Skip to main content

Miljöklassad Byggnad blir Miljöbyggnad – ett prisvärt svenskt miljösystem

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:00 CET

Från och med 2011 förvaltar och utvecklar Sweden Green Building Council det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad, som samtidigt byter namn till det enklare Miljöbyggnad (MB). Med detta lättanvända system anpassat efter svenska förhållanden kan Sweden Green Building Council nu erbjuda sina medlemmar tre olika miljöcertifieringssystem och ett energisystem.

Under det nya namnet Miljöbyggnad fortsätter Sweden Green Building Council (SGBC) att utveckla det svenska systemet. Det har nu varit i praktisk drift i drygt ett år och 80 byggnader är eller håller på att certifieras. Miljöbyggnad är särskilt anpassat för svenska förhållanden – det är baserat på svensk byggpraxis och myndighetskrav och ursprungligen framtaget av Bygga-bo-dialogen som var ett samarbete mellan bygg- och fastighetsföretag, banker, försäkringsbolag och myndigheter.

”Miljöbyggnad är det första klassningssystemet som SGBC tar fullt ansvar för. Vi kommer att lägga stor kraft på att introducera och etablera Miljöbyggnad som det naturliga systemet för certifiering av byggnader på den svenska marknaden”, säger Jerker Nyblom, styrelseledamot och ansvarig för Miljöbyggnad inom SGBC och miljöchef på Akademiska Hus.

SGBC eftersträvar en smidig övergång från Intresseföreningen Miljöklassad Byggnad där både kompetens och personella resurser tas till vara. SGBC kommer att verka för ett brett engagemang från olika typer av aktörer liksom koppling till forskning och utbildning.

Miljöbyggnad omfattar tre nivåer, beroende på kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö, och materialval: Guld, Silver eller Brons. Systemet har visat sig vara ett bra redskap för både fastighetsägare och hyresgäster att få reda på dess kvalitet, oavsett om huset är nytt eller gammalt, bostäder eller lokaler.

Ett av de företag som har valt att arbeta med Miljöbyggnad är Riksbyggen. De har bestämt att alla nya bostadsfastigheter som byggs ska certifieras enligt Miljöbyggnad, och tittar också på hur man ska kunna stödja de befintliga byggnader som finns i, bostadsrättsföreningar runt om i landet vid ombyggnad.

”Miljöbyggnad är verkligen ett system som passar för våra behov. Det är relativt enkelt, prisvärt och det bygger på vetenskap, vilket innebär att vi vet att det omfattar rätt saker. Viktigt är också att det är anpassat för svenska förhållanden, med ett lite kallare klimat än vad andra liknande system är skapade för”, säger Charlotta Szczepanowski, miljö‐ och kvalitetschef på Riksbyggen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jerker Nyblom, styrelseledamot och ansvarig för Miljöbyggnad inom SGBC och miljöchef på Akademiska Hus, tel 0706-34 34 24.

Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council, tel: 0708-63 49 96.

Charlotta Szczepanowski, miljö och kvalitetschef Riksbyggen, tel:

070‐698 41 42.

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för god bebyggd miljö - där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy