Media-no-image

Första svenska byggnaden nu certifierad som "Outstanding" i systemet BREEAM-SE

Pressmeddelanden   •   2015-03-31 13:00 CEST

Det är projektet MAX IV i Lund, ett nationellt laboratorium som står öppet för forskare från hela världen, som nu är först ut att certifieras som Oustanding enligt detta system. Projektet har uppförts av byggherren Fastighets AB ML 4 och Peab som ägs av Wihlborgs.

- Vi på Sweden Green Building Council (SGBC) vill gratulera alla inblandade i projektet och är väldigt glada att vi kommit så långt i vårt arbete att det nu kommer ut certifierade hus enligt vårt svenska system BREEAM-SE. Max Lab har fått det första certifikatet i systemet och klarat projekteringsskedet. Certifieringen skall göras i två steg där det slutgiltiga certifikatet erhålls i färdig byggnad.

Max Lab har arbetat fokuserat utan att stressa resultatet och de har varit med sedan manualen lanserades. Extra roligt är det att det är ett av pilotprojekten som kommer först i processen och att de uppnått det högsta betyget Outstanding säger Fredrik Holmström, Breeam Manager på SGBC.

Fredrik Holmström har goda förhoppningar om att fler projekt kommer att certifieras enligt det nya systemet.

- Vi förväntar oss nu att en handfull kommer igenom systemet under året. Många spektakulära projekt byggs just nu och certifieras enligt BREEAM-SE, avslutar han.

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

BREEAM-SE utvecklad av Sweden Building Council, är en ny certifiering som ställer mer långtgående hållbarhetskrav inom en lång rad områden. Beteckningen "Outstanding" är en nivå av certifiering som ställer mycket starka krav på att byggnaderna bidrar till bättre miljö och lägre energiförbrukning.

Läs vidare »
R6mxhuejycmcbdurja82

Över 100 svenska fastigheter är nu LEED-certifierade

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:05 CET

Det finns nu 116 projekt som är LEED-certifierade i Sverige. Det är fastighetsbolaget Vasakronan som nu har genomfört 48 stycken "LEED for Existing Buildings: Operation and Maintenance 2009"-certifieringar enligt en volymcertifiering - den största volymcertifieringen enligt LEED 2009 utanför Nordamerika - och därmed tagit LEED över 100-strecket.

3g1yzmr2ipi7owltszrnja

400 svenska byggnader nu certifierade i Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 10:05 CET

​Det svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, Miljöbyggnad, har sett en oerhört stark utveckling under 2014 och två veckor före årets slut så har Sweden Green Building Council nu certifierat 400 byggnader i systemet.

Qyezbkiubnyllgwi0dtx

Hållbara skolor, samverkan kring flerbostadshus och stadsutvecklingsengagemang i fokus när Sweden Green Building Awards delades ut

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 09:00 CET

Sweden Green Building Awards, priset som premierar hållbart byggande i Sverige, delades i år ut på en galamiddag i Gyllene salen på Stockholms stadshus. Priset delades i år ut till flera väldigt intressanta projekt. Bland vinnarna återfanns till exempel Hagaborgsskolan i Karlstad, som blev årets Miljöbyggnad tack vare sitt imponerande arbete med att nå de högsta nivåerna i systemet.

Pbalf2jsq3pd1tfmrntv

Sveriges nya bostads- och stadsutvecklingsminister presenterar sig

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:15 CET

Bostads – och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) gör sitt första större publika framträdande på konferensen Building Sustainability SGBC14 10-11 november och berättar om regeringens planer. I en session den 10 november klockan 11:25 kommer han presentera vad man vill göra under mandatperioden.

Media-no-image

Sweden Green Building Council tar över hela ansökningsprocessen för svenska byggnader i EU GreenBuilding

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 10:00 CEST

Den europeiska miljöcertifieringen EU GreenBuilding utvecklades för att energieffektivisera byggnadsbeståndet och EU har sedan starten ansvarat för den slutliga hanteringen och certifieringen av byggnader. Från den 1 oktober slutar man dock med denna hantering, men certifieringen kommer i fortsättningen att skötas av internationella aktörer.

I Sverige kommer man fortfarande att kunna certifiera sin byggnad enligt systemets krav via Sweden Green Building Council. Sweden Green Building Council är en av de tre största aktörerna inom GreenBuilding och har den mest utbyggda hanteringen för systemet i Europa. Nu kan ansökningarna göras helt på svenska och återrapporteringen till EU utgår. Detta  förenklar hanteringen och snabbar upp processen.

EU GreenBuildings popularitet bland svenska fastighetsägare och systemets enkla upplägg har gjort att det varit ett bra incitament för den svenska bygg- och fastighetsbranschen att energieffektivisera. Sweden Green Building Council vill givetvis behålla detta i framtiden och ser fördelar i möjligheten att helt få hantera systemet och man räknar med att handläggningen nu blir snabbare och lättare.

För frågor, maila till greenbuilding@sgbc.se 


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council hanterar hela ansökningsprocessen för svenska byggnader i EU GreenBuilding från den 1 oktober. EU slutar hantera ansökningar från det datumet, men i Sverige kommer man fortfarande att kunna certifiera sin byggnad enligt systemets krav via Sweden Green Building Council. Detta förenklar hanteringen och snabbar upp processen.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt svenskt certifieringssystem för hållbara städer

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 10:00 CEST

Sweden Green Building Council vill utveckla ett nytt helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities.

Sverige är en internationell förebild inom hållbar stadsutveckling, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. Om vi ska behålla den positionen behöver vi i dialog med många olika aktörer utveckla ett certifieringssystem som fungerar bättre. Min förhoppning är att vi, med den kompetens som finns i Sverige, ska skapa ett system som gör det lättare att nå hållbarhetsmål. Samtidigt ska det förstås ställas höga krav om man vill göra anspråk på att planera och bygga hållbart, säger han.

Under ett års tid har 22 svenska stadsutvecklingsprojekt utvärderat det brittiska certifieringssystemet BREEAM Communities. Det har visat att det behövs en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart.  Det finns stora skillnader mellan England och Sverige avseende synsätt, rollfördelning, välfärdssystem m.m. I Sverige är det även av stor vikt att systemet fungerar för befintliga områden, vilket BREEAM Communities inte gör idag.

Svenska kommuner, företag och högskolor har stöttat och medverkat i arbetet att ta fram certifieringssystem för stadsdelar i Sverige. Sweden Green Building Council kommer nu kontakta samtliga 50 samarbetspartners för att diskutera förändringen och säkerställa att finansiering finns för att utveckla ett svenskt certifieringssystem.

Mer information kommer att finnas på www.sgbc.se och www.hallplatsen.nu. För frågor kring det svenska certifieringssystemet, kontakta Ann-Kristin Belkert, Chef Hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council, ann-kristin.belkert@sgbc.se

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och hållbarhetscertifiering av stadsdelar och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i hållbarhetsfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council vill utveckla ett helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities. Under ett års tid har 22 svenska stadsutvecklingsprojekt utvärderat certifieringssystemet. Det har visat att det behövs en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart.

Läs vidare »
Shdpeubw778q6gxkntey

Sweden Green Building Awards utökas med fler priskategorier

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 11:00 CEST

Sweden Green Building Awards - den svenska bygg- och fastighetsbranschens stora prisutdelning för hållbart byggande - har utökats med fem priskategorier. Bland de nya priserna finns bland annat ett nyinstiftat pris för hållbarhetsarbete i innovativ samverkan, framtaget av Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Vinnarna kommer presenteras på Building Sustainability SGBC14 i november.

Ly4s1qphj5ox8lhc8otb

Över tvåhundra byggnader är nu certifierade enligt Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 08:30 CEST

Det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad fortsätter att växa och bli alltmer populärt och det har nu certifierats över 200 byggnader i systemet. Det är ICA Kvantum i Knivsta som blev den tvåhundrade byggnaden som certifierades och betyget blev Miljöbyggnad Silver.

Media-no-image

Sveriges främsta hållbara byggprojekt presenteras i Barcelona

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 14:22 CEST

På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar. Fem nya byggnader, två ombyggnader och tre stadsdelsprojekt från olika delar av landet kommer att presenteras på utställningen under tre dagar, där Sveriges världsledande roll i det hållbara byggandet kommer att lyftas fram.

- Det har varit en spännande och rolig utmaning att leda juryarbetet. Tillsammans har vi efter tuffa överväganden kunnat välja ett antal viktiga och inspirerande exempel på hållbara byggnader och stadsdelar. Jag är övertygad om att de kan väcka internationell uppmärksamhet och bli goda förebilder för städer bortom vårt eget land. Vi har valt exempel som gör avtryck, säger juryns ordförande Peter Örn.

De vinnande projekten visar alla på ett starkt hållbarhetstänkande, vilja att använda ny teknik för att skapa grönare miljöer och innovativa lösningar för att sätta både miljö och människor i fokus. Vinnarna är i kategorin nya byggnader Greenhouse Augustenborg i Malmö, Backsippans förskola i Ronneby, Väla Gård i Helsingborg, Herrestaskolan i Järfälla och Masthusen kv11 i Malmö och i kategorin ombyggnader Rådhus Skåne i Kristianstad och Swecohuset i Stockholm. De vinnande stadsdelsprojekten är Albano i Stockholm, Sköna Gröna Lagersberg i Eskilstuna och Brunnshög i Lund.

- Vi anser att det är viktigt att internationellt visa upp det starka svenska kunnandet när det gäller hållbart byggande. Ett kunnande som i mycket är resultatet av svenska FoU-satsningar och har stor betydelse för att uppfylla nationella och internationella miljömål, säger Conny Rolén, forskningssekreterare på Formas.

SB14 är den sista delen i denna upplaga av Sustainable Building Conference Series och är världens största konferens för hållbart byggande. Konferensen äger rum i Barcelona den 28-30 oktober, med deltagare från hela världen. Sweden Green Building Council, Formas och Boverket kommer tillsammans att presentera vinnarna i montern på konferensen samt på ett antal evenemang i samband med konferensen.

Mer information om vinnarna, samt juryns motiveringar, finns på sb14.sgbc.se

För frågor, kontakta Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se, Madeleine Hjortsberg, enhetschef på Boverket, madeleine.hjortsberg@boverket.se eller Peter Bylund, informationssekreterare Formas, peter.bylund@formas.se


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation och marknadsföring
 • carlhr-fspbqhbrewhwedrik.fqrrifbdeofn@dmqrvtsgbciv.se
 • +46 73 073 98 99

 • Presskontakt
 • VD
 • mlztbengoft.wamqjmnggren@sgbqmmdc.se
 • + 46 (0)708 634996

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida

Länkar