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 10:00 CEST

Urbant och hållbart - går det ihop? Kan samhällsbyggandet möta planetens krav? Och får vi en ny politik för hållbart byggande? Det är några av frågorna som ställs på konferensen Building Sustainability SGBC14, som hålls i Stockholm den 10-11 november. Early bird-registreringen har öppnat och erbjuder suveräna priser för de som köper sin biljett senast den 19 juni.

Azgik5k9aguvjh3glamp

”Vi är en långsiktig ägare, därför väljer vi BREEAM”

Nyheter   •   2014-05-20 09:00 CEST

Diligentia, Fabege och NCC är tre aktörer som väljer BREEAM. Under en frukostföreläsning berättade de varför en versionsuppdatering av BREEAM-SE behövs.

Media-no-image

Gröna obligationer kan bidra till lägre hyror

Nyheter   •   2014-04-29 10:15 CEST

Intresset för gröna obligationer ökar bland investerare som vill bidra till en mer hållbar utveckling. Gröna obligationer ger företag möjlighet att låna upp pengar till projekt med miljöprofil och kanske även till bättre villkor, vilket kan ge lägre hyror. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med fördel finansieras med gröna obligationer.

Vasakronan blev i höstas först med att ge ut en grön företagsobligation. Obligationen ska finansiera en del av företagets kommande investeringar i fastigheter som miljöcertifieras.

‒ Eftersom vi är störst i Sverige på företagsobligationer är det viktigt för oss att diversifiera upplåningen och få fler och olika investerare, säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius. De gröna obligationerna har hittills gett oss 20 nya investerare ‒ huvudsakligen räntefonder, pensionsförvaltare och försäkringsbolag. Det är roligt att vi även i vår finansiering kan dra nytta av vårt ambitiösa miljöarbete.

Lägre energianvändning och klimatpåverkan

Den som investerar i Vasakronans gröna obligationer är garanterad att pengarna används till projekt som leder till lägre energianvändning än branschsnittet och därmed lägre klimatpåverkan.

 Konceptet med gröna obligationer har utvecklats av SEB tillsammans med Världsbanken. För Vasakronans del innebär det att investeringarna enbart görs i byggnader som uppnår lägst guldnivå enligt LEED.

Hittills är villkoren för Vasakronans gröna obligationer samma som för vanliga företagsobligationer. Men Fredrik Wirdenius utesluter inte att gröna obligationer på sikt kan bli mer lönsamma för företaget.

‒ Om investerare värderar gröna obligationer högre kan de vara beredda att betala mer, vilket kan ge lägre kostnader för oss, säger han.

Kan ge lägre hyror

Gunnar Nordfeldt, delägare i Byggvesta och styrelseledamot i Grön Bostad AB, ser också en framtid i gröna obligationer. Tillsammans med Realkredit Danmark, som är landets största långivare till bygg- och fastighetsbranschen, har Grön Bostad gett ut en grön obligation i Danmark.

Lånet ska finansiera bolagets nya bostadshus som uppnår silver enligt Miljöbyggnad, med bland annat genomsnittlig energianvändning om 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

­‒ Certifieringen fungerar som en extra kvalitetskontroll och säkerhet eftersom fastigheten värderas högre, bland annat tack vare lägre driftskostnader. Det innebär att långivaren därmed kan erbjuda lägre räntor, vilket gynnar både oss och våra hyresgäster, säger Gunnar Nordfeldt och fortsätter:

‒ Om fler fastighetsägare finansierade bygget av nya hyreslägenheter med gröna obligationer skulle hyrorna kunna sänkas med 50-75 kronor per kvadratmeter och år.


Fakta om Gröna obligationer

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till den som har gett ut obligationen. Obligationer ges oftast ut av stat och kreditinstitut. Företag kan ge ut så kallade företagsobligationer. Världsbanken har sedan 2008 gett ut så kallade gröna obligationer, som stöder investeringar som minskar miljöbelastning och uppmuntrar hållbar utveckling. I fjol gavs flera gröna obligationer ut i Sverige och Vasakronan gav ut sin första gröna företagsobligation. I år har även SCA och Skanska gett ut gröna företagsobligationer.

Text: Hans Hellberg

Intresset för gröna obligationer ökar bland investerare som vill bidra till en mer hållbar utveckling. Gröna obligationer ger företag möjlighet att låna upp pengar till projekt med miljöprofil och kanske även till bättre villkor, vilket kan ge lägre hyror. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med fördel finansieras med gröna obligationer.

Läs vidare »
3g1yzmr2ipi7owltszrnja

Ekobanken blir första bank med hållbarhetsrabatt på bolånet för alla boende i hus märkta med Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 10:00 CEST

Alla med bolån hos Ekobanken får från och med idag en låg rörlig ränta på 2,25 % om de bor i ett hus eller lägenhet som är märkt med certifieringen Miljöbyggnad silver eller guld. Ett rörligt bolån på 1 miljon SEK blir därmed 3 000 SEK billigare per år, skatteavdrag inräknat, jämfört med de tio största bankernas listpriser.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation och marknadsföring
 • carl-fredrik.friden@sgbc.se
 • +46 73 073 98 99

 • Presskontakt
 • VD
 • bengt.wanggren@sgbc.se
 • + 46 (0)708 634996

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida

Länkar