S8tvmcjnvojbf2qoppbz

Nu har remissversionen av Miljöbyggnad 3.0 släppts

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 08:00 CET

Miljöbyggnad, det ledande svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, kommer under 2017 uppdateras till en ny version. Den nya versionen har nu släppts på remiss för samtliga intresserade parter att lämna synpunkter på.

Tiw0g09py0kwbkbkduki

Pilotomgången för Citylab Action blev en succé!

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 08:00 CET

Under ett års tid har tolv stadsutvecklingsprojekt mötts för att utbyta kunskap, erfarenheter och utmaningar kring hållbarhet. Nu har den sjätte och sista träffen för Citylab Action 2016 ägt rum, och responsen från deltagarna är mycket positiv.

Ceu23bjdmcwkepum5kev

Nu förtydligas de Globala målen för hållbar utveckling för bättre genomförande i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 10:15 CET

Det finns ett stort intresse från myndigheter, kommuner, företag och civilsamhället att förtydliga och utveckla de Globala målen för hållbar utveckling. The New Division, Malmö stad och Sweden Green Building Council tar tillsammans med UNDP Sverige initiativ till att underlätta för myndigheter, kommuner, civilsamhället och företag att införa de 17 globala mål som antogs i FN förra året.

Wxlgcwq17ex1zfknb9uo

Envisa, modiga och engagerade personer och projekt årets vinnare av Sweden Green Building Awards

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 11:00 CEST

​Sweden Green Building Awards delades igår ut på Stockholm Stadshus till sju glada vinnare. Prisutdelningen är en utmärkelse som premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige. Årets vinnare är personer och projekt som utmärkt sig för att med mod, envishet, engagemang och nyfikenhet uppnått framstående bedrifter inom hållbart samhällsbyggande.

U8ky8iiqwgdutg3gi61e

Miljöministern inledningstalar på Building Sustainability SGBC16

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 09:00 CEST

Building Sustainability SGBC16, Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande, kommer inledas med ett tal av miljöminister Karolina Skog den 18 oktober. Vad blir de miljöpolitiska konsekvenserna av detta när infrastrukturen är i behov av att uppgraderas, städerna fortsätter växa och Sverige behöver 700 000 nya bostäder inom en tioårsperiod?

O04tjiloiksnbhk55zgd

Samråd, dialog och lyhördhet är receptet för lyckade renoveringar i hyresrätter

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2016 08:00 CEST

BuildUpon, ett europeiskt samarbete med syftet att öka energieffektiviseringen i befintlig bebyggelse, har haft sina första workshopar i Sverige. Workshoparna, som anordnades i Stockholm av Sweden Green Building Council och Energieffektiviseringsföretagen, samlade ett 40-tal deltagare från olika delar av landet för att prata om hur man bäst renoverar hyresrätter i flerbostadshus.

Fvhsdmkez24gwi9unxyl

Gottsunda i Uppsala deltar i svenskt program för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:00 CEST

Citylab Action - ett initiativ för att stötta och hjälpa stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet - startade sin första omgång under 2016, med tolv deltagande projekt. Under 2017 är det dags för nästa omgång och nu är det första stadsutvecklingsprojektet klart. Det blir Gottsundaområdet i Uppsala som kommer att arbeta enligt Citylab Actions guide för hållbar stadsutveckling.

Media no image

300 medlemmar i Sweden Green Building Council

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 08:00 CEST

Sweden Green Building Council, Sveriges största medlemsorganisation för hållbart byggande, har nu 300 medlemmar. Föreningen har sedan den grundades haft en stark medlemsutveckling och att man nu når 300 medlemmar är ytterligare ett bevis för att den svenska branschen är mycket engagerad i hållbarhetsfrågor.

- Att SGBC växer är viktigt för vårt uppdrag, men också ett tecken på att uppdraget är viktigt. Med certifiering av byggandet tar vi hela tiden steg mot ett hållbart samhälle. Det gör skillnad och många vill vara med på den resan, säger Reinhold Lennebo, styrelseordförande i föreningen.

Föreningens 300:e medlem blev CIT Energy Management AB, som arbetar med att identifiera och säkerställa lösningar för energieffektivitet och inomhusklimat i byggnader.

- Våra uppdrag består i att dels hjälpa fastighetsägare att nå hållbara byggnader och dels hjälpa myndigheter och branschorganisationer till att påskynda omställningen till ett hållbart byggnadsbestånd. Att vara medlem i SGBC är därför ett självklart val, säger Åsa Wahlström på CIT.

Med allt fler medlemmar från alla delar av bygg- och fastighetsbranschen fortsätter Sweden Green Building Council att vara en röst för framtidens hållbara städer, arbetsplatser och bostäder. Man ser nu fram emot ännu fler medlemmar i framtiden, för att göra den rösten ännu starkare.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

​Sweden Green Building Council, Sveriges största medlemsorganisation för hållbart byggande, har nu 300 medlemmar. Den trehundrade medlemmen blev det Göteborgs-baserade företaget CIT Energy Management. Föreningen har sedan den grundades haft en stark medlemsutveckling och att man nu når 300 medlemmar är ytterligare ett bevis för att den svenska branschen är mycket engagerad i hållbarhetsfrågor.

Läs vidare »
Media no image

Nya nordiska riktlinjer för hållbara byggvaror

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 08:00 CEST

Gemensamma riktlinjer för inköp av hållbara miljö- och hälsoanpassade byggvaror har utvecklats av Green Building Councils i Sverige, Norge, Finland och Island i ett nordiskt projekt. Riktlinjerna har tre olika ambitionsnivåer. Fastighetsägare bestämmer nivå och har då förslag på krav för upphandling. Riktlinjerna är anpassade för nybyggnation, ombyggnad och underhåll av byggnader.

- De nya gemensamma riktlinjerna kommer att förenkla för fastighetsägare och entreprenörer att göra kloka val. Riktlinjerna kommer också vara till nytta för svenska certifieringssystem, som Miljöbyggnad och BREEAM-SE, säger Jonny Hellman som är projektledare för den svenska delen av projektet.

De nordiska länderna har delvis olika lagstiftning och praxis och använder olika verktyg för miljöbedömning av byggvaror. Riktlinjerna är inte ett nytt verktyg och de konkurrerar därför inte med befintliga system i Sverige som t.ex. Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Basta. Projektet visar att Sverige har kommit långt i sitt arbete, speciellt när det gäller att undvika oönskade ämnen, men att vi ligger efter när det gäller användandet och framtagandet av EPD:er (Environment Product Declaration).

- För att koldioxidutsläppen vid tillverkning av byggvaror ska minska behöver vi EPD:er som avser just den produkt vi avser använda. Genom att börja begära produktspecifika EPD:er får vi producenter att börjar konkurrera om att minska sina utsläpp, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

Riktlinjerna är resultatet av ett projekt som har pågått i två år, Nordic Guide to Sustainable Materials, vilket har finansierats av Nordic Innovation. Projektet är ett första steg mot att nå harmoniserade Nordiska krav för hållbara byggvaror.

Riktlinjerna, guiderna och andra dokument finns nu att ladda ner från Sweden Green Building Councils hemsida.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

​Gemensamma riktlinjer för inköp av hållbara miljö- och hälsoanpassade byggvaror har utvecklats av Green Building Councils i Sverige, Norge, Finland och Island i ett nordiskt projekt. Riktlinjerna har tre olika ambitionsnivåer. Fastighetsägare bestämmer nivå och har då förslag på krav för upphandling. Riktlinjerna är anpassade för nybyggnation, ombyggnad och underhåll av byggnader.

Läs vidare »
Gmkomjgflbvpze2p7axe

Reinhold Lennebo ny styrelseordförande i Sweden Green Building Council

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 09:30 CEST

På årsstämman den 11 maj valdes Reinhold Lennebo, VD för Fastighetsägarna Sverige, till ny styrelseordförande för Sweden Green Building Council. Han tar över posten från Monica von Schmalensee, som varit föreningens ordförande sedan dess grundande år 2009.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Policy- och marknadschef
 • Marknadsföring, annonsering och policyfrågor
 • evelina.strahlagatndxqxxuopyuvfeldbkjmt@sgmjbcsf.sdoe
 • +46 (0)8 599 294 33

 • Presskontakt
 • VD
 • bengt.wagkpalrnggehxgrcybbbdgben@sxrlbgbghc.se
 • + 46 (0)599 294 31

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida