Skip to main content

”Vi är en långsiktig ägare, därför väljer vi BREEAM”

Nyhet   •   Maj 20, 2014 09:00 CEST

Sweden Green Building Council, SGBC, vill se Sverige bli världsledande avseende hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen. En viktig framgångsfaktor är användning av utmanande, internationella miljöcertifieringssystem för fastigheter. BREEAM är ett sådant system som dessutom finns i en svensk, användarvänlig version. Nu har det blivit dags för en uppdatering av den svenska versionen.

– Efter versionsuppdateringen som nu ska ske får vi ännu bättre förutsättningar att skapa lösningar som höjer hållbarhetsprestandan under fastighetens hela livscykel, berättade Bengt Wånggren under sitt inledande tal vid frukostföreläsningen om BREEAM-SE som arrangerades av SGBC den 23 april.

I paneldiskussionen som följde delade Anders Kupsu, vd för Diligentia, och Mia Häggström, miljö- och teknikchef på Fabege, med sig av sina erfarenheter av att använda systemet och tankar kring vilka värden BREEAM-SE skapar.

– Vi är en långsiktig ägare, därför väljer vi BREEAM, sammanfattade Anders Kupsu företagets drivkraft för att välja BREEAM.

Han framhöll också vikten av en uppdaterad svensk version av systemet.

– Vi finns och verkar i Sverige, med svenska lagar och förordningar och inte minst svensk praxis. Då tycker vi att det är en fråga om trovärdighet att man skapar och uppdaterar ett svenskt system. Det ökar systemets relevans och användbarhet samtidigt som det ger en internationell jämförbarhet, sa Anders Kupsu och fortsatte:

– Vi lever i en global värld och jobbar med utländska investerare och med utländska hyresgäster. Det behöver finnas en igenkänningsfaktor för dem när det handlar om fastigheternas miljöprestanda.

Anders Kupsu fick medhåll av Veronica Koutny Sochman, miljöchef på NCC Property Development och ordförande i SGBC:s BREEAM Kommitté.

– Vi ser att allt fler internationella investerare väljer att bara köpa miljöcertifierade fastigheter, sa hon.

Mia Häggström belyste bland mycket annat BREEAM:s kommunikativa fördelar.

– Fördelen med BREEAM när man jämför de olika systemen är dels att det kliver utanför själva byggnaden och reglerar hållbara stadsmiljöer. Även att det är ett jättebra verktyg för direkt samverkan med hyresgästerna. Det tycker vi är bra eftersom det faktiskt handlar om ett gemensamt ställningstagande för att minska miljöpåverkan, sa hon.

Föreläsningen avslutades med att Fredrik Holmström, BREEAM Manager på SGBC, förklarade hur versionsuppdateringen kommer att gå till och välkomnade partners in i processen.


Kontaktpersoner:

Fredrik Holmström
BREEAM Manager på SGBC
Tel: +46 104 76 62 27
E-post: fredrik.holmstrom@sgbc.se 

Veronica Koutny Sochman
Ordförande i SGBC:s BREEAM-kommitté
Tel: 08-585 51567
E-post: veronica.sochman@ncc.se

Det här är BREEAM-SE

BREEAM-SE är en svensk version av det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM, ett system som ställer mycket höga krav på hållbarhetsprestanda, särskilt i fastigheter som siktar mot högre certifieringsnivåer.  BREEAM-SE gör det möjligt att miljöcertifiera byggnader på svenska enligt svenska regler och standarder med ett internationellt erkänt system. Certifieringsprocessen utförs av en oberoende part och blir ett kvitto på att både byggnadens och närområdets miljöprestanda når upp till certifieringskraven. BREEAM utvecklas ständigt baserat på input och förslag på förbättringar från en rad marknader, bland annat synpunkter från Sverige och våra nordiska grannländer.

Läs mer på: www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera