Hur återvinner vi fosfor från avloppsvatten?

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 08:00 CEST

​11 april hålls ett seminarium i Malmö om återvinning av fosfor från avloppsvatten. Fosfor är nödvändig för världens livsmedelsförsörjning, men nya metoder behövs för återvinning för att kunna säkra ett framtida hållbart jordbruk. På seminariet presenteras ny kunskap och teknik för behandling av slam och utvinning av fosfor.

​Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:32 CET

Nu är det klart att Sweden Water Research blir associerad medlem till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science/Nationell infrastruktur för ekosystemforskning) för den vetenskapliga verksamheten vid Bolmen.

Avlopp i en cirkulär ekonomi kräver nytt toalettsystem – vilka är jordbrukets behov?

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 10:00 CET

​Vilka behov har jordbruket när det gäller gödsling i framtidens jordbruk? Det är en av huvudfrågorna som tas upp på en workshop i Malmö den 13 november. Workshopen är ett steg vidare mot att utveckla framtidens toalettsystem i samverkan mellan bland annat forskare, lantbrukare, näringsliv och offentlig sektor.

​Var kommer mikroplaster från och vart tar de vägen?

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 10:53 CET

Den 8 november hålls ett IWA Sverige-seminarium om mikroplaster i Malmö. Seminariet presenterar ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam. Det berör också frågan om vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark.

– Det är verkligen jätteroligt att kunna samla så här många med så här bred kompetens, säger HB Wittgren, en av forskningscheferna på Sweden Water Research. Tanken är att bidra till ökad förståelse för orsakerna men också lösningar på problemet med mikroplaster.

Seminariet – som hålls på engelska – lockar både svenska och internationella besökare. Det vänder sig till dem som arbetar med avloppsfrågor inom kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Arrangörer av seminariet är IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten, Svenskt Vatten och Sweden Water Research. Seminariet hålls på Quality Hotel View i Hyllie i Malmö.

Dagen efter seminariet, torsdagen 9 november, anordnar Sweden Water Research en workshop för forskare inom området, med syfte att identifiera angelägna frågor för fortsatt forskning. Är du journalist och vill närvara vid workshopen kan du kontakta anna.kristiansson@vasyd.se

Sweden Water Research AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD. Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar.

Den 8 november hålls ett IWA Sverige-seminarium om mikroplaster i Malmö. Seminariet presenterar ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam. Det berör också frågan om vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slam-spridning på åkermark.

Läs vidare »

Nu utvecklar vi framtidens toalettsystem tillsammans

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 11:11 CEST

Vattenfria toaletter, är vi redo för det? Varför ska vi sortera ut urin och hur kan det gå till? Det är några av frågorna som kommer tas upp på en workshop den 29 augusti som tar steget mot att utveckla framtidens toalettsystem i samverkan mellan bland annat forskare, toalettillverkare och industridesigners.

Sorterande avloppssystem framtiden för kommande generationer

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 08:00 CEST

Källsorterande toalettsystem kan vara vägen till en hållbar miljö i åar, sjöar och hav för kommande generationer. Det visar en slutrapport för ett utvecklingsprojekt som har gjorts för att ta fram underlag till svenska VA-aktörer för hur nybyggen kan göras i framtiden. Forskarnas erfarenheter kommer bland annat att användas vid utbyggnaden av hamnområdena H+ i Helsingborg.

Hur kan vi få mer grundvatten?

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 07:59 CEST

Det pratas mycket om låga grundvattennivåer och att spara vatten. Frågan blir mer och mer aktuell och många aktörer arbetar med att hitta långsiktiga lösningar för framtiden.

Vatten, vatten, vatten – en heldag i forskningens tjänst

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 16:46 CET

Vad gör en docent i nationalekonomi på en konferens om vatten? Varför behövs ett nätverk för innovation inom vattenbranschen? Hur presenterar en doktorand sitt arbete på bara sju minuter? Vilka ämnen forskas det om inom vattenbranschen? Och varför är det så viktigt med samverkan kring en regional dricksvattenstrategi? Om detta och mycket mer handlar Sweden Water Research årliga vattenkonferens.

Banbrytande arbete kring översvämningar av städer

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 08:15 CEST

I Malmö och Lund drivs ett unikt forskningsarbete där det samarbetas över akademiska gränser. Forskningsprojektet ska ta reda på hur Sverige kan bli bättre på att förebygga skador från översvämningar. I morgon träffas hela gruppen med forskare i Malmö för att studera goda och dåliga exempel på hur kraftiga regnmassor kan hanteras.

Sweden Water Research om urinseparering i Almedalen

Nyheter   •   Jun 28, 2016 09:33 CEST

​Sweden Water Research satsar på forskning om källsortering av svartvatten och urin i Helsingborg och Malmö för att medverka till högre återföring av växtnäring från städerna. Men hur ställer sig lantbruket, politiken, branschorganisationerna och andra forskare till detta?

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • anoonasx.khkriugstiiiarhnsofsoymn@fovazqsylrd.ueseoj
  • 0738-530259

Om Sweden Water Research AB

Vi möter vattentjänst­branschens framtida utmaningar

Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Adress

  • Sweden Water Research AB
  • c/o Ideon Science Park, Scheelevägen 15
  • 223 70 Lund
  • Sverige

Länkar