Media-no-image

​Utökat samarbete för hållbart byggande i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 08:00 CEST

Sweden Green Building Council - den största organisationen för hållbart samhällsbyggande i Sverige - och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat - ett nätverk i norra Sverige med närmare 60 medlemmar - inleder nu ett samarbete i Norrland. Målet med satsningen är att få till fler aktiviteter och nätverksmöten, där medlemmar från båda aktörerna kan mötas och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor specifika för norrländska förutsättningar och behov. Nätverket har sitt säte i Umeå och verksamheten kommer på sikt täcka hela norra Sverige.

- Nu startar vi på allvar nätverket SGBC Norr med ett möte i Umeå. Vi har tidigare nätverk i Syd och Väst. Dessa nätverk ger ökad möjlighet för medlemmar och andra att diskutera hållbart byggande och certifiering, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

- Att samarbeta med SGBC förbättrar våra möjligheter att verka i norra Sverige samtidigt som det ger oss i nätverket ännu bättre möjligheter att utbyta erfarenheter med nationella och internationella partners, säger Mikael Berglund, ordförande i nätverket för hållbart byggande och förvaltade i kallt klimat.

Det första gemensamma mötet sker på Storforum 2016 i Umeå den 21 april, där representanter från offentlig förvaltning och näringsliv möts för en heldag om hållbart byggande. För medlemmar i SGBC eller Nätverket är deltagande på dagen kostnadsfritt.

För frågor om Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, kontakta Michael Jalmby, michael.jalmby@esam.se 

För frågor om Sweden Green Building Council, kontakta Carl-Fredrik Fridén, carl-fredrik.friden@sgbc.se

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat inleder nu ett samarbete i Norrland. Målet med satsningen är att få till fler aktiviteter och nätverksmöten, där medlemmar från båda aktörerna kan mötas och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor specifika för norrländska förutsättningar och behov.

Läs vidare »
Media-no-image

Världens största samarbetsprojekt för renovering lanseras för att minska energianvändningen i byggnader

Pressmeddelanden   •   2016-03-02 14:02 CET

Världens största samarbetsprojekt för renovering av byggnader har officiellt lanserats den här veckan av Green Building Councils i hela Europa, däribland Sweden Green Building Council, som har varit med sedan starten. Detta för att ta itu med en av regionens största klimatutmaningar - befintliga byggnader.

Efter mer än ett års förberedelser lanserar projektet BUILD UPON nu en serie med 80 evenemang runt om i Europa, med syftet att sammanföra mer än 1000 organisationer för att i en samlad ansträngning minska energianvändningen och utsläppen från byggnader. Det är en stor utmaning - utsläppen genererade av den befintliga bebyggelsen står för 36 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp.

BUILD UPON vill övervinna denna utmaning genom att stödja regeringar, industrin och det civila samhället i arbetet med att ta fram långsiktiga, nationella planer för hur de befintliga byggnadsbestånden kommer att renoveras. Projektet kommer att föra samman en varierad blandning av organisationer för att samarbeta i hur man ska ta itu med denna fråga, i syfte att tillsammans komma överens om starka nationella strategier med tydliga energisparmål, vilka enligt direktiv från EU måste lämnas in senast i april 2017

BUILD UPON kommer att använda två plattformar för att underlätta samarbetet:

 • RenoWiki” – En online-portal som tillåter individer och företag att lägga upp information om initiativ för byggnadsrenovering i Europa, för att utbyta goda och framgångsrika exempel. Hittills finns det mer än 550 initiativ på RenoWiki.
 • En serie med över 80 evenenemang i de 13 deltagande länderna kommer att konsultera och engagera viktiga aktörer i vad som skulle kunna ingå i deras nationella renoveringsstrategi, såsom politiska åtgärder, finansieringslösningar, kompetensprogram och medvetandehöjande initiativ.

RenoWiki och programmet för alla eventen finns tillgängligt på www.buildupon.eu

- I vårt arbete med miljöcertifieringar så är det återkommande temat alltid den befintliga bebyggelsen. Vi kan bygga hur många smarta och energisnåla nya hus som helst, men om vi inte tar tag i det bestånd vi redan har så kommer det inte räcka för att klara klimatmålen, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. Det räcker inte längre med att bara agera nationellt, det behövs en gemensam plattform som Build Upon där vi kan göra det klart och tydligt att det finns ett engagemang över hela Europa för att lösa de här frågorna.

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Efter mer än ett års förberedelser lanserar projektet BUILD UPON nu en serie med 80 evenemang runt om i Europa, med syftet att sammanföra mer än 1000 organisationer för att i en samlad ansträngning minska energianvändningen och utsläppen från byggnader. Det är en stor utmaning - utsläppen genererade av den befintliga bebyggelsen står för 36 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp.

Läs vidare »
Vkyh5boclcfjv4tevgai

Nu blir det enklare att certifiera flera byggnader i Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2016-02-16 08:10 CET

Nu lanseras ett förenklat tillvägagångssätt för att underlätta för fastighetsägare som vill miljöcertifiera sina byggnader i Miljöbyggnad. Liknande byggnader hos en fastighetsägare kan i fortsättningen genomgå en samgranskning. I praktiken kan då flera lika byggnader granskas gemensamt, vilket innebär att bara en av byggnaderna behöver gå igenom granskningsprocessen.

Media-no-image

Tolv svenska stadsdelar börjar använda certifieringsguiden Citylab Action

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 09:10 CET

Idag inleds pilotomgången av Citylab Action med en kickoff i Uppsala. Byggherrar, forskare, politiker, utvecklare m.fl. från olika stadsutvecklingsprojekt runtom i landet träffas under två dagar för att utbyta erfarenheter, lära känna varandra och prata hållbar stadsutveckling.

Citylab Action är en guide för hållbar stadsutveckling som är utvecklad enligt svenska krav och behov och lanserades hösten 2015 av Sweden Green Building Council. I en första omgång kommer guiden användas av tolv stadsutvecklingsprojekt i Sverige. De erfarenheter som projekten får kommer inkluderas i guidens fortsatta utveckling och blir till nytta för framtidens hållbara städer.

Över 70 personer är med på kickoffen, som är inledningen på ett samarbete där deltagarna kommer använda Citylab Actions guide för hållbar stadsutveckling och upprätta hållbarhetsprogram för sina projekt.

- Det är en häftig känsla att vi nu startar pilotomgången, säger Ann-Kristin Belkert, Chef Citylab på Sweden Green Building Council. Det blev en intressant och bra blandning av olika typer av stadsutvecklingsprojekt och de är alla väldigt engagerade.

I Uppsala träffas representanter från Barkarbystaden TRE, Campus Albano, DrottningH, Falsterbokanalen, Lommarstranden, Masthuggskajen, Norrtälje Hamn, Rosendal, Skeppsbron, Solna Business Park, Stadsläkning Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda och Täby Park.

Då takten ökar i Citylab så har Sweden Green Building Council också anlitat Tomas Gustafsson som programledare. Tomas har tidigare arbetat som miljö- och hållbarhetsstrateg på Stockholms stad och inom olika UNDP- och UNEP-projekt. I sin nya roll på Sweden Green Building Council kommer han arbeta med att leda pilotomgångens arbete och möten.

- Det kommer att bli en spännande resa tillsammans med tolv framsynta stadsutvecklingsprojekt som vill utvecklas hållbart, säger Tomas Gustafsson. På detta sätt säkerställer projekten att man hör framtiden till.

Frågor om Citylab Action? Kontakta Tomas Gustafsson på tomas.gustafsson@sgbc.se eller Jonas Lind på jonas.lind@sgbc.se

Övriga frågor kan skickas till Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör på Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se 

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

​Idag inleds pilotomgången av Citylab Action med en kickoff i Uppsala. Byggherrar, forskare, politiker, utvecklare m.fl. från olika stadsutvecklingsprojekt runtom i landet träffas under två dagar för att utbyta erfarenheter, lära känna varandra och prata hållbar stadsutveckling.

Läs vidare »
Inq3ld4hzrlug1mzx1nn

Gränby Köpstad 6 får Sveriges första BREEAM SE slutcertifiering

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 11:00 CET

Atrium Ljungberg blir den första fastighetsägaren i Sverige som får en slutcertifiering i BREEAM SE. Det är fastigheten Gränby Köpstad 6 i Uppsala som uppnår betyget Very Good.

Tciagkomubbugvt75ryf

Nytt system för att energieffektivisera bostäder

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 13:20 CET

Nu lanserar Sweden Green Building Council ett nytt system för att energieffektivisera bostäder. Det är systemet GreenBuilding som från den 1 december kan användas för att certifiera bostäder. Förhoppningen är att systemet används av fler fastighetsägare och framförallt i den befintliga bebyggelsen, där de riktigt stora klimatbesparingarna går att göra.

Dggwg4fozk4lbcemd1ya

Tio projekt utvecklar hållbara stadsdelar enligt svensk guide

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 08:30 CET

Citylab Action, den svenska guiden för hållbarhetscertifiering av stadsdelar, har valts som verktyg för tio hållbara stadsdelsprojekt i olika delar av Sverige. Projekten kommer dela kunskaper och erfarenheter och tillsammans lösa de hållbarhetsutmaningar som framtidens städer står inför.

Dggwg4fozk4lbcemd1ya

Nu lanseras Citylab Action 1.0

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 11:20 CET

Citylab Action, en guide för hållbar stadsutveckling i Sverige, har nu släppts. Den nya guiden kan användas för att redan från planeringsstadiet ge stadsutvecklingsprojekt vägledning om vad man bör göra för att skapa hållbara och levande stadsdelar med människan och miljön i centrum.

Media-no-image

Castellum är 2015 års vinnare av det europeiska hållbarhetspriset Leadership in Sustainability

Pressmeddelanden   •   2015-10-16 09:00 CEST

Sweden Green Building Councils medlem Castellum, som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag, har mottagit World Green Building Councils europeiska ledarskapspris Business Leadership in Sustainability i samband med GreenBuild Euromed i Verona. Priset har tagits fram av WorldGBC:s europeiska nätverk för att premiera ledarskap inom hållbara byggnadsprojekt, företagsengagemang och offentlig verksamhet.

- När vi driver på arbetet för en bättre framtid är hållbart byggande en viktig faktor i utvecklingen och Castellum visar att hållbarhetsarbetet leder till både goda affärer och en bättre byggd miljö, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council. Jag är oerhört glad över att Castellum, som är en av våra medlemmar, har vunnit 2015 års pris.

Castellum får priset för sitt framstående arbete med att ta hand om både hyresgäster och anställda; för sitt miljöarbete, där 20% av beståndet är certifierat enligt Miljöbyggnad, GreenBuilding eller BREEAM; och för sitt sociala hållbarhetsarbete, då man uppvisat ett kontinuerligt engagemang i att vidareutveckla områden man äger fastigheter i, en vilja att samarbeta med högskolor och universitet och en förmåga att lyfta fram unga talanger.

- Det känns fantastiskt att i hård konkurrens få ta emot detta prestigefyllda pris, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. Castellum väljer inte mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt – tvärtom är hållbarhetsarbetet en förutsättning för att skapa långsiktig tillväxt. Utmärkelsen sporrar hela koncernen att fortsätta med utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.

World Green Building Council, som delar ut priset, är ett internationellt nätverk med över 100 nationella councils under sitt paraply. Tillsammans arbetar man för att stärka och utvidga det hållbara byggandet över hela världen. Sweden Green Building Council, som representerar Sverige i världsorganisationen, har varit medlemmar sedan 2011 och föreningens VD Bengt Wånggren sitter i styrelsen sedan 2015.

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Castellum, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och medlem i Sweden Green Building Council, har mottagit det europeiska ledarskapspriset Leadership in Sustainability, som delas ut av World Green Building Council. Priset premierar ledarskap inom hållbara byggnadsprojekt, företagsengagemang och offentlig verksamhet.

Läs vidare »
Stkvhmgufkwvnkunvl4z

Goda samarbeten, forskningsanläggning i framkant och eldsjälar prisade på årets Sweden Green Building Awards

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 09:45 CEST

​Sweden Green Building Awards, utmärkelsen som premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige, delades igår ut på Stockholms stadshus. Personer som driver hållbarhetsarbetet framåt, projekt som gör volymcertifieringar av befintlig bebyggelse, anläggningsprojekt som har närmiljön i åtanke och hållbara forskningsanläggningar som kräver yttersta precision prisades vid galamiddagen.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation och marknadsföring
 • carl-faeredrikht.friden@uasgbc.se
 • +46 73 073 98 99

 • Presskontakt
 • VD
 • bengt.wanggren@sgbc.se
 • + 46 (0)708 634996

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida