Skip to main content

Nytt svenskt certifieringssystem för hållbara städer

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 10:00 CEST

Sweden Green Building Council vill utveckla ett nytt helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities.

Sverige är en internationell förebild inom hållbar stadsutveckling, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. Om vi ska behålla den positionen behöver vi i dialog med många olika aktörer utveckla ett certifieringssystem som fungerar bättre. Min förhoppning är att vi, med den kompetens som finns i Sverige, ska skapa ett system som gör det lättare att nå hållbarhetsmål. Samtidigt ska det förstås ställas höga krav om man vill göra anspråk på att planera och bygga hållbart, säger han.

Under ett års tid har 22 svenska stadsutvecklingsprojekt utvärderat det brittiska certifieringssystemet BREEAM Communities. Det har visat att det behövs en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart.  Det finns stora skillnader mellan England och Sverige avseende synsätt, rollfördelning, välfärdssystem m.m. I Sverige är det även av stor vikt att systemet fungerar för befintliga områden, vilket BREEAM Communities inte gör idag.

Svenska kommuner, företag och högskolor har stöttat och medverkat i arbetet att ta fram certifieringssystem för stadsdelar i Sverige. Sweden Green Building Council kommer nu kontakta samtliga 50 samarbetspartners för att diskutera förändringen och säkerställa att finansiering finns för att utveckla ett svenskt certifieringssystem.

Mer information kommer att finnas på www.sgbc.se och www.hallplatsen.nu. För frågor kring det svenska certifieringssystemet, kontakta Ann-Kristin Belkert, Chef Hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council, ann-kristin.belkert@sgbc.se

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och hållbarhetscertifiering av stadsdelar och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i hållbarhetsfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy