Gmkomjgflbvpze2p7axe

Reinhold Lennebo ny styrelseordförande i Sweden Green Building Council

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 09:30 CEST

På årsstämman den 11 maj valdes Reinhold Lennebo, VD för Fastighetsägarna Sverige, till ny styrelseordförande för Sweden Green Building Council. Han tar över posten från Monica von Schmalensee, som varit föreningens ordförande sedan dess grundande år 2009.

Pdehvidrrquycg1lnwsk

Dags att nominera till Sweden Green Building Awards 2016

Nyheter   •   Maj 03, 2016 14:00 CEST

​Sveriges främsta priser för hållbart byggande, Sweden Green Building Awards, kommer att delas ut för femte gången i år och nu inleds nomineringsperioden. De eftertraktade priserna kommer tas emot av lyckliga vinnare på galamiddagen på konferensen Building Sustainability SGBC16 den 18 oktober.

Media-no-image

​Utökat samarbete för hållbart byggande i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2016 08:00 CEST

Sweden Green Building Council - den största organisationen för hållbart samhällsbyggande i Sverige - och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat - ett nätverk i norra Sverige med närmare 60 medlemmar - inleder nu ett samarbete i Norrland. Målet med satsningen är att få till fler aktiviteter och nätverksmöten, där medlemmar från båda aktörerna kan mötas och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor specifika för norrländska förutsättningar och behov. Nätverket har sitt säte i Umeå och verksamheten kommer på sikt täcka hela norra Sverige.

- Nu startar vi på allvar nätverket SGBC Norr med ett möte i Umeå. Vi har tidigare nätverk i Syd och Väst. Dessa nätverk ger ökad möjlighet för medlemmar och andra att diskutera hållbart byggande och certifiering, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

- Att samarbeta med SGBC förbättrar våra möjligheter att verka i norra Sverige samtidigt som det ger oss i nätverket ännu bättre möjligheter att utbyta erfarenheter med nationella och internationella partners, säger Mikael Berglund, ordförande i nätverket för hållbart byggande och förvaltade i kallt klimat.

Det första gemensamma mötet sker på Storforum 2016 i Umeå den 21 april, där representanter från offentlig förvaltning och näringsliv möts för en heldag om hållbart byggande. För medlemmar i SGBC eller Nätverket är deltagande på dagen kostnadsfritt.

För frågor om Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, kontakta Michael Jalmby, michael.jalmby@esam.se 

För frågor om Sweden Green Building Council, kontakta Carl-Fredrik Fridén, carl-fredrik.friden@sgbc.se

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council och Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat inleder nu ett samarbete i Norrland. Målet med satsningen är att få till fler aktiviteter och nätverksmöten, där medlemmar från båda aktörerna kan mötas och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor specifika för norrländska förutsättningar och behov.

Läs vidare »
Media-no-image

Världens största samarbetsprojekt för renovering lanseras för att minska energianvändningen i byggnader

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2016 14:02 CET

Världens största samarbetsprojekt för renovering av byggnader har officiellt lanserats den här veckan av Green Building Councils i hela Europa, däribland Sweden Green Building Council, som har varit med sedan starten. Detta för att ta itu med en av regionens största klimatutmaningar - befintliga byggnader.

Efter mer än ett års förberedelser lanserar projektet BUILD UPON nu en serie med 80 evenemang runt om i Europa, med syftet att sammanföra mer än 1000 organisationer för att i en samlad ansträngning minska energianvändningen och utsläppen från byggnader. Det är en stor utmaning - utsläppen genererade av den befintliga bebyggelsen står för 36 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp.

BUILD UPON vill övervinna denna utmaning genom att stödja regeringar, industrin och det civila samhället i arbetet med att ta fram långsiktiga, nationella planer för hur de befintliga byggnadsbestånden kommer att renoveras. Projektet kommer att föra samman en varierad blandning av organisationer för att samarbeta i hur man ska ta itu med denna fråga, i syfte att tillsammans komma överens om starka nationella strategier med tydliga energisparmål, vilka enligt direktiv från EU måste lämnas in senast i april 2017

BUILD UPON kommer att använda två plattformar för att underlätta samarbetet:

 • RenoWiki” – En online-portal som tillåter individer och företag att lägga upp information om initiativ för byggnadsrenovering i Europa, för att utbyta goda och framgångsrika exempel. Hittills finns det mer än 550 initiativ på RenoWiki.
 • En serie med över 80 evenenemang i de 13 deltagande länderna kommer att konsultera och engagera viktiga aktörer i vad som skulle kunna ingå i deras nationella renoveringsstrategi, såsom politiska åtgärder, finansieringslösningar, kompetensprogram och medvetandehöjande initiativ.

RenoWiki och programmet för alla eventen finns tillgängligt på www.buildupon.eu

- I vårt arbete med miljöcertifieringar så är det återkommande temat alltid den befintliga bebyggelsen. Vi kan bygga hur många smarta och energisnåla nya hus som helst, men om vi inte tar tag i det bestånd vi redan har så kommer det inte räcka för att klara klimatmålen, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. Det räcker inte längre med att bara agera nationellt, det behövs en gemensam plattform som Build Upon där vi kan göra det klart och tydligt att det finns ett engagemang över hela Europa för att lösa de här frågorna.

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Efter mer än ett års förberedelser lanserar projektet BUILD UPON nu en serie med 80 evenemang runt om i Europa, med syftet att sammanföra mer än 1000 organisationer för att i en samlad ansträngning minska energianvändningen och utsläppen från byggnader. Det är en stor utmaning - utsläppen genererade av den befintliga bebyggelsen står för 36 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp.

Läs vidare »
Vkyh5boclcfjv4tevgai

Nu blir det enklare att certifiera flera byggnader i Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 08:10 CET

Nu lanseras ett förenklat tillvägagångssätt för att underlätta för fastighetsägare som vill miljöcertifiera sina byggnader i Miljöbyggnad. Liknande byggnader hos en fastighetsägare kan i fortsättningen genomgå en samgranskning. I praktiken kan då flera lika byggnader granskas gemensamt, vilket innebär att bara en av byggnaderna behöver gå igenom granskningsprocessen.

Media-no-image

Tolv svenska stadsdelar börjar använda certifieringsguiden Citylab Action

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 09:10 CET

Idag inleds pilotomgången av Citylab Action med en kickoff i Uppsala. Byggherrar, forskare, politiker, utvecklare m.fl. från olika stadsutvecklingsprojekt runtom i landet träffas under två dagar för att utbyta erfarenheter, lära känna varandra och prata hållbar stadsutveckling.

Citylab Action är en guide för hållbar stadsutveckling som är utvecklad enligt svenska krav och behov och lanserades hösten 2015 av Sweden Green Building Council. I en första omgång kommer guiden användas av tolv stadsutvecklingsprojekt i Sverige. De erfarenheter som projekten får kommer inkluderas i guidens fortsatta utveckling och blir till nytta för framtidens hållbara städer.

Över 70 personer är med på kickoffen, som är inledningen på ett samarbete där deltagarna kommer använda Citylab Actions guide för hållbar stadsutveckling och upprätta hållbarhetsprogram för sina projekt.

- Det är en häftig känsla att vi nu startar pilotomgången, säger Ann-Kristin Belkert, Chef Citylab på Sweden Green Building Council. Det blev en intressant och bra blandning av olika typer av stadsutvecklingsprojekt och de är alla väldigt engagerade.

I Uppsala träffas representanter från Barkarbystaden TRE, Campus Albano, DrottningH, Falsterbokanalen, Lommarstranden, Masthuggskajen, Norrtälje Hamn, Rosendal, Skeppsbron, Solna Business Park, Stadsläkning Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda och Täby Park.

Då takten ökar i Citylab så har Sweden Green Building Council också anlitat Tomas Gustafsson som programledare. Tomas har tidigare arbetat som miljö- och hållbarhetsstrateg på Stockholms stad och inom olika UNDP- och UNEP-projekt. I sin nya roll på Sweden Green Building Council kommer han arbeta med att leda pilotomgångens arbete och möten.

- Det kommer att bli en spännande resa tillsammans med tolv framsynta stadsutvecklingsprojekt som vill utvecklas hållbart, säger Tomas Gustafsson. På detta sätt säkerställer projekten att man hör framtiden till.

Frågor om Citylab Action? Kontakta Tomas Gustafsson på tomas.gustafsson@sgbc.se eller Jonas Lind på jonas.lind@sgbc.se

Övriga frågor kan skickas till Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör på Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se 

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

​Idag inleds pilotomgången av Citylab Action med en kickoff i Uppsala. Byggherrar, forskare, politiker, utvecklare m.fl. från olika stadsutvecklingsprojekt runtom i landet träffas under två dagar för att utbyta erfarenheter, lära känna varandra och prata hållbar stadsutveckling.

Läs vidare »
Inq3ld4hzrlug1mzx1nn

Gränby Köpstad 6 får Sveriges första BREEAM SE slutcertifiering

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2015 11:00 CET

Atrium Ljungberg blir den första fastighetsägaren i Sverige som får en slutcertifiering i BREEAM SE. Det är fastigheten Gränby Köpstad 6 i Uppsala som uppnår betyget Very Good.

Tciagkomubbugvt75ryf

Nytt system för att energieffektivisera bostäder

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 13:20 CET

Nu lanserar Sweden Green Building Council ett nytt system för att energieffektivisera bostäder. Det är systemet GreenBuilding som från den 1 december kan användas för att certifiera bostäder. Förhoppningen är att systemet används av fler fastighetsägare och framförallt i den befintliga bebyggelsen, där de riktigt stora klimatbesparingarna går att göra.

Dggwg4fozk4lbcemd1ya

Tio projekt utvecklar hållbara stadsdelar enligt svensk guide

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 08:30 CET

Citylab Action, den svenska guiden för hållbarhetscertifiering av stadsdelar, har valts som verktyg för tio hållbara stadsdelsprojekt i olika delar av Sverige. Projekten kommer dela kunskaper och erfarenheter och tillsammans lösa de hållbarhetsutmaningar som framtidens städer står inför.

Dggwg4fozk4lbcemd1ya

Nu lanseras Citylab Action 1.0

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2015 11:20 CET

Citylab Action, en guide för hållbar stadsutveckling i Sverige, har nu släppts. Den nya guiden kan användas för att redan från planeringsstadiet ge stadsutvecklingsprojekt vägledning om vad man bör göra för att skapa hållbara och levande stadsdelar med människan och miljön i centrum.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Policy- och marknadschef
 • Marknadsföring, annonsering och policyfrågor
 • evelina.strandfeldt@sgbc.se
 • +46 (0)8 599 294 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikationsfrågor
 • carl-fxjxczeredruqik.fwcriden@adsgbc.sefe
 • +46 (0)8 599 294 34

 • Presskontakt
 • VD
 • bengt.wanggren@sgbc.se
 • + 46 (0)599 294 31

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida