3g1yzmr2ipi7owltszrnja

Ekobanken blir första bank med hållbarhetsrabatt på bolånet för alla boende i hus märkta med Miljöbyggnad

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 10:00 CEST

Alla med bolån hos Ekobanken får från och med idag en låg rörlig ränta på 2,25 % om de bor i ett hus eller lägenhet som är märkt med certifieringen Miljöbyggnad silver eller guld. Ett rörligt bolån på 1 miljon SEK blir därmed 3 000 SEK billigare per år, skatteavdrag inräknat, jämfört med de tio största bankernas listpriser.

Media-no-image

Dags för en hållbar revolution inom byggmaterialindustrin

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 11:15 CET

Med projektet ”Nordic Guide to Sustainable Materials” så har Green Building Councils i Sverige, Norge, Finland och Island gått samman för att revolutionera byggmaterialindustrin i de nordiska länderna. Projektet ska ta sig an tre huvudutmaningar: att komma överens om gemensamma funktionella kriterier; att få in miljödeklarationer från tillräckligt många nordiska produkter och att förenkla beställarprocessen för hållbara material.

– Vi vill vidareutveckla redan existerande och väl fungerande verktyg för produktdokumentation, då ambitionen för detta projekt är att ska kunna utvecklas enligt samma uppsättning funktionella kriterier. Vårt mål är att miljökraven och kraven på dokumentation ska bli konsekventa i hela den nordiska regionen, från projekt till projekt, säger Katharina Bramslev på Norwegian Green Building Council, som leder projektet.

Projektet ”Nordic Guide to Sustainable Materials” kommer att skapa praktiska riktlinjer för fastighetsägare som kräver att man använder hållbara byggmaterial och kommer att kunna användas på alla sorters bygg- och renoveringsprojekt. Ett långsiktigare mål är att man ska få likvärdiga materialkrav i miljöcertifieringssystem som BREEAM och LEED. De kommer också vara tillgängliga för fastighetsägare som inte siktar på en specifik certifiering, men som ändå vill arbeta ifrån ett hållbart perspektiv när det gäller design och konstruktion.

En guide kommer att tas fram, vilken kommer innehålla riktlinjer för införskaffandet av hållbara material och ge råd till utvecklare och arkitekter om hur man tar in återvinning och materialeffektivitet redan i planeringsstadiet.

Projektet har fått finansiering genom Nordic Innovations Nordic Built-program och kommer att inledas i mars 2014, men slutförande i slutet av 2015.

– Det första steget i projektfasen är att ta fram arbetsgrupper i de olika nordiska länderna. De som vill dela med sig av sin kunskap och kompetens är välkomna att gå med i projektet, säger Bramslev. Arbetsgrupperna kommer att vara ansvariga för olika delar i projektet. Gruppledarna kommer att ingå i en nordisk arbetsgrupp som kommer att vara ansvarig för den övergripande utvecklingen av projektet.

För frågor om projektet, vänligen kontakta Bengt Wånggren, VD Sweden Green Building Council, bengt.wanggren@sgbc.se eller telefon 0708 63 49 96


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Med projektet ”Nordic Guide to Sustainable Materials” så har Green Building Councils i Sverige, Norge, Finland och Island gått samman för att revolutionera byggmaterialindustrin i de nordiska länderna.

Läs vidare »
Media-no-image

Sweden Green Building Council signs strategic business partnership with USGBC

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 15:00 CET

The Sweden Green Building Council (SGBC) has formed a strategic business partnership with the U.S. Green Building Council’s (USGBC) to strengthen and advance its position as the face and voice of LEED in Sweden. This partnership, the first in Europe, will increase SGBC’s role in providing LEED education, knowledge, support and resources for the Swedish market as part of ongoing efforts to make LEED more relevant and accessible to users worldwide.

“We are excited for the opportunity to be a bigger part of LEED’s success here in Sweden”, said Bengt Wånggren, CEO of Sweden Green Building Council. “Not only will this allow us to better support our member companies, but we can be a more active force to build LEED’s reputation for quality and professionalism here and with our European partners.”

SGBC has worked hard to make LEED function better in the Swedish market, from guidance documents on district energy systems, Alternative Compliance Paths, to upcoming training sessions on LEED Version 4. The partnership with USGBC formally recognizes SGBC’s leadership and positions the organization to be leaders from a technical standpoint while providing an even greater level of LEED support to their member companies.

“The partnership agreement is a very positive development for SGBC and work with LEED in Sweden", said Anna Denell, Sustainability Director at Vasakronan, Sweden’s largest property management firm. “At Vasakronan, our goal is to certify 100% of our properties and we use LEED to a large degree to accomplish that goal. That SGBC has the resources to develop regional alternative compliance paths is important and much needed. We're also thrilled to hear that education will be offered in Swedish, given that the market is in need of more LEED expertise.”

Several GBCs worldwide are negotiating similar partnership agreements with USGBC in connection with greater coordination within the main hubs of Europe, Asia and South America.

“LEED is a global language that knows no boundaries,” said Rick Fedrizzi, president, CEO and founding chair of USGBC. “SGBC is a true leader and we greatly welcome this partnership as we both advance LEED as a key solution to creating significant global and local change through resource-efficient, cost-effective green buildings.”

For questions concerning the new partnership, please contact Sue Clark, LEED Manager at Sweden Green Building Council, sue.clark@sgbc.se, +46 725 45 27 37


About Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council is a non-profit organization owned by its members, open to all companies and organizations within the Swedish construction and real estate sector who wish to develop and influence of environmental and sustainability work in the industry.

In Sweden Green Building Council, we have created a common set of values from which we operate for the accelerated development through joint certification, with a focus on Swedish needs and values. Read more about us at www.sgbc.se

About the U.S. Green Building Council

The U.S. Green Building Council (USGBC) is committed to a prosperous and sustainable future through cost-efficient and energy-saving green buildings. USGBC works toward its mission of market transformation through its LEED green building program, robust educational offerings, a nationwide network of chapters and affiliates, the annual Greenbuild International Conference & Expo, the Center for Green Schools and advocacy in support of public policy that encourages and enables green buildings and communities. For more information, visit usgbc.org, explore the Green Building Information Gateway (GBIG) and connect on TwitterFacebook and LinkedIn.

About LEED

The U.S. Green Building Council's Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) green building certification system is the foremost program for the design, construction, maintenance and operations of green buildings. With 975 million gross square meters of building space participating in the suite of rating systems and a presence in over 140 countries and territories, LEED is transforming the way built environments are designed, constructed, and operated. Learn more at usgbc.org/LEED

The Sweden Green Building Council (SGBC) has formed a strategic business partnership with the U.S. Green Building Council’s (USGBC) to strengthen and advance its position as the face and voice of LEED in Sweden. This partnership, the first in Europe, will increase SGBC’s role in providing LEED education, knowledge, support and resources for the Swedish market.

Läs vidare »
Media-no-image

Sweden Green Building Council tecknar strategiskt affärssamarbete med US Green Building Council

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 10:00 CET

Sweden Green Building Council (SGBC) har skrivit på ett strategiskt affärssamarbete med US Green Building Council (USGBC) för att stärka och främja sin position som LEED:s ansikte utåt i Sverige. Samarbetet, det första av sitt slag i Europa, kommer att utöka SGBC:s möjligheter att erbjuda LEED-utbildningar, kunskap, stöd och resurser för den svenska marknaden. Samarbetet är en del i USGBC:s pågående arbete med att göra LEED mer relevant och tillgängligt för användare världen över.

- Vi är glada över möjligheten att bli en större del i LEED:s framgångar i Sverige, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. Det här kommer inte bara ge oss möjligheten att stödja våra medlemsföretag, utan vi kan även bli en mer aktiv kraft i arbetet med att bygga upp LEED:s rykte här i Sverige och tillsammans med våra europeiska kollegor.

SGBC har arbetat hårt med att få LEED att fungera bättre på den svenska marknaden, med alltifrån riktlinjer för fjärrvärme till Alternative Compliance Paths till planerade utbildningar i LEED v4. Samarbetet med USGBC erkänner formellt SGBC:s tätposition i Europa och visar på att det finns en speciell roll för Sverige i LEED:s europeiska utveckling, särskilt från en teknisk ståndpunkt.

- Avtalet är ett framsteg för SGBC och arbetet med LEED i Sverige. Vasakronan har som mål att certifiera 100 procent av beståndet och i det arbetet använder vi mestadels LEED. Att SGBC har resurser att arbeta med lokala anpassningar av systemet är viktigt och väl behövt. Vi gläds också åt att utbildningar kommer att kunna erbjudas på svenska då behovet av LEED-kompetens i marknaden är stort, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Flera Green Building Councils runt hela världen håller just nu på att förhandla fram liknande samarbetsavtal med USGBC, för att få en bättre koordination i Europa, Asien och Sydamerika.

- LEED är ett globalt språk, som sträcker sig över gränser, säger Rick Fedrizzi, grundande ordförande och VD för USGBC. SGBC är en sann ledare och vi välkomnar varmt detta samarbete, där vi båda kan lyfta fram LEED som en lösning för att skapa betydande global och lokal förändring, genom resurssnåla och kostnadseffektiva gröna byggnader.

För frågor kring det nya samarbetet, vänligen kontakta Sue Clark, LEED Manager på Sweden Green Building Council, sue.clark@sgbc.se, +46 725 45 27 37


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

The U.S. Green Building Council (USGBC) is committed to a prosperous and sustainable future through cost-efficient and energy-saving green buildings. USGBC works toward its mission of market transformation through its LEED green building program, robust educational offerings, a nationwide network of chapters and affiliates, the annual Greenbuild International Conference & Expo, the Center for Green Schools and advocacy in support of public policy that encourages and enables green buildings and communities. For more information, visit usgbc.org, explore the Green Building Information Gateway (GBIG) and connect on TwitterFacebook and LinkedIn.

The U.S. Green Building Council's Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) green building certification system is the foremost program for the design, construction, maintenance and operations of green buildings. With 975 million gross square meters of building space participating in the suite of rating systems and a presence in over 140 countries and territories, LEED is transforming the way built environments are designed, constructed, and operated. Learn more at usgbc.org/LEED.


Sweden Green Building Council (SGBC) har skrivit på ett strategiskt affärssamarbete med US Green Building Council (USGBC) för att stärka och främja sin position som LEED:s ansikte utåt i Sverige. Samarbetet, det första av sitt slag i Europa, kommer att utöka SGBC:s möjligheter att erbjuda LEED-utbildningar, kunskap, stöd och resurser för den svenska marknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Nordiskt samarbete för gemensamt ramverk för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 10:00 CET

Sweden Green Building Council har tillsammans med Green Building Councils i Norge, Finland och Island fått 3,6 miljoner norska kronor från Nordic Built för att ta fram ett nordiskt ramverk för hållbar stadsutveckling.

– Nordiska städer är internationella förebilder på hållbar stadsplanering. Nu ska Nordiska Green Building Councils, städer, universitet och företag samverka i att definiera vad vi nordbor menar med en hållbar stad, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

Målet med projektet är att nå ett gemensamt arbetssätt för hållbar stadsutveckling i de nordiska länderna. Projektet kommer att utföras tillsammans med många samverkanspartner – från svensk sida medverkar 46 olika kommuner, företag, forskningsinstitut och högskolor i projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). Från varje nordiskt land kommer en högskola och en stad medverka i en nordisk arbetsgrupp och ha ett specifikt befintligt område att diskutera kring. I Sverige är det Stockholms stad och Kungliga Tekniska Högskolan som medverkar i den nordiska arbetsgruppen och det svenska området är Järva. Framtagandet av det nordiska ramverket kommer även involvera andra städer, stadsdelar och företag som medverkar i HCS samt från de andra nordiska länderna.

– Vi ska under 2014 ta fram ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling inom HCS och kommer att samordna detta med utvecklingen av det nordiska ramverket, säger Ann-Kristin Karlsson, chef för hållbara städer på Sweden Green Building Council, som kommer vara projektledare.

En nordisk samverkan kring hållbar stadsutveckling kommer leda till ett större fokus på hållbarhet i nordiska projekt och kan ge en stor påverkan även i internationella sammanhang.

För frågor kring ramverket för hållbar stadsutveckling, kontakta Ann-Kristin Karlsson, HCS Manager på Sweden Green Building Council, ann-kristin.karlsson@sgbc.se, +46 709 39 08 34

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council har tillsammans med Green Building Councils i Norge, Finland och Island fått 3,6 miljoner norska kronor från Nordic Built för att ta fram ett nordiskt ramverk för hållbar stadsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Sweden Green Building Council lanserar nytt onlineverktyg för miljöcertifiering av byggnader

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 11:05 CEST

Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart byggande, lanserar nu ett nytt onlineverktyg för miljöcertifiering av byggnader. Verktyget, som heter Building Green Online, kommer till en början att användas för att hantera registreringar och ansökningar för certifieringssystemen GreenBuilding och BREEAM-SE. Från 2014 kommer även Miljöbyggnad att hanteras via Building Green Online, vilket gör att samtliga certifieringssystem som Sweden Green Building Council hanterar går att sköta i samma verktyg.

Building Green Online gör att hela certifieringsprocessen, från registrering till färdig certifiering och verifiering, blir helt onlinebaserad och därmed enklare att överblicka och använda. Verktyget är dessutom byggt med responsiv design; vilket innebär att det anpassas efter om man använder en mobiltelefon, en surfplatta eller dator utan att kompromissa på funktionaliteten. Detta skapar möjligheter för att snabbt ändra en indikator eller uppdatera information oavsett var man befinner sig. Building Green Online har utvecklats för att effektivisera och snabba upp ansökningshanteringen, för att göra det allt viktigare arbetet med miljöcertifiering av byggnader enklare för bygg- och fastighetsbranschen.

- Ett funktionellt och mångsidigt onlineverktyg är en förutsättning för att kunna ha snabba och effektiva certifieringsprocesser, som har blivit en nödvändighet i och med det stora och ökande intresset för certifiering i våra system. Det ska vara enkelt och tydligt att lämna in en ansökan och följa hur certifieringen går. Verktyget innebär också en stor skillnad för oss på kansliet som jobbar med certifieringar. Vi kan nu snabbare överblicka aktioner i systemen, minska onödig administration och utföra vårt arbete mer effektivt, säger Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council

Med Building Green Online så fortsätter Sweden Green Building Council sitt arbete med att underlätta för den svenska branschen att miljöcertifiera fastigheter och att skapa en mer hållbar byggd miljö.

För frågor kring BGO, kontakta certifieringsadministratör Evelina Strandfeldt, evelina.strandfeldt@sgbc.se


Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart byggande, lanserar nu ett nytt onlineverktyg för miljöcertifiering av byggnader. Verktyget, som heter Building Green Online, kommer till en början att användas certifieringssystemen GreenBuilding och BREEAM-SE. Från 2014 kommer även Miljöbyggnad att hanteras via Building Green Online och alla system sköts då i samma verktyg.

Läs vidare »
Media-no-image

Sweden Green Building Awards har delats ut för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   2013-09-12 14:30 CEST

Sweden Green Building Awards, priset som premierar hållbart byggande i Sverige, delades ut för andra året i rad i samband med galamiddagen för den stora konferensen Sweden Green Building Conference, som arrangeras tillsammans med Ekobyggmässan i Kista. Det är Sweden Green Building Council som med priset belönar de fastigheter och projekt som under det gångna året har arbetat bäst med hållbart byggande och stadsplanering.

Nytt för i år var även att man belönade arbete med hållbar stadsutveckling, med det nyinstiftade priset för samverkan och engagemang kring hållbar stadsutveckling. Priset delas ut för att de städer och områden som arbetar hårt med nästa stora fråga inom hållbarhet – hur man ställer om hela stadsdelar och städer till ett hållbart tänkande – ska kunna belönas för sitt goda arbete. Ett flertal oerhört imponerande projekt var nominerade och juryn fick arbeta hårt för att få fram en vinnare. 

- Vi satsar nu mycket på hållbar stadsutveckling och en viktig del i detta arbete är att uppmärksamma stadsutvecklingsprojekt som ligger i framkant. Därför införde vi priset "Samverkan och engagemang kring hållbar stadsutveckling", berättar Ann-Kristin Karlsson, Manager Sustainable Cities på Sweden Green Building Council. ”Vi gratulerar årets vinnare Vallastaden i Linköping. Linköpings kommun, OkiDiki! Arkitekter, LinköpingsExpo och Linköpings universitet har visat hur de samverkar för att Vallastaden ska utvecklas på ett hållbart sätt ur många perspektiv.”

Även på fastighetssidan delades priserna ut till projekt som kommit extra långt i sitt arbete med hållbarhet inom byggandet. Stockholmshem vann pris för årets Miljöbyggnad med hyreshuset Trettondagen 1 i Hökarängen utanför Stockholm. Telge Fastigheters Glasberga Förskola i Södertälje blev årets EU GreenBuilding och NCC och Vasakronan tog emot BREEAM-priset för Koggen 2 i Malmö. Skanska tog hem priset för bästa LEED-byggnad för Väla Gård i Helsingborg, i hård konkurrens med ett flertal andra projekt; däribland nya Ideon Gateway i Lund och Göteborgs-landmärket Läppstiftet. Man vann även priset för Bästa Gröna Byggnad, även detta för Väla Gård.

Årets vinnare blev: 

 • I Miljöbyggnad: Trettondagen 1, Stockholmshem 
 • I EU GreenBuilding: Glasberga Förskola, Telge Fastigheter 
 • I BREEAM: Koggen 2, Vasakronan I LEED: Väla Gård, Skanska 
 • För samverkan och engagemang kring hållbar stadsutveckling: Vallastaden, Linköping 
 • Bästa Gröna Byggnad: Väla Gård, Skanska
För ytterligare information och frågor, kontakta Carl-Fredrik Fridén (carl-fredrik.friden@sgbc.se) på Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Sweden Green Building Awards, priset som premierar hållbart byggande i Sverige, delades ut för andra året i rad i samband med galamiddagen för den stora konferensen Sweden Green Building Conference. Det är Sweden Green Building Council som med priset belönar de fastigheter och projekt som under det gångna året har arbetat bäst med hållbart byggande och stadsplanering.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan till Sweden Green Building Conference med Ekobygg

Pressmeddelanden   •   2013-09-04 11:11 CEST

Välkommen till Sweden Green Building Conference med Ekobygg – den nya nordiska arenan för det gröna och hållbara byggandet! Två fullspäckade dagar med högintressanta seminarier, spännande stadsutvecklingsprojekt och besök av bostadsministern Stefan Attefall. Sweden Green Building Conference med Ekobygg arrangeras den 11-12 september 2013 på Kistamässan i Stockholm.

Sweden Green Building Conference med Ekobygg är mötesplatsen för hållbara affärer och investeringar. Här medverkar företag för att presentera den senaste gröna tekniken. I mässans kostnadsfria scenprogram finns mer än 30 intressanta punkter– och i ett särskilt temaområde presenteras flera spännande stadsutvecklingsprojekt. På konferensdelen medverkar bland annat bostadsministern Stefan Attefall och Sandro Scocco, chefsekonom på Global Challenge. Över 70 talare är inbjudna till konferensen för att leda sessioner samt inspirera och debattera för det hållbara byggandets utveckling i Sverige och Norden.

Paul King, ordförande för World Green Building Councils europeiska nätverk, kommer att inviga Sweden Green Building Conference med Ekobygg på en av mässcenerna klockan 9.00 onsdag 11 september.

Efter invigningen – mellan klockan 9.20 och 10.00 – finns det tillfälle för intervjuer med nedanstående personer. Vänligen kontakta respektive person för att redan nu boka upp intervjutid. För intervjuer med Paul King, kontakta Bengt Wånggren på Sweden Green Building Council.

Karin Moberg, projektledare för Ekobygg, 08-506 650 04, karin.moberg@artexis.se
Bengt Wånggren, VD Sweden Green Building Council, 0708 63 49 96, bengt.wanggren@sgbc.se
Tina Karlberg, City Account Manager Siemens, 08-728 12 89, tina.karlberg@siemens.com
Malin Brant-Lundin, Projektledare Siemens deltagande Ekobygg, 070-7281503, malin.brant-lundin@siemens.com
Jon Leo Rikhardsson, Energiexpert Siemens, 070-8719240, jon.leo.rikhardsson@siemens.com
Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC, 08-585 519 07, christina.lindback@ncc.se

Ackreditering
Klicka här för att ackreditera dig till Sweden Green Building Conference med Ekobygg!

Läs mer om Sweden Green Building Conference på www.sgbc13.se.
Läs mer om Ekobyggmässan på www.ekobyggmassan.com. 

För ytterligare information om Ekobygg och Sweden Green Building Conference, kontakta:
Karin Moberg, projektledare, 08-506 650 04, karin.moberg@artexis.se
Joakim Gerhardsson, pressansvarig, 08-506 650 35, joakim.gerhardsson@artexis.se
Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör SGBC, 0730-73 98 99, carl-fredrik.friden@sgbc.se

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Artexis Nordic ingår i ett av Europas största mässbolag Artexis Group och arrangerar ett 20-tal egna mässor årligen i två av Sveriges ledande mötesplatser - Kistamässan och Malmömässan. Kistamässan, placerad i hjärtat av företagsexpansiva Kista Science City i Stockholm, har sedan starten 2008 etablerat sig som en modern mötesplats för mässor och externa evenemang med en anläggning om totalt 15 000 kvadratmeter. Nya Malmömässan i Hyllie i närheten av Malmö Arena, har en anläggning om 20 000 kvadratmeter och är i första hand avsedd för mässor och kongresser, men lämpar sig även för arrangemang som kräver större inomhusytor. Läs mer om Artexis

Välkommen till Sweden Green Building Conference med Ekobygg – den nya nordiska arenan för det gröna och hållbara byggandet! Två fullspäckade dagar med högintressanta seminarier, spännande stadsutvecklingsprojekt och besök av bostadsministern Stefan Attefall. Sweden Green Building Conference med Ekobygg arrangeras den 11-12 september 2013 på Kistamässan i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Sweden Green Building Awards öppnar för nomineringar för år 2013

Pressmeddelanden   •   2013-06-04 09:00 CEST

I samband med konferensen Sweden Green Building Conference som hålls på Kistamässan den 11-12 september kommer det svenska miljöpriset för hållbart byggande, Sweden Green Building Awards, att delas ut för andra gången. 

Nomineringar tas nu emot av Sweden Green Building Council på konferensens hemsida, www.sgbc13.se. När Sweden Green Building Awards delades ut för första gången i oktober 2012 så vann åtta fastigheter – nybyggda och befintliga byggnader – som certifierats enligt miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM och LEED. Det här året utökas priset för att även inkludera stadsbyggnadsprojekt samt tre kategorier där vinnarna blir Sweden Green Building Councils nomineringar till World Green Building Councils europeiska priser för hållbart byggande.

Nomineringsperioden har inletts och nomineringar tas emot till och med den 17 juni 2013. För att nominera dina projekt eller andra förslag, besök Sweden Green Building Conferences hemsida på www.sgbc13.se

Utdelningen av priserna kommer att ske i samband med konferensens stora galamiddag på Operakällaren, på kvällen den 11 september.

Sweden Green Building Conference med Ekobygg är den naturliga arenan för hållbara affärer och investeringar. Mötesplatsen kommer att erbjuda spännande föreläsare och debatter, seminarier, företag som presenterar den senaste gröna tekniken och mycket mer – allt med en grön profil. Här finner du dagens lösningar för en hållbar framtid.

Sweden Green Building Conference med Ekobygg arrangeras för första gången på Kistamässan den 11-12 september.

Läs mer på www.sgbc13.se

För ytterligare information kontakta:
Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör, Sweden Green Building Council, 0730-73 98 99, carl-fredrik.friden@sgbc.se


Om Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Sweden Green Building Council arbetar med certifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Vi certifierar byggnader och utbildar och certifierar miljöexperter. Föreningen har ca 200 medlemmar vilka är de dominerande företagen inom sektorn samt många kommuner och organisationer. Läs mer www.sgbc.se

Om Artexis
Artexis Nordic ingår i ett av Europas största mässbolag Artexis Group och arrangerar ett 20-tal egna mässor årligen i två av Sveriges ledande mötesplatser -Kistamässan och Malmömässan. Kistamässan, placerad i hjärtat av företagsexpansiva Kista Science City i Stockholm, har sedan starten 2008 etablerat sig som en modern mötesplats för mässor och externa evenemang med en anläggning om totalt 15 000 kvadratmeter. Nya Malmömässan i Hyllie i närheten av Malmö Arena, har en anläggning om 20 000 kvadratmeter och är i första hand avsedd för mässor och kongresser, men lämpar sig även för arrangemang som kräver större inomhusytor. Läs mer om Artexis på www.artexis.se.

I samband med konferensen Sweden Green Building Conference som hålls på Kistamässan den 11-12 september kommer det svenska miljöpriset för hållbart byggande, Sweden Green Building Awards, att delas ut för andra gången. Nomineringar tas nu emot av Sweden Green Building Council på konferensens hemsida, www.sgbc13.se

Läs vidare »
Hoifaewob0nxs0bfbp6n

Bostadsministern en av talarna på Sweden Green Building Conference 2013

Pressmeddelanden   •   2013-05-06 15:02 CEST

Sveriges bostadsminister Stefan Attefall, Sandro Scocco, chefsekonom hos Global Challenge, och Paul King, ordförande för World Green Building Councils europeiska nätverk, är några av de talare som kommer att delta på Sweden Green Building Conference med Ekobygg på Kistamässan den 11-12 september. Moderator för konferensen blir ekonomen och journalisten Mia Odabas.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation och marknadsföring
 • carl-fredrik.friden@sgbc.se
 • +46 73 073 98 99

 • Presskontakt
 • VD
 • pgbesrxjngltdblxt.wavtngskpkgrloen@stgoiveregbc.ndse
 • + 46 (0)708 634996

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Adress

 • Sweden Green Building Council
 • Landsvägen 50
 • 172 63 Sundbyberg
 • Vår hemsida

Länkar